11 mei 2009

Iets voor Frank Vandenbroucke om over na te denken bij zijn onderwijshervormingen (vpmc)

In zijn laatste rubriekje in De Standaard, gewijd aan het Latijn, maakt Sam de Graeve bij zijn eerste twee citaten twee klijne fautjes tegen het Latijn.
"In onze scholen onderwijst men nog volop Latijn en terecht, want Latijnse uitdrukkingen zijn ook vandaag nog altijd sexy. Nihil nove sub sole. Niks nieuws onder de zon. Wie de kranten leest, kan niet anders dan besluiten dat zulks vaak het geval is. Het zijn binnenkort verkiezingen en ze lijken verdacht veel op de vorige, alleen wordt bij de moddergevechten nog een tikkeltje meer modder gebruikt, van die stinkende, donkerbruine modder met hier en daar een stuk glas erin, waar je je lelijk aan kunt bezeren. Nog een mooie: Verba volent, scripta manent. Woorden vervliegen, maar het geschrevene blijft. [...] "

Statistisch gesproken blijft De Standaard een kwaliteitskrant natuurlijk, met een eindredacteur &c., want de andere Latijnse citaten waren correct, en trouwens, bv. over de zaak Tom Boonen hadden ze heel diepzinnige dingen te vertellen, al hadden ze daar wel wat paginaatjes voor nodig. Acht geloof ik.
.

Labels: , , ,

7 Comments:

At 12/5/09 00:36, Anonymous Marc Huybrechts said...

Toen ik die twee "klijne fautjes" zag, dan dacht ik - heel eventjes maar - van twee taalfouten bij MVf te hebben gevonden. Mijn bloeddruk ging omhoog en mijn hart begon sneller te kloppen. Helaas...'de rede' en 'de ervaring' vertelden me dat dit niet waar kon zijn.

Ondertussen is het niet duidelijk, tenminste voor gewone mensen, of die twee rode vetgedrukte latijnse woorden hier de correcte vervoeging weergeven, of niet. Ik zou de waarheid kunnen achterhalen door de vergelijking te maken met de relevante (maar incorrecte) tekst in De Standaard. Maar, ik lees die vermeende kwaliteitskrant niet meer, precies omwille van die bloeddruk en die hartslag.

 
At 12/5/09 10:02, Blogger Guido Blomme said...

Iedere leraar weet wat de reactie zou zijn van onze pedagogische bureaucraten (onze pedocraten):
taal is communicatie en als de boodschap van de zender overkomt bij de ontvanger, is alles ok.
Een leraar die taalfouten sanctioneert, discrimineert leerlingen uit een gezin dat minder kansen gehad heeft.
Een correcte taal (en a fortiori correct Latijn!)is een middel voor de geprivilegieerde klasse om zijn macht te bestendigen.

Daarom juist al die onderwijshervormingen.

 
At 12/5/09 10:24, Blogger Marc Vanfraechem said...

@MH: correct waren novi (eventueel novum), en volant.

 
At 12/5/09 18:00, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Guido Blomme

Ik kan uw skepsis ten aanzien van 'pedocraten' bijtreden. Tegelijkertijd illustreert u ook een van mijn stokpaardjes, i.e. het hoge sarcasme-gehalte in vele Belgische/Vlaamse teksten.

De waarheid ligt ergens in 'het midden'. Die pedocraten zouden wel gelijk hebben als ze de inhoud van een boodschap belangrijker zouden vinden dan de uitwendige vorm (of taalkwaliteit). Maar, dat betekent niet dat die uitwendige vorm volkomen onbelangrijk zou zijn, en het betent ook niet dat vele inhouden waardevol zouden zijn. Correct taalgebruik KAN dikwijls bijdragen tot de duidelijkheid van een boodschap, maar levert er geen garantie voor, m.a.w. het hangt ook af van wat de spreker/schrijver wil uitdrukken. Taalkwaliteit is geen substituut voor redeneringsvermogen, noch voor kennis, maar levert wel een 'assist' of hulp.

Echter, die pedocraten zouden wel verkeerd zitten als ze dit zouden verbinden met "gepriviligieerde klasse". Sancties zijn goed wanneer de bedoeling ervan is van kwaliteit te bevorderen. Iedereen heeft er voordeel bij van zo veel mogelijk correct taalgebruik te kunnen hanteren. En vooral voor leerlingen uit gezinnen met "mindere kansen" kan correct taalgebruik een middel worden om die initiele handicap te helpen overkomen.

Er bestaan goede en slechte "privileges", of verdiende en onverdiende. Correct taalgebruik is een verdiend 'privilege', omdat het berust op inspanningen van het individu. Het probleem met de vele naief-linkse pedocraten is dat ze 'vooruitgang' verwarren met 'decadentie'. Al in de 19de eeuw wist Abraham Lincoln dat:

"you cannot help the poor by detroying the rich;

you cannot strengthen the weak by weakening the strong."

Vele contemporele pedocraten weten dat al lang niet meer.

 
At 12/5/09 18:54, Anonymous hel decker said...

Beste Marc Huybrechts,
dat is zo goed gezegd en volgens mij zo waar: Correct taalgebruik is een verdiend 'privilege', omdat het berust op inspanningen van het individu. Ieder allochtoon schoolkind zou dit van iedere leraar op een vriendelijke (en discrete) manier moeten meekrijgen. En lof als het in dat opzicht vorderingen maakt, zelfs al geef je wiskunde. Niks stigmatisering. Goed onderwijs.

 
At 12/5/09 20:31, Anonymous sam said...

De Graeve schrijft men in mijn geval ook met hoofdletter D. Klein foutje.

 
At 12/5/09 20:39, Blogger Marc Vanfraechem said...

Beste Sam, neem mij niet kwalijk. Mijn sympathie voor de Nederlandse gewoonten (mijn profiel vermeldt: Flanders, Netherlands) is hier schuld aan. Ik wil het foutje echter niet meer verbeteren, want dan maak ik uw opmerking zinloos.
Mijn beste groet!

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>