19 januari 2009

Omerta in het Vlaams Parlement

Terwijl Kris "Bulldozer" Peeters op de CD&V nieuwjaarsreceptie wordt uitgehangen als boegbeeld van een Schip zonder Doel, wordt in het Vlaams Parlement verder de omertà georganiseerd over de vernieling van erfgoed. Dirk de Cock diende in dat parlement een vraag in aan Minister-president Bulldozer Peeters om uitleg over de sloop van historisch waardevolle hoeves in Kieldrecht.

Ziehier het antwoord:

Geachte heer De Cock,

uw vraag om uitleg aan de minister-president Peeters over de sloop van historisch waardevolle hoeves in Kieldrecht werd naar de commissie Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening verwezen. De vraag werd, overeenkomstig artikel 80.3 van het Reglement, aan de commissievoorzitter voorgelegd.

De voorzitter heeft de vraag als onontvankelijk beoordeeld omdat het hoofdzakelijk een lokale aangelegenheid betreft. Een vraag van de heer Wymeersch over hetzelfde onderwerp werd deze week eveneens onontvankelijk bevonden. De voorzitter suggereert dat u een schriftelijke vraag stelt om deze problematiek op te volgen.

Met vriendelijke groeten,

Johan Cuypers
Commissiesecretaris Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening
Vlaams Parlement


Intussen is het dak van de historische schuur - een van de bedreigde gebouwen - leeggeroofd, wat het historisch dakgebinte zichtbaar maakt op deze foto.20 Comments:

At 19/1/09 19:01, Anonymous Anoniem said...

@Matthias Storme: zijn de gebouwen die de Vlaamse overheid wil afbreken onteigend?

Ik vind hier nergens iets over terug. De woorden "historisch" en "erfgoed" worden overal gretig nagekakeld en de actiegroep Doel 2020 verspreidt zelfs het argument van de "habitat voor verschillende zeldzame vogelsoorten", maar nergens wordt vermeld of er nu onteigend is of niet.

 
At 19/1/09 19:55, Blogger Luc Van Braekel said...

Ik maakte mij, ook al bij een vorig bericht over deze problematiek, dezelfde bedenking als Johan B.

Is er sprake van onteigening? Is de landbouwer in kwestie eigenaar of huurder van het gebouw? Daarvan vernemen we niets, ook al wordt er gezwaaid met termen als 'uitholling van eigendomsrechten'.

Wat het argument 'historisch erfgoed' betreft, daar zouden geval per geval de prioriteiten moeten worden afgewogen: economie, ecologie, erfgoed. Maar nu we het toch over erfgoed hebben: zou het geen prioriteit moeten zijn om het reeds beschermde en reeds geredde erfgoed optimaal te ontsluiten? Waar is de website van de Vlaamse overheid waar al dat beschermde erfgoed kan bekeken en bestudeerd worden in hoge resolutie-foto's, in 3D-modellen, met uitvoerige tekstuele uitleg? Wat voor nut heeft het om erfgoed aan de lopende band te beschermen of te redden, als het publiek er nauwelijks kennis van kan nemen?

 
At 19/1/09 20:25, Blogger matthias e storme said...

Wel, als je eens een bezoek ter plaatse brengt zal je kunnen oordelen op welke wijze de overheid een hele streek vernielt en er de tactiek van de verbrande aarde toepast. Het gaat veeleer om overheidsterrorisme, waarmee de bevolking stap voor stap wordt weggepest.
Dat een eigenaar in beginsel over zijn eigendom mag beschikken, geldt overigens niet voor de overheid: voor de overheid gelden het legaliteitsbeginsel en de beginselen van behoorlijk bestuur.

 
At 19/1/09 20:57, Anonymous Anoniem said...

@matthias e storme: Kan u aub even antwoorden op de vraag. Zijn de gebouwen die de Vlaamse overheid wil afbreken onteigend? Ja of nee?

 
At 19/1/09 22:14, Blogger matthias e storme said...

Luc, wie spreekt er van uitholling van Eigendomsrechten ? Als er uitholling van eigendomsrechten is in de streek, is het inderdaad de massale gedwongen onteigening waarmee een heel dorp wordt verjaagd. Zodat alles kan bestuurd worden door een anonieme bureaucratie (de Maatschappij) die geen democratische verantwoording verschuldigd is en een toonbeeld is van arrogantie en massale verspilling van belastinggeld. Daar al eens aan gedacht ?

Achter je vraag over erfgoed schuilt toch een merkwaardige visie op erfgoed, die dat blijkbaar enkel als een attractie zet voor bezoekers en niet als op de eerste plaats een deel van het leefmilieu van mensen die door de eeuwen heen een streek bewonen en beleven.

