22 juni 2009

Zware inflatie op komst, Vlaanderen ziende blind (Paul Vreymans)

De adepten van een inflationaire politiek teisterden deze week weer eens onze televisieschermen en onze Vlaamse pers met hun Keynesiaanse paarderemedies tegen de financiële crisis. Eerst kwam Ivan Van De Cloot, hoofdeconoom van het liberale Itinera Institute, de “vastberaden geldschepping” van de FED (en de ECB) nog eens goedkeuren en aanprijzen. De hyperinflatie die daaruit onvermijdelijk moet volgen lacht hij gewoon weg. De nooit eerder vertoonde verdubbeling van de Amerikaanse geldbasis in minder dan één jaar wordt gecompenseerd door de lage omloopsnelheid van het geld zo merkt Van De Cloot op, en zodra de omloopsnelheid ook maar even aantrekt dan kan de FED liquiditeiten uit de markt trekken door massaal obligaties op de markt te brengen.

Van De Cloot vergeet daarbij te zeggen dat de FED tegen die tijd nauwelijks nog iets koopwaardigs op zijn balans zal hebben, en enkel nog junk bonds en toxic assets zal kunnen aanbieden. Die raak je nu al aan de straatstenen niet meer kwijt, laat staan als straks de rente nog wat aantrekt. Ben Bernanke heeft met zijn ongebreidelde geldschepping eigenhandig de FED schaakmat gezet in de strijd tegen inflatie, en zal straks machteloos moeten toezien hoe mensen in steeds sneller tempo zullen vluchten uit de alsmaar rapper ontwaardende papieren dollars op zoek naar harde activa.

Halverwege de week deed prof. De Grauwe van de K.U. Leuven er nog een schep bovenop en herhaalde nog eens zijn Keynesiaans pleidooi voor "deficit spending". Volgens De Grauwe kunnen we alleen uit deze schuldencrisis geraken als onze overheid nog méér collectieve schulden bijmaakt. De professor erkende daarbij zelfs volmondig dat zulk een politiek een doodlopend straatje is. Dergelijke schuldopbouw kan inderdaad niet duurzaam zijn en moet onherroepelijk uitdraaien op een lagere rating van onze staatsschuld met sterk oplopende rente en uiteindelijk wellicht de catastrofale insolvabiliteit van onze staat tot gevolg. België kreeg deze week trouwens zijn begroting met een zwaar onvoldoende terug van Europa. Het is de zoveelste aanwijzing hoe slecht het nu al met onze publieke financiën is gesteld, en dit nog voordat onze nieuwe regionale regeringen met deficit spending is beginnen te potverteren. De reden waarom De Grauwe nu al maanden pleit voor nieuwe staatsschulden, is dat we "anders in een deflatoire spiraal terecht zouden kunnen komen." Zolang we feesten voelen we de kater nog niet schijnt De Grauwe kortzichtig te denken. Hoe deze professor nog onder de huidige generatie studenten durft te verschijnen die al die schulden zullen moeten afbetalen is mij een raadsel. Vooral omdat zo’n roekeloze schuldopbouw het uiteindelijk ook moeilijker maakt om uit de crisis te raken. Daar kunnen ze in IJsland, Argentinië, Zimbabwe of zelfs California nochtans goed over meespreken.

"We hebben dringend slimme investingen nodig" voegen de Vlaamse regerings- onderhandelaars daar in koor aan toe. We moeten nu toch niet krenterig gaan doen met slimme investeringen zeker? Wie het lange palmares kent van geniale commerciële successen die onze politieke klasse vroeger boekte houdt zijn hart al vast. Denken we maar aan de geldverslidende perikelen rond Sabena, ABX, de Pakjesdienst, Ethias, Dexia, DeLijn, aan het biodieselproject, de peperdure, vervuilende en lelijke zonnepanelen, aan de financietoren en de futuristische justitiepaleizen, aan de nooit ophoudende subsidies voor dat 19e eeuwse vervoermiddel van "den ijzerweg", aan de subsidiering van bodemloze koolputten en hopeloos verouderde staalovens... Twintig jaar later zijn we met zijn allen nog altijd aan het afbetalen aan de "slimme investeringen" van de vorige generatie politici. Politici verwarren nu eenmaal graag het algemeen belang met hun (politiek of soms zelfs financiëel) eigenbelang, 's lands welvaart met lokale grilletjes van hun kiesvee, of rendabiliteit van een investering met de gevoeligheden binnen een samenleving.

