10 april 2010

Leve A, weg met M!

Als titel had ik eigenlijk willen plaatsen: “Leve Allah, weg met Mohammed!” Een Perzisch spreekwoord zegt echter: “Je mag grappen maken over God, maar wees voorzichtig met Mohammed!” Ik wil in vrede leven, dus schuw ik provocaties. Hout vasthoudend, meen ik stilaan te weten hoever ik kan gaan met uitspraken waardoor moslims zich beledigd voelen. In mijn ervaring kan je over de islam zonder gevaar eender wat schrijven en publiceren mits je het niet te opvallend doet. Mohammed een pedofiel of ene terrorist noemen, daar kan je veilig mee weg geraken mits je het wat discreet doet, in een aangepast medium. Weinig mensen lezen een tekst of geven een bal om zijn inhoud; maar beelden en titels trekken meer aandacht.Zo ook de titel van Benno Barnards lezing: “Leve God, weg met Allah!” Die deed in bepaalde zenuwcentra van de islam het alarm afgaan, en de gevolgen kennen we inmiddels. Een klinkend vertoon van islamitische onverdraagzaamheid dat de media wegens de bekendheid van de auteur niet konden negeren. (Extreemlinks doet regelmatig zulke tussenkomsten tegen rechtse sprekers, maar daarover wordt nauwelijks gerapporteerd.)

Toen de studentenopstand op Tiananmen door de tanks gesmoord werd, blokletterde het maoïstische weekblad Solidair: “Euforie in de kapitalistische media”. En daar was iets van. Bij alle opzichtige verontwaardiging over het bloedbad waren de “kapitalistische” (waarmee bedoeld was: anticommunistische) opiniemakers eigenlijk maar wat blij dat het communisme nog eens zo duidelijk zijn ware gelaat getoond had. In stilte dachten sommigen: wat goed dat ze in Beijing zo stom zijn om tanks te gebruiken in plaats van waterkanonnen.

Iets dergelijks monkelden ook Vlaamse islamcritici na de poging van moslims opgetrommeld door de groep Sharia4Belgium om Benno Barnard de mond te snoeren en af te tuigen. Nu doet een hele meningsindustrie zó haar best om het “vooroordeel” van islamitische onverdraagzaamheid de kop in te drukken, en dan komen uitgerekend de begunstigden van dat beleid, de moslims, dat mooie opzet verbrodden. Lachen, gieren, brullen.

De reacties van moslimzijde waren bijzonder leerrijk, en maken met één slag honderd campagnes tegen “vooroordelen” ongedaan. We konden bij Phara ondermeer kennismaken met Sharia4Belgium-woordvoerder Abu Imran.

Noteer eerst even dat deze naam geen schuilnaam is, zoals aan de gastvrouw verteld was. Het element Abu wordt weliswaar vaak gebruikt in bijnamen, Abu X in de zin van “de X-kerel”, bv. toen de jonge Lucas Catherine met de camera in de ene en het machinegeweer in de andere hand deelnam aan aanvallen op Israëlische stellingen, noemden zijn Palestijnse kornuiten hem “Abu Kamera”. Maar in beginsel, en ook in dit geval, is het een konja, de typisch Arabische zoonsnaam: “vader van Imran”. Die naamgeving wordt door de Belgische wet niet erkend maar is in de Arabische cultuur legitiem. De profeet bijvoorbeeld heette zowel Mohammed ibn Abdullah, “zoon van Abdullah”, als Mohammed abu Qâsim, “vader van Qâsim”, zijn vroeg gestorven zoon. De tweede vorm is beleefder, want erkent dat een man een zoon heeft en dus bewezen heeft een echte man te zijn.

In ieder geval, Abu Imran verdedigde de actie tegen Barnard zonder reserve. Hij legde uit hoe Europa volgens plan op geweldloze wijze de democratie door de islamwet (sjari’a) zal vervangen. De niet-terroristische meerderheid van moslims is dus niet ipso facto gematigd, zij omvat een grote groep radicalen die ingezien hebben dat bij de huidige machtsverhoudingen geen gewapende strijd nodig is (en veeleer contraproductief zou zijn) voor de islamisering van Europa.

In Terzake ontmoetten we de welbespraakte sociologe Samira Azabar, leidster van de campagne pro hoofddoek. Ik beschouw mijn levenswerk als onvoltooid zolang verstandige moslims als Samira niet hebben leren lachen om hun jeugddwaasheid, in de begoochelingen van de Profeet geloofd te hebben. Inmiddels vermeed zij om de actie te veroordelen. Ze vond dat vrijdenkende intellectuelen zoals Barnard en Etienne Vermeersch zélf extremisten zijn. Welja, het is haar al zo vaak voorgezegd: islamkritiek is geen mening, het is een misdaad. Belangrijker was echter haar terechte opmerking dat we niet moeten leuteren over een incidentje, maar naar de grond van de zaak moeten gaan. Doen we.