 
At 19/1/09 22:33, Anonymous Anoniem said...

er zijn daar de afgelopen decennia hoeves en huizen onteigend voor de aanleg van dokken die nooit in gebruik zijn genomen en die nu deels weer gedempt worden (zie verhaal doeldok, verrebroekdok); nu worden hoeves onteigend voor de aanleg van natuurgebieden ter compensatie van natuur die verdwijnt ten gevolge van de aanleg van een dok dat zijn nut nog moet bewijzen (deurganckdock) en moet een dorp verdwijnen voor de aanleg van een dok (saefthingedok) dat zelf volgens de baas van de katoennatie zinloos is en dat er misschien nooit zal komen, en dat beste johan b met (o.m.) uw zuurverdiende belastingcenten; iemand die dergelijke droevige waarheid blootlegt van propagandistische leugens betichten is bepaald cynisch ...
ik denk dat u zich van vijand vergist.

 
At 19/1/09 22:39, Anonymous Anoniem said...

Het Doeldok is aangelegd in de periode tussen 1980 en 1987. Nog voor de voltooiing werd duidelijk dat het dok onbruikbaar was en het is nooit officieel ingehuldigd. Het dok komt ook niet voor in officiële voorstellingen van de haven en zijn toekomstplannen. De kosten voor de aanleg zijn moeilijk te ramen; bedragen die in de media genoemd worden variëren van 2 tot 7 miljard BEF (van ca. 50 tot 175 miljoen EUR).

Sinds het einde van de jaren '80 is het Doeldok informeel in gebruik voor waterrecreatie. Het water is van goede kwaliteit, zowel voor vissen als voor zwemmers. In 1997 werd in het dok het Vlaams kampioenschap triatlon voor junioren gehouden.

 
At 19/1/09 23:33, Blogger Unknown said...

voor onze site http://jeugtcentrumdevliert.hyves.nl zijn we op zoek naar edwin jacobs

heeft u mischien op jeugd centrum de vliert gewoond ????
mail me op mathon5@hotmail.com

 
At 20/1/09 00:30, Anonymous Anoniem said...

Aangezien Storme weigert op een simpele vraag te antwoorden heb ik dan maar wat verder gezocht en ik vond uiteindelijk dit: Persmededeling Doel 2020, 3 april 2003. Citaat:

"De voorbije dagen kregen enkele tientallen landbouwers en eigenaars in Doel, Kieldrecht en Verrebroek een aangetekend schrijven van het aankoopcomité voor onteigening van hun gronden en hoeven die gelegen zijn in de zogenaamde compensatiegebieden voor het Deurganckdok. In totaal gaat het om 190 ha. Het merendeel betreft landbouwgronden maar sommige boeren raken ook hun schuren en zelfs hun hoeve kwijt!

Krachtens artikel 3 van het 'ministerieel besluit' (genomen door Dua en Stevaert) op 13 februari 2003 en bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 maart j.l., kunnen deze goederen onmiddellijk in bezit worden genomen!"


Vraagje: kan men spreken over het "leegroven" van een dak van een onteigend gebouw als de daartoe aangestelde aannemer de asbesthoudende golfplaten demonteert en afvoert naar een gespecialiseerd bedrijf voor verdere verwerking?

Als er hier sprake is van een grof onrecht, waarom wordt dat dan niet op een fatsoenlijke manier uit de doeken gedaan in plaats van ons met wat emo-taal rond de oren te slaan?

 
At 20/1/09 12:30, Anonymous Anoniem said...

Voor wie enkele beelden wil zien, er staat een reeks foto's op
http://erik0.wordpress.com/sloop-kieldrechtse-hoeves-vervolg/

 
At 21/1/09 16:05, Blogger matthias e storme said...

Geplukt op de webstek van Dirk De Cock:

Met de visie van een knielende mier.
De voorzitter van de commissie voor Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening oordeelt volgens art. 80.3 van het Reglement van het Vlaams parlement dat de problematiek van de afbraak van de historisch waardevolle Kieldrechtse hoeves een lokale aangelegenheid zou zijn. De vraagstelling hierover moet met andere woorden schriftelijk gebeuren en de minister heeft dertig dagen tijd om te antwoorden.

