20 november 2008

Frank Vanhecke is not a friend of Israel at all...
(Vincent De Roeck)

SIR - As a pro-Israel Belgian myself, I was astonished by the blatant lies and misconceptions ventilated by Mr. Frank Vanhecke MEP in last week’s edition of Haaretz. Mr. Vanhecke, who was until recently the President of a Flemish far-right party rooted in the radical Flemish amnesty movement for Nazi collaborators, claimed that he was “one of Israel's staunchest defenders in the European Parliament” and he invited the Haaretz editors to read his “queries to the European Parliament concerning its unjust treatment of Israel”. Mr. Vanhecke thought of himself as a “defender of Israel and of the Jewish people”.

Please allow me to express my serious doubts about Mr. Vanhecke’s claims, and this regardless of the fact that I do not agree with him being expelled from the EU Parliament. Because according to my own humble opinion, in a Western democracy only the voters should have the right to expel a politician from office by not re-electing him.

On Thursday November 6th and Friday November 7th, the European Friends of Israel (EFI) held their first annual Policy Conference in Paris. Nearly 400 parliamentarians from 47 different countries are said to have attended this pro-Israel manifestation, including Ms. Dalia Itzik, Speaker of the Knesset and eight other MKs. I was there as well. Mr. Frank Vanhecke MEP was not present, nor was anyone else from his party. If Mr. Vanhecke is such a staunch supporter of the Hebrew State, why wasn’t he in Paris? And if he was unable to attend the two-days ceremony himself, why didn’t he send a substitute?

Last month, the British Conservatives and Labour launched a pan-European initiative to get national MPs and national Red Cross directors around the table in order to secure the release of the abducted Israeli soldier Mr. Gilad Shalit who is believed to be held hostage by Hamas in Gaza with the local Red Cross refusing to intervene on Mr. Shalit’s behalf. If Mr. Vanhecke is really concerned about the unjust treatment of Israel, why didn’t he participate in this initiative? And why didn’t anyone else from his party get involved?

In March 2005, the Flemish Regional Parliament proposed a resolution condemning the atrocities of the Holocaust committed by the Ash Powers in the 1930s and 1940s. Mr. Vanhecke’s party voted in favour of this resolution, not because they want to commemorate the losses of the Jewish people in the Shoah, but because there was too much media attention for not approving this resolution. In January 2005, Mr. Vanhecke and his two fellow Flemish far-right MEPs, Mr. Koenraad Dillen and Mr. Philip Claeys, abstained from approving a similar Holocaust resolution in the EU Parliament. This clearly shows that Mr. Vanhecke and his party do not care about defending the Jewish community when the lights are out and media attention is low. They do not care about remembering the horrors of Europe’s darkest hour. Mr. Vanhecke and his party are in fact no friends of Israel at all.


Deze tekst werd door mij als lezersbrief bij Haaretz ingezonden.

54 Comments:

At 20/11/08 13:58, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

Als 23-jarige kom je nogal frappant uit de hoek over amnestie.
België is het enige onland in de wereld dat nog geen amnestie verleende voor WWII. Frankrijk had meer dan 50% van de bevolking als officiële collaborators, Vichy, en koos nadien nog een Vichy man als president. In België had hij als Vlaming zelfs nog geen burgerrechten gekregen.
De enige amnestie die België gaf was voor de na-oorlogse verklikkers-misdaden van de zogenaamde na-1944-weerstand. Die geschiedenis is veel te complex om zomaar met 2 woorden af te doen.
Wat FVH betreft, hij heeft voor het ogenblik andere en zwaardere katten te geselen dan Israël en het belangt ons allen aan.

 
At 20/11/08 14:12, Anonymous Anoniem said...

Nogal kort door de bocht,
1. je kan niet op basis van de aanwezigheid op een of ander pro-event een persoon stigmatiseren als zijn anti dit event. Er zullen er wel meer zijn die aan uw beschrijving voldoen qua stemgedrag etc.
2. Je kan eveneens niet verwachten dan een politicus van een partij waarvan annestie deel uitmaakt van haar programma vragen dat zijn een resolutie stemt die een deel van haar aanhang veroordeelt.
3. Het begint hier stilaan op een gecoordineerde smeercampagne te lijken ???

 
At 20/11/08 15:30, Anonymous Anoniem said...

@ Traveller

Ik denk niet dat Vincent hier tegen amnestie pleit. Hij zegt gewoon dat men moeilijk kan claimen pro-Israël en pro-joden te zijn als men tegelijkertijd de zonden van Nazi-collaborateurs wil vergeven en goedpraten. Anderzijds stelt hij toch ook duidelijk dat hij het niet eens is met het opheffen van de immuniteit van Vanhecke. Vincent gaat in deze tekst, die ik trouwens uitermate geslaagd vind, enkel in op de bizarre en onjuiste pretenties van Vanhecke in dat Haaretz-interview.

@ Zorro

Nietszeggende vragen van 1 minuut over Israël stellen, kan iedereen. Een échte pro-Israëlpolitieker zou wel aanwezig geweest zijn in Parijs (zeker als blijkt dat er 400 parlementairen aanwezig waren!), een écht pro-joods politicus zou mee aan de kar van de Shalit-actie getrokken hebben, en zou zeker voor een resolutie gestemd hebben die de Holocaust herdacht. Niets kort door de bocht dus. En uw uitval van "gecoördineerde smeercampagne" slaat nu eens echt op niets: alle partijen zijn in Vincents teksten al negatief in beeld gekomen en het VB moet eens leren haar slachtofferrol achterwege te laten. Open Vld, CD&V en SP.A worden hier door Vincent véél harder aangepakt dan het VB. Dus please, doe de waarheid geen oneer aan met gratuite victimisatie van uzelf...

 
At 20/11/08 15:55, Anonymous Anoniem said...