De grond van de zaak is dat alle moslims zonder uitzondering regelmatig het Arabische equivalent (en origineel) van Barnards titel scanderen: Lâ ilâha illâ ‘llâhu, “er is geen god behalve dé God [= Allah]”, uit Koran 47:19/21. Deze leuze betekent dat behalve Allah alle wezens die aanbeden worden, vals zijn of alleszins niet vererenswaardig, en dat hun cultus een kwaad is. Zij betekent: “Leve Allah, weg met Hubal (de oorspronkelijke godheid van de Kaäba), weg met Sjiva, Ahura Mazda, Christus, Boeddha en de rest.”

Barnard heeft niets gezegd dat moslims niet dagelijks zelf zeggen. Als hij moslims beledigd heeft, dan beledigen zij dagelijks alle mogelijke niet-moslims tegelijk. Zie, daarover zou ik eens met Samira willen debatteren. Het mag voor een aula vol moslims zijn.

Labels: , , , ,

27 Comments:

At 10/4/10 21:53, Blogger Unknown said...

Met moslims kun je niet debatteren !Amen en uit !

 
At 10/4/10 22:56, Anonymous K. Artman said...

@ Louis. Alvast wat dat betreft zijn ze dus perfect geïntegreerd. Alsof je met de gemiddelde westerling wèl kunt debateren, als het om ideeën gaat die niet binnen zijn 'wereldbeeld' of 'mensbeeld' passen, binnen zijn eigen tunnelvisie, binnen zijn eigen Grote Gelijk (voldoende voorbeelden: links vs rechts, gelovig vs ongelovig, flamingant vs belgicist, moslimfundamentalist vs 'ideologiecriticus', ...). Iedereen die iets zegt wat ons welgevallig is hartstochtelijk (virtueel) op de schouders kloppen, ja, dat wel. Maar voor de rest trekken we gewoon de integriteit van diegene die iets onwelgevallig zegt op een nogal doorzichtige manier in twijfel. Elkaars (dankbare) vijand, maar vooral - als u het mij vraagt - elkaars spiegelbeeld.

 
At 11/4/10 00:34, Anonymous traveller said...

@ K. Artman

Ik heb het een beetje moeilijk om me een gemiddelde westerling voor te stellen. Bedoel je een SPA liezer, een CDV'er, een VLD'er of een VB'er of nog iets anders?
Verder heb ik een beetje meer ervaring dan de gemiddelde Belg met islamieten.
Mijn algemene tendens was om de intelligente moslim, waarvan ik er een pak ken, krediet te geven en hem te ondersteunen tot ze zelf hun maatschappij, met onze hulp, kunnen moderniseren.
Vandaag ben ik daar niet meer zo zeker van, gezien mijn intelligente Moslim vrienden zelf beginnen twijfelen aan het resultaat.
Dr. Elst heeft hier een punt aangeraakt dat filosofisch een hoeksteen is van het islamitisch denken. Het is een punt dat door geen enkele Moslim zal betwist of zelfs maar gediscussieerd zal worden. De uitvoering in de praktijk is alleen anders, de intelligente Moslim zal nooit toestemmen in moord op de basis van die stelling, en ik gebruik intelligent in de zin van modern, ruimdenkend en goed geschoold.
Iemand als Tariq Ramadan met zijn geheime agenda is een extremist en als zodanig verliest hij in mijn ogen het "intelligente mens" label, hij is hoogstens natuurlijk begaafd met een intelligentie-instrument maar heeft te veel verkeerde beslissingen genomen om als intelligente "mens" geklasseerd te worden, hoogstens als intelligente nuttige idioot.
Daar tegenover staat het veelvoud van meningen, opinies en theorieën die in onze maatschappij open gedebatteerd worden, zolang het nog kan, en jij komt hier de gesloten islamitische geest vergelijken met onze open maatschappij en dan spreek ik nog niet over de Amerikaanse open maatschappij.
Het zijn juist onze dhimmi politiekers en hun exclusief geïmporteerd ongeschoold kiesvee die onze openheid in vraag stellen en willen beperken met de hulp van hun geliefd kiesvee.
De 2 culturen zijn niet te vergelijken en wat je dus schreef is dwaas en ondoordacht.

 
At 11/4/10 09:33, Anonymous Bruce Graeme said...

"De niet-terroristische meerderheid van moslims is dus niet ipso facto gematigd, zij omvat een grote groep radicalen die ingezien hebben dat bij de huidige machtsverhoudingen geen gewapende strijd nodig is (en veeleer contraproductief zou zijn) voor de islamisering van Europa. "

Kidist Paulos Asrat ventures the thought that the recent anti-terrorism fatwas by Muslim clerics may be aimed at preventing any interruption in the so far wildly successful peaceful Islamic colonization of those societies.

http://ourchanginglandscape.blogspot.com/2010/03/is-calgary-muslims-fatwa-on-terrorism.html

 
At 11/4/10 12:42, Anonymous K. Artman said...

