17 februari 2011

Democratie in Egypte?

Tom Naegels werpt de handschoen. In zijn column “Waar zitten ze?” (De Standaard, 1 februari 2011) daagt hij ons uit: “Waar zijn ze nu? Al die intellectuelen die ons normaal iedere dag minstens één keer donderend voorhouden dat ‘de islam' nooit democratie zal aanvaarden.”In Naegels’ eigen De Standaard zal je ze inderdaad niet tegenkomen, want die krant duldt alleen geruststellende meningsuitingen over de islam. Daarom is er iets van kwade trouw in zijn uitdaging: hij doet triomfantelijk over een wedstrijd waar de tegenstander van deelname uitgesloten wordt.

Wat dan de inhoud betreft, “donderen” doe ik niet zo vaak, maar het genoemde standpunt wil ik tegen Toms skepsis wel hooghouden. Een Meyrem Almaci (Groen!) zal de democratie wel aanvaarden, maar de islam zal dat nooit. Zoals destijds KPB-voorzitter Louis Van Geyt wel het democratische spel meespeelde, maar het marxisme-leninisme de “bourgeois-democratie” per definitie nooit kan aanvaarden.

De columnist geeft het islamkritische standpunt aldus weer: “Omdat de ‘psychoculturele software van de islamiet' dat nu eenmaal afwijst. En dat het daarom normaal is dat al die Arabische landen dictaturen zijn. De Profeet zélf was immers een dictator!” Met die “software” bedoelt hij allicht de programmering van de gelovigen door hun geloof. Natuurlijk zijn mensen niet identiek met de doctrine die zij zeggen te belijden, dat is het verschil tussen moslims en islam. Sommigen trekken zich weinig aan van de leer waaraan zij lippendienst bewijzen. Anderen hadden al een onverdraagzame aanleg zelfs vóór ze van de islam gehoord hadden. Maar tussen die twee uitersten geldt wel degelijk dat de belijdenis van de islam mensen tot een geslotener en onverdraagzamer gedrag brengt. Ter vergelijking, sommigen bedrinken zich en rijden desondanks veilig naar huis, anderen zijn zelfs broodnuchter een gevaar op de weg; maar die twee uitersten nemen niet weg dat alcohol gemiddeld wel tot gevaarlijker rijgedrag leidt. Conditionering door de antidemocratische islam maakt het voor zijn aanhangers gemiddeld een stuk moeilijker om een democratische samenleving op te bouwen.

Naegels denkt dat de protestbeweging op ondermeer het Tahrîr-plein in Kaïro de geponeerde tegenstelling tussen islam en democratie ontkracht: “Waar zitten ze, nu er in Tunesië, Algerije, Jordanië, Jemen en Egypte de grootste democratiseringsgolf sinds de val van de Berlijnse Muur plaatsvindt?” Wel, “ze” zitten zich vooral af te vragen in hoeverre dat straatprotest en de personeelswissels aan de top inderdaad op democratisering gericht zijn.

Wat de top betreft, de generaals die de macht overgenomen hebben, weten allicht dat een elite binnen een parlementair systeem met zijn wisselende regeringscoalities zeer wel haar eigen belangen kan veilig stellen terwijl de verkozenen uit het plebs over minder essentiële zaken palaveren. In die zin zullen zij geen onoverkomelijk bezwaar hebben tegen parlementaire instellingen naar westers model. Maar verder dan dat gaat het niet, een echte motor van democratisering zijn zij zeker niet.

De demonstranten uit de nu veelbezongen facebook-generatie zullen het wel eerlijk menen met hun roep om democratie. De mondigsten onder hen, die gretig voor de camera gehaald werden, zullen inderdaad een seculiere rechtsstaat wensen. Van een doordacht politiek programma heb ik echter weinig vernomen. En talloze schreeuwerige betogers schenen alleen een negatief programma te hebben: weg met Moebarak! Die prille democratie zal zeker kinderziekten kennen, maar het is slechts al doende dat men leert.