En ik ben ervan overtuigd dat er binnen het Vlaams Belang wel degelijk onvoorwaardelijke Israëlsupporters zitten, tot spijt van wie het benijdt. Dat een antisemiet zoals Roeland Raes lid is van dezelfde partij als pakweg Marc Joris, oud-medewerker van het BIW (zie : http://vl.altermedia.info/politiek/marc-joris-vlaams-belang-schrijft-voor-israelitisch-weekblad_4538.html) is op zich misschien paradoxaal, maar belangrijker (voor hen) : als het over Arabieren gaat is men het wel roerend eens. En zonder hier de complexe collaboratie-discussie ten gronde te willen voeren, toch ook best bedenken dat de collaboratie in Vlaanderen niet op de eerste plaats over jodenvervolging ging.

 
At 20/11/08 15:57, Anonymous Anoniem said...

Wie is nu de beste vriend van Israël eigenlijk, daarover gaat je bijdrage.

Nu interesseert mij eigenlijk wie de beste vriend van Vlaanderen is aangezien jullie beiden Vlamingen zijn.

 
At 20/11/08 17:16, Blogger Marc Vanfraechem said...

grappig zijn wel jouw Ash Powers, Vincent, Asmogendheden inderdaad! Je moet er maar aan denken. Voor wie Nederlands kent geen probleem, maar toch lijkt mij het briefje wat gedesaxeerd, en getuigend van enige overhaasting.

 
At 20/11/08 17:25, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Marc Vanfraechem

Mea culpa. Moest inderdaad "Axis Powers" zijn... Nu past deze fout van mezelf nog wel in de context van de jodenvervolging natuurlijk, maar dat was eigenlijk niet echt de bedoeling.

 
At 20/11/08 18:46, Anonymous Anoniem said...

@ Evelyne

Vergeven is een christelijke deugd, excuseer me als-voor-mei-68er, en heeft niets met goedpraten te maken. Misdadigers van gemeen recht worden na moord en doodslag vergeven binnen de 5 à 10 jaar, een Vlaamse idealist die als 18-jarige tegen het communisme ging vechten wordt nog niet vergeven na 60 jaar door het belgicistisch establishment. Daarover gaat het. FVH vecht voor het ogenblik voor zijn politiek bestaan en hoeft zich om Israël niet te bekommeren, de Israëli's doen dat zelf wel, ze zijn er goed in.
De bizarre pretenties van FVH zijn mij onbekend, zijn programma wel en daar staat niets in tegen de joden of Israël.

 
At 20/11/08 18:54, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

1) Zoals gebruikelijk ga ik geen bladje voor de mond nemen en mijn grote teleurstelling uitspreken over deze brief. Ik denk dat je hier de 'big picture' vergeet, hopelijk maar temporeel, en dat je door emotie jezelf hebt laten afleiden door details.

2) Mijn hoofdpunt is het volgende: wanneer de Belgische staat een politieker (of eender wie) juridisch vervolgt, op basis van een manifest-fascistische wet (die op ARBITRAIRE wijze meningen criminaliseert), en wanneer het 'Legal Affairs Committee' van het Europees Parlement zich laat misbruiken om dat fascistisch 'spelletje' mee te spelen, dan is het 'unbecoming' of onbetamelijk van met de honden mee te lopen en van het echte 'slachtoffer' nog wat verder proberen te besmeuren.

Ik schrijf "onbetamelijk" vanuit twee optieken. Ten eerste, vanuit moreel standpunt, want Van Hecke is hier wel degelijk het slachtoffer van fascistisch (zeker anti-liberaal) juridisch misbruik. En, ten tweede, is dit ook onbetamelijk vanuit een praktisch pro-Israeli standpunt bekeken. De echte gevoelens van Van Hecke m.b.t. Israel zijn totaal onbelangrijk voor de overleving van Israel in een zeer gevaarlijke wereld. Maar, het is zeker in het lange-termijn belang van Israel dat 'Europa' een echte democratie kan blijven (of worden). De zaak 'Van Hecke', naast een ganse serie van gelijkaardige juridische misbruiken (criminaliseren van vermeend-'onorthodoxe'opinies in plaats van daden) in sommige West-Europese landen, doet daar wel aan twijfelen. Het is dus zeker niet in het belang van Israel dat de verkrachting van het vrijemeningsuitingsrecht in Europa wordt verdoezeld achter details (gelijk de mogelijke opinies van Van Hecke over eender wat, inclusief over de Shoah).

3) Een aantal minder belangrijke punten:

-- Ik ken Van Hecke niet, en ik heb er geen benul van of hij nu pro- of anti-Israel zou zijn. Ik vermoed dat hij 'vroeger' anti was, gelijk de meeste Belgen, maar dat hij in recente jaren - zelf als 'vervolgde' - nu wel beter Israel en joden kan begrijpen. Maar, deze opinie is onbelangrijk en kan enkel speculatief zijn.

-- Ik constateer dat Van Hecke zelf zegt van "pro-Israel" te zijn. Waarom dat betwijfelen? Des te meer omdat het doorgaans geen populaire stelling is in Europa. En wat zou dat eigenlijk wel concreet kunnen betekenen? Afwezigheid op een bepaalde ceremonie in Parijs, of nonparticipatie in een 'Brits' initiatief mbt Gilad Shalit, dat zijn zeker geen bewijzen van "anti-Israel" te zijn. Op die basis zou men waarschijnlijk alle andere Belgische politiekers als dusdanig kunnen betitelen.

-- Het artikel in Haaretz behandelt 3 onderwerpen: het legt de (abusieve) juridische zaak 'Van Hecke' uit, het geeft informatie over de VB partij en haar programma, en het rapporteert de pro-Israel verklaring van Van Hecke. Het derde puntje dan in twijfel trekken, dat is zo een beetje gelijk zich bekommeren om een vlieg wanneer er een olifant in de kamer staat.

Echte liberalen bekommeren zich om liberale waarden voor iedereen, ook voor 'nationalisten'.

 
At 20/11/08 19:06, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Marc Huybrechts

Zoals altijd apprecieer ik uw uitgebreide reactie. Alleen zie ik niet goed in wat ik gezegd zou hebben dat tegen uw stelling indruist. Ik ben persoonlijk tégen het ontnemen van Vanhecke's immuniteit. Ik ben persoonlijk tégen de veroordeling voor racisme die hem waarschijnlijk te beurt gaat vallen.