Ik geloof graag dat u meer ervaring hebt dan ik. Alleen vind ik het gevaarlijk uit uw eigen particuliere ontgoochelingen een algemene 'waarheid' de distileren. Mijn punt is dat wij altijd het 'beste' van onszelf vergelijken met het 'slechtste' van de ander, althans: de ander die ons 'vreemd' is, die ons onszelf 'ongemakkelijk' doet voelen in de veranderende samenleving, die ons 'bang' maakt, die wij liever 'weg denken'. Tariq Ramadan ken ik (behalve van wat teksten en in de media geventileerde 'meningen' erover) onvoldoende om een oordeel over zijn verborgen agenda te kunnen vormen, maar stel dat het waar is: ik ben evengoed overtuigd van de 'dubbele agenda' van mensen als Barnard en Van Rooy. Soms is het niet zo duidelijk of zij waarschuwen voor een 'ontploffing' of hópen op een 'ontploffing' (ter bevestiging van hun Grote Gelijk).

 
At 11/4/10 13:15, Anonymous traveller said...

@ K. Artman

Ik heb 20 jaar als onafhankelijk zakenman tussen moslims gewoond en ik bedoel tussen, geen afgeschermde villa in een "witte buurt".
Ik had en heb een grote vriendenkring van goed geschoolde intellectuelen die dagelijks mijn huis gebruikten als discussie (en alcohol) bron.
We waren allen overtuigd dat de Pakistaanse intelligentsia het zou halen tegen de fundamentalisten.
Het domme Saudische geld is het echter aan het halen van de rede en dit is de conclusie van mijn Pakistaanse vrienden.
Ik houd het nu zeer summier want er zijn nog een pak andere redenen die echter allemaal in de zelfde richting wijzen.

 
At 12/4/10 06:23, Blogger Kassander said...

@Traveller. Een intelligente moslim? Is dat net zoiets als een gematigde moslim? Ik heb het liever over een geïnformeerde moslim. Welnu: wie werkelijk op de hoogte is van 1400 jaar theorie en praktijk van de islam wereldwijd, is misschien wel intelligent, maar dan zoals Hitler intelligent was. Neen, dat is geen ongepast cliché, neen, dat is niet "WO II overal bijslepen", dat is weten hoe intens Hitler nog steeds overal in de Arabisch wereld vereerd wordt, hoezeer de islam in zijn eigen antisemitische traditie blijvend het nazi-antisemitisme geïncorporeerd heeft en blijvend verankerd. De islam is een totalitaire en antihumane ideologie met een gruwelijke geschiedenis. Iemand die de islam enigszins kent en zich toch moslim noemt is dus niet "intelligent" op een fatsoenlijke manier.

Hier heb ik iets uitgelegd over het totalitaire karakter van de islam:
http://www.joostniemoller.com/2010/03/nazisme-en-islam-juist-de-overeenkomst-telt/

En zij die van die leuke moslims kennen en daar gezellig thee mee drinken, moeten die best aardige moslims eens vragen zich eindelijk te bezinnen. Je kan namelijk niet én de islam echt kennen én een fatsoenlijk mens zijn én moslim zijn. Punt. Neen, ik heb het niet over het onwetende meisje met hoofddoek aan de kassa. Die is net zo hard slachtoffer als de meeste moslims overal ter wereld van deze wrede, levensvijandige ideologie.

Wie die Aboe Rimram, met zijn criminele verleden, openlijk provocerend heeft zien kletsen
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/redactietips/redactietips_2eNiveau/1.750966
ziet toch hoe deze meneer vroeger op dezelfde manier zijn “gewone” misdadigheid brutaliserend van apologie voorzien moet hebben? Die heeft gewoon een geweldige nieuwe manier gevonden om zijn haat te verpakken. Die mijnheer heeft een prettig innerlijk en daar heeft hij een passende ideologie bij gevonden, zoals dat wereldwijd in alle gevangenissen gebeurt, want dáár worden de meeste bekeerlingen tot de islam gevonden.

Ik ben bang dat al die tut-tut-ho-oikumenisten, die de illusie hebben dat de islam óók een soort christendom is, nog een gruwelijk ontwaken te wachten staat. Luister, naïeve kletsmeiers, in Nederland en Vlaanderen: ik ben bang! Ik ben oprecht, werkelijk, diep verontrust en ik schrijf dit op de nuchterst mogelijk vroege morgen, met mijn eerste koffie achter de kiezen. Word verdomme toch eens wakker! Ik citeer arabist Hans Jansen nog maar eens: “De islam uitleggen aan de gemiddelde naïeve westerling, is net zoiets als seksuele voorlichting geven aan een kleuter: they don’t have a clue.” De islam is ánders!! Léés toch eens wat fatsoenlijks! Zet je ogen en oren toch eens een keer open!! Aláááárm!! (“Ach, die mijnheer is een alarmist. Dat gevaar zit alleen in zijn psyche. Geprojecteerd psycho-drama. Niks aan de hand.”)