Het is op zich niet erg dat beginnende democraten nog niet goed weten waar ze naartoe willen, maar het wordt wel een probleem wanneer zij moeten wedijveren met en groep die dat wel weet. En dan kijkt iedereen naar de Ichwân, de (Moslim-)Broeders. Hoe groot is hun greep op het kiezerskorps, dat bij vrije verkiezingen een regeringsmeerderheid zal kiezen? Aan de op het Tahrîr-plein veelgehoorde islamkreet “Allah akbar!” moeten we niet te zwaar tillen (wie “Godver…” zegt, doet daarmee ook geen geloofsbelijdenis), wel aan de recente onderzoeksbevinding dat de meeste Egyptische moslims de doodstraf willen voor ontucht en voor geloofsafval. De scènes van moslim-koptische verbroedering op het plein zijn mooi voor even, maar zullen een machtsgreep van de Ichwân niet overleven. Voor dezen is de democratisering slechts een tussenstap naar een islamstaat.

Maar dat is geen reden om hen de democratie te ontzeggen. Kiezen de Egyptenaren democratisch voor een ondemocratische islamstaat, dan is dat maar zo. Je bent voor de democratie of je bent ertegen, en dat is nu eenmaal het risico. In dat geval weerleggen zij ook enkele populaire islamsmoezen, bv. dat het “islamisme” iets van een kleine minderheid is. Leve de duidelijkheid. Boerka’s in de straten, minaretten die boven de stad uitsteken, Sharia4Belgium dat nog eens natrapt tegen Marie-Rose Morel op haar weg naar “een eeuwigheid in de hel”, of een islambewind in Kaïro: het heeft allemaal het voordeel dat het sprookjes doorprikt.

Omgekeerd blijft het mogelijk dat een campagne voor de eerste vrije verkiezingen een bewustvormingsproces op gang brengt dat de Egyptenaren van de islam verwijdert en echt voor de moderne vrijheden doet kiezen. Er is niets genetisch en onherroepelijk aan hun moslimidentiteit. Die is slechts een eierschaal die zij op weg naar de vrijheid kunnen openhakken en achter zich laten. Laat de moslims zich bevrijden uit de islam. Dát is pas tahrîr, “bevrijding”.

Labels: , , ,

10 Comments:

At 17/2/11 22:58, Blogger Sceptimus said...

``With this entire want of principle in many of the leading
men, with the country full of ill-paid turbulent officers, the
people yet hope that a democratic form of government can succeed!''
- Charles Darwin, "Voyage of the Beagle"

 
At 18/2/11 11:04, Blogger Bruce Graeme said...

What better way of delegitimizing democracy than to show people that democracy is the destroyer of civilization and even worse than monarchy?
--
Let’s take a closer look at the historical evidence concerning taxation, war, legislation and redistribution under monarchy and democracy, discussed by Hans Hermann Hoppe in his book, "Democracy — The God That Failed":

Taxation
•Monarchy: 5-8% of national income; no inflation (commodity money).
•Democracy: Over 50% of national income; plus paper-money inflation. Remarks Hoppe: “Now, year in and year out the American government expropriates more than 40 percent of the incomes of private producers, making even the economic burden imposed on slaves and serfs seem moderate in comparison.” (pp. 243)
War
•Monarchy: Limited wars for settling territorial disputes. Battles fought by hired mercenaries with minimal bloodshed. Civilian life was unaffected by wars.
•Democracy: Total wars fought for ideological goals (“Liberty”, “Democracy”, “fighting terrorism”, etc.) and thus open-ended and grotesquely brutal. Civilian life is heavily disrupted by wars, not only because of domestic burdens (taxation, regulation and conscription), but because civilians are no longer considered “off limits” to combatants.
Legislation
•Monarchy: Kings were considered judges, not legislators. Law was considered fixed and immutable (and the king’s own property rights rested on its validity). Legislation was unheard of.
•Democracy: Rulers rise above the law, they become judges and lawmakers. Vast mountains of legislation regulate virtually every aspect of private life. This is effectively totalitarian power.
Redistribution
•Monarchy: Consumption state—wealth redistributed from subject to sovereign.
•Democracy: Welfare state—wealth redistributed not only from citizen to state, but between citizens. Public welfare spending typically amounts to 25% of the national product.
--
Democracy is the last remaining bastion of statism, and by attacking democracy we strike at the very heart of statism.