Maar ik ben persoonlijk ook tégen het huichelachtig gedrag van bepaalde VB'ers die in hun ijver om in Antwerpen enkele joodse stemmen te ronselen alles doen om Israël te bejubelen in de media, terwijl hun mooie woorden volledig indruisen tegen hun daden in de parlementen en hun vuil verleden, waarmee ze nog steeds niet volledig gebroken hebben.

En deze brief aan Haaretz ging enkel over de vermeende pro-Israëlhouding van Vanhecke en het VB. U hebt het recht om dit aspect van de ganse zaak-Vanhecke onbelangrijk te vinden, en ik geef u daarin relatief gezien misschien zelfs gelijk, maar het voortdurend uit de wind zetten van het VB op hun vuile antisemitische flank is aan mij niet besteed. En dat was ook het opzet van dit schrijven.

 
At 20/11/08 19:30, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

Gaat het nu over Van Hecke of de vuile semitische flank, wat dat dan ook moge zijn?
U bent een zeer evenwichtige redelijke mens aan het aanvallen die te jong is om de oorlog meegemaakt te hebben. Ik heb nooit anti-semitische opmerkingen van FVH gehoord en hij vindt bij de Antwerpse joden sympathie wegens de anti-islamitische houding van het VB.
Er zijn idioten bij elke partij en dat weet je best, ga je daarvoor hun voorzitters aanvallen?

 
At 20/11/08 19:42, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Traveller

Ik ontken niet dat er bij elke partij idioten rondlopen. Ik ben actief binnen de Open Vld en weet dus perfect wat je bedoelt ;-)

Wat mij stoort is de tweeslachtigheid van personen als Frank Vanhecke en het VB. Enerzijds alles uit de kast halen om zich als pro-Israël te manifesteren. Anderzijds via nevenorganisaties en "don't ask don't tell" praktijken trachten de neo-nazi's aan zich te binden.

En begrijp me niet verkeerd. Er zijn bij het VB zéér veel mensen actief die oprecht pro-Israël zijn en we van niets kunnen betichten, zoals Paul Beliën, Alexandra Colen en Eric Suy om er enkelen te noemen, maar Frank Vanhecke is zeker niemand van hen. Zijn onthouding in het EP in de stemming van de Holocaustresolutie zegt genoeg. Daar hebben de 'idioten' geen schuld aan, wel de 'voorzitter' zelf.

 
At 20/11/08 19:56, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent De Roeck

1) Mijn stelling kan samengevat worden in "de vlieg en de olifant". Of, anders uitgedrukt, het lijkt me onbetamelijk van een slachtoffer van 'groot onrecht' verbaal aan te vallen op basis van een speculatief of onzeker detail.

2) Ik weet dat u voor het grondwettelijk vrijemeningsuitingsrecht zijt, en dat u de komende absurde 'racisme' veroordeling afkeurt. Dat is ook het 'minimum minimorem' dat men zou mogen verwachten van een echte 'democraat', en is een verplichting voor een libertarier.

3) Dat er ex-fascisten zitten in het VB dat weet iedereen. Maar die zitten er toch in alle partijen, zeker als men beide soorten van socialisme (het nationale en het internationale samenlapt). Waarom die selectiviteit? En het lijkt me onbetamelijk van een individu te veroordelen op basis van een slechte partijvleugel of "flank".

4) Wat is er nu belangrijker: fascisme 65-70 jaar geleden, of fascisme vandaag. Wie is de facto intolerant vandaag voor andere opinies, en wie gebruikt fascistische methodes?

5) Het is waar dat uw brief enkel ging over de (echte of vermeende) "vuile antisemitische flank" van het VB. In de context van de persoon en de zaak 'Van Hecke' lijkt me dat irrelevant te zijn, en zelfs onbetamelijk. Men valt geen vlieg aan wannneer die bedreigd wordt door een olifant. Al was het maar uit eigenbelang. Want u zijt een outspoken individual. En, de geschiedenis leert dat die olifant ook achter u gaat komen. You might be next. U mag natuurlijk ook meelopen met de orthodoxie (gelijk Frans V), en dan zal het nog wel allemaal meevallen, maar waarschijnlijk niet voor eventuele kinderen en kleinkinderen in de toekomst.

 
At 20/11/08 20:35, Anonymous Anoniem said...

Los van het voorgaande.
Ik denk dat elke Europeaan een plicht heeft tav Israël, en dus onvoorwaardelijk achter het bestaansrecht van deze staat moet staan. Dat dit niet betekent dat men alles voor wel moet nemen wat deze staat doet, spreekt ook vanzelf. Ik vrees dat als Frank Vanhecke zich 'vriend' verklaart van Israël, dit bij hem ook neerkomt op een vijandige verklaring tegen de Palestijnen, en de Islam in het algemeen. Het gaat hem niet zozeer om vriendschap
dan wel om het vinden van een bondgenoot tegen een gemeenschappelijke vijand....
Het is inderdaad een 'politiek' van de vriendschap, waar ik zo mijn bedenkingen bij heb.

 
At 20/11/08 20:44, Anonymous Anoniem said...

Frans V. dus...ik vergat het weer;)

 
At 20/11/08 20:50, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ Marc Huybrechts: komaan, we zijn weer goeie maten voor een week of twee!

 
At 20/11/08 21:17, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ Vincent: jouw zin, "...bij het VB zéér veel mensen actief die oprecht pro-Israël zijn en we van niets kunnen betichten [...] maar Frank Vanhecke is zeker niemand van hen."
Wat bedoel je daarmee?
Concreet.
Zorgvuldig.
Feitelijk.
...zoals een Aanklager te werk hoort te gaan dus?
Want intentieprocessen kunnen we missen. En jij máakt die (en het spijt me dat ik jouw Steenkolenengels nog eens moet aanhalen, maar zoals je weet: ik val niemand op stijl aan, die ik niet tegelijk inhoudelijk verwerp; vormfouten geven aan hoe zorgvuldig iemand in staat is te denken):
In March 2005, the Flemish Regional Parliament proposed a resolution condemning the atrocities of the Holocaust committed by the Ash Powers in the 1930s and 1940s. Mr. Vanhecke’s party voted in favour of this resolution, not because they want to commemorate the losses of the Jewish people in the Shoah, but because there was too much media attention for not approving this resolution.

