7 november 2010

Alexis de Tocqueville over Cordon en PC (vpmc)


Laatst ging het hier over het begrip populisme, en wat de betekenis daarvan mocht zijn. Deze keer bekijken we twee aan elkaar verwante begrippen, namelijk politiek correct en cordon sanitaire. Die zijn minder modern dan gemeenlijk wordt aangenomen, en de klassieke auteur Alexis de Tocqueville omschreef ze uitstekend, al kunnen er bedenkingen zijn bij zijn begrip "meerderheid".
Ik weet dat zijn werken in het Nederlands vertaald zijn, vanzelfsprekend, maar ik heb enkel de Franse tekst bij de hand en vertaal daarom een passage:

Over de greep die in Amerika de meerderheid heeft op het denken

Zodra zich onherroepelijk een meerderheid heeft gevormd rond een vraagstuk, wordt er in de Verenigde Staten niet meer geredetwist – Waarom dat zo is – De morele macht van de meerderheid op de ideeën – Democratische republieken maken het despotisme tot iets immaterieels.

Als men onderzoekt hoe in de Verenigde Staten ideeën ontstaan, dan merkt men heel duidelijk hoezeer de macht van de meerderheid alle machten overtreft die wij in Europa kennen. Opinies vormen een onzichtbare en bijna ongrijpbare kracht die elke tirannie voor schut zet. In onze tijd kunnen ook de meest absolute heersers van Europa niet beletten dat er in hun staten in stilte bepaalde gezagsvijandige gezindheden gangbaar blijven, zelfs tot aan hun hoven toe. Niet zo in Amerika: zolang daar de meerderheid nog onzeker is, praat men; maar zodra deze zich onherroepelijk heeft uitgesproken zwijgt elkeen, en zowel vriend als vijand lijken samen in het gareel te lopen. De simpele reden hiervoor is: geen monarch is zo absoluut dat hij alle maatschappelijke krachten in de hand kan houden of hen verslaan, zoals een meerderheid, bekleed met het recht om wetten uit te vaardigen en ten uitvoer te leggen, dat wel kan.
Een koning bezit ook enkel materiële macht, die op de gedragingen wel inwerkt, maar op de gezindheden geen vat krijgt; een meerderheid is echter bekleed met een materiële zowel als een morele macht, die op de gezindheid niet minder inwerkt dan op de gedragingen, en die tegelijk acties belet én de wens daartoe.
Ik ken geen ander land waar, in het algemeen gesproken, minder geestelijke onafhankelijkheid en echte vrijheid van discussie heerst dan Amerika.
Er bestaat geen religieuze of politieke theorie die men in de constitutionele staten van Europa niet vrijelijk zou kunnen prediken, en die niet ook in de andere zou doordringen; want er is in Europa geen land zozeer aan één enkele macht onderworpen, dat diegene die de waarheid wil verkondigen er geen steun zou vinden die hem beschutting verleent tegen de gevolgen van zijn onafhankelijkheid. Als hij het ongeluk heeft onder een absoluut bewind te leven, dan vindt hij vaak het volk aan zijn zijde; als hij in een vrij land woont, kan hij zich desnoods verschuilen achter het koninklijke gezag. In democratische gewesten beschermt de aristocratische fractie van de samenleving hem, en in de andere doet de democratie dat. Maar binnen een democratie zoals die in de Verenigde Staten is georganiseerd heb je maar één gezag, één enkel element van kracht en welslagen, en daarbuiten niets.
In Amerika trekt de meerderheid een geduchte cirkel rond de vrije gedachte. Binnen die krijtlijn is de schrijver vrij; maar wee hem die zich erbuiten zou wagen. Niet dat hij een autodafe hoeft te vrezen, maar hij staat bloot aan alle soorten van afschuw, en aan dagelijkse vervolgingen. Een politieke carrière is voor hem uitgesloten: hij heeft immers de enige macht beledigd die zulke carrière voor hem zou kunnen openstellen. Alles wordt hem ontzegd, tot zelfs zijn eigenwaarde. Vóór hij zijn opinies publiceerde dacht hij nog medestanders te hebben; nu hij zich voor iedereen bloot heeft gegeven, gelooft hij niet langer dat hij er nog heeft; want diegenen die hem afkeuren, geven daar luid uitdrukking aan, en diegenen die denken zoals hij, maar niet zijn moed bezitten, houden zich gedeisd en stil. Hij zwicht, buigt onder de last van elke dag, en hult zich in stilzwijgen, als had hij wroeging over zijn oprechte woorden.
Kettingen en beulen waren de lompe instrumenten die de tirannie destijds gebruikte; maar in onze tijd heeft de beschaving tot zelfs het despotisme geperfectioneerd, ook al leek dat niets te leren meer te hebben.
De prinsen hadden om zo te zeggen het geweld gematerialiseerd; de democratische republieken van onze dagen hebben het geweld omgevormd tot iets dat net zo geestelijk is als de menselijke wil, die het aan banden wil leggen.
Onder het absolute bewind van een enkeling sloeg het despotisme botweg het lijf, om zo de ziel te treffen; en de ziel, die aan deze slagen ontkwam, verhief zich in alle glorie er boven; maar in de democratische republieken gaat de tirannie niet meer op die manier te werk; zij laat het lijf met rust en gaat recht op de ziel af. De meester zegt niet meer: u zult denken zoals ik, of u gaat eraan; hij zegt: het staat u vrij om niet te denken zoals ik; uw leven, uw have en goed, alles mag u behouden; maar vanaf nu bent u een vreemde onder ons. Uw burgerrechten zult u behouden, maar ze zullen nutteloos voor u zijn; want als u naar de gunst van uw medeburgers dingt, zullen zij u die niet verlenen, en indien u nog maar hun achting verlangt, dan nog zullen zij doen alsof ze die weigeren. U zult onder de mensen blijven, maar recht op medemenselijkheid zal u worden ontzegd. Als u toenadering tot uw gelijken zult zoeken, zullen zij u als een onrein wezen mijden; en diegenen die in uw onschuld geloven, juist diegenen zullen u in de steek laten, want anders zou men op hun beurt ook hen mijden. Ga in vrede, ik spaar uw leven, maar dat zal erger zijn dan de dood.
De absolute monarchieën hadden het despotisme onteerd; laten we uitkijken dat de democratische republieken het niet alsnog in eer herstellen, en dat zij, door het voor enkelingen zwaarder te maken, het niet in de ogen van de meerderheid ontdoen van zijn hatelijke aspecten en zijn vernederende karakter.