 
At 12/4/10 06:32, Blogger Kassander said...

@Traveller. Nou klinkt het bovenstaande een beetje, zie ik, of ik u aanval. Maar dat is niet zo. Ik nam uw posting slechts als aanleiding en besef dat jarenlang verblijf in die cultuur u waarschijnlijk deskundiger heeft gemaakt dan ik ooit kan worden.

 
At 12/4/10 07:23, Blogger Kassander said...

Scháám u, K. Artman!!

@K. Artman. wat een walgelijke posting! U durft te zeggen:

"Tariq Ramadan ken ik (behalve van wat teksten en in de media geventileerde 'meningen' erover) onvoldoende om een oordeel over zijn verborgen agenda te kunnen vormen, maar stel dat het waar is: ik ben evengoed overtuigd van de 'dubbele agenda' van mensen als Barnard en Van Rooy. Soms is het niet zo duidelijk of zij waarschuwen voor een 'ontploffing' of hópen op een 'ontploffing' (ter bevestiging van hun Grote Gelijk)."

Gadverdamme!!

Tariq Ramadan is geanalyseerd.

Paul Berman, “Wie is er bang voor Tariq Ramadan”.

Caroline Fourest, “Frère Tariq”.
\
De Nederlandse historica Machteld Allan van wie ik hieronder, in een andere posting iets zal citeren.

Er staan hele bibliotheken voor u klaar, mijnheer Artman, de media berichten u dagelijks van overal ter wereld over wat de "godsdienst van de vrede” aanricht, maar wat is er tot u doorgedrongen? Dat Barnard en van Rooy slechte mensen zijn. En dat schrijft u dan op uit uw blote Gutmenschen-gevoel, dat moet rechtstreeks uit uw verfijnde onderbuik komen. Want waar komt het anders vandaan? Nog argumenten? Een boek wellicht net de titel: "Het kwaadaardige karakter van Benno Barnard en Wim van Rooy"?

Scháám u, mijnheer Artman!!

 
At 12/4/10 07:24, Blogger Kassander said...

Uit een recensie in de Volkskrant door historica Machteld Allan van twee boeken, een van arabist Hans Jansen en een van Tariq Ramadan:

"( . . .) maar zolang we te maken hebben met moslimgoeroes als Tariq Ramadan die met groeiend succes een nieuwe orthodoxie voor Europa aan het regelen zijn, is het somber gesteld met de historisering van Mohammed-verhalen door moslims. Ook Ramadan, die onlangs is aangesteld als gasthoogleraar aan de Erasmusuniversiteit, schreef een Mohammed-biografie.

In zijn inleiding noemt hij zijn boek ‘wetenschappelijk verantwoord met betrekking tot de klassieke islamitische bronnen’. Een potsierlijke mededeling. Wetenschappelijk verantwoord zou Ramadans studie van Mohammed pas zijn als hij de bronnen zou onderwerpen aan dezelfde soort scrupules als Hans Jansen. Ramadan kan voor zijn verhaal niet om Ibn Ishaq heen, maar hij begaat twee wetenschappelijke hoofdzondes ten opzichte van de bron: hij neemt Ibn Ishaqs verhalen over Mohammed als ‘waargebeurd’ én hij stelt ze eigenhandig wat bij om ze verteerbaar te maken voor een modern Europees publiek.

Zo vloeit er bij Ramadan in Khaybar geen druppel bloed en blijven de vrouwen onaangeraakt; de ‘overwonnenen werd opgedragen hun bezittingen te verlaten en zich met hun vrouwen en kinderen te verwijderen’, schrijft Ramadan op een toon alsof het zo tot tevredenheid van iedereen is geregeld. De vrouw die in het verhaal van Ibn Ishaq huilend langs de lijken loopt, is gevoeglijk komen te vervallen.

Wetenschappelijke eerlijkheid is Ramadan dus vreemd, maar hoe zit het met de rest van zijn mores? De aanval van Mohammeds leger op Khaybar was ongeprovoceerd, zoals Hans Jansen laat zien. De mensen werden plompverloren overvallen in hun dagelijkse werkzaamheden. Tariq Ramadan rechtvaardigt de door Mohammed veelvuldig gebezigde gewapende strijd, qital (een woord waarin de betekenis ‘moorden’ etymologisch ligt besloten), als ‘verzet tegen gewapende agressie, zelfverdediging tegen onderdrukkers’. Het is echter duidelijk dat de agressie in de Khaybar-episode van de moslimkant kwam en dat er geen sprake was van onderdrukking door Khaybar.

