17 oktober 2008

From freedom to fascism... (Vincent De Roeck)

Aaron Russo maakte onlangs een meesterlijke documentaire over de oprichting van de "Federal Reserve" in de Verenigde Staten, het verval van de goudstandaard onder de akkoorden van "Bretton-Woods", de officiële introductie van fiatgeld onder Richard Nixon, en de algemene berusting in een door de overheid, tegen de grondwettelijke bepalingen in, opgelegde inkomstenbelasting. Deze 95min-durende documentaire draagt de alleszeggende titel "America: from freedom to fascism" en is echt de moeite om te zien. En ook al spitst hij zich hoofdzakelijk toe op de Amerikaanse situatie, de parallellen met andere landen en bvb. de ECB zijn zeker te trekken.

In de betere videotheek kunnen jullie deze TV-documentaire zeker terugvinden, of op de gespecialiseerde websites. Voor zij die geen belang hechten aan grote schermen en hoogwaardige beeldkwaliteit, kan ik jullie onderstaande YouTube-opname aanraden. In elf delen krijgen jullie zo ook de volledige documentaire te zien.8 Comments:

At 17/10/08 11:09, Anonymous Anoniem said...

Vincent, waar heb je deze conspiracy-theorie nu weer gehaald? Bij crackpot Ron Paul? Of David Duke, Bob Bar en die andere gekken? Inkomstenbelasting bestaat overal in de wereld, net als centrale banken. Spreken we dan misschien van een wereldwijd complot? En wie zit er dan achter? Het internationaal jodendom, de vrijmetselaars, de illuminati, Scientology, de Komintern, de Bilderbergers of misschien gewoon de VN? Komaan Vincent, dit gaat er los over.

 
At 17/10/08 11:46, Anonymous Anoniem said...

@ Danish Dynamite

De film gaat niet zozeer over samenzweringen of complottheorieën als wel over de illegaliteit van inkomstenbelasting en de schandalige inflatie die door de centrale banken bewerkstelligd wordt. De regisseur kwam bij mij als onderbouwd, liberaal en pro-kapitalistisch over. Met zulke argumenten als de jouwe kan je alles afbreken. Het gaat hier om de inhoud, niet om bepaalde Fox News-achtige spanningopbouwende beelden of populistische slogans.

 
At 17/10/08 11:59, Blogger Luc Van Braekel said...

In juli jongstleden schreef Vincent nog: "De wereld heeft immers nood aan een “politieagent” en ik ben blij dat die taak niet door dictaturen of totalitaire regimes uitgeoefend wordt, maar door het meest vrijheidslievende land op deze aardkloot."

Vandaag onderschrijft hij een film die Amerika als een fascistische dictatuur bestempelt.

"De illegaliteit van inkomstenbelasting": de klassieke wishful thinking hoax, op het internet ook wel gebruikt door oplichters die schrijven "stuur me $20 en ik stuur u een rapport dat uitlegt hoe u geen federale inkomstenbelasting moet betalen omdat die illegaal is". Is die illegaliteit juridisch afdwingbaar, desnoods voor het Hooggerechtshof? Ik zal het je zeggen: neen, die vermeende illegaliteit is juridisch niet afdwingbaar, en dus is de federale inkomstenbelasting legaal. Enkele personen die deze hoax voor waar aannamen zijn daar momenteel over aan het mediteren in een federale gevangenis.

 
At 17/10/08 14:12, Blogger Sagunto said...

@Luc van Braekel,

Heb je de docu daadwerkelijk gezien?

Hoe dan ook is terechte, fundamentele kritiek op de Fed (lees Rothbard's "Case against the Fed" online op Mises Institute) en Staatsdirigisme inderdaad moeilijk te rijmen met een uitspraak die de VS prijzen als politieagent van de wereld. Daar heb je zeker een punt.

Het huidige beleid van "Nation-building" en "pre-emptive war" is evenzeer volslagen in strijd met de letter & geest van de oorspronkelijke Constitution en verre van "(neo)conservatief", laat stáán vrijheidslievend te noemen.

Het is buitenlands interventionisme, gecombineerd met binnenlandse machtsuitbreiding van de Staat. Dit oude recept is beproefd door "vooruitstrevenden" begin 20e eeuw. Een beetje zoals je progressieven van tegenwoordig de wereldwijde klimaatcultus ziet benutten voor social engineering. Als zodanig is de interventionistische agenda van de neocon-men, eerder te vergelijken met de politiek van de Progressives onder Woodrow Wilson, hoewel niet half zo "fascistisch".

Er zijn in de VS maar een paar politici geweest die door de jaren heen consequent kritiek hebben geleverd op de desastreuze monetaire uitwerking van het Fed-systeem, de afbraak van de munteenheid en het beroven van "Joe Sixpack" (hoewel die nu geloof ik, the Plumber heet), en tevens de geldverslindende militaire aanwezigheid in pakweg 130 landen wereldwijd (ondermeer idd. @Danish Dyn, Ron Paul; lees ff diens Revolution om jezelf eerst wat beter te informeren voordat je je comment weer opblaast met een arsenaal aan invectieven ;-)

Sag.

 
At 19/10/08 02:08, Anonymous Anoniem said...

@ sagunto

Inderdaad, de rol van de Federal Reserve heeft niets direct te maken met het
buitenlands beleid van de federale regering.