De overheid moet haar handen afhouden van de economie. Er is niet één taak die de overheid efficiënter kan volbrengen dan de privésector. Publieke organisaties werken ondoelmatig door hun veel te lompe en centralistische bureaucratie. Zij missen bovendien de kennis, traditie en vooral de motivatie tot efficiency, en maken overheidsbemoeienissen in spontante sociale en economische processen tot een dure en overbodige complicatie. Staatsinterventies zijn daarom kostprijsverhogend. Ze verstoren de optimale aanwending van productiemiddelen met massale verkwisting en welvaartsverlies voor gevolg. Wie op zoek is naar een strategie om straks niet al zijn spaarcenten kwijt te spelen in de onafweldbare inflatiegolf die uit die Keynesiaanse politiek zal volgen kan maar beter te rade bij de economisten van de Oostenrijkse School. Alleen zij lijken nog te beseffen dat deflatie een onvermijdelijke en heilzame etappe is in het duurzaam herstel en dat de nominale prijsdalingen daarbij de reële koopkracht alleen maar herstellen. Jammer dat de gevestigde orde voor die ideeën ziende blind blijft.


Dit artikel werd door Paul Vreymans bij InFlandersFields ingezonden.

Meer duiding van deze econoom op www.workforall.net.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


16 Comments:

At 22/6/09 20:57, Anonymous Anoniem said...

Cloot en Grauwe zijn geen cryptocommunisten, ze kunnen er niets aan doen, hun waanvoorstellingen zijn het gevolg van hun neoklassieke economische vorming. Vraag hen niet om out of the box te denken, of om naar de realiteit te kijken, hun boeken en theoretisch raamwerk heeft alle oplossingen! Pure zonde.

 
At 22/6/09 22:30, Anonymous Anoniem said...

Het Vlaamse volk heeft mij in juni teleurgesteld. De kiezer heeft steeds gelijk, het volk verdient dan ook haar keizers-kosters. Ik ben hier weg!

 
At 23/6/09 15:41, Anonymous Miel said...

Beste Vincent,

In de aanloop van de laatste Europese verkiezingen was degene die in Vlaanderen het hardste riep om "deficit spending" op Europees niveau de huidige voorzitter van de VLD.

Jij gaf toen te kennen voor zulke lieden te zullen stemmen.

Kom dus nu, na de verkiezingen, niet af met een veroordeling van deze politiek.
Miel

 
At 23/6/09 17:03, Anonymous Vincent De Roeck said...

Een kleine correctie, Miel. Ik heb nooit te kennen gegeven voor Guy Verhofstadt te zullen stemmen in de EU-verkiezingen. Ik heb dat ook niet gedaan. Zijn kreet voor Euro-obligaties was inderdaad één van de redenen om dat net niet te doen.

 
At 23/6/09 17:11, Anonymous Vincent De Roeck said...

Daarbij valt het mij hier steeds vaker op in de reacties van leden of sympathisanten van andere partijen dan de VLD dat kritiek op de eigen partijleiding kennelijk 'not done' en onbestaande is... Kennelijk begrijpen mensen als Miel niet dat men gerust lid van een partij kan zijn die dicht bij iemands overtuiging aanleunt zonder dat men het altijd met die partij eens moet zijn en zonder dat men het altijd voor de partijleiding moet opnemen. Dat onbegrip zegt meer iets over de stalinistische kijk op hun eigen partijleiding (en opnieuw, ook hier pretendeer ik niet dat de VLD vrij van zonden is, alleen constateer ik maar dat VLD-(bestuurs)leden veel opener (mogen) zijn in hun kritiek op de eigen partij dan elders...) dan over hun geschut in het wilde weg... Het zijn zelfs net dat soort reacties die mij overtuigen om VLD'er te blijven, ook al leunt mijn eigen politieke overtuiging in vele materies al meer naar LDD of VLOTT. Zoland men kritiek aanvaardt, kan de VLD immers zichzelf nog redde

 
At 23/6/09 17:31, Anonymous Miel said...

