23 juni 2009

De teleurstelling van een jonge radicale liberaal
(Vincent De Roeck)

De Vlaamse verkiezingen liggen alweer enkele weken in het verleden en de postjes lijken al terug verdeeld. De N-VA was de grote winnaar, CD&V en SP.A hielden stand of gingen er nog op vooruit, het VB en de VLD kregen rake klappen, de SLP en de PVDA konden geen vuist maken, de UF miste zoals verwacht een tweede zetel en de LDD won wel stemmen, maar verloor fors ten opzichte van de peilingen. Vooral in Antwerpen speelde het Bart De Wever-effect en werd LDD genadeloos afgestraft. Enkel zittend volksvertegenwoordiger Jurgen Verstrepen kon zijn mandaat met vijf jaar verlengen. De Open Vld loste in Antwerpen met uittredend vice-minister-president Dirk Van Mechelen op kop de verwachtingen ook niet in. Annick De Ridder scoorde aardig en uiteindelijk werd het verlies in zetels beperkt, maar meer ook weer niet. Als jonge Antwerpse liberaal kan ik niet tevreden zijn met deze uitslag, en als radicale libertariër al helemaal niet. Ik herken Vlaanderen niet meer. Het corporatisme is terug, de Vlamingen kozen opnieuw voor de status quo. De keuze van N-VA voor SP.A boven VLD bewijst zelfs nog iets anders: het kartel is terug, of erger nog, rooms-rood...

Lijst Dedecker leek lange tijd aanspraak te kunnen maken op een mooi aantal zetels in het Vlaams Parlement en wist uiteindelijk wel een uit de kluiten gewassen fractie naar Brussel te sturen, maar toch bleef de grote dijkbreuk uit. Op LVB.net gaf ik onderstaande analyse.
Het opiniestuk van Peter Van Aelst in De Standaard is volgens mij een aanzet tot een juiste analyse.

Hoewel de slechte politieke positionering van LDD volgens mij toch ook een rol speelde.
- Niet uitgesproken liberaal genoeg om Open Vld-kiezers te winnen.
- Niet uitgesproken anti-islam en anti-vreemdelingen genoeg om VB-kiezers te winnen.
- Niet uitgesproken Vlaams genoeg om N-VA-kiezers te winnen.
- Niet genoeg lokale kopstukken om CD&V-stemmers te winnen.

Met de gekende gevolgen in de laatste verkiezingen.
- Zwevende centrumkiezers trokken van Open Vld en SP.A naar CD&V.
- Misnoegde socialisten trokken naar het VB, maar ditmaal ook vooral naar CD&V.
- Gematigde VB-stemmers en misnoegde CD&V-stemmers trokken naar N-VA.
- LDD consolideerde de stemmen van 2007 en won hier en daar wat proteststemmen bij.
- Of LDD in juni ook echt veel Open Vld-kiezers wist te overtuigen, blijft gissen, maar ik denk eigenlijk van niet.

Nog even mijn analyse van Open Vld verduidelijken. Die partij bestaat volgens mij uit de volgende groepen.
- Liberalen die zo verknocht zijn aan de PVV en haar opvolgers VLD en Open Vld dat ze nooit anders zullen stemmen = ongeveer het Open Vld-stemmenaantal in juni 2009.
- Rechtse Vlamingen die na de verruiming naar VLD gekomen zijn = zitten nu bij N-VA en in mindere mate bij CD&V en VB-VLOTT.
- Rechtse liberalen uit de steden = zitten nu bij Vlaams Belang en in Antwerpen bij VLOTT.
- Rechtse liberalen op het platteland = zitten nu bij Lijst Dedecker.
- Volksliberalen en 'hardwerkende mensen' = zitten nu een beetje overal.

Hoe kan Lijst Dedecker in de toekomst beter scoren.
- Inzetten op die volksliberalen en 'hardwerkende mensen', o.a. door lokale verankering en lokale kopstukken.
- Inzetten op de steden en daar VB-VLOTT bekampen, o.a. opnieuw door de lancering van stedelijke kopstukken.
- Inzetten op méér Vlaanderen en zo N-VA bekampen, en misschien ook méér nadruk op het integratievraagstuk leggen.
- Het 'ideologische verraad' van Open Vld (bvb. recent nog met de jobkorting) blijven benadrukken om toch te trachten ook wat stamboomliberalen binnen te halen.

