1 augustus 2009

Stupid in America, Smart in Belgium?Twee jaar geleden pakte de Amerikaanse televisiezender "ABC" uit met bovenstaande documentaire over de wantoestanden binnen het "public school"-systeem in de VS. In "Stupid in America" worden parallellen getrokken tussen het onderwijs in België en dat aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Deze docu kadert in de show "20/20" van de libertarische TV-host John Stossel en heeft "How Lack of Choice Cheats Our Kids Out of a Good Education" als subtitel.

Deze reportage moet normaliter zeker ogen openen, en dat was ook de bedoeling van John Stossel en zijn team. Overheidsonderwijs zal altijd blijven falen omwille van de bestaande incentives. Privaat onderwijs zal steeds efficiënter werken en meer onderhevig zijn aan de broodnodige concurrentie. Eventueel kan een privatisering gepaard gaan met een enveloppesysteem zoals in België, een voucher-systeem zoals in Zweden of zelfs een hand-out in cash (ik sta dit laatste voor).

Het is vooral vreemd om te moeten vaststellen dat de achterstand van de Amerikaanse leerlingen toeneemt naarmate ze ouder worden, maar dat ze hun achterstand wel tot een voorsprong kunnen ombuigen eens ze in het hoger onderwijs komen. Op universiteitsvlak hebben de Amerikanen de incentives wel juist gekregen, dit in tegenstelling tot continentaal Europa, met pareltjes van opleidingscentra tot gevolg. Amerika kan van Europa iets leren, maar andersom zeker ook.

Meer informatie over deze documentaire:
http://abcnews.go.com/2020/Stossel/story?id=1500338

14 Comments:

At 1/8/09 21:47, Blogger Ivan Janssens said...

Over de nadelen van het Europees universitair onderwijs, een hoofdstuk in De Onvoltooide Globalisering van Paul De Grauwe. Daarnaast is er The Future of Europe van Alberto Alesina, Italiaans econoom. (http://books.google.com/books?id=88PukrpL0uIC&dq=alesina+the+future+of+europe&printsec=frontcover&source=bn&hl=nl&ei=DJt0SoxR3IyMB-qu1KcG&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4#v=onepage&q=&f=false). Ook ter linker zijde pleiten sommigen overigens voor een soort vouchersysteem, zoals bijvoorbeeld Paul Goodman in Compulsory Miseductation (http://gyanpedia.in/tft/Resources/books/goodman.pdf)

 
At 2/8/09 17:44, Anonymous pierre plum said...

-overheidsonderwijs zal altijd blijven falen...-

Kan je dat met cijfers onderbouwen, of typ je dat vanuit de losse pols?
Uit de onderzoekingen die ik ken blijkt dat het overheidsonderwijs het ongeveer even goed doet als het door de staat gesubsidieerde katholieke net wat betreft slaagkansen in het hoger onderwijs.
Maar misschien beschik je over andere bronnen? Graag vernam ik die.

pierre plum

 
At 2/8/09 18:01, Anonymous Anoniem said...

Denkt meneer Pierre Plum echt dat 'gesubsidieerd katholiek onderwijs' géén OVERHEIDSonderwijs is??

 
At 2/8/09 18:11, Anonymous pierre plum said...

neen, dat denkt mijnheer pierre plum niet, maar mijnheer pierre plum vraagt zich af hoe het komt dat het overheids lageronderwijs in België op wereldschaal zeer goed scoort, kijk maar alle ratings na, en dat is dan wel in contradictie met de uitspraak dat overheidsonderwijs faalt.
Trouwens ook ons universitair onderwijs mag er zijn Univ Gent staat op de diverse ratinglijsten altijd bij de eerste 150 op ongeveer 150.000 onderzochte instituten, idem voor Leuven trouwens.
Leg dat eens uit.
Ik begrijp de uitspraken van Vincent niet.Nergens wordt naar onderzoekingen verwezen, niets wordt onderbouwd, sorry het is komkommertijd maar toch...

pierre plum

 
At 2/8/09 21:35, Anonymous fcal said...