Je schrijft, jonge vriend, te snel. Wees dan niet verbaasd als je snel krediet verliest.

 
At 20/11/08 21:39, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

U schrijft (in een reactie @traveller): "Wat mij stoort is de tweeslachtigheid van personen als Frank Vanhecke en het VB."

Precies dezelfde tweeslachtigheid vind ik in de VLD terug als het over directe democratie gaat.

 
At 20/11/08 22:06, Anonymous Anoniem said...

@Vincent DR

"rooted in the radical Flemish amnesty movement for Nazi collaborators"

Het spijt me, maar ik zie het verband niet tussen de strijd voor amnestie en een mogelijke anti-israëlische houding. Waren alle oostfrontstrijders volgens u dan jodenhaters? Geldt uw redenering ook voor de politici van 'wijlen' de VU?

 
At 20/11/08 22:23, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ geert van hout: ach, het is maar gedaas wat onze jonge vriend daar kwijt moest. Ik denk dat ze dat bij Haaretz ook wel zullen snappen.
De geschiedenis begint voor onze Vincent héel laat wellicht (een voorrecht van zijn leeftijd).
In álle na-oorlogse partijen zaten (would-be)collaborateurs. Zelfs was ooit een oud-Dinaso ...voorzitter van het Europees Parlement ;-)

 
At 20/11/08 23:09, Anonymous Anoniem said...

Nu ben ik toch wat verward als ik enkele uitspraken lees.

Men stelt dat het VB een pro-Israël-standpunt inneemt om stemmen te ronselen bij de joodse gemeenschap in Vlaanderen. Ligt de eerste trouw van deze gemeenschap dan bij Israël of bij het land waar ze wonen, Vlaanderen dus? Zegt men dan eigenlijk niet dat ze geen Vlamingen zoals de andere Vlamingen zijn? Het VB beweerde nèt dat van Abou JahJah overigens.

Voorts vraag ik mij af waarom men per se een vriend zou moeten zijn van Israël. Van onze volksvertegenwoordigers -gelijk van welke strekking- verwacht ik alvast dat ze in de EERSTE plaats een vriend van ons eigen volk zijn en is het vrij irrelevant of ze nu een vriend van Israël, Rusland, Congo of gelijk welk ander land zijn.

Eigenaardig. Overigens, Vincent, heb jij familiale banden in Israël (supra), want je lijkt me toch wel zeer emotioneel en niet rationeel deze brief geschreven te hebben.

 
At 21/11/08 00:06, Blogger Luc Van Braekel said...

Als Vincent had willen wijzen op de antisemitische vleugel in het VB, dan had hij niet over amnestie moeten schrijven. Hij had dan beter over Roeland Raes en andere onfrisse figuren geschreven, of over de broekventjes van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief met links en/of roots in het VB.

Wat amnestie betreft, velen in de CVP, ook kopstukken, waren daar voorstander van. Vandaag is de hele zaak niet relevant meer omdat er niet veel eventuele genieters van amnestie meer in leven zijn. En vergeet niet dat er weinig collaborateurs veroordeeld werden voor specifiek anti-joodse daden, maar zeer velen omwille van Vlaamsgezinde standpunten, zonder dat er 'daden', laat staan 'misdaden', aan te pas kwamen. In al onze buurlanden is er wel amnestie gekomen, en nooit is dat als een anti-Israëlische maatregel geïnterpreteerd.

Ik sympathiseer dan weer 100% met Vincent als zo'n rabiate nationalist als Tom Vandendriessche hem vraag of hij misschien familiebanden heeft met Israël, omdat hij zo pro-Israël is. Dat zegt meer over Tom Vandendriessche dan over Vincent. Het doet mij denken aan de tijd toen ik protesteerde tegen het lied van Raymond van het Groenewoud, "Weg met Amerika". Een journalist vroeg mij toen ook of ik soms familie of vrienden in Amerika had. Dat iemand het opneemt voor een ander land wanneer het aangevallen wordt, ook al is het maar verbaal, dat kon er bij die man blijkbaar niet in. Veelzeggend over de hedendaagse mentaliteit in Vlaanderen.

Welnu, Tom Vandendriessche, ik zal u zeggen waarom wij het moeten opnemen voor Israël en voor de VS: omdat deze landen bepaalde belangrijke waarden méér en beter vertegenwoordigen en verdedigen dan België of Vlaanderen dat vandaag doen. In Israël en in de VS wonen mensen die nog bereid zijn te sterven voor de verdediging van de essentiële waarden die het fundament vormen van onze beschaving. Hier in onze contreien is niemand daartoe nog bereid. Nee, ook ik niet. En juist daarom zeg ik aan de VS en aan Israël: chapeau, en dank u!

 
At 21/11/08 00:49, Anonymous Anoniem said...

Ik ben inderdaad een nationalist, en horresco referens, nog een conservatief ook. Ik geloof sterk in individualiteit èn in gemeenschapszin. Ik geloof in gezin en familie. Ik geloof ook nog eens in God. Het schorem van de richel zeg maar.

Beste Luc Van Braekel toch, ik kan mij ook druk maken in zaken waar ik niet direct betrokken partij in ben. Dat volgt namelijk uit het voorgaande. Men maakt evenwel preferenties op basis van zijn eigen positie waarover men zich het eerst kan druk maken, waarvoor men aandacht heeft. En het heeft een reden waarom men daar aandacht voor heeft. Ofwel raakt men er toevallig mee in contact, ofwel doelbewust. Ongetwijfeld dat er in pakweg Burkina-Faso op dit eigenste ogenblik iemand verkracht wordt. Als ik dat morgen lees in de krant -zeer onwaarschijnlijk tenzij ik misschien de plaatselijke krant zou lezen- zal ik daar evidenterwijs over verontwaardigd zijn, maar wat precies zou mijn betrokkenheid kunnen vergroten?