Mijn prognoses voor de toekomst van Lijst Dedecker:
- Blijft LDD een éénmanspartij = 10-15%
- Wordt LDD een échte partij (m.a.w. durft Jean-Marie Dedecker ook échte kopstukken naar voren schuiven en zal hij deze ook naast zich in die hoedanigheid dulden) = 20-25% (met natuurlijk een stille hoop op 30%, het doel dat de oude VLD zich ook ooit stelde).
Het spreekt voor zich dat ook de VLD met exact dezelfde taktieken hetzelfde (of zelfs een nog hoger) stempercentage zal kunnen bereiken. De VLD heeft als voordeel haar gigantisch netwerk en de steun van een heus legioen aan stamboomliberalen die niet zomaar van partij veranderen als de wind keert. En ook al had de partij toen ik erbij kwam nog meer dan 100,000 leden en vandaag nog maar iets van een kleine 60,000, toch ben ik er nu wel van overtuigd dat de VLD haar bodem bereikt heeft. Vanaf nu is de enige weg nog maar naar boven. Het schort bij de VLD vooral aan geloofwaardigheid, verkeerde prioriteiten en ideologische verwatering. Wie gelooft een partij nog die in de perceptie van de mensen de laatste tien jaar geen enkele van al haar beloften heeft weten inlossen? Wie heeft nog vertrouwen in een partij die postjes voor de oude garde verkiest boven een beleid die naam waardig? En welke liberaal kan de VLD nog steunen als zijzelf niet meer weet voor welk ideeëngoed zij nog staat. Het was een mede-bestuurslid van de Antwerpse VLD die de koe vorige week bij de horens vatte en onderstaande e-mail naar haar collega's stuurde. Zij staat zeker ook niet alleen met die kritiek.
Met grote teleurstelling zie ik vandaag op het Eén middagjournaal bevestigd wat gisteravond reeds door enkelen werd geopperd : Guy Verhofstadt verklaart dat Open VLD deel wil uitmaken van de coalitie ondanks het feit dat geen enkel – maar dan ook geen enkel – van hun speerpunten in de nota van Kris Peeters werd weerhouden. De aansluitende commentaren van Ivan De Vadder logen er dan ook niet om : ze willen er coûte que coûte bij zijn. Dit is puur macht om de macht c.q. politieke prostitutie en bezorgt mij flashbacks van het notoir migrantenstemrechtcongres met het fameuze “j’y suis, j’y reste” pleidooi van de tandem De Clerq – Verhofstadt, met de gekende desastreuze electorale gevolgen.

Derhalve sta ik er bij deze op dat mijn opmerking van gisteravond - als zou de Open VLD nu eindelijk eens de moed moeten hebben op in de oppositie te gaan zitten en een ander het vuile werk te laten doen om te vermijden dat we de volgende keer weer een serieuze slag krijgen toegediend - absoluut in het verslag wordt opgenomen.

En trouwens, waar is de tijd dat er congressen werden bijeengeroepen met alle bestuursleden om DEMOCRATISCH te beslissen of er al dan niet tot deelname aan regeringen werd overgegaan? Als men zich afvraagt waarom onze boodschap niet meer aanslaat, wel dat men dan daarover maar eens brainstormt ... het is dezer dagen zelfs voor een échte liberaal niet gemakkelijk om de partijbeslissingen nog te begrijpen, hoe denkt men dan dat wij anderen nog moeten overtuigen? Wanneer worden eindelijk de bakens eens in de juiste richting verzet?
De VLD is een partij met kritische leden, en dat kan ook haar redding zijn. Met een ideologisch congres in het najaar kan de VLD haar onderbouw opnieuw verstevigen en in de marge daarvan zal misschien een nieuwe partij-elite kunnen opstaan. Sommigen tippen op Bart Tommelein, anderen op Guy Vanhengel of Matthias De Clercq. Persoonlijk vind ik die eerste een lichtgewicht, de tweede een te uitgesproken Brusselaar en Belgicist en de derde een naïeve links-liberaal waar niets met aan te vangen valt. Ik zal dan ook de mogelijke kandidatuur van een Vincent Van Quickenborne of iemand met zijn achtergrond steunen. Maar wie het ook zal halen, één ding staat wel al zeker vast: change is in the air! Met zo'n nieuwe partijtop kan dan ook het latente gebrek aan geloofwaardigheid aangepakt worden, en met vijf jaren Vlaamse oppositie (en na de komende federale verkiezingen ook federale oppositie) in het verschiet en het ontslag van honderden cabinettards dat daarmee gepaard gaat, zal de VLD ook opnieuw haar échte prioriteiten leren kennen: Vlaanderen verbeteren door een liberaal beleid naar voren te schuiven. En met ook een LDD in diezelfde oppositie lik ik nu mijn vingers reeds af voor het vuurwerk dat ongetwijfeld komen gaat.