@ pierre plum

Dat de "staats"-onderwijssector in Vlaanderen en niet zozeer deze in Wallonië en Brussel nog goed scoort is een gevolg van de aanwezigheid van een kwalitatieve "concurrentie". Dit speelt het sterkst in het "hoger onderwijs".

Hetzelfde geldt voor de verzuilde gezondsheidssector, die in vergelijking met onze buurlanden het relatief ook goed doet.

Zolang een reële concurrentie bestaat komt dit de kwaliteit ten goede. Door zijn keuze beloont of straft de burger de aanbieder.

Hoe anderzijds echte en quasi monopolies de kwaliteit negatief beïnvloeden merkt men aan de Vlaamse pers en audiovisuele media. En met de RTT zaliger was het ook huilen met de pet op.

 
At 2/8/09 22:20, Blogger Marc Vanfraechem said...

Na zinsneden als "moet normaliter zeker ogen openen" lees ik gewoonlijk niet verder, en ik deed dat nu evenmin (een schrijver moet zijn stijl verzorgen, als hij lezers wil vasthouden).
Het opdreunen van steeds dezelfde geloofsartikels kan weliswaar aanvaardbaar zijn, maar dan toch enkel als er, zoals bijvoorbeeld in het Gregoriaans, sprake is van een zekere charme.

 
At 2/8/09 22:42, Anonymous Marc Huybrechts said...

Men kan maar van sukses en/of falen van onderwijs spreken wanneer men eerst duidelijke criteria voorop stelt.

1) Als men onderwijs zou beoordelen op basis van de drie R"s (lezen, schrijven, en rekenen, of Reading, wRiting, aRithmetic) dan doet het Vlaams onderwijs het nog steeds goed, althans op lager en middelbaar vlak. Het primair probleem is dan dat "onderwijs" veel meer inhoudt dan de drie R's. Een secondair probleem is ook dat men dan beter Vlaanderen vergelijkt met relatief-vergelijkbare individuele staten, gelijk bijvoorbeeld Massachusetts of Virginia, dan met een gans continent gelijk de VS.

2) Op zijn eigen blog heeft Vincent nu een ander artikel staan dat gaat over 'centrale planning' van hoger onderwijs versus meer marktwerking daar. Een goed meetinstrument daarvoor kan men vinden in langdurige 'structurele werkloosheid' (te onderscheiden van conjuncturele werkloosheid). Op dat vlak scoort den Belgique doorgaans niet goed.

3) Nu wat 'algemeen' onderwijs betreft, beyond the three R's, gebruik ik een simpele vuistregel (die geen genade vindt in de ogen van 'intellectuelen'): het betogingsgedrag van jongeren op straat.

- Er komen regelmatig vreselijke dictators op bezoek in Brussel, gaande van de 'presidenten' van China, Cuba, Libya enz...en geen autochtone haan die er naar kraait (soms kan men wel 'beleefde' betogingen van kleine groepjes van allochtonen zien tegen dergelijke figuren in Brussel). Het contrast met het straatgedrag van Belgische autochtone jongeren bij bezoeken van vermeend-conservatieve (maar echt-democratische) VS presidenten gelijk Bush of Reagan is dan ook scherp, want dan kan men gegarandeerd duizenden gewelddadige betogers ontwaren in Brussel. Dat is een zeer slecht teken van de 'kwaliteit' van het 'algemeen' onderwijs in den Belgique.

- Wanneer uiterst-cynische Europese regeringsleiders (genre Chirac of Schroeder) de VS bezoeken dan komt er geen man op straat betogen. Dat is een teken dat het VS onderwijs minder gevaarlijk is voor jongeren om hun 'gezond verstand' te kunnen behouden, dan het Belgische. Of anders gesteld, het is in de VS doorgaans nog gemakkelijker om aan orthodoxe indoctrinatie te kunnen ontsnappen. Er zijn naturlijk altijd vele uitzonderingen die 'de regel' bevestigen. Precies daarom zijn het uitzonderingen.

 
At 2/8/09 23:07, Anonymous guillaume said...