Nu, als ik zo eens de laatste tijd de artikels van onze goede vriend Vincent lees, dan valt mij een enorme fixatie op rond de zoektermen "Israël", "holocaust" en "extreemrechts". Ter info: mijn grootouders hebben joden verborgen in WO II, maar dat wist Luk Van Braekel al. Vandaar dat ik mij afvraag, van waar komt die fixatie? Heeft Vincent -of jij- daar ergens familiebanden, financiële belangen of weet ik veel wat. De emotionaliteit van die lezersbrief, gekoppeld aan een fixatie voor onderwerpen, lokt toch vrij normaal dergelijke vraagstelling uit dacht ik zo. U praat overigens nergens over mijn initiële vraag, namelijk "allegiance" om het in uw geliefde taal te benoemen.

Tenslotte, welke waarden zijn dat dan die zo fantastisch verdedigd worden door in het bijzonder Israël en de USA? Ik zou een extremist zijn mocht ik zeggen wèl voor mijn waarden te willen sterven. Dat zou betekenen dat ik ze desnoods autobomgewijs zou willen realiseren. Dat ben ik niet van plan want ik ben geen extremist. Maar het zou mij toch verwonderen mocht ik ergens in een holletje kruipen als de essentie van mijn bestaan bedreigd wordt.

Wat vindt u -of Vincent- eigenlijk van een multiculturele oplossing voor Israël. Dat we niet meer spreken over joden en palestijnen, maar over een mengvolk. U kent hem wel, Pater Leman zei ook ooit: "binnen 20 jaar spreken we niet meer over een Vlaams volk". Maar dat wist u ook wel al.

 
At 21/11/08 00:57, Anonymous Anoniem said...

Er kunnen inderdaad verdwaalde pro-Israël politici in het VB zitten maar het partijkader, zowel de huidige als vroegere leden, zijn niet afkomstig van die milieu's.

 
At 21/11/08 09:01, Anonymous Anoniem said...

@ Tom Vandendriessche

Als je mijn commentaren al een tijdje gelezen hebt weet je dat ik een overtuigde voorstander ben van de Vlaamse onafhankelijkheid en dat ik het VB als enige hefboom daartoe zie.
Jouw opmerking op de man(Vincent) was verkeerd. Het zou niets mogen uitmaken of Vincent opperrabijn is van Jerusalem, als zijn argumenten maar kloppen, of niet.
In dit geval argumenteerde hij verkeerd, wat Luc dan als de beste chirurg analyseerde. We moeten als Vlamingen leren hetzelfde discussie niveau te kunnen bereiken als de franstaligen, het zijn er meesters in.

 
At 21/11/08 10:37, Anonymous Anoniem said...

Ik vind wel dat als Vincent denkt dat Frank Vanhecke een zeer dubieuze vriend is van Israël, hij niet alleen het recht heeft maar ook de plicht om dat in Haaretz te melden. Persoonlijk weet ik wel zeker dat Israël aan mensen als Vincent De Roeck, een zeer betrouwbare en genereuze vriend heeft, die bereid is waar hij dit kan, dat land te steunen.....dat kan ik niet van Frans Vanhecke zeggen. Zijn vriendschap lijkt mij zeer voorwaardelijk, en aan zijn Islamafkeer gebonden.
Dus go Vincent go!

Frans V.

 
At 21/11/08 12:58, Anonymous Anoniem said...

@ traveller. Het is geenszins mijn bedoeling op de man te spelen. Maar ik vraag mij gewoon af waarom in 's hemelsnaam "een vriend van Israël" een standaard van beoordeling is voor Vlamingen. Voor Israëli's lijkt me dit daarentegen evident.

Aangezien Vincent net zoals wij allen Vlamingen zijn, en wij dus een plicht hebben de belangen van onze volksgemeenschap zo goed mogelijk te behartigen, lijkt het mij persoonlijk niet opportuun Vlaamse volksvertegenwoordigers of Vlamingen in het algemeen in het buitenland als crypto-nazi's af te schilderen, of ze dit nu zijn of niet doet eigenlijk weinig ter zake. Wie zijn neus schendt, schendt immers zijn aangezicht. Dat lijkt mij dus helemaal niet verstandig te zijn.

 
At 21/11/08 13:12, Blogger Israel Ongecensureerd said...

Moet er nog zand zijn? Vanhecke volgtg hetzelfde dubbele pad als de andere Vlaams Belangers.

Voor hij Blok-voorzitter werd, beschikte Vanhecke al over een vaste rubriek in het partijblad, waarin hij de buitenlandse politiek becommentarieerde. Tot tweemaal toe brak hij er een lans voor de Franse negationist Robert Faurisson, nadat die door tegenstanders gemolesteerd werd. Vanhecke bleek duidelijk vertrouwd met het oeuvre van holocaustontkenner Faurisson wanneer hij in november 1989 schreef: "Zijn misdaad: het verkondigen van de mening dat de vergassing van miljoenen joden tijdens de Tweede Wereldoorlog nooit heeft plaatsgevonden, door het feit dat de gaskamers niet hebben bestaan en materieel ook niet konden functioneren."

"Men kan hierover denken wat men wil," luidde Vanheckes commentaar daarop, doch Faurisson als een leugenaar voorstellen wilde hij nu ook weer niet. "Het gaat er dan ook niet om hier een oordeel te vellen of Faurisson nu al of niet gelijk heeft, een zaak die trouwens van bijzonder weinig belang is, vergeleken met de problemen waar Europa vandaag mee te kampen heeft. Maar gelijk of ongelijk, feit is dat hier een man, uitsluitend om het verkondigen van zijn mening, wordt verminkt na eerst te zijn gebroodroofd en gerechterlijk vervolgd."

Vanhecke vergeleek Faurisson zelfs met de door moslimfundamentalisten vogelvrij verklaarde Britse auteur Salman Rushdie. En nadat de Franse Front National-leider Jean-Marie Le Pen in 1987 op de vingers werd getikt omdat hij de gaskamers tot een detail in de geschiedenis had gebanaliseerd, voelde Vanhecke zich geroepen om Le Pen in het partijblad van het Blok zowaar voor te stellen als het slachtoffer van een heksenjacht.