Een lokale aangelegenheid waar de Vlaamse ministers morgen een beslissing willen over nemen?!
Het havenbeleid dat als een lokale aangelegenheid beschouwd wordt, het wordt met de dag hallucinanter. Weet die commissievoorzitter dan niet dat de ontpoldering te maken heeft met door Europa opgelegde natuurcompensaties, vanwege de inname van waardevolle natuurgebieden door de Antwerpse haven. Sedert wanneer is de haven, het hele havenbeleid en de Europese regelgeving met betrekking tot natuurcompensaties enkel maar van lokale betekenis?Waarom moet zo nodig tabula rasa gemaakt worden van die oude waardevolle gebouwen, die typisch zijn voor de eeuwenoude landbouwactiviteit in de Wase polders. De vraag dringt zich op wie er baat bij heeft om de geschiedenis van deze plek geografisch, landschappelijk, landbouwkundig en qua menselijke activiteit volkomen uit te vlakken?Waarom kunnen de oude historisch waardevolle hoeves geen herbestemming krijgen, met bijvoorbeeld een  museale functie, een verblijfsaccommodatie voor natuurbezoekers, ecotoerisme, hoevetoerisme, vogelspotters en dergelijke meer? Waarom kan het historisch erfgoed niet op die manier in stand gehouden worden, terwijl men tegelijkertijd historisch waardevol erfgoed bewaart? Is men hier dan werkelijk niet in staat om enkele creativiteit te ontwikkelen met betrekking tot vrijwaren van deze hoeves voor de afbraak?

Voor de visie van de commissievoorzitter van de commissie voor Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening bestaat in het Duits een uitdrukking: “Er hat den politischen Horizont, einer knienden Ameise.” Ik durf die uitdrukking niet vertalen.

 
At 21/1/09 18:39, Anonymous Anoniem said...

Ten gronde heeft u in de Doel-zaal meer dan een punt MES. 't is niet omdat er geld in de plaats van uw huis wordt gesteld, dat men zomaar mag zeggen dat dit "recht(matig/vaardig)" is.
Maar uw argumentarium putten uit het feit dat iets geklasseerd is, werkt eerder contraproductief, zeker gelet op de bijhorende foto's. Enerzijds wordt er nogal vlug 'geklasseerd', zodat het inhoudelijk gewicht van deze term aan kracht verliest, anderzijds kan men in situatie A iets klasseren, maar kan men belsuiten in situatie B dat er een ander belang groter is dan het in stand houden van het geklasseerd goed. Daar is niets vreemd of mateloos onrechtvaardig aan. (Een elegante oplossing is bv verhuis naar Bokrijk van het goed, of verplaatsing op andere grond).
En 't is inderdaad komiek dat men iets het statuut van "beschermd" geeft, maar blijkbaar tegelijk vlotjes dat statuut kan overruelen, maar in een belangenafweging, waarbij een nieuw belang opduikt, kan dat perfect.

Ik vrees dat net zoals bij het tekstje van Van den Abeele op IFF (einde vd eeuwige klopjacht...) door het gebruikte argument of de gebruikte stijl, de zaak geen kracht wint, wel integendeel.

 
At 21/1/09 20:22, Anonymous Anoniem said...

@Pepperjack: Er is helemaal niets geclasseerd. Geen enkele van die hoeves staat op de lijst van beschermde gebouwen.

Het eigenaardige aan dit hele verhaal is nu net dat er zo gehamerd wordt op die "historisch waardevolle" hoeves, terwijl het toch even wraakroepend is dat moderne hoeves "platgewalst" worden om de vogels niet te storen. Een tweede vraag die zich stelt is waarom Storme, die altijd (terecht) pleit voor subsidiariteit en tegen een almachtige Europese superstaat, nu ineens begint te hameren op de onderwerping aan de Europese dictaten inzake natuurcompensatiegebieden. De grote voorstander van subsidiariteit schreeuwt ineens moord en brand dat het havenbeleid als een lokale aangelegenheid wordt beschouwd. Rara, wat is hier aan de hand?

Het antwoord op die vragen heb ik gisteren na lang zoeken gevonden op internet. Uit een nooit gepubliceerd interview van GvA, november 2001:

Matthias Storme: "Kort geschetst lopen er drie procedures tegen het Deurganckdok. Er is een procedure bij de Raad van State tegen het gewestplan dat Doel als woongebied van de kaart veegt en natuurgebieden afschaft. Verder is er een burgerlijke procedure bij de rechtbank van Dendermonde om het herstel af te dwingen. En tot slot is er de inbreukprocedure bij de Europese Unie waar wij één van de indieners van een klacht waren. Met haar ingebrekestelling is de Europese Commissie nu aan zet.
Ik zie niet in wat de Europese Commissie anders kan doen dan België te dagvaarden gezien de lange lijst van inbreuken op het Europees recht. Zo zijn de Europese vogelrichtlijnen hier na 22 jaar nog steeds niet in wetten omgezet. De stilgelegde werken waren onwettig omdat ze de natuurgebieden aantastten zonder "voorafgaande" compensaties."