Meer over de Vlaamse verkiezingen op www.wikipedia.org.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


12 Comments:

At 23/6/09 19:45, Blogger Vincent De Roeck said...

Ook gewezen LDD-kandidaat en JGV'er Wouter Vermeersch schreef zonet een zéér interessante "note" op Facebook onder de titel: "N-VA: kruiwagen van links":

Tijdens de afgelopen kiescampagne werd ik vaak aangesproken met de vraag waarom ik eigenlijk niet opkwam bij N-VA. Mijn uitgesproken Vlaams profiel leek voor veel van mijn kiezers een lidmaatschap bij N-VA te impliceren. Niets is minder waar.

Als economist en klassiek-liberaal zocht ik een partij met een helder economisch profiel; een noodzaak in deze woelige economische tijden. Ik vond een Vlaamsvoelend, complexloos rechts en uitgesproken liberaal alternatief in Lijst Dedecker. Dit in tegenstelling tot N-VA, die een éénduidige economische profilering mist: zo hurkt De Wever in debatten aan bij het economische programma van LDD, terwijl Bourgeois kan beschouwd worden als een adept van het ACW*-socialisme; kortom, een wollig geheel.

Vandaag kan ik een tweede argument aanvoeren voor mijn politieke keuze. De recente evoluties in de Vlaamse regeringsvorming wijzen erop dat N-VA een regering met CD&V en SP.A op de been zal brengen. Terwijl slechts 22,04 procent van de Vlamingen nog links (SP.A en Groen!) stemt, wordt Vlaanderen steevast door links meebestuurd. Ons land (en Vlaanderen in het bijzonder) behoort niet langer tot de Europese topregio’s en heeft daarom nood aan een aantal drastische hervormingen op het vlak van fiscaliteit, arbeidsmarktbeleid, sociale zekerheid, etc. Echter, de linkse SP.A en de anti-liberale ACW*-vleugel, die de CD&V stevig in zijn greep houdt, staan deze broodnodige hervormingen in de weg. Alleen al omwille van ideologische redenen, zal ik nooit lid zijn of blijven van een partij die links, zij het op regionaal of federaal niveau, in het zadel helpt.

Als bewuste Vlaming streef ik naar een slanke en efficiënte Vlaamse staat; een bestuur die Vlaanderen socio-economisch voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst (vergrijzing, globalisering, etc.) en de verzuiling eindelijk doorbreekt. Met links aan het bewind is dit niet mogelijk! Vlaanderen stemt massaal rechts of centrum-rechts en verdient dan ook een bestuur die dit kiesgedrag weerspiegelt. N-VA heeft duidelijk andere prioriteiten. Arm Vlaanderen…

Wouter Vermeersch plaatste er ook een mooi herwerkt logo van de N-VA bij. Dit kunnen jullie hier bewonderen. Ik was zo vrij die afbeelding op IFF op te laden.

 
At 23/6/09 20:37, Anonymous Steven said...

Voor wat LDD betreft raakt uw analyse kant noch wal. "Niet... genoeg om...", zo werkt het dus niet want zoals we ondertussen al zouden moeten weten prefereert de kiezer het origineel boven de kopie. De LDD-kenmerken die u beschrijft golden even goed in de periode dat ze in de peilingen de hoogste toppen scheerden (een week of 8 geleden). De werkelijkheid is dat mensen sneller vermoeid raakten van DD's politieke spelletjes en calimerogedrag dan iemand had kunnen verhopen. Good riddance.

Links-rechts-conservatief-libertair-belgicistich-lesbiescollectief, het is allemaal niet zo belangrijk als je maar vriendjes met Woestijnvis bent. Politiek is Emootsie Het zal u wel eens dagen. Veel moed ondertussen met het verwerkingsproces!

 
At 23/6/09 22:26, Anonymous Chris Dobbelaere said...

De mogelijke kandidatuur van Vincent Van Quickenborne of iemand met zijn achtergrond...

Bedoel je diezelfde Vincent die stoer doet in het maandblad van Fedis over hoe dringend het nodig is dat de electronische maaltijdcheques worden vervangen door een electronische kaart. Maar daarbij vergeet dat de kosten van een terminal daarvoor alweer ten laste komen van tienduizenden kleine zelfstandigen zoals frituren, bakkers, beenhouwers die tot nu zo een duur bakje konden buitenhouden en desalnietemin maaltijdcheques als betaalmiddel aanvaardden?