 
At 21/11/08 13:20, Blogger David Vandenberghe said...

777: Ik lees in die woorden van Van Hecke eerder een verdediging van de vrijheid van meningsuiting dan het meezeulen met Faurisson.

 
At 21/11/08 13:27, Anonymous Anoniem said...

bestaat er eigenlijk in Israël een vereniging genaamd "Israëli friends of Flanders"? Maken de Israëli's desgevallend ruzie onder elkaar wie wel en wie geen vriend is van Vlaanderen?

 
At 21/11/08 13:31, Anonymous Anoniem said...

Uw held DD is openlijk pro-Palestina toch?

Jongens, zo'n hypocrisie.

 
At 21/11/08 13:42, Anonymous Anoniem said...

Is JMDD onze held? Ik denk van niet en Vincent is onafhankelijk genoeg.

 
At 21/11/08 23:38, Anonymous Anoniem said...

Brigant At 21/11/08 13:17 maakt duidelijk dat Vincent de plank volkomen mis slaat. Politieke partijen misbruiken de holocaust om een oorlogje te voeren tegen andere partijen die kritisch staan tegenover de islamisering.

Vincent heeft zichzelf slecht laten informeren, of hij is kwaadaardig. Ik houd het maar op het eerste. Ik verwacht dat hij snel een rectificatie stuurt naar Haaretz, en ons hier op de hoogte houdt.

 
At 21/11/08 23:48, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ Mark d'Aviano : dat is niet eens nodig, die rectificatie bedoel ik: Haaretz zal zelf wel zien dat het hier om een goedbedoelde, maar slecht geïnformeerde en ongerichte reactie gaat, van een overigens veelbelovende jongeman.

 
At 22/11/08 01:08, Anonymous Anoniem said...

What about Mr. Vanhecke’s “queries to the European Parliament concerning its unjust treatment of Israel”? Do they exist or not? If so, I don’t see why he can’t call himself a “defender of Israel and of the Jewish people”. As far as I can tell is the Vlaams Belang-party the only party that has addressed the problem of anti-Semitic attacks in Flanders by muslims.

Why wasn’t he at the EFI conference? Anyone with half a brain knows that he wouldn’t be welcome there. Why didn’t he participate in the initiative to release Gilad Shalit? Again, doesn’t our pro-Israel Belgian know what Cordon Sanitaire means? When have Jewish organisations ever shown the same respect to European nationalist parties or immigration restrictionist groups. Would Fortuyn have been welcome? Or Wilders? I think not. Both of them have been consistent defenders of Israel –Wilders even spent some time on a Kibbutz in his youth-, both of them received very hostile reactions from official Jewish organizations.

It is perfectly natural for a Flemish nationalist to support Israel, a western country that has to defend its existence and is beleaguered by terrorism and radical islam. What’s not so natural is that Labour politicians support the Israeli right. Double standard, anyone? These hypocrites take leftist positions (multiculturalism) in their homelands and support Israel as an ethnic nationalist state!

What is happening here is that people like pro-Israel Belgian just don’t want mr. Vanhecke as their friend, no matter how much he kowtows to the Israel lobby. You see the same thing with neoconservatism in America. Zionism, perpetual war in the Middle East, but the concerns of conservative goyim are off limits.

No matter what they do, the goyim are never to be trusted. Case in point, pro-Israel Belgian even concedes that Vanhecke’s party approved of the Holocaust resolution. Apparently, some people are never satisfied. What have you done for me lately?

It’s only natural that any conservative today is suspicious of Holocaust resolutions, not to downplay it, but because they are used in the most cynical way by the left. Ever heard of the Loi Gayssot? These resolutions are not about Jewish victims – the sponsors certainly don’t care about current acts of anti-Semitism-, but about softpedalling the crimes of communism, laying guilt trips on the European people so that they open their borders, and last but not least, to keep the spirit of anti-fascist hysteria going, of which mr. Vanhecke is the latest victim. Why would mr. Vanhecke shoot himself in the foot? He can do no right by some people anyway.

 
At 22/11/08 12:13, Anonymous Anoniem said...

Merkwaardig in dit alles blijft het feit dat Jean-Marie Lepen, ook voor het opheffen van de politieke onschendbaarheid van FVH heeft gestemd. With such friends.....

 
At 22/11/08 12:40, Anonymous Anoniem said...

to the anonieme

I'm afraid Frank Van Hecke's party remains suspicious to Israël and the Jewish community in Belgium, due to the rather well-developped neo-nazi wing of his party. As long as he tolerates people who are manifestly anti-semites, and love to show off in kinky uniforms reminding the glorious times of the SS, singing SS-lieder, shouting SS-slogans
I'm afraid Israël nor the Jewish community will feel any sympathy for Vlaams Belang. It is by the way the only party in the Flanders who fascinates such people. Can this be coïncidence ? Given the history and nazi-connections of the founding father(s) of the party, i dont think so.....

Frank V.

 
At 23/11/08 14:24, Anonymous Anoniem said...

Tom Vandendriesche rallies with the right-wing KVHV fraternity in Flanders. They invited Norman Finkelstein and Jean-Marie Le Pen in Ghent recently, without counter-arguments. It's hence normal and understandable that Tom Vandendriesche diasgrees with Vincent De Roeck's article.

 
At 23/11/08 15:10, Anonymous Anoniem said...

Dear Brandon, my academic club invites speakers of very distinct philosophical or political convictions. Kind of selective to point those two out. Furthermore, I have a sincere belief in the intellectual capabilities of Ghent University students and alumni to critically analyze a lecture.

By the way, my grandparents hid jews during WW II, my grandfather spent several years in a POW camp and almost died, two of my grandmothers children died during WW II, another relative is a very famous member of the resistance in Belgium.

What exactly are you trying to suggest?

 
At 23/11/08 17:20, Anonymous Anoniem said...

Well developped neo-nazi wing? You mean the one they've been trying to eradicate for a while?


What uniforms? What songs? What slogans? And in what context.

 
At 23/11/08 21:58, Anonymous Anoniem said...