Alexis de Tocqueville
De la démocratie en Amérique
(d’après la douzième édition, 1848)
Préface d’André Jardin
Éditions Gallimard 1981, tome I, pp. 380-3
.

Labels: , , , ,

7 Comments:

At 8/11/10 11:26, Anonymous Anoniem said...

Wat Alexis de Tocqueville heeft geschreven en hier vertaald is blijft in de VS nog altijd voortduren. De VS is de facto een "christelijke theocratie" geworden, waarin het zwijgen wordt opgelegd aan de niet-gelovigen door de het "christelijk ostracisme" de "intellectuele christelijke terreur". In de VS durft een burger zelfs niet aan zijn familie zeggen dat hij een atheïst is. Dan wordt hij uit de familie gestoten, hij wordt veracht door de buurt, hij verliest zijn werk en wordt een echte paria. Op al de Amerikaanse parlementsleden is er maar 1 die durven zeggen heeft dat hij atheïst is, maar hij heeft meer dan 80 jaar en weet dat zijn politieke loopbaan beëindigd is. Een ongelovige kan geen president worden in de VS en ook geen politiek mandaat solliciteren. Hij kan dit alleen maar stemmen halen als hij gedurig God en Jezus ter hulp roept. De christelijke kerken oriënteren de verkiezingen en roepen de gelovigen op om voor de "integristen" te stemmen. De Thea party" is het toppunt van deze christelijke gekheid. De zeer christelijke Repupblikeinen en de Thea party zeggen dat de ziektewet van Obama (die nog verre is van ons sociaal systeem) in de vuilsnisbak moet en zij krijgen de meerderheid in de Kamer. De arme Amerikanen stemmen dan nog voor deze christelijke partijen die aan arme mensen verzorging weigeren. Het toppunt van de onnozelheid en onwetendheid. Over deze christelijke dictatuur wordt niet gesproken, maar de VS wordt al maar meer vergelijkbaar met Iran, Saoudi-Arabië enz., wegens de totale christelijke onverdraagzaamheid. Het parlement opent en sluit met een gebed, ook in Engeland.Ierland legt nu 25.000€ boete op aan wie om het even welke godsdienst durft te bekritiseren.(blasfeemdelict) In het Europees parlement worden er Heilige missen opgevoerd, elke week. Europa is op weg christelijke en islamitische onverdraagzaamheid in te voeren en de islamterreur slaat nu al overal toe zoals in Engeland, Madrid, enz.Ik zeg aan al de gelovigen in Europa en in ons land: als je vrije mensen wilt blijven eist dat de Staat waarin je leeft volledige scheiding heeft van godsdienst en Staat. Dit politiek systeem verzekert de vrijheid van gelovigen en ongelovigen, maar men is op weg naar een religieuze communautarisering in Europa en Engeland is daar het grote voorbeeld van. Vrouwelijke politieambtenaren zijn gesluierd terwijl ze in dienst zijn. Het is hoogtijd om de laïciteit te verdedigen of Europa kent zal misschien een nieuwe inquisitie kennen de islamitische, maar de integristische Benedictus is daar zeker nog voorstander van.

 
At 8/11/10 14:57, Anonymous traveller said...

@ Anoniem

Heb jij de VS op een andere planeet bezocht?

 
At 8/11/10 15:52, Blogger Bruce Graeme said...

