21 november 2008

Mark Grammens over De Gucht (vpmc)

In zijn jongste Journaal (20 november) vertelt Mark Grammens (linkse flamingant zoals we weten) een paar hartige waarheden over De Gucht. Ook over Leterme trouwens.
Beiden zijn leugenaars, het is eenmaal niet anders, faut faire avec.
De laatste is dat volgens Neelie Kroes (die meer dan enkel de schijn mee heeft bij haar bewering) en eerstgenoemde volgens VanderKelenDesmetVandermeersch, zoals hieronder zal blijken, want ik geef het slot van Grammens zijn artikel op p.4195.
Grammens wil niets weten van het www (en overigens ook niet van de voorkeurspelling), maar een klein citaat mag wel, veronderstel ik.


[...] Maar er is vooral dit. In juni 2005 liet Karel de Gucht zich in een interview zeer laatdunkend, zelfs ronduit beledigend, uit over de Nederlandse premier Balkenende. Zoiets doet een minister van Buitenlandse Zaken niet, en De Gucht bevond zich daardoor in een zeer lastig parket. Toen heeft hij drie keren flagrant gelogen door te beweren dat hij verkeerd geciteerd was, totdat de bandopname van het interview openbaar werd gemaakt. Dit was toen de reaktie van Luc van der Kelen: ."terugkrabbelen en de journalist proberen onderuit te halen, met keiharde leugens, is van het meest laaghartige menselijke gedrag" (in Het Laatste Nieuws, 6.6.05). ."Mijn konklusie: De Gucht is niet geschikt voor de politiek" (in Humo, 21.6.08). ."Drie keren heeft minister Karel de Gucht geprobeerd zich uit de problemen te liegen, die hij zelf veroorzaakt had met beledigende uitspraken over Balkenende" (in Het Laatste Nieuws, 6.6.05). In De Morgen (9.6.05) werd toen door partijgenoten van De Gucht gesteld dat "een minister die manifest loog, zoals De Gucht in dit dossier herhaaldelijk deed, zonder meer moet opstappen", en werd het betreurd dat de partijleiding van de VLD De Gucht bleef steunen.
We rakelen dit op om eraan te herinneren dat de waarheidsgetrouwheid van De Gucht sterk gerelativeerd dient te worden, maar als dit zo is, wat is zijn ontkenning van misbruik van voorkennis bij de verkoop van aandelen van Fortis dan nog waard? ."De kans dat een liberaal kopstuk gedwongen wordt tot ontslag blijft zeer klein. Maar de imagoschade valt stilaan niet meer in te schatten" (De Morgen, 5.11.08). .Drie jaar geleden schreef men hetzelfde: de leugens die De Gucht verteld had, aldus toen De Morgen (11.6.05), "stralen natuurlijk ook af op de partij".
En vandaag: bij hem (en Dewael) "lijkt het begrip politieke hygiëne onbestaande" (De Standaard, 0.11.08).
Intussen blijft de VLD hardnekkig de lof zingen van haar eigen ministeriële voortreffelijkheid. Immers, als zij het niet doet, wie zou het dan nog doen?


Dat De Gucht een leugenaar is, tot driemaal toe, daar bestaat dus geen twijfel over. Maar hoe vaak de haan eerst moet kraaien, daarover, vrees ik, zullen we nooit zekerheid hebben – hoe eensgezind onze eigen drie Evangelisten Lukas, Yvo en Petrus ook zijnwant wij weten uit oudere teksten:

Mattheus 26:34 Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij in dezen zelfden nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen.
Markus 14:30 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat heden in dezen nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij Mij driemaal zult verloochenen.
Lukas 22:34 Maar Hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat gij Mij kent.
Johannes 13:38 Jezus antwoordde hem: Zult gij uw leven voor Mij zetten? Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De haan zal niet kraaien, totdat gij Mij driemaal verloochend zult hebben.
.

Labels: , , , ,

3 Comments:

At 21/11/08 09:24, Anonymous Anoniem said...

Ja, Grammens zou wat vaker geciteerd mogen worden. Stel u voor dat het hoofdartikel van Journaal op het internet zou verschijnen, of - nog beter - het archief!

Volgens mij is Grammens een van de meest invloedrijke stemmen in Vlaanderen (ik meen me te herinneren dat ik ooit op een vrt-nieuwsitem uit het parlement Jean-Luc Dehaene met een exemplaar van Journaal zag). Maar wie gaat dat openlijk toegeven? Zou De Standaard al ooit naar Journaal verwezen hebben? Neen, liever duwen ze hem in een extreem-rechtse hoek om hem vervolgens te kunnen doodzwijgen (terwijl hij een van de weinige consequente socialisten is die ik ken).

Maar bovenal is Grammens onafhankelijk, rechtlijnig, scherpzinnig en buitengewoon goed geïnformeerd (op het www-gebeuren na). Kortom, het geknipte profiel voor het verdomhoekje van het establishment.

 
At 21/11/08 10:47, Anonymous Anoniem said...

Grammens is inderdaad een ware verademing om te lezen.

In Knack heeft men al een paar maal naar hem verwezen, maar dan onder het mom van uiterst rechts.

 
At 22/11/08 22:46, Anonymous Anoniem said...

Is Grammens links? Is Grammens rechts? Wat betekenen die begrippen? En kunnen ze ook boeien? Of zijn dit soort etiketjes veeleer louter lof- dan wel verdomhoekjes? Dan nog aangepast naar eigen smaak van wie ze ge- en vaker nog misbruiken -- en natuurlijk ook naar de waan van de dag.

Grammens -- beroep: lezer (sic), verklaarde hij ooit -- met een benijdenswaardige belezenheid en ervaring, vaart een onafhankelijke koers. Hij heeft/krijgt geen perskaart, omdat hij niet in loondienst werkt voor een of ander (verkocht) medium, maar zijn eigen blad maakt: Journaal, nu al twintig jaar lang volstrekt onafhankelijk en/want enkel betaald door zijn abonnees.

Het misschien wel meest beangstigende aan Grammens is dat hij niet zomaar in een of ander hokje past. Niet 'links', niet 'rechts', maar averechts.

Zijn Journaal is niet goedkoop. Door Grammens' belezenheid en rijke ervaring, en zijn daaruit puttende vrije, onafhankelijke en scherpe pen wel uiterst boeiend, verhelderend en zeer aanbevolen lezen -- met inhoud.

Het spaart de lezer ook het doorspartelen van een heleboel elkaar nakakelende zinledige pulp.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>