13 oktober 2008

Steden van het licht (Vincent De Roeck)

Enkele weken geleden besprak “The Economist” een plan van Tarek Bin Laden, de broer van Osama, om de Rode Zee te gaan overbruggen tussen Jemen en Djibouti ter hoogte van de Bab El Mandeb-zeeëngte. Als libertariër voelde ik mij niet zozeer aangesproken tot dit project omwille van de architectonische hoogstandjes die ermee gepaard zullen gaan maar vooral met het opzet daarachter. De brug zou immers twee nieuwe tweelingsteden met elkaar moeten gaan verbinden, die samen op termijn zeven miljoen inwoners zouden moeten kunnen herbergen. Dit project draagt de naam “Noor City” en is het allereerste in een lange rij van soortgelijke geplande bouwprojecten onder de noemer “Cities of Light”. Niet enkel zouden deze nieuwe steden ecologisch neutraal moeten zijn, ze zouden ook over een verregaande graad van zelfbestuur beschikken. En laat het nu net dat aspect zijn dat mij als libertariër ronduit fascineert. Jemen en Djibouti hebben elk immers een deel van hun grondgebied afgestaan aan de bouwpromotoren en zullen zich later nauwelijks moeien met de interne bestuursstructuren van deze steden, op een minimale belastingheffing na natuurlijk. Een “gated community” van zeven miljoen zielen staat dus in de steigers en libertariërs kunnen daar eigenlijk alleen maar blij om zijn. Of misschien toch niet?

Het was uiteindelijk de grote libertarische academicus Hans-Hermann Hoppe die al jaren geleden pleitte voor de vervanging van de huidige staatsstructuren door kleine privaat gerunde “gated communities” waarbij elk woonerf volledig autonoom zou zijn en volledig vrij in het beheer van zijn interne keuken. En doordat het bestuursniveau zich op een veel kleinere schaal zou situeren, kunnen inwoners die het niet eens zijn met de bestuurskoers eenvoudigweg verhuizen. Het principe “love it or leave it” weet u wel. En moest er geen enkel woonerf bestaan dat de structurele wensen van die persoon inwilligt, dan is hij nog steeds vrij om een eigen “gated community” te stichten. Iets wat met de huidige staatssystemen niet mogelijk is. Hoppe vergelijkt zijn idee met de Far West waar de lokaliteiten ook eizona 100% onafhankelijk waren in hun doen en laten. In tegenstelling tot die andere anarcho-kapitalist Patri Friedman, die met zijn “Seasteading Institute” boorplatformen aan het bouwen is in internationale wateren om daar libertarische walhalla’s te stichten, kende Hoppes ideeën tot voor kort nog geen praktische toepassingen in de wereld. Maar daar is nu dus verandering in gekomen met de bouw van de eerste volledig private steden aan de beide oevers van de “Gate of Tears”.

De eerlijkheid gebiedt mij wel om te zeggen dat de motieven van de Bin Ladens niet zo libertarisch zijn als ik zou willen. Zij willen in beide steden immers de moslimwetten invoeren en deze veel strikter afdwingen dan nu het geval is in de Arabische wereld. Maar de invulling van de bestuursvrijheid is in mijn ogen ondergeschikt aan de gecreëerde mechanismen. Niemand zal immers gedwongen worden om in beide steden te gaan wonen en zich dus te onderwerpen aan de sharia-wetgeving. De inwoners zullen er vrijwillig voor gekozen hebben en dat is hun volste recht. Het wonen op boorplatformen of het energie steken in massale verhuiscampagnes naar bepaalde Amerikaanse staten mag misschien ook wel aanlokkelijk zijn, toch gaat er mijns inziens niets boven de bouw van eigen steden. Het enige wat libertariërs als mezelf die “liberty in our lifetime” nastreven dan ook nog rest nu, is 200 miljard USD zien te verzamelen om onze eigen libertarische tweelingsteden te kunnen bouwen. De vrijheid lonkt. Alleen lijkt dat nu net nog niet voor morgen te zijn...


Meer over dit nieuw bouwproject op www.economist.com.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.

8 Comments:

At 13/10/08 11:09, Anonymous Anoniem said...

Hoe kan je zoiets nu zeggen, Vincent? Hoe kan iemand ooit vrij zijn (en dat is toch jouw levensdoel zo lijkt het mij) als anderen onder tirannie leven? Bestaat er dan niet iets als 'verantwoordelijkheid' voor de vrijheid van 'anderen' binnen het libertarisme? Of is het dan toch egoïsme troef zoals velen beweren? De sharia is onaanvaardbaar!

 
At 13/10/08 11:09, Anonymous Anoniem said...