"De arme Amerikanen stemmen dan nog voor deze christelijke partijen die aan arme mensen verzorging weigeren."
---
Cette idée, propagée par les socialistes, que la société est responsable de la misère et des souffrances de l'individu, a conduit à l'établissement d'une législation dite sociale, qui a débuté par des lois de protection et s'est continuée par des lois d'assurance. Après avoir limité la durée du travail des enfants et des femmes employés dans les manufactures, et même celles des hommes faits, les gouvernements ont entrepris d'assurer les ouvriers contre les accidents, la maladie et la vieillesse, en imposant la plus grosse part des frais de cette assurance aux entreprises industrielles et aux contribuables. L'application de la tutelle de l'État à des êtres incapables de se protéger eux-mêmes et dont les tuteurs naturels, oublieux de leurs devoirs, exploitent hâtivement les forces naissantes, peut sans doute se justifier, malgré son caractère arbitraire et sa douteuse efficacité. Mais il n'en est pas de même des lois d'assurance. Ces lois ont le défaut, d'ailleurs inévitable, de s'imposer à toute une catégorie sociale, sans excepter les individus capables de s'assurer eux-mêmes et de choisir un mode d'assurance lieux approprié à leur situation particulière que celui qui leur est rendu obligatoire ; elles grèvent l'industrie d'un fardeau qui, en augmentant ses frais de production et en amoindrissant ainsi son débouché, finit par retomber sur les assurés ; enfin, si, comme le prétendent les socialistes, la société est obligée de garantir la vie et le bien-être de l'individu, le gouvernement qui la représente ne devra-t-il pas être investi sur lui d'un pouvoir souverain ? Sous peine de réduire promptement à la misère la société elle-même, ne devra-t-il pas être autorisé à régler la consommation et la reproduction de ses assurés, comme le maître réglait celles de son troupeau d'esclaves ? Ce serait, au lieu d'un progrès, le retour à la forme initiale et barbare de la servitude.

Esquisse de l'organisation politique et économique de la société future - Deuxième partie : L'état de paix, Chapitre XIII

par Gustave de Molinari

 
At 8/11/10 17:44, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Traveller

Ik denk niet dat "Anoniem" eender welke planeet zou moeten bezoeken om ze te kunnen 'begrijpen' of niet te begrijpen. Iemand die zoveel onnozeliteiten zo maar op een rijtje komt zetten, en gelijk een papegaai komt parroteren, is een hopeloos dooraangekweektehaatverblind geval. In vergelijking met de Tocqueville, een koele en verstandige observateur, is "Anoniem" een grote ontgoocheling. Een indicatie, dus, dat we anderhalve eeuw verder er niet op 'vooruitgegaan' zijn.

@ Anoniem

Eigenlijk zijt u 'beyond hope en redemption', maar ik zal u twee voorbeelden geven om u aan het denken te zetten, in de veronderstelling dat u onafhankelijk zelf zou kunnen denken in plaats van louter parroteren wat anderen u hebben voorgehouden.

-De huidige president van de VS is een 'atheist' (en terzijde ook een academische marxist) in de zin dat hij geen duidelijke religie aanhoudt. Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft hij zelfs openlijk sommige van zijn 'volkse' tegenstanders verweten dat ze door irrationele angst zich vastklampten aan hun "religion, guns, etc..". Dat was zeker geen 'endorsement' voor religie! Nu, er valt veel meer te zeggen over het wereldbeeld van Obama, maar dat is nu niet verder meer nodig om mijn punt te maken.

- De Tea Party bestaat uit 2 of 3 grote 'stromingen', waaronder een libertarische stroming die geleid wordt door een vroegere Republikeinse federale Congressman uit Texas, Richard Armey. Die man was zelfs voor enkele jaren een 'leider' van de Republikeinen in het Huis van het Congress. Hij is niet alleen een libertarier, maar een openlijke atheist.

En stop alstublieft met over Amerikaanse "gezondheidszorg" te schrijven, want u weet daar absoluut niets van.

In plaats van u naar een psychiater te sturen wil ik u aanraden van een beetje meer te leren nuanceren en verder te kijken dan uw ideologisch-gelimiteerd wereldje.

 
At 9/11/10 00:30, Blogger Marc Vanfraechem said...

Algemeen gesproken is het niet nodig om op anonieme reacties in te gaan.
Van mensen die denken dat de "integristische Benedictus" vergelijkbaar is met wat de islam ons belooft, kan ik anderzijds wel begrijpen dat ze anoniem wensen te blijven.

 
At 9/11/10 10:51, Blogger Bruce Graeme said...

@ anoniem

Zowel de objectivisten (volgelingen van Ayn Rand) als de paleo-libertariërs zijn er tegen dat iedere Amerikaan een ziektekostenverzekering krijgt.
Het objectivisme is atheïstisch en het paleo-libertarisme niet.

 
At 9/11/10 10:56, Anonymous Luc Van Braekel said...

@Bruce Graeme: Merk op dat uw woordkeuze "dat iedere Amerikaan een ziektekostenverzekering krijgt" nogal op zich al beïnvloed lijkt door socialistisch taalgebruik.

Een correcte verwoording zou zijn "dat iedere Amerikaan verplicht een ziektekostenverzekering moet afsluiten". Want daar draait het om, de verplichting.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>