Ramadan ondervangt dat door een kosmische betekenis aan het begrip qital te geven. Het gaat hier om ‘de menselijke natuur, die zoekt naar balans en regulering’. Oorlogvoering noemt hij het ‘noodzakelijke pad naar vrede’. Met andere woorden: de mannelijke inwoners van Khaybar hebben door hun wrede dood een nuttige, zelfs noodzakelijke bijdrage geleverd aan het herstel van de ‘balans’ in de menselijke natuur en de vrede op aarde in het algemeen.

Deze bereidheid tot het offeren van andere mensen omwille van het herstel van de kosmische orde doortrekt het hele werk van Tariq Ramadan. Precies dit definieert Hans Jansen aan het einde van zijn boek als ‘shirk’, plaatsnemen naast God, om samen met hem over leven en dood te beschikken.”

Tot zover Machteld Allan.

 
At 12/4/10 08:44, Blogger Kassander said...

Mij bereiken berichten dat in “Het Laatste Nieuws” en “De Gazet van Antwerpen” de stemmen van “gematigde moslims” afstand nemen van “Sharia4Belgium”. Die gematigde moslims zijn dus onder te verdelen in 1) taqiyya-moslims, 2) de waarheid verdringende moslims en 3) onwetende moslims.

Taqiyya: de door de Profeet aan de gelovigen opgelegde verplichting om de ongelovigen te bedriegen en te beliegen, teneinde hun onderwerping voor te bereiden als de moslims sterk genoeg zijn en de tijd van openlijk geweld daar is.
Voor Taqiyya (Néé! Dat is géén verzinsel of marginaal verschijnsel!) zie:

http://www.meforum.org/2538/taqiyya-islam-rules-of-war

Of hier in het Nederlands in een vertaling van Sam van Rooy:

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=8851

In de koran zelf ook trouwens, (Soera 3, Vers 54).
:
De “brave” en versluierende vertaling:

“En zij beraamden.
En God beraamde.
God is de beste der beramers.”

De realistische vertaling:

“En ze smeedden listen.
En Allah smeedde listen.
Allah is de beste listensmid.”

 
At 12/4/10 08:48, Blogger Kassander said...

Oh ja: ik heb een google account onder het pseudo "Kassander". Een tweede, ouder pseudo van mij is "Leo Sar" (Rasoel = boodschapper). Mijn echte naam is Martien Pennings.

 
At 12/4/10 09:38, Blogger Kassander said...

Vergeet ik nog een vierde kategorie: de bange moslims. Zij die zouden willen uittreden uit het geloof, maar onder zware sociale druk en angst voor bedreiging en uitstoting net doen of ze nog in Allah en Zijn Profeet geloven.

 
At 12/4/10 10:21, Blogger Kassander said...

Je blijft je verwonderen en dingen vergeten als het gaat om het voorbeeldige leven van moslim-rolmodel Mohammed. Als-ie in Khaybar klaar is met massamoorden, laat-ie nog een vuurtje stoken op de borst van iemand om informatie rond de verstopplaats van 'een schat' te krijgen waarmee hij zijn mannen heeft gemotiveerd de aanval op Khaybar te openen. Als Mohammed niks uit de man krijgt, gebiedt hij de man dan maar te doden.

Het maakt niet uit of het nou echt gebeurd is en zelfs niet of Mohammed echt bestaan heeft. Het is interessant dat men in de 9e-10e eeuw besloot dat dit (half of heel verzonnen)leven vol geweld, afpersing, verkrachting, marteling en roof de moslim ten voorbeeld moest worden gesteld.
Niet de historische waarheid is hier van belang, maar de hartstocht waarmee in de mythische Mohammed wordt geloofd door de oemma (geloofsgemeenschap wereldwijd) en oelema ("wetenden" = schriftgeleerden, wereldwijd).

 
At 12/4/10 11:16, Anonymous traveller said...

@ Kassander

Een intelligente moslim is een intelligente moslim, ik ken er velen die dit etiket verdienen.
Mensen zijn mensen, overal, maar culturen zijn enorm verschillend.
De late Moghul cultuur die zeer veel had overgenomen van de Shia strekking en die zeer modern was voor haar tijd, Dr. Elst kom nu niet met Aurangzeb aub, heeft als efgenamen tienduizenden idealistische Indische moderne moslims nagelaten, met een zeer hoge opleiding over het algemeen en een zeer dichte verwantschap met de Engelse cultuur. Daar verwachtten we heel veel van.
Die generatie heeft het niet gehaald, mede door de domheid van de Engelsen die "the bottom of the barrel" binnen lieten en als kiesvee voor labour gebruikten.
Ondertussen is de invloed van de intelligente moslim zeer getaand.
Zoals gezegd, dit heeft ook veel andere oorzaken.

 
At 12/4/10 11:40, Blogger Kassander said...