@ Marc Vanfraechem

Een verzuurde reactie van een verzuurd persoon. Net zoals andere gepensioneerden zoals u stop ik dan met lezen... en ga ik meteen naar het reactiegedeelte om dat neer te schrijven. Komaan, oude taaie, je hebt toch wel meer in je mars dan dit soort gefrustreerde reacties. Heb je echt geen Duits artikel of Franse radioshow voor handen die je kan napraten?

 
At 2/8/09 23:24, Blogger Marc Vanfraechem said...

kijk beste Guillaume, misschien bent u wel gepensioneerd, maar ik nog niet.
En iemand "napraten"? Bedoelt u dat ik soms interessante citaten geef, inderdaad in talen die u misschien vreemd zijn? Doe dan een inspanning en probeer ze te verstaan. Misschien leert u dan nog (op de valreep) dat citeren uitdrukkelijk niet hetzelfde is als napraten, en eerder een soort tegendeel.
Brave jongen ;-)

 
At 2/8/09 23:54, Anonymous pierre plum said...

@ Iedereen

Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat het een eigenschap is van de Vlaming om alles wat hij heeft aan mogelijkheden, instituten en structuren te kleineren. We zijn niets, we doen niets goed,hebben niets om fier over te zijn...ook als we het door de band genomen veel beter doen dan vele naties die zichzelf wel hoog aanslaan.
Ik ben blij dat ik Vlaming ben omdat we een goed en gedifferentieerd onderwijsnet hebben dat voor iedereen betaalbaar is, omdat we een goede geneeskunde hebben, zonder lange wachttijden en behoorlijk efficiënt. Ben fier ook omdat de gemiddelde hoogopgeleide vlot Nederlands,Frans en Engels leest en spreekt en gewoonlijk ook nog redelijk wat Duits beheerst.
Ben fier omdat we niet hoog van de toren blazen, maar wel vrij hoogstaand zijn.
Dit om het pessimistische vertroog dat hier zo vaak te horen is eens te doorbreken.Het moet niet altijd huilen met de pet op zijn.


pierre plum

@fccal bedankt voor de toelichting.

 
At 3/8/09 15:32, Anonymous traveller said...

@ pierre plum

Je hebt gelijk, we zijn niet slechter dan een ander en halen goede gemiddelden.
Ik vertrek echter van een andere basis. Vlaanderen heeft geen troeven buiten zijn ligging en zijn werkkracht.
Vroeger was er daar een zeer hoge kwaliteit van het onderwijs bij te voegen, nu zijn we de goede middelmaat.
Dit is nefast voor een regio die steeds beter was dan de omliggende grotere landen.
We zijn gedoemd om beter en slimmer te zijn, we zijn niet groot genoeg om op inertie voort te boeren.

Daarom heb ik naar de school"boeken" van mijn 13 kleinkinderen gekeken sinds een paar jaar.
Huilen met de pet op. Absoluut snertonderwijs van de onderste plank.
Nederlands: schabouwelijk
Geschiedenis: onbestaande
Aardrijkskunde: onbestaande
Rekenen(lagere school): het niveau staat 2 jaar achter op mijn schooltijd plus het gebruik van rekenmachines.
Algemeen: het gebruik van meerkeuze vragen maakt het tot een loterij.
Geheugen wordt niet meer geoefend.

Werkelijk beneden alles.

Verder mogen we niet klagen.

 
At 3/8/09 18:02, Anonymous pierre plum said...