@ Brandon F.

I am getting sick and tired of leftists dictating whom somebody can invite or not invite. Free speech is free speech The KVHV is a student club, and one of the best, and can invite whomever they like. You are not obliged to go there if you don't agree with them.

 
At 23/11/08 22:54, Blogger Marc Vanfraechem said...

someone interested in a report on this "recent" Le Pen speech? it is here ...in Dutch I am sorry to say ;-)

 
At 24/11/08 11:09, Anonymous Anoniem said...

@ Marc Vanfraechem

Ik ken Le Pen van debatten op televisie en hij is onklopbaar. Ongelukkig genoeg is hij nu te oud en heeft Marina niet dezelfde kwaliteiten.
Bruno Gollnisch is even taalhandig maar heeft geen charisma. Dus exit FN voor het ogenblik.
Ik moet wel toegeven dat de fransen geciviliseerder zijn dan de Vlamingen op het gebied van debatcultuur en het laten spreken van tegenstanders.

 
At 24/11/08 11:28, Anonymous Anoniem said...

@marc van fraechem

Le Pen heeft overigens G.W.Bush ' un criminel de guerre genoemd', en Obama gefeliciteerd met zijn presidentiële overwinning....Je kan hem veel verwijten, maar niet dat het hem ontbreekt aan lef. Ook heeft hij zich nooit geprofileerd als een gatlikker van de neoconservatieven, die hij neo-cons,met nadruk op cons, noemt: hoofdzakelijk ex-Troskisten, die een bocht van 180° gemaakt hebben, en de permanente revolutie veranderd hebben in permanente oorlog. De man heeft ideeën, is scherp, spreekt goed en kent zijn klassiekers...in zekere zin een monument.

Frans V.

 
At 24/11/08 11:46, Blogger Luc Van Braekel said...

@Frans V.: Moet men "lef" hebben om Obama te feliciteren, om Bush een oorlogsmisdadiger te noemen, of om zich te distanciëren van de neocons? Mij lijken dat eerder symptomen van kuddegeest. Men moet vandaag lef hebben om Bush te verdedigen, niet om het omgekeerde te doen.

 
At 24/11/08 17:31, Anonymous Anoniem said...

Ik vind het bedenkelijk dat niemand zich iets aantrekt van mijn hoofdpunt onder mijn paragraaf 2 hierboven.

Toen de nazis met de gele jodenster afkwamen, dan waren er wel enkele 'gewone' Duitsers die heel eventjes ook gele sterren droegen om hun solidariteit met de echte 'slachtoffers' van het momemt te betuigen. Dat vereiste morele moed, en het heeft natuurlijk niet lang geduurd, en heeft de collectieve 'waanzin' niet kunnen stoppen. En, in die context van de gele ster verordening, was het totaal onbelangrijk dat de betrokken joden geen 'engelen' waren.

In de huidige context van het juridisch abusief gebruik van fascistische wetten die het politieke vrijemeningsuitingsrecht verkrachten, is het totaal onbelangrijk of Van Hecke een
'engel' of een 'duivel' zou zijn, of van te speculeren over de graad van antisemitisme in vleugels van politieke partijen, of wat men in Israel zou moeten denken van Vlaamse nationalisten, enz... Wat moet tellen is het slachtoffer van onmiddelijk groot onrecht.

Pogingen om Van Hecke verder te besmeuren, wanneer hij het directe slachtoffer is van juridisch machtsmisbruik dat in wezen anti-democratisch is, dat lijkt me het ekwivalent van stenen te gooien naar joden die met een gele ster moesten rondlopen in bijvoorbeeld 1939 (en van dat stenen gooien dan proberen te justifieren op basis van echte of vermeende gierigheid of eender wat van de betrokken joden).

Zoals steeds, men moet de big picture voor ogen proberen te houden, en zich niet laten afleiden door echte of valse details. En, zoals Lvb (op meer beleefde wijze dan ik) zegt, het is bedenkelijk wannneer kuddegeestigen denken dat ze "lef" zouden hebben. Tja, wanneer talloze meelopers denken van de moedigen te zijn, dan ziet het er niet goed uit voor de maatschappij....

 
At 24/11/08 20:15, Anonymous Anoniem said...

@Luc Van Braekel

Ik zou wel het lef hebben om G.W.Bush te verdedigen, indien ik iets voor zijn politiek voelde...maar het ontbreekt mij totaal aan argumenten in deze.
De wereld was veel bespaard gebleven, indien deze Texaanse oliebaron alcoholist was gebleven.
Maar Le Pen, hoewel niet bepaald een jodenvriendje, of een meeloper met multicul en sharia, ja daar wil ik wel een lans voor breken...
Moet kunnen toch?

Frans V.

 
At 24/11/08 23:20, Anonymous Anoniem said...

Goedkope woorden dat kan iedereen verkopen, en scheldwoorden parroteren dat kan ook iedereen heel gemakkelijk doen. Het zijn daden die tellen. En met "daden" wordt hier bedoeld iets/iemand verdedigen dat/die niet populair ligt in de massamedia van de omringende cultuur. En daarvan valt bij de heer Frans V bitter weinig te merken.

En dat het hem "TOTAAL ontbreekt aan argumenten" dat kan niet verbazen, want dat woord "totaal" is immers een uiting van fundamentalisme. Bijna elk beleid heeft zijn voor- en nadelen, ook het GWBush-beleid, wat betekent dat men zowel pro- als contra argumenten kan aanbrengen. Verstandige mensen zullen dan een afweging proberen te maken die grotendeels gebaseerd zal zijn op allerlei pre-supposities die zij aanhangen omtrent de 'mensenwereld'. Maar, het ontkennen van enige 'redelijkheid' aan een politieke tegenstander is een uiting van blinde kuddegeestigheid.

 
At 24/11/08 23:42, Anonymous Anoniem said...