@ Johan Terwilghen

Dit is gewoon een kwestie van haalbaarheid, prioriteiten en division of labor. Haalbaarheid? Het is al moeilijk genoeg om het eigen bestuur te controleren en te hervormen. Prioriteiten? Eerst de eigen vrijheid, dan die van de anderen. Division of labor? Wij houden ons bezig met de eigen constellatie, laat de anderen zich over andermans' situatie buigen.

 
At 13/10/08 11:10, Anonymous Anoniem said...

Heeft Djibouti dat stuk land eigenlijk verkocht of in een soort van erfpacht gegeven? Het tweede geval lijkt me logisch (ook al is dat volgens mij in strijd met de islam en hun verbod op usura) maar het eerste zou een heuse doorbraak zijn. En houdt deze verkoop dan ook het recht in voor de nieuwe steden om 'onafhankelijk' te worden en betekent dit dan ook de automatische erkenning van deze steden als onafhankelijke staten zodra ze dat willen door Jemen en Djibouti? Inderdaad een interessant experiment, maar volgens mij zijn we nog niet aan de nieuwe patatten en zal er nog wel een addertje onder het gras de kop opsteken.

 
At 13/10/08 11:38, Blogger Luc Van Braekel said...

"De sharia is onaanvaardbaar"

Ik zou het anders verwoorden: het is onaanvaardbaar dat iemand gedwongen wordt om onder de sharia te leven.

Maar als groepen mensen uit vrije wil onder de sharia willen leven, dan hebben ze het recht om zich te verenigen, en op land dat ze in eigendom hebben een staat of stad te stichten met een hoge graad van autonomie.

Akkoord dus met Vincent, maar toch met deze kanttekening: een "hoge graad van autonomie", dat is niet hetzelfde als soevereiniteit. Soevereiniteit bereik je nooit door grond te kopen die deel uitmaakt van een bestaande soevereine staat. Het verkrijgen van soevereiniteit kan nooit een louter commerciële of technologische transactie zijn, maar vereist politieke, diplomatieke en wellicht ook militaire (ook al gaat het om louter defensieve) inspanningen.

 
At 13/10/08 18:47, Anonymous Anoniem said...

Luc, zelfs al moeten de inwoners een 'huurprijs' (pachtprijs) aan Djibouti en Jemen betalen, dan nog kunnen ze binnen dat kader toch onafhankelijk zijn. Of vrees jij dat als deze steden zich teveel gaan ontwikkelen en te rijk gaan worden dat ze beide landen zullen aansporen om meer huur/pacht te gaan vragen?

 
At 13/10/08 18:48, Anonymous Anoniem said...

Daarbij is de grens tussen een "politiemacht" en een "leger" wel bijzonder klein, zeker in Afrika en de Arabische wereld, en zullen die steden zich wel degelijk kunnen handhaven natuurlijk tegenover de twee ontwikkelingslanden waarvan sprake.

 
At 13/10/08 19:05, Blogger Luc Van Braekel said...

@Anoniem: wat is jouw definitie van "onafhankelijkheid"? Ik spreek liever over "soevereiniteit".

Als die steden zeer rijk worden, en als ze zullen weigeren om ook maar één dollar belastingsgeld aan hun moederland af te staan, ben je er dan zeker van dat er geen tanks door de straten gaan rollen? Als hun moederland in oorlog verkeert met en ander land, zullen de inwoners van die "autonome" steden dan niet verplicht worden om legerdienst te verrichten ten dienste van hun moederland? Om zulke dingen draait het bij soevereiniteit en onafhankelijkheid.

Zoals de zaken er nu voor staan, zijn die steden niet internationaal als staten erkend, en zijn ze dus niet soeverein. Huurprijzen of eigendomsrecht van de grond hebben daar dus niets, maar dan ook niets mee te maken.

 
At 16/10/08 20:11, Anonymous Anoniem said...

Hallo, Arabieren en libertarisme ? Er zit 30 km tussen die twee twin cities. Calais en Dover, zoiets.
Wat staat er werkelijk op het spel ?
1) de volledige controle over de bewuste zeeëngte
2) toegang tot de Afrikaanse rijkdommen. Op het Arabisch schiereiland is men het immers al langer moe om de Afrikaanse bodem- en andere rijkdommen naar China en de USA te zien verdwijnen. Noor City moet de Arabieren - letterlijk - een bruggenhoofd naar de hoorn van Afrika geven. De volgende stap is een goede wegeninfrastructuur naar de rest van Afrika.
3) Dat ook de "hadj" van Afrikaanse moslims wordt vergemakkelijkt zal eerder een onaangenaam neveneffect zijn dan een doel. Per slot van rekening heeft men nog geen traantje gelaten om de Islamitische broeders uit Somalië, Djibouti en Soedan die door mensensmokkelaars in zee worden gedumpt, ergens op hun hopeloze weg naar Yemen en Saoudi-Arabië.
ps : Keep dreamin'

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>