Diezelfde Vincent die onomwonden pleit voor de verplichte betaling met bankkaart in de horecasector en zo de kleinste zelfstandigen in die sector opzadelt met onnodige verrichtingskosten en worden overgelaten aan de goodwill van de banken?

Diezelfde Vincent die vindt dat het niet de restaurantuitbater is die moet worden ondersteund door een BTW-verlaging, maar dat het enkel de consument mag zijn die van een prijsverlaging geniet? Waardoor een BTW-verlaging in de horeca een maat voor niets is?

Denk je nu werkelijk dat échte liberalen boodschap hebben aan dergelijk sujet?

 
At 23/6/09 23:11, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Steven

Ik geef u gelijk wat de impact van de media betreft, ook al is dat hier misschien minder op zijn plaats met de N-VA dan met andere partijen. Bart De Wever kon enkel furore maken in DSM door steeds echt de slimste te zijn... Dat kunnen we hem moeilijk verwijten, natuurlijk, ook al moeten we toegeven dat hij de kans gekregen heeft en anderen dan weer niet.

@ Chris

Los van die specifieke ideeën van Q, vind ik uw reactie niet echt getuigen van veel "liberalisme"... U pleit gewoon voor het selectief bevoordelen van een sector door de overheid, dat is geen liberalisme, maar corporatisme. Ik ben tegen maaltijdcheques, papieren of electronische, ik ben tegen vast opgelegde betalingsmethoden, en ik ben tegen een BTW-verlaging voor de horeca, met of zonder extra randvoorwaarden. Dat, mijn beste, is echt liberalisme. Misschien is Q evenmin perfect, maar hij had - en heeft - het hart en het geweten nog steeds op de juiste plaats.

 
At 24/6/09 08:59, Anonymous yupie said...

@ Chris Dobbelaere

Uw betoog lijkt inderdaad eerder corporatistisch dan liberaal.

Maar vooral de redenering dat een BTW-verlaging voor de horeca "een maat voor niets" zou zijn als die enkel ten gunste van de consument zou zijn, raakt kant noch wal.

De bedoeling van een BTW-verlaging is dat een rekening die vroeger 121 euro was, nu b.v. 106 euro wordt. En dat daardoor de consument sneller tot (meer) consumeren wordt aangezet. Wat ook ten gunste van de horeca is. Het is NIET de bedoeling dat de consument pakweg 115 euro gaat betalen, en a fortiori niet 121 euro (met dan 114,15 i.p.v. 100 voor de uitbater en 0 profijt voor de consument).

Mocht het van mij afhangen, dan wordt het overigens per onmiddellijk VERBODEN om nog prijzen inclusief BTW te vermelden; wordt elke prijs overal en altijd vermeld exclusief BTW; en krijgt de klant/consument bij zijn eindafrekening de BTW erbij aangesmeerd (zoals gebruikelijk in de VS). In de hoop dat die daardoor weer wat meer geconfronteerd wordt met de absurd hoge mate waarin hij belastingen allerhande moet betalen.

 
At 24/6/09 11:42, Blogger Frederik said...

Met alle respect: maar zolang de liberalen niet een vlak taks willen invoeren en die 1001 aftrekposten niet laten vallen (de laatste jaren allemaal ingevoerd door een liberaal) en niet verder willen rommelen in de marge van de belastingen.

Tot dan geloof ik ze niet meer.

Verder mag je kritiek hebben op de N-VA zoveel als je wil, maar om de leugens van de Open VLD van de afgelopen jaren recht te zetten zal je nog heel wat schrijfruimte nodig hebben.

 
At 24/6/09 12:12, Anonymous Steven said...

De bedoeling van een BTW-verlaging is dat een rekening die vroeger 121 euro was, nu b.v. 106 euro wordt. En dat daardoor de consument sneller tot (meer) consumeren wordt aangezet. Wat ook ten gunste van de horeca is. Het is NIET de bedoeling dat de consument pakweg 115 euro gaat betalen, en a fortiori niet 121 euro (met dan 114,15 i.p.v. 100 voor de uitbater en 0 profijt voor de consument).