http://libertariananarchy.com/2009/06/monarchy-vs-democracy-and-the-decline-of-civilization

 
At 18/2/11 11:16, Anonymous traveller said...

@ Bruce Graeme,

Sorry, ze hebben het elitaire en monarchiesysteem gedurende meer dan 2000 jaar geprobeerd en het lukte in de verste verte niet.
Democratie zoals we het vandaag kennen heeft veel met volksverlakkerij te maken maar we hebben niets beter. We zijn dus verplicht het onderwijs sterk te verbeteren zodat de mensen leren denken, good luck.

 
At 18/2/11 11:21, Anonymous traveller said...

@ Dr. Elst

Zoals je zelf ook weet is de roep om democratie in die landen een andere uitdrukking voor "we willen meer welvaart". De meesten hebben zelfs geen idee wat democratie betekent, zelfs bij ons weet de meerderheid niet goed wat democratie betekent, buiten verkiezingen.
De ommekeer in de islamitische landen, voor zover ze de wereld ondertussen niet doen ontploffen, zal nog een paar honderd jaar duren voor het zo ver is.

 
At 18/2/11 13:21, Blogger Bruce Graeme said...

@ traveller :


Fernando Savater, Lof der Godloosheid, Bijleveld, 2010

Recensie door Dirk Verhofstadt

Savater weigert mee te stappen in de retoriek van tal van xenofobe politici dat bijvoorbeeld de islam onverenigbaar zou zijn met een moderne democratie.
De meerderheid van moslims zijn mensen met dezelfde verlangens naar vrijheid zoals niet-moslims. In die zin hebben de meerderheid van de moslims geen betere religie nodig, maar een betere regering. ‘De islam is in principe niet ongeschikter voor een liberale en democratische samenleving dan het rooms-katholieke geloof of het geloof in een socialistische toekomst’, aldus de auteur.

http://www.liberales.be/boeken/savatergod

 
At 18/2/11 14:15, Anonymous traveller said...

@ Bruce Graeme

Ik heb zo'n kleine 20 jaar in verschillende moslimlanden geleefd, meestal Pakistan.
Ik schat dat ongeveer 20% van de bevolking een ietwat normale lager middelbaar scholing kreeg.
5 % heeft hoger middelbaar en 2 % heeft een goede universitaire opleiding en blijft in de VS.
Dat was anders tot 30 jaar geleden toen het fundamentalisme nog niet bestond.
Als Dirksken en Savater dus over die landen spreken had ik graag hun achtergrond gekend.
Ze zouden ook eens met de goed opgeleide Pakistani kunnen spreken, zoals ik dagelijks doe, die zouden hen gewoon vierkant uitlachen.

 
At 18/2/11 16:22, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Bruce Graeme

Men kan:
- (1) ofwel vertrekkken van 'geloofspunten' en zich niets aantrekken van de realiteit;
- (2) ofwel zich laten leiden door de empirie, i.e. talloze feitelijke observaties, en daaruit proberen te leren.

Een prachtvoorbeeld van een (absurd) geloofspunt is de bewering van Savater dat..."De islam is in principe niet ongeschikter voor een liberale en democratische samenleving dan het rooms-katholieke geloof of het geloof in een socialistische toekomst". Het is een directe negatie van feitelijke observaties rond de islamitische wereld (een dictatoriaal regime vervangen door een ander dictatoriaal regime is geen teken van democratische ingesteldheid!) evenals van de feitelijke 'leer' van de islam. Het is een stelling die berust op pure hoop en sentimentaliteit, maar niet op empirische observaties.