@Traveller. Ik wil het ontzettend graag met u eens zijn, waarachtig. Maar beantwoord nou eens mijn vraag hoe je de onveranderlijke leer van de islam (denk aan de abrogatie van de relatief "milde" Mekkaanse verzen door de snoeiharde Medinese, plus het rolmodel van de Profeet) nu werkelijk kunt kennen en jezelf toch moslim noemen? Dat tart toch elk gezond verstand en elk moreel besef?

U zegt: ik ken ze, dus ze bestaan.
Ik vraag: hoe bestáát het?!

 
At 12/4/10 13:46, Anonymous traveller said...

@ Kassander

Je moet het verschil tussen de verschillende sectes en culturen zien.
De intelligente nemen de gewelddadige teksten steeds als historisch middeleeuws en niet zo bedoeld.
Daar kun je natuurlijk veel over zeggen maar het komt naar een meer leefbare vorm uiteindelijk. Die invloed is nu aan het tanen door enorm veel factoren maar de grootste factor is het geld.

 
At 12/4/10 22:54, Anonymous K. Artman said...

@ Kassander. Oeioei, waarom dat gescheld en getier? Omdat ik een andere mening heb als u? Of omdat ik naast de boeken die u mij wilt laten lezen, óók andere lees die 'een heel ander verhaal' vertellen? Misschien is de islam iets om bang van te zijn, maar mensen als u stellen mij toch ook niet echt gerust ...

 
At 13/4/10 05:38, Blogger Kassander said...

@K. Artman. Ach ja, het slachtoffer uithangen. De beledigde spelen. De gekende tactiek van de multiculturele medemens - (allochtoon en autochtoon, aanhangers van het prachtgeloof zelf of de collaborateurs ermee) - om de discussie te ontlopen. Nóóit inhoudelijk worden, op de man spelen, huichelachtig over de tóón klagen. U bent het slachtoffer van mijn "gescheld en getier"? Waar scheld ik dan? En "tieren"? Ja, ik ben kwaad om uw laaghartigheid. Omdat u karaktermoord probeert te plegen op Wim van Rooy en Benno Barnard zonder een zweem van bewijs. Want dát heeft dat lezen van die "andere" boeken u dus nog niet opgeleverd: ook maar een begin van argumentatie.

Uw poging tot karaktermoord, hier:
"( . . .) ik ben evengoed overtuigd van de 'dubbele agenda' van mensen als Barnard en Van Rooy. Soms is het niet zo duidelijk of zij waarschuwen voor een 'ontploffing' of hópen op een 'ontploffing' (ter bevestiging van hun Grote Gelijk)."

 
At 13/4/10 09:58, Anonymous Anoniem said...

Twee gedachten:
-voor alle vormen van vurig monotheïsme geldt dat ze zonder de figuur van de spotter, zonder de schaduwfiguur van de ongelovige, ondenkbaar zijn. Eigelijk speculeren ze op afwijzing: de afwijzing die ze van niet-deelnemers ondervindt is één van hun drijvende motieven en een pragmatische voorwaarde voor hun bestaan. Geen universalisme zonder deze paradox van de verzamelingenleer: je kunt alleen iedereen uitnodigen wanneer je er zeker van bent dat niet iedereen komt.
-Zelfs in een boek van zo een hoge rang als de Koran worden de niet te overtreffen uitspraken onvermijdelijk omringd door talrijke potentieel overtrefbare en feitelijk overtroffen uitspraken. Het verschil tussen de sterke en de zwakke uitspraken van een sacraal corpus geeft speelruimte voor aanpassingen van het geloof aan tijdperk en ogenblik. Het exploreren van die speelruimte heet beschaving.

 
At 13/4/10 13:40, Anonymous Anoniem said...

Deze reactie is verwijderd door de auteur.

 
At 13/4/10 13:43, Anonymous hel decker said...

Samira Azabar welbespraakt, meneer Elst? Intelligent?
Lees op mijn blog een gedeeltelijke transcriptie van haar uitspraken in Ter Zake: een pseudocommunicatie die dank zij het vluchtige medium televisie niet stilgezet kan worden om in de woordenbrij naar de juiste betekenis te zoeken. Enkele sociologische modewoordjes geven de indruk van doordachtheid, terwijl het eigenlijk een voortdurend ontwijken en verdoezelen van de kern van het onderwerp was. Daar kun je haar misschien goed in noemen.

 
At 13/4/10 18:48, Anonymous K. Artman said...

@ Kassander.

1. Ik stelde de door mij vermoedde dubbele agenda van Barnard en C° tegenover de door Traveller vermoedde dubbele agenda van Ramadan. Ik zie niet goed in wat er beschamender is aan het ene of het andere (behalve vermoedelijk onze overtuiging mbt 'de waarheid'). Ook over Barnard bestaat er intussen behoorlijk wat analyse: de hele media heeft erover vol gestaan en ook in boeken als 'Het islamdebat' van Sami Zemni worden erg interessante argumentatie aangehaald. En u verwijt mij op de man te spelen; als er 1 ding is wat aan Barnard kàn worden verweten - los van onze haaks op elkaar staande 'lezing' van de werkelijkheid -, is het juist dat hij voortdurend op de man ("Lucas Catherine is een leugenaar") of de vrouw ("Alma mater, ontsla het serpent") speelt. Wie hangt er trouwens het slachtoffer uit, in het spelletje tussen BB en S4B?