@Marc Huybrechts

Ik dacht dat ik alle argumenten tegen Georges W. Bush al in vorige opmerkingen gegeven had. Maar ik wil ze nog eens op een rijtje zetten:

1. Georges W. Bush denkt verkeerdelijk dat Irak over massavernietigingswapens beschikt, en gaat in oorlog met dat land.
2. Georges W. Bush voert een nieuw statuut in voor bepaalde gevangenen, nl het niet meer hebben van een statuut. Deze mensen zijn volledig aan zijn willekeur overgeleverd.
3. Georges W. Bush keurt ondervragingstechnieken toe zoals water-boarding die door de meeste kenners( ook VS dokters ) als foltering worden beschouwd.
4. Georges W. Bush is qua staatsuitgaven de duurste president van de States, en dat voor een republikein.
5. Georges W. Bush betwist zo goed als hij kan de ecologische normen waarover de meeste landen het eens zijn... business first!

Zelfs de republikeinen schuwden op de duur Georges W. Bush. McCain deed er alles voor om hem zo goed mogelijk uit de picture te houden....de kudde voelt het als het een slechte leider heeft.

Frans V.

 
At 25/11/08 02:10, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

Voor iemand die book reviews van de NYT leest zijt u werkelijk een ongelooflijke parroteerder. Wat heeft dat lijstje van onnozele affirmaties nu te maken met het punt dat ik hierboven zo juist maakte, i.e. dat u schreef dat er "totaal" geen argumenten zouden bestaan voor het Bush-beleid? Denkt u nu echt dat er geen PRO argumenten zouden bestaan, naast vele CONTRA? En over welk specifiek beleid gaat het dan wel?

Ik "schuw" GWBush ook op een aantal terreinen, maar niet op basis van zulk een onnozel lijstje als dat van u. Dat is een lijste voor politieke kleuters, of voor haters, toch niet voor bedachtzame mensen.

En als vele Republikeinen Bush schuwden dan is het zeker niet omwille van die 5 onnozele affirmaties die u parroteert, maar omwille van serieuse redenen, zoals bijvoorbeeld:

- Bush heeft de omvang van de overheid enorm doen groeien, relatief tegenover BNP, ondermeer in de 'gezondheidszorg' (dat heeft de VRT u zeker niet verteld);

- Bush heeft de illegale immigratie nooit serieus willen aanpakken (tot het veel te laat was, en hij gedwongen werd);

- Bush heeft veel te lang aan zijn verkeerde initiele militaire strategie in Irak vastgehouden. Maar dat is een lang verhaal, en nu krijgt hij geen erkenning meer voor het sukses van de 'ommekeer' of de surge);

enz........Maar dat is iets helemaal anders dan beweren dat er TOTAAL geen argumenten pro-Bush zouden zijn.


U kent duidelijk de geschiedenis niet goed. Wat de kudde vandaag over Bush zegt en schrijft, zo schreef men in de late 1940's ook over Truman. Vandaag bekijken historici Truman totaal anders.

Ik ben geneigd van ieder van uw 5 overgesimplifieerde affirmaties aan te pakken, maar welke? De ene is al onnozeler dan de andere.

 
At 25/11/08 12:20, Anonymous Anoniem said...

@marc huybrechts

Mijn intelligentie is er één van het kuddedier, dat hebt u al begrepen. Ik reageer instinctief op oorlog, foltering, onzuivere lucht en bezoedeld water...En wat erg is in deze, marc huybrechts: het zijn de kuddedieren die de regering stemmen. Uitzonderlijke intelligenties als de uwe, kunnen slechts met lede ogen toekijken hoe een Obama verkozen werd, en niet de veel betere McCain.
Ik schaam mij diep in deze toestand maar we moeten er leren mee leven. De meeste mensen zijn het spreken niet waard, ik ben er één van....bedankt voor uw welwillende reacties, die alsnog iets willen verhelpen aan mijn kortzichtigheid. Ik apperceieer je niet aflatende orthopedagogische en moraliserende neigingen als geen ander!

met respect
Frans V.

 
At 25/11/08 16:50, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

Uw probleem heeft niets te maken met enige graad van "intelligentie", maar wel met attitude (of wilskracht, if you will). Inderdaad, u reageert "instinctief" op simplistische slogans en politieke reclameborden, zonder er veel over te willen nadenken zodat u ze op evenwichtige wijze, i.e. contextueel en proportioneel, zou kunnen benaderen. Dat is wat er gebeurt wanneer emoties de rede overstijgen. U gaat goed meekunnen - in de zin van uzelf goed voelen - in het komende Eurabia.

Maar, mijn "neigingen" die kunt u zeker NIET apprecieren. Integendeel. Wanneer men een gebrek aan serieux (of de weigering van na te denken over complexe problemen) probeert te verbergen achter misbegrepen ironie en/of sarcasme, dan doet men aan zelfbegoocheling. En daar is absoluut niemand mee gediend.

Tenslotte, ik apprecieer formaliteiten enkel wannneer ze gemeend zijn, en haat ze wanneer ze manifest geveinsd zijn. In dat laatste geval houdt ik ze zelf tot een minimum. Nog een reden waarom ik nooit zou kunnen gedijen in het komende Eurabia.

 
At 25/11/08 18:01, Anonymous Anoniem said...

@Marc Huybrechts

jij woont in de States en ik in Eurabia. We zijn dus allebei gelukkig, en dat is belangrijk in deze tijden van economische crisis, dat je tevreden hebt met wat je hebt...niet alles is politiek en de politiek is niet alles....geluk moet je zelf vinden los van Obama, Bush, of wie dan ook...

Frans V.

 
At 25/11/08 19:11, Anonymous Anoniem said...

Tja, hoe zullen geschiedschrijvers van de toekomst over het tijdperk-Bush oordelen?

Dit korte fragment (1 minuut) 'uit de archieven' zou ze alvast kopbrekens kunnen bezorgen:

http://www.youtube.com/watch?v=Sm73wOuPL60


Uit het filmpje blijkt alvast dat G.W. Bush soms

1) een wat vreemde opvatting van humor heeft,
2) aan geheugenverlies lijdt,
3) gewoon om het even wat vertelt,
of 4) heel eerlijk uit de hoek kan komen.


(Een - niet helemaal getrouwe - transcriptie staat zelfs op de website van het Witte Huis:
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020105-3.html#)

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>