U heeft dit wel gemeen met velen, waaronder: Tom Naegels, George W Bush, Fernando Savater, Dirk Verhofstadt, enz...

 
At 18/2/11 17:57, Blogger Bruce Graeme said...

@Marc Huybrechts :

De "Pechter Middle East Polls" van vorige week revelleerde dat slechts 15% van de bevolking van Caïro en Alexandrië de Moslimbroederschap steunt. Dit is toch een goed teken, vermoed ik.

http://www.washingtoninstitute.org/html/pdf/pollock-Egyptpoll.pdf

 
At 19/2/11 00:30, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Bruce Graeme

..."...de recente onderzoeksbevinding dat de meeste Egyptische moslims de doodstraf willen voor ontucht en voor geloofsafval"....

1) Met bovenstaand citaat verwees Koenraad Elst naar recente opiniepeilingen waaruit blijkt dat bijna 80 procent van Egyptenaren zo 'tolerant' zijn dat ze zelfs het leven willen benemen van landgenoten die de islam zouden afvallen. Er zijn nog talrijke andere serieuse indicaties van de staat van intolerantie die heerst binnen de Egyptische (en breder, moslemse) cultuur. Mijn probleem hier is niet met de "doodstraf" per se, wel waarvoor men meent ze te mogen toepassen.

Als u zou denken dat met dergelijke intolerante mensen (in het algemeen) een echte democratie mogelijk zou zijn, dan leeft u naar mijn mening op een fantasieplaneet, tesamen met... Naegels, Bush, Savater en Dirk Verhofstadt.

2) Uw verwijzing naar echte of vermeende beperkte "steun" voor de Moslembroederschap is zeker relevant (en is op zich inderdaad "een goed teken"), maar zegt weinig over de graad van democratische tolerantie voor andersdenkenden in Egypte. Om een verstandig oordeel te kunnen maken over uw verwijzing is een diepere kennis vereist van betrokken Broederschap persoonlijkheden en van de specifieke geschiedenis van Egypte en van de Moslembroedershap zelf. Het 'grote' probleem in Egypte is niet "de moslembroedershap", maar wel de quasi-totale afwezigheid van tolerante 'democratisch-denkende' mensen.

3) Het is niet voldoende van empirische observaties te kunnen maken (ook al is dat essentieel om 'informed opinions' te kunnen vormen). Men moet ook zijn gezond verstand gebruiken bij die observaties, en belangrijke zaken van onbelangrijke kunnen onderscheiden. Ik besef wel dat mijn stelling een zekere mate van speculatie bevat, ook al berust ze op gezond verstand (in de zin dat men geen duurzame democratie kan vormen met intolerante mensen), en ik hoop dan ook dat ze in de toekomst zal ontkracht worden. Maar ik geloof daar niet in. Contrasteer dat met het fundamentalistische geloof (i.e. geloof met absolute zekerheid) van een Tom Naegels die gelijk een enthoesiast maar naief kind denkt dat Egypte een democratie gaat zijn omdat Mubarak van het toneel zou verdwenen zijn.

 
At 19/2/11 12:30, Anonymous traveller said...

@ Bruce Graeme

In alle islamitische landen heb je het probleem van de elitaire seculiere bovenlaag en de "anderen".
De moslim "broeders", zelf een elitaire fundamentalistische bovenlaag en leiderscaste, werken alleen met de "anderen".
Nu zou ik graag willen weten hoe men die anderen "contacteert" voor een opiniepeiling?
Wat je feitelijk hier als resultaat hebt is dat enkel 15 % van de seculiere elitaire bovenlaag, de enigen die contacteerbaar zijn voor een peiling, voor de moslim "broeders" is, wat enorm slecht is als uitslag.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>