19 november 2008

Liberale studenten passen voor nieuwe Wereldorde (Vincent De Roeck)

Persbericht van het Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven

De liberale studenten hebben met aandacht de topontmoeting van afgelopen weekend in Washington gevolgd. Daar gaven de twintig belangrijkste industrielanden rendez-vous om een actieplan tegen de economische crisis te bedisselen. Een akkoord werd wel bereikt, maar of er nu ook in de praktijk echt meer samenwerking gaat komen, valt nog af te wachten. De meest gedreven gemengde economieën van Europa stonden met hun voorstellen immers lijnrecht tegenover de opkomende economieën in Azië en Zuid-Amerika en de Angelsaksische landen, die de onzichtbare hand die hen voedt helemaal niet willen ketenen, laat staan afhakken. En groot gelijk hebben ze.

“Het is bevreemdend te moeten vaststellen dat in Washington enkel regeringen en internationale instellingen vertegenwoordigd waren, en geen private bedrijven, terwijl het toch net die laatste zijn die achteraf zullen moeten opdraven voor de meerkost van de voorgestelde overregulering,” merkt Vincent De Roeck (LVSV) op.

De plannen om de consumenten beter te gaan informeren over bankproducten en om de vermaledijde hefboomfondsen aan banden te leggen, mogen dan al wel leuk in de oren klinken, toch zijn ze verkeerd en contraproductief. Consumenten moeten immers leren om opnieuw zelf verantwoordelijk te zijn voor hun doen en laten in plaats van enkel maar af te gaan op wat de overheid hen voorspiegelt.

Overheden falen immers ook, zoals blijkt uit deze crisis. De banken die vandaag in de problemen zitten, werden allemaal door de overheid gecontroleerd en waren allemaal door de bevoegde regulatoren erkend. En de financiële sector gold al lang voor de crisis als de strengst gereglementeerde tak van de ganse economie.

En hefboomfondsen zijn vlijtige mieren binnen de economie. Zij nemen risico’s die niemand anders wil nemen, dragen zo bij tot technologische innovaties en genereren duurzame economische groei. Ook laat hun bedrijfsmodel toe om op korte termijn noodlijdende bedrijven te saneren door takken af te splitsen en te liquideren.

Gelukkig konden de Verenigde Staten het Europese voorstel voor een internationale regulator van de financiële markten afweren. George W. Bush had het bij het rechte eind toen die in de marge van de top liet optekenen dat “de strenge regulering die Europa verdedigt de wereldeconomie zou vermorzelen.”

Het kapitalisme heeft in de laatste decennia immers de allergrootste welvaartsgroei in de menselijke geschiedenis mogelijk gemaakt, en dit zelfs ondanks het voortdurende ingrijpen van de overheden via herverdelingsmechanismen en monetair beleid, die allebei enorme misallocaties met zich meegebracht hebben binnen de economie. Lage interestvoeten en socialistische woonmaatregelen liggen in de Verenigde Staten aan de basis voor de huidige financiële crisis, en zeker niet het kapitalisme op zich.

De overheden van vandaag kennen kennelijk hun eigen geschiedenis niet meer. Na de beurskrach van 1929 grepen die ook al naar het monetaire wapen en Keynesiaans beleid, met hoge belastingen, veel regelneverij en massale openbare tewerkstelling. Zonder succes trouwens, want aan de Grote Depressie kwam uiteindelijk pas zestien jaar later na de Tweede Wereldoorlog een einde. “En niet per toeval net in een tijd van deregulering, fiscale bevrijding en open markten,” weet Vincent De Roeck. Nicolas Sarkozy noemde de G20-top in Washington “historisch” en beschouwde dit als het begin van een “nieuwe economische Wereldorde”.

Het LVSV Leuven gelooft heilig in concurrentie en de vrije markt, in vrijheid en verantwoordelijkheid, en in de zelfredzaamheid van burgers en consumenten. Het mag dan ook niemand verbazen dat wij voor Nicolas Sarkozy’s nieuwe wereldorde liever passen.


Noot voor redacteurs: Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) Leuven heeft zusterafdelingen in Gent, Brussel, Kortrijk en Antwerpen, en geldt met haar honderden leden als de grootste politieke studentenvereniging van het land. Volledig onafhankelijk van elke politieke partij of vakorganisatie, weigert zij consequent elke vorm van overheids- of andere subsidie.

3 Comments:

At 19/11/08 11:15, Anonymous Anoniem said...

Het idee erachter kan ik inkomen (al vergeet ge een aantal zaken), de stellingname is serieus bij de haren getrokken en getuigt van 0,0 economische kennis. Sorry Vincent, maar hoewel de actie op zich van de G20 idd niet de oplossing is, zijn de redenen die je hier aanhaalt ronduit foutief.

 
At 19/11/08 11:15, Anonymous Anoniem said...

Bert, als je bedoelt dat Vincents “economische kennis” van Marx, Keynes en alle moderne afgeleiden 0,0 is, denk ik dat hij je reactie als compliment gaat beschouwen. Als je dat niet bedoelt, ken je zelf niets van economie. Maar troost u. De politiek zal u goed bejegenen. Want daar kent niemand iets van economie.

 
At 20/11/08 10:28, Anonymous Anoniem said...

@ Bert VDA

En die foutieve redenen zijn?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>