2. U verwart argumentatie met een diarree aan selectief gekozen artikels en andere teksten (de truc die ook Van Rooy gebruikt). Even gemakkelijk kan ik een gelijkaardige selectie van anti-westerse of anti-zionistische lectuur samenstellen. Net zomin als u daarin een 'bewijs' zal zien dat ik gelijk heb, zie ik in uw selectie (of die van Van Rooy) een 'bewijs' dat zij gelijk hebben.

3. En "de media berichten u dagelijks van overal ter wereld over wat de 'godsdienst van de vrede' aanricht"? Die media zijn blijkbaar minder 'geloofwaardig' als zij (nààst over de islamterreur) óók berichten over bijvoorbeeld de Israëlische oorlogsmisdaden en 'staatsterreur'. Hoe tendentieus Cathérine misschien ook is, heel wat 'berichtgeving' bevestigt (grote delen van) zijn aangehaalde gebeurtenissen en geschiedenisfeiten; Barnards versie van de 'feiten' wordt eigenlijk alleen maar bevestigd door de (oa 'historische') fictie, zoals die wordt beschreven in de Israëlische propaganda.

 
At 14/4/10 16:57, Anonymous Marc Huybrechts said...

In de schrijfsels van Artman kan men hier regelmatig het verderfelijke moreel relativisme herkennen dat de Westerse tijdsgeest zo nefast doordrengd vandaag. Het gaat om de weigering om duidelijke morele oordelen te (kunnen) maken, ook al al zijn er manifeste empirische observaties voorhanden die een eerlijke (morele) mens niet zou mogen negeren. Voor Artman bestaat er geen "waarheid". Voor hem bestaan er vele "waarheden", en vraag hem niet van een eerlijk en duidelijk oordeel te moeten vellen omtrent die waarheden. Ja, zegt hij, er bestaat anti-islam lectuur, maar er bestaat evenzeer anti-westerse lectuur en ook anti-zionistische lectuur, enz...en wie zou dus "gelijk" kunnen hebben? U ziet de weigering tot het vellen van noodzakelijke morele oordelen omtrent specifieke onderwerpen....

Wat ligt aan de oosprong van dit artikel van Elst? Die oorsprong of 'grond' is de actie van Sharia4Belgium om Barnard de mond te willen snoeren. Radikale moslems dulden geen islamkritiek. Hun 'controle' (over de eigen kudde) en hun 'expansie' (op termijn) vereist dat islam boven kritiek komt te staan. En daar ligt ook de grondoorzaak van het autoritarisme/totalitarisme in de bijna-ganse moslemwereld.

Nu, bestaat er enige evidentie dat Barnard kritiek op Belgie, of op Nederland, of op het 'Westen', of op het Christendom, enz...zou willen verbieden of beletten? Nee, voor zover ik weet, bestaat daar geen evidentie (of "bewijs") van. Maar, die observatie wil Artman niet maken. En evenmin wil hij de feitelijke observatie maken van het 'censurerende' gedrag van Sharia4Belgium tegenover Barnard (en anderen), of van de afwezigheid van vrijemeningsuiting in de ganse moslemwereld. Daaromtrent verkiest hij van de kop in de grond te steken, en met IRRELEVANTIES af te komen (zoals echte of vermeende Israelische "oorlogsmisdaden en staatsterreur").

Het onderwerp ging NIET over het Arabisch-Israeli conflict, maar wel over "islamitische onverdraagzaamheid" tegenover andersdenkenden en/of tegenover islamkritiek. Trouwens, de heer Elst heeft er expliciet op gewezen dat vandaag (binnen de Westerse beschaving) extreem-links zich ook regelmatig bezondigd aan gelijksoortige "tussenkomsten tegen rechtse sprekers". Intolerantie ten aanzien van 'kritiek' is het basiskenmerk van alle totalitarismen, niet enkel het islamitisiche.

Maar, een typische westerse perverse zelfhater van het genre van Artman kan met een dergelijk onderwerp niet over de baan. Hij kan niet - want hij wil niet - de feitelijke observatie maken van manifeste islamitische intolerantie ten aanzien van islamkritiek. Hij zal dus het onderwerp pogen te verleggen en dus met 'stromannen' afkomen. Pathetisch, is dat!

 
At 14/4/10 17:50, Anonymous K. Artman said...