Mensen als ik begrijpen best dat je lid van een partij kan zijn zonder het 'altijd' met die partij eens te zijn, Vincent.

Als je kritiek hebt op pakweg de jobkorting kan je best lid en kiezer blijven van de VLD, en die kritiek uiten. Persoonlijk ben ik van mening dat dergelijke kritiek best binnenskamers wordt geuit (een kwestie van kiesheid en van efficiëntie), maar dat zal bij elke partij wel anders zijn.

Maar we spreken hier over een programmapunt dat door de kopman van de VLD (zonder dat hij daarvoor werd bekritiseerd door zijn eigen partij) als hoofdthema werd uitgespeeld in de Europese verkiezingen.

Een programmapunt dat, indien het tot uitvoering zou worden gebracht, getuige jouw stukje, voor heel hoge inflatie zou zorgen.

Het oneens zijn met een dergelijk programmapunt is nogal bepalend of je eigenlijk wel lid wil blijven van een partij die zo'n programmapunt als hoofdthema uitspeelt.

Alsof een VLOTT'er lid wil blijven terwijl je eigenlijk voorstander bent van hogere transfers naar Wallonië. Maar je blijft toch maar lid, en kiezer, want je kan je kritiek zo gezellig uiten.

Wil je iets veranderen, moet je soms stemmen met je voeten, Vincent.

Dat heb ik gedaan, toen Verhofstadt premier werd en zijn bugermanifesten in recordtempo was vergeten, om maar te kunnen regeren met de socialisten.

 
At 23/6/09 17:46, Anonymous Miel said...

Trouwens, de VLD'ers hebben een naam voor mensen die ondanks een bepaalde politieke overtuiging, toch lid blijven van een partij van een tegengestelde politieke strekking: een tsjeef.

 
At 23/6/09 18:08, Anonymous Vincent De Roeck said...

Alle gekheid op een stokje, Miel, maar je kan toch moeilijk van de VLD gaan beweren dat ze "tegengesteld" zijn aan mijn "politieke strekking". Ik zou de VLD graag terug een pak liberaler en rechtser hebben, maar in het algemeen is de VLD nog steeds, op LDD na dan, Vlaanderens meest uitgesproken liberale partij. Ik hoop zelfs dat de VLD in de oppositie, bevrijd van alle compromissen, terug aan haar ideologie kan werken.

 
At 23/6/09 18:09, Anonymous niels said...

als het straks daadwerkelijk zo is dan.... krijgen we te horen dat we niet teveel moeten zeuren, maar dat het juist een tijd is om oplossingen te vinden, geen problemen. of we geven gewoon de joden de schuld. lu

 
At 23/6/09 19:18, Anonymous Anoniem said...

Het eenzame lot van Austrians. Roepen in de woestijn.

 
At 23/6/09 19:50, Anonymous Steven Devijver said...

Voor de inflatie hysterici is de opdracht eenvoudig: zoveel mogelijk gaan lenen bij zoveel mogelijk banken, nu, en goud kopen.

Zij die dit niet doen geloven niet in de inflatie theorie, en ik ben van mening dat we voor zware deflatie staan.

Het is inderdaad waar dat er massaal geld wordt gecreëerd, maar wat de inflatie hysterici zoals deze auteur vergeten is dat er enorm veel geld is verdwenen met de verdwijning van de securities markt. In de VS was deze vóór de crisis verantwoordelijk voor meer dan 70% van alle kredieten.

Nu deze markt er niet meer is mogen overheden zoveel geld creëren als ze willen, ze gaan het verschil nooit kunnen goedmaken.

De reden waar de rente op 10 year treasuries zo hoog staat vandaag is niet omwille van inflatie maar omwille van deflatie. De bond markt begrijpt dat de amerikaanse overheid in de komende jaren enorm veel krediet gaat moeten bijnemen - veel biljoenen (trillions) - waar geen inkomsten zullen tegenover staan.

Dus, aan de inflatie hysterici: voeg daden bij uw woorden, of riskeer niet serieus te worden genomen.

 
At 23/6/09 20:04, Anonymous Anoniem said...