Ik weet niet of zonder de processen van Storme en zijn ecofascistische club de Europese vogelrichtlijnen vandaag op dezelfde wijze zouden zijn toegepast, maar het is duidelijk wie hier de grote hypocriet is. Storme kende in 2001 de schandalig strenge Vlaamse wetgeving op de ruimtelijke ordening maar al te goed, want die was begin 1999 drastisch gewijzigd, dus hij wist dat de compensatiegebieden waarvoor hij pleitte zouden leiden tot het platwalsen van hoeves. En ook niet geclasseerde "historische" hoeves, want daarvoor maakt de Vlaamse wet geen uitzondering.

 
At 22/1/09 10:58, Blogger matthias e storme said...

Ik heb niet de gewoonte te antwoorden op anonieme reacties, maar als er leugens worden verteld moet ik wel.

Het is natuurlijk wraakroepend dat hoeves worden platgewalst zogezegd om vogels niet te storen. Het Europees natuurbehoudsrecht eist helemaal niet dat die hoeves worden platgewalst.

Ik heb nooit gepleit voor compensatiegebieden; het Europees recht gaat uit van het behoud van bestaande natuurgebieden, niet van vernieling ervan en "compensatie". Dat is maar in uitzonderlijke gevallen toegestaan, en die waren m.i. niet voorhanden. De Vlaamse regering gebruikt die retoriek handig om de natuurbehouders en de landbouwers tegen elkaar uit te spelen, verdeel en heers, en zo de streek gewoon te zuiveren van elke bewoner die de megalomane havenlobby in de weg kan staan.

Dat de hypocriet Johan B maar eerst zijn masker afzet en een beetje europees recht instudeert vooraleer hij nonsens begint te schelden

 
At 24/1/09 12:31, Anonymous Anoniem said...

De leugens van Storme stapelen zich op. "Ik heb nooit gepleit voor compensatiegebieden", zegt hij nu.

Dit wordt al direct tegengesproken door het hierboven vermelde interview, waarin hij zijn procedure bij de Europese Commissie motiveerde met de woorden: "De stilgelegde werken waren onwettig omdat ze de natuurgebieden aantastten zonder "voorafgaande" compensaties."

Op 27 maart 2002 werd in het Vlaams Parlement een aangetekend schrijven van Storme voorgelezen waarin hij de Vlaamse regering waarschuwde voor "ernstige inbreuken op de Europese wetgeving". Tot tweemaal toe verwees hij naar de Europese vogelrichtlijn en habitatrichtlijn (waaronder artikel 6 lid 4) en bezwoer hij de Vlaamse regering dat ze de toepassing van deze artikelen diende te waarborgen. Hij voegde eraan toe: "Uit de ingebrekestelling [van de Europese Commissie, waar Storme was gaan klagen] blijkt duidelijk dat de Vlaamse regering deze voorwaarden niet is nagekomen. Aldus kunnen bedoelde bouwvergunningen niet worden bekrachtigd."

Het bewuste artikel 6 lid 4 van de habitatrichtlijn waarnaar Storme expliciet verwees, zegt:
"Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de lidstaat alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De lidstaat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen (...)."

Samengevat zei Storme dus: "Gij zult geen dok bouwen dat de vogelrechten schendt. En als gij volhardt in de boosheid en het toch bouwt zult gij de ecofascistische dictaten van de EUSSR tot op de letter moeten naleven, inclusief de vereiste compensatiegebieden voor de vogels."

Tussen haakjes; de Pyrrusoverwinning die Storme heeft behaald met het stilleggen van de werken aan het Deurganckdok heeft de Vlaamse belastingbetaler meer dan 33,5 miljoen euro gekost aan schadeclaims alleen al. Hoeveel historische hoeves hadden met dat bedrag niet gerestaureerd kunnen worden?

 
At 24/1/09 12:40, Anonymous Anoniem said...

Wat ook niet mag vergeten worden in deze affaire is Stormes economische ongeletterdheid. De specialist Europees recht begrijpt werkelijk geen snars van economie en past daarom ook ideologisch goed bij de actiegroep Doel2020, een club van zowel extreemrechtse als extreemlinkse ecofascisten die zich niet alleen verbonden voelen door hun radicaal ecologisme, maar ook door hun rabiaat antikapitalisme. Denk maar aan volksnationalist Jan Creve, voortrekker van Vrijbuiter, en groene pater Luc Versteylen, de stichter van Agalev die eerder al de aanleg van een kanaal had tegengehouden.