Gaat de overheid zich nu ook nog met het bedrag van de restaurantrekening bemoeien ?? Als men eindelijk iets aan de veel te hoge taxen gaat doen hoeft daar vanwege de zelfstandigen helemaal geen "inspanningsverbintenis" of wat dan ook tegenover staan... En de klant zal zelf wel bepalen waar hij gaat eten, ok ? Denkt u nu echt dat zelfstandige ondernemers zo idioot zijn om hun prijs hoger te zetten dan wat hun modale klant wil of kan betalen ? Wat zijn dat hier voor economen en erger nog : wat zijn dat hier voor "liberalen" ?? Die Quickie is godbetert al even etatistisch als de socialisten...

 
At 24/6/09 12:30, Blogger Vincent De Roeck said...

Een zekere Tom De Moor spreidde deze week op het discussieforum van Politics.be ook zijn interessante kijk op het liberalisme ten toon, zoals hieronder geciteerd door Luc Van Braekel op zijn blog.

Ik wil een minimale Staat, een level playing field voor iedereen waar ondernemen en werken aangemoedigd en beloond worden. Een land waar het prettig, kwalitatief en vrij om wonen en werken is; waar een crimineel eer hij de straat uit is, vanuit zowat elk huis een salvo kogels achterna gestuurd wordt.

Een staatsorganisatie die sober en efficiënt werkt, waar belastingen hoger dan 30% als diefstal omschreven worden, wiens soldaten de wereld rond beroemd tot berucht zijn.

Soit: een Staat die omziet voor de pechvogels en de echte zwakken maar wiens basisprincipe is dat "als iedereen zijn eigen koeien van de berg haalt, dan slapen alle koeien in de stal."

Yep: Zwitser of Amerikaan... maar Zwitserland is me te koud en de plas tussen Europa en de USA net iets te wijd.

Nee: geen solidariteit noch sociaal, want die verkrachte woorden zijn dankzij 50 jaar "christen-sociale democratie" synoniem geworden met profitariaat en fraude. En wat ik écht wil: dat iedereen zijn dromen kan volgen, pogen te verwezenlijken en zo hij faalt, een vangnet heeft.

Dat is wat ik wil en dat is wat ik zal krijgen!

 
At 24/6/09 13:11, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Frederik

Ik geef u gelijk dat een vlaktaks invoeren en het afschaffen van alle aftrekposten, m.a.w. het stoppen van social engineering door de fiscaliteit, dé prioriteit voor liberalen moet zijn vandaag. Ik ben het wel niet eens met uw sneer naar mij alsof ik hier de zonden van VLD wil staan goed te praten. Dat doe ik niet en zal ik ook niet doen. Ik hoef dat ook niet, omdat ik in geen enkel opzicht verantwoordelijk gesteld kan worden voor de fouten van anderen. Ik had veel anders gedaan, maar mijn druppel op de hete plaat, mijn stemgedrag en standpuntverdediging op de partijcongressen en in de partijbesturen, mocht kennelijk niet baten.

@ Steven

Ik deel uw economische analyse volledig. Q begrijpt dat niet, of wil dat niet begrijpen, of - erger nog - kan dat niet meer begrijpen nu hij met linkse partijen en etatisten in de regering zit...

@ Yuppie

Uw kijk op de horeca deel niet, tenzij dan uw algemeen standpunt dat doelgroepenbeleid steeds leidt/samengaat met corporatisme. Uw voorstel om de BTW er achteraf pas bij te doen, vind ik leuk. Alleen vrees ik niet dat het ooit zover zou komen, niet omdat de overheid dwars zal liggen, maar omdat debiele "consumentenbeschermers" zoals Test-Aankoop dat zullen gaan beschouwen als valse praktijken, cfr. de vliegtickets.

 
At 24/6/09 20:41, Blogger Luc Van Braekel said...

Voor de volledigheid toch even melden dat Tom De Moor dat niet "op het discussieforum van politics.be" plaatste, maar wel in Usenet-nieuwsgroep be.politics.

Politics.be biedt gewoon een webinterface aan tot die nieuwsgroep, door die nieuwsgroepberichten in hun forum te importeren.

 
At 25/6/09 09:18, Anonymous Bart Vanhauwaert said...

Een belangrijke factor van het verlies van LDD is volgens mij ook de zwakte van hun kandidaten. Het is bv erg moeilijk om een opgeblazen schreeuwer als Verstrepen je stem te geven in Antwerpen.

 
At 9/7/09 00:04, Blogger Frederik said...

@ Vincent: in mijn reactie had naar jou verwezen, dat was idd niet correct (sorry ook voor late reactie - veel te veel werk met aan de regeltjes van de belastingen te kunnen voldoen:-)).
Wat niet wegneemt dat er heel wat tijd zal overgaan eer ik nog mensen van de (v)LD nog zal geloven.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>