@traveller

De voorbeelden die je aanhaalt van het verminderen van de kwaliteit van het onderwijs vergeleken met de goede oude tijd vraagt zeker aandacht en onderzoek.
Maar mijn punt was eigenlijk: is het staatsonderwijs nu noodzakelijk minder goed dan het privé-onderwijs, zoals Vincent De Roeck dat hier al meer dan eens stelde.Vincent De Roeck gaat van de gedachte uit dat indien je ook in het onderwijs de concurrentiefactor laat spelen je automatisch een beter onderwijsniveau krijgt. Hierbij vergeet hij dat binnen het door de staat gesubsidieerde onderwijs die concurrentiefactor ook speelt.In mijn jeugd sprak men van goede en slechte athenea en colleges, al naargelang de leerlingen van deze scholen goed of slecht slaagden in het hoger onderwijs.Dus keken de ingelichte ouders uit naar een school die een goede faam had.
Dit heeft niets te maken met vrije marktconcurrentie maar gewoon dat als er meerdere instellingen bestaan er altijd een rivaliteit speelt, altijd een drang om beter te doen dan de andere.Het atheneum van Oostende wil niet onderdoen voor dat van Blankenberge, en dus is er rivaliteit en concurrentie.
Ik ben wel akkoord met Vincent dat als je het onderwijs compleet op de vrije markt zou gooien, je heel vlug scholen zou krijgen die bijzonder hoog scoren qua leerniveau, veel hoger dan een goed college of atheneum nu. Ik vrees echter dat deze scholen alleen voor de welgestelde elite zullen weggelegd zijn, met ouders die voldoende rijk zijn om de gepeperde rekening te betalen.
Die de rekening niet kan betalen moet dan maar naar de goedkope scholen met een niveau veel lager dan de bestaande athenea en colleges nu.
Het spreekt vanzelf dat in de VS waar de beste universiteiten die van de privé zijn, hun professoren veel hogere lonen uitbetalen dan de door de staat gesubsidieerde.Het zijn overigens die universiteiten die zowel uit Europa als uit Azië de knapste koppen wegkopen opdat ze bij hen les zouden geven en publiceren, de zgn braindrain.Dat de inschrijvingskosten aan zo'n universiteiten gemeten met Europese normen dan ook kolossal duur zijn spreekt vanzelf.Gemiddeld reken ik op 25.000$ voor één academiejaar.Aan een Belgische universiteit kost dat gemiddeld €700, een kolossaal verschil. Dus het blijft voor mij de vraag wat het beste is: een redelijk goed onderwijs dat voor iedereen betaalbaar is, of een superieur onderwijs dat alleen de begoeden dient.

Om nog eens terug te komen op het (vermeende) verminderen van de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen; ik denk dat veel te maken heeft met het feit dat ook de ouders zich niet meer betrokken voelen bij het onderwijs.Vroeger als je een slecht rapport kreeg, kreeg je daarbovenop nog een uitbrander van je vader of moeder, maar nu stelt men meer en meer de school in vraag. Men vindt dat een slecht rapport eigenlijk niet meer kan, en wijst op de incompetentie van de onderwijzer. Er is geen hechte band meer tussen school en ouder, en dat wreekt zich.
Tot zover mijn bijdrage in deze eeuwige vraag: was het vroeger zoveel beter?

pierre plum

 
At 3/8/09 19:11, Anonymous traveller said...

@ pierre plum

We moeten niet naief zijn, het was vroeger niet beter, de economie en het comfort waren slechter.
Wat wel beter was had te maken met de wilskracht en de mentaliteit om het verder te schoppen dan zijn ouders.
Het begon de zwanenzang van het marxisme te worden en we zagen de heel sluwe wet Collard die het "vrij" onderwijs schatplichtig maakte aan de staat. Elke minister van onderwijs moest toen gegarandeerd socialistisch of liberaal vrijdenker zijn en de ACOD nam de controle van het staatsonderwijs, de "christelijke" vakbond van het "vrij" onderwijs.
Gevolg: eenheidssoep met lager niveau en practisch geen concurentie.
Wat nu de VS betreft. Ik ken verschillende Pakistaanse en Indische jongens die naar Harvard zijn gegaan op basis van hun scores in colleges in Pakistan/India en met een "niet terugbetaalbare" universiteitsbeurs studeerden, inclusief kost en inwoon, het heeft hen geen euro gekost. Integendeel, ze spaarden geld van hun beurs. Dit was te danken aan private schenkingen voor dat doel.

Zo slecht is het dus nog niet.

 
At 8/8/09 11:34, Anonymous Anoniem said...

http://shine.yahoo.com/event/backtoschool/americas-best-college-497708/

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>