In het reeds genoemde interview met GvA zei Storme: "Containers op zich leveren nauwelijks jobs op. (...) Het is bovendien helemaal niet zeker dat er ooit één containerschip zal aanleggen in het Deurganckdok."

Dit zijn dus de argumenten van een advocaat die de Vlaamse belastingbetaler kon opzadelen met meer dan 33,5 miljoen euro aan schadeclaims.

En wat Stormes voorspelling betreft, die kan iedereen hier of ter plaatse controleren.

Europa was ooit één groot natuurgebied. Wat een geluk dat er toen nog geen Europese richtlijnen en specialisten Europees recht bestonden, want dan hadden onze voorouders nooit hun grotten mogen verlaten.

 
At 26/1/09 14:14, Blogger matthias e storme said...

Aan de zogenaamde Johan B, lafaard.

De lezer zullen wel zelf hun oordeel vellen over mensen die anoniem leugens vertellen. Heb de moed om je masker af te zetten, dan kan ik je uitdagen voor een publiek debat. Maar zolang je te laf bent zijn alle scheldwoorden enkel maar op jezelf van toepassing.

 
At 27/1/09 19:54, Anonymous Anoniem said...

De voorouders van Johan B mogen dan wel hun grot hebben verlaten, als die foto iets aantoont is het dat meneer B (nog steeds) beschikt over het denkvermogen van een holbewoner ofwel zelf op één of andere wijze belanghebbende is in dit dossier en dus niet meer is dan een stroman.

Enfin, caveman, stroman, whatever!!!

 
At 31/1/09 12:35, Anonymous Anoniem said...

Aan de vogelrechtenactivist Matthias Storme.

Eigenaardig toch dat u nalaat mijn zogenaamde "anonieme leugens" op te sommen. Zou het kunnen dat u geen been hebt om op te staan?

Ik heb daarentegen geen moeite om uw leugens nog eens op te sommen:
1) De historische hoeve 'Hof ter Walle' wordt platgewalst met de bulldozer.
Waarheid: Hof ter Walle wordt niet platgewalst. Alleen de onteigende delen (de schuur en een paar bijgebouwen) worden afgebroken.
2) Het dak van de schuur van Hof ter Walle werd "leeggeroofd".
Waarheid: De schuur is onteigend en de asbesthoudende golfplaten werden gedemonteerd door een daartoe aangestelde aannemer. Dit alles onder politietoezicht om het zootje ongeregeld van Doel2020 op afstand te houden.
3) "Ik heb nooit gepleit voor compensatiegebieden."
Waarheid: U hebt wel degelijk gepleit voor compensatiegebieden, o.a. in uw aangetekend schrijven aan de Vlaamse regering van maart 2002.

Ik heb evenmin een probleem om uw hypocrisie nog eens in de verf te zetten:
1) In de media pleit u voor subsidiariteit en waarschuwt u voor de bedilzuchtige Europese superstaat, terwijl u met een kijvend vingertje de Vlaamse regering bezweerde dat de Europese vogelrichtlijnen voorrang hebben op het bouwen van een Vlaams getijdedok met Vlaamse centen.
2) U weigerde te antwoorden op vragen over de onteigening van de gebouwen die bedreigd werden met afbraak, omdat u heel goed wist dat de waarheid uw gejank zou ontmaskeren als een hypocriete leugen.
3) U verwijt mij "anoniem" te posten, dwz. onder de afkorting van mijn naam, terwijl u dat zelf ook doet.
Uiteraard alleen wanneer u uw goede naam als verdediger van de vrije meningsuiting niet wil bezoedelen met wat u werkelijk denkt, wat het alleen maar hypocrieter maakt. Verder hebt u in het verleden artikels gepubliceerd onder een anagram van uw naam.
Ik heb daar geen probleem mee, maar iemand die voortdurend anderen verwijt laf en hypocriet te zijn wegens "anoniem" posten, zou misschien beter af en toe eens denken aan de balk in zijn eigen oog.

 
At 1/2/09 21:24, Anonymous Anoniem said...

for the record : posten onder een (voor ieder goed verstaander herkenbaar) anagram - zoals mes = matthias e storme - is niet hetzelfde als "anoniem posten". Desalniettemin lijkt anoniem posten mij in bepaalde gevallen verdedigbaar; niet zo wanneer het op-een-persoonlijke-vete-uitvechten gaat lijken; in dat geval is het niet meer dan fatsoenlijk van met open vizier te strijden; misschien is het tijd om de zotskap af te zetten en prijs te geven wie achter johan b zit verstopt...

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>