@ Marc Huybrechts. Een geluk dat ik mij niet herken in uw 'portret' van mij (bent u zeker dat u het over mijn bijdragen hebt?), want anders zou ik me beledigd kunnen voelen. Een beetje grappig vind ik wel dat u mij van ongeveer het omgekeerde beschuldigt ("verderfelijk moreel relativisme", "de weigering om duidelijke morele oordelen te maken" ...), dan wat mij normaal gezien te beurt valt in discussies. Ik vrees dat wij een verschillende taal spreken, en een andere definitie hanteren van het concept 'pathetiek'. Maar u mag uw gelijk hebben; het ga u goed.

 
At 14/4/10 18:20, Anonymous Marc Huybrechts said...

Natuurlijk, heb ik "mijn gelijk" hier.

Ik zal het nog eens herhalen. Voor Artman bestaat er geen "waarheid". Wat er wel bestaat - in zijn mensbeeld - dat zijn vele "ideeen", binnen eigen "tunnelvisie" of eigen "wereldbeeld". Hij wil daar NIET ALTIJD graag tussen kiezen. Dat is het basiskenmerk van (nihilistisch) moreel relativisme. Dit belet hem natuurlijk niet van soms wel morele oordelen te vellen (bijvoorbeeld democratisch Israel gaat bij hem zeker geen sympathie krijgen en wel moreel 'veroordeeld' worden in zijn geest), maar dan vervalt hij in een andere vorm van moreel relativisme, i.e. de neiging van absurde morele ekwivalenties te poneren.

Eigenlijk zijn er dus twee definities of vormen van moreel-relativisme: (a) de weigering om morele oordelen te vellen, en/of (b) de neiging tot het poneren van absurde morele ekwivalenties. Beide vormen komt men regelmatig tegen in Artman schrijfsels, en soms (zoals hierboven) zelfs tegelijkertijd. Hetzelfde geldt trouwens voor de contemporele joernalistiek in het algemeen, die een reflectie is van het hedendaags onderwijs.

Echter, het intolerant en 'censurerend' gedrag van radikale moslems (e.g. Sharia4Belgium) en van radikaal-links is geen opinie, maar wel een manifest-observeerbaar feit.

 
At 9/7/10 15:32, Anonymous Anoniem said...

Molsim noemen zich geen immigrant! In de Koran staat: ‘Ik zal angst in de harten van de ongelovigen slaan, en hun harten en hun vingertoppen zal ik vernietigen’. Als je je volgelingen vraagt om hoofden af te kappen, hoe kun je dat aan je kinderen op een vredelievende manier uitleggen? De koran wil geen integratie. Aanwezigheid in een kaffers land wordt verklaard met een soort Allah' s wil. Huidige immigratie en integratie beleid die puur op een echte immigratie gebaseerd was, zal nooit een succes worden zolang de grote meerderheid van de Moslims zich geen immigrant maar Allah's soldaat beschouwd....Het gaat om een soort nieuwe type "hicret", wat mohammedanen periodiek moesten doen. Zich verplaatsen naar de nieuwe gebieden en daar groeien tot de meerderheid...Naast elkaar leven met de oorspronkelijke volkeren, mag alleen om tactische redenen, maar dat mag niet langer... Islamitische meerderheid vorming en de bezetting van het land via bekende strijdmiddelen, zoals het zwaard van de demografie moet constant blijven slingeren. Door de enorme groei van Moslims wordt er straat voor straat, wijk voor wijk, stadsdeel voor stadsdeel een harde demografische strijd uitgevoerd. Mensen uit de steden moeten verhuizen of worden weggejaagd door moslims. Heeft u ook meer dan genoeg van de steekpartijen op scholen, van de aanvallen op agenten en ambulance-personeel, van het tuig dat onze steden, wijken en dorpen onveilig maakt? De werkwijze van de moslims komt in alle Europese landen voor. Met andere woorden: het gedrag is niet willekeurig, het wordt gestuurd!. Gemeenten moeten de mogelijkheid hebben de families van deze straatterroristen uit de gemeente te verbannen en elke vorm van uitkering te stoppen. De politiek moet besluit nemen dat deze families de NL Nationaliteit of verblijfsvergunning zullen verliezen dat ze zo gauw het land zouden verlaten. Buurten met overwegend autochtone bevolking moeten geen Moslim bewoners of Afrikanen als nieuwe bewoners toe te laten. Somaliërs moeten per direct terug naar het land van herkomst. Antillianen die aan een gemeente niet economisch gebonden zijn, moeten ook in de desbetreffende gemeente worden geweigerd.
Nederland is in gevaar!. Op een dag als de politiek het vertrouwen van de bevolking zal verliezen, kan de situatie zelfs tot een burgeroorlog leiden. De moslimse demografie tactiek moet nu harder worden aangepakt. Nederland moet worden terugveroverd, straat voor straat, wijk voor wijk, stad voor stad. Met agenten die keihard optreden tegen de bezetters.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>