7 november 2008

Een libertair-filosofische kijk op de financiële crisis


Woensdag ging ik op de koffie bij de libertarische filosoof Martin De Vlieghere. Hij is doctor in de wijsbegeerte en was jarenlang onderzoeker aan de Gentse universiteit. In 1996 publiceerde hij het boek “Wij verkiezen een Führer. De economische oorzaken van racisme en oorlog in de twintigste eeuw”. Ik praatte met hem over de oorzaken en mogelijke oplossingen van de financiële crisis en registreerde het gesprek op video.

In deze opname, die ruim 42 minuten duurt, verneemt u onder meer:
 • Waarom deze financiële crisis geen crisis van het kapitalisme is.
 • Waarom wij slechts in een pre-moderne cultuur leven en niet in een moderne cultuur.
 • Waarom de groei van de geldvoorraad de belangrijkste oorzaak is van de financiële crisis.
 • Waarom de Belgische overheid, die veel minder solvabel is dan Fortis, toch als redder van Fortis kon optreden.
 • Waarom freebanking de Wet van Gresham kan omkeren.
 • Waarom de Staat de plaats ingenomen heeft van God.
 • Waarom milieusubsidies een enorme verkwisting zijn.
 • Waarom mannen, in tegenstelling tot vrouwen, niet geëmancipeerd zijn.
 • Waarom de prestatiemaatschappij niet kapitalistisch is.
 • Waarom Joe the Plumber gedemotiveerd is.
 • Waarom notoire haviken een vredesbeleid kunnen voeren en zelfverklaarde herverdelers de staat kunnen afslanken.
 • Waarom besparingen de enige uitweg zijn uit de financiële crisis.

4 Comments:

At 7/11/08 13:02, Anonymous Anoniem said...

Mooi libertarisch betoog over de huidige economische situatie. Toch enkele bedenkingen:

Ik kan het appreciëren dat Martin De Vlieghere ook, zoals de Belgische overheid dat gedaan heeft Fortis van het faillissement zou hebben willen redden. Dit noemt hij echter een korte-termijn oplossing. Ik denk het niet, als diezelfde overheid strengere spelregels voor het bankwezen formuleert, beter toekijkt op boekhouding en beheer, kan Fortis ipv een zieke speler terug een gezonde speler worden. Het is niet omdat de staat iets organiseert of mede-organiseert, dat het daarom slecht is. Ik denk hierbij aan onderwijs en ziekenzorg, die allebei in ons land op hoog niveau staan, en tegelijk voor iedereen betaalbaar zijn. Ook binnen de financiële sector kan de overheid een structurerende en stimulerende rol spelen.

Dat Martin De Vlieghere als filosoof, tot de conclusie komt dat het vak filosofie beter niet meer zou gegeven worden op de universiteit, vind ik om het zacht uit te drukken bizar. Ik denk dat filosofie tot de propaedeuse behoort van elke wetenschappelijke opleiding. Kennisleer, logica, ethica enz. ik zou ze niet graag missen, en elke discussie op niveau zal zich voeden aan wat de filosofie als ideeëngoed ontwikkeld heeft. Anders verzeil je al gauw in cafépraat, waar iedereen 'zijn gedacht' zegt zoals Boma in de kampioenen.
Natuurlijk als Martin De Vlieghere ook nog zegt dat de economie in feite geen wetenschap is, dan lijkt het erop dat zijn gehele pleidooi voor een vrije markt meer een visie is die hij verkondigt dan een strikt te bewijzen uitspraak. Vermits er bijzonder weinig voorspeld kan worden in de ekonomie, er veel onvoorziene factoren een rol spelen(psychologische, sociologische, geologische, metereologische enz), kan men moeilijk bewijzen dat dit of dat model het beste is. Veel zal afhangen van omstandigheden dus. Wat goed is voor land X in de ekonomie kan voor land Y een gesel zijn.
Hoe dan ook er is over nagedacht, en het geeft te denken...

Frans V.

 
At 8/11/08 22:44, Anonymous Anoniem said...

Dank voor deze video.

Mooi theoretisch onderbouwd, vrij genuanceerd.

Een verademing temidden van het libertaire geleuter dat hier doorgaans gepubliceerd wordt.

 
At 9/11/08 22:59, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ Ian LIEBRERY: geweldig akkoord, als je dat zo kunt zeggen.
@ Luc vB: ik keek 20 minuten, vond het zeer goed maar moest toen onderbreken, en er was geen mogelijkheid (die ik zag) om de draad daar weer op te pikken.
Ben ik stom, of is dat gewoon zo?

 
At 9/11/08 23:02, Blogger Luc Van Braekel said...

@marc vf: Als u de video later weer van het begin start, moet u de "schuiver" normaal kunnen doorschuiven tot aan de positie van waaraf u de video weer verder wil bekijken.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>