Austrians?? Go, Ron Paul!

 
At 23/6/09 21:13, Anonymous traveller said...

@ Steven Devijver

Geld verdwenen? Hoe bedoel je, bestaat het niet meer?

 
At 25/6/09 15:59, Anonymous Paul Vreymans (op Libertarian.be) said...

Behalve door verbranding van zwart geld in sommige politieke partijen, en door verlies van wat muntstukken in de sofa is de vernietiging van geld een uiterst zeldzaam en macro-economisch verwaarloosbaar fenomeen.

Zoals Steven Devijvere opmerkt kan geld inderdaad verkeerd zijn geinvesteerd in onproductieve of laagproductieve projecten, maar het geld van die investering is terug in omloop gekomen via de leverancier van het investeringsobject die er op zijn beurt aankopen mee heeft verricht.

Omdat laagproductieve investeringen (zonnepanelen bijvoorbeeld) weinig of geen reële goederen en diensten voortbrengen, leidt de excessieve geldschepping in geval van slechte investeringen juist tot extra inflatie, omdat tegenover de extra geldhoeveelheid te weinig nieuwe reële goederen en diensten worden aangetroffen op de markt.

Steven merkt terecht op dat Goud een goede investering is in tijden van inflatie, maar hij vergeet dat de markt daarop al heeft geanticipeerd en dat is momenteel al relatief duur geworden. Tenzij Bernanke zijn snood plan van onbeperkte geldschepping toch zou doorzetten is goud momenteel waarschijnlijk niet meer het allerbeste alternatief. (zie grafiek:

http://charts.quote.com/cis/fsspon?cont=GC&period=M&size=950x650&bartype=LINE&bardensity=HIGH&headerbackground=(221,221,221)&headerforeground=(102,102,102)&headerdatacolor=(0,1,125)&studyheaderbackground=(221,221,221)&showextendednames=true&random=1792

Er zijn momenteel koopwaardiger alternatieven genoeg. Zo kan je al onroerend goed Sicav’s kopen die al 50% goedkoper zijn geworden sedert hun top, en nu al 10% ROI oplevert, zulke buitenkansjes hebben we sedert jaren niet meer gezien. http://charting.iex.nl/?history=9&sc=43&iId=60115830

Zo zou zelfs de domste bankier in de kortste tijden weer rijk kunnen worden: bankiers konden deze week immers zoveel lenen bij de ECB als ze willen aan 1%. Winst make is eenvoudig: kopen als iets goedkoop is, en verkopen als iets duur is.

 
At 25/6/09 18:40, Anonymous traveller said...

@ Paul Vreymans

Volledig akkoord maar omdat Steven letterlijk zei dat het geld verdwenen was wou ik horen wat hij daarmee bedoelde.
Er zijn al zo weinig goede texten over economie, als er iemand dan zegt dat "het geld verdwijnt" wil ik er wel meer over weten.
Natuurlijk is het niet verdwenen en natuurlijk komt er een hyperinflatie door het ongelimiteerd drukken van geld. We bereiden gewoon de volgende crisis, een nog veel grotere, voor.
Wat wel waar is, is dat de banken geld "investeerden om te speculeren" dat niet bestond.
Gelieve het boek:" confessions d'un banquier pourri" te lezen en als normale mens val je achterover.
Ik had dit steeds verwacht zoals ik hier vroeger al schreef maar ik had het zeldzame "voorrecht" de "heren" in actie te zien.

 
At 3/8/09 20:14, Anonymous Anoniem said...

De enige raad die men de gewone man in de straat nu kan geven is om toch minsten 25% van zijn spaargeld in goud of zilver te beleggen. Indien ze willen luisteren natuurlijk. Ik ben mij alleszins al geleidelijk aan het voorbereiden op de komende inflatiegolf. Helaas 'het journaal' op de vrt heeft geen enkele bekwame journalist die begrijpt wat er op dit ogenblik aan de hand is. En aangezien dat nog steeds de voornaamste bron van informatie is voor de gemiddelde vlaming zal het wel weer de schuld van de rijken zijn wanneer hun spaarcentjes verdampt zijn terwijl men dit met een klein beetje interesse perfect ziet aankomen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>