De inhoud van het buitenlands beleid wordt door de regering bepaald, in samenspraak met het Congress (en hoofdzakelijk de Senaat). Zo stelt de Constitution. Extern interventionisme is evenmin in tegenstrijd met de Constitution als isolationisme (of eender welke vorm van extern beleid) zou zijn. Vermits de VS een democratie is mag men redelijkerwijze veronderstellen dat haar extern beleid "vrijheidslievend" is, ook al is dat niet steeds voordehandliggend voor vele geesten in een varieteit van omstandigheden (soms omdat die geesten te simpel zijn, en soms omdat ze bevooroordeeld zijn).

U maakt een valabel punt met uw vergelijking tussen neocons en de Wilsonians. Maar geen van beide had (noch heeft) iets te amken met "fascisme".

Centrale bankiers zijn ook maar gewone mensen, en maken dus fouten, gelijk iedereen. Maar of ze "desastreus" zouden zijn, hangt af van geval tot geval.

Inderdaad, de militaire aanwezigheid zal moeten terug geschroefd worden. Maar de geschiedenis toont aan dat de wereld (inclusief de VS) er niet beter van zal worden.

 
At 19/10/08 21:44, Blogger Sagunto said...

@Marc huybrechts,

Als jij-ende & jou-ende 'Ollander laat ik het vousvoyeren met permissie (en waardering) aan jou.

Je kent vast wel de beroemde uitspraken van John Q. Adams m.b.t. buitenlands interventionisme door de Amerikaanse Staat, kortweg: "zéér onwenselijk" met een groot uitroepteken. Dat is de oude Constitutionele positie. Goed te rijmen met de anti-imperialistische opstelling tegenover het Britse Rijk destijds.
Over die "samenspraak met Congress", mjah, juist daar schort het op cruciale momenten nog weleens aan, nietwaar?

Ik neem gemakshalve aan dat het Vlaamse woord "vermits" iets als "aangezien, omdat.." betekent, en dan lijkt mij de gelijkstelling van democratie aan vrijheidslievendheid aanvechtbaar. Er zijn talloze regeringen op te noemen die op democratische wijze aan de macht kwamen en desalniettemin verre van vrijheidslievend bleken. Denk aan Hitler en trawanten, of voor een recent voorbeeld aan de democratisch gekozen Palestijnse eh.. Regering.

"Simpele geesten in een variëteit van (aan?) omstandigheden.." klinkt vaag en doet mij denken aan de film "Ghostbusters" ;-) Een uitspraak als "Centrale bankiers zijn ook maar gewone mensen.." zou zomaar van m'n schoonmoeder kunnen zijn, zo'n dooddoener.

De Progressives hadden bijzonder veel van doen met het moderne fascisme van de 20e eeuw: zij waren min of meer de eersten. Voor het goede begrip: Fascisme, Nationaal-Socialisme, Leninisme, Nasserisme en zo meer, allemaal verschillende loten aan dezelfde socialistische stam, met dien verstande dat de ene leider wat orthodoxer marxist bleef (Benzio Gasolini) dan de ander.

Misschien bekend met de neefjes Bellamy uit de VS? De een had nog vóór Hitler de bekende groet (naar de VS-vlag) uitgevonden (als onderdeel van de POA, die op de nieuwe socialistische staatsscholen erin werd gestampt). De ander schreef een nationaal-socialistische utopie die door meer arbeiders werd gelezen dan Marx' hoofdwerk (het was simpelweg ietsje leesbaarder).

Van boekverbrandingen tot eugenetica, van segregatie en rabiaat racisme c.q. openlijke ariërverheerlijking (Lees Wilson's boek "The State") en van Staatsverafgoding tot imperialistisch militarisme (in de geest van Marx/Engels): in de pakweg honderd jaar t/m WO II, allemaal typisch links-"progressieve" ideeën en praktijken. En ook allemaal te vinden bij de "Progressives" in de States. De uitvoering ging niet altijd even ver als later in Europa, maar de ideeën waren bijzonder vergelijkbaar. Het latere Italiaanse Fascisme werd vanuit die kringen onmiddellijk herkend en van harte omarmd als "modern" en "progressief". Weleens wat van Croly, de profeet van de Progressives gelezen? ("Promise of..", 1909). Zou je eens moeten doen. Geen fascistisch speerpunt blijft in dat boek onbehandeld:
- samenleving mobiliseren als een leger; - oproep tot spirituele wedergeboorte; - noodzaak van "grote" revolutionaire leiders; - behoefte aan het unificerende nut van kunstmatige nationale mythes; - verachting voor parlementaire democratie en rechtsstaat; - non-marxistisch socialisme; - nationalisme; - spirituele oproep tot militaire expansie; - noodzaak van politiek een soort religie te maken; - vijandigheid tegenover individualisme; enz..

het is allemaal aanwezig in deze bijzonder slecht leesbare bijbel van the Progressive movement.

Om het in jouw eigen woorden te vatten: "de geschiedenis toont aan.." dat de eugenetische, Staatsmachtverheerlijkende, racistische en militaristische progressives op goede gronden kunnen worden beschouwd als voorlopers van het Europese fascisme. Of om socioloog Robert Nisbet aan te halen:

"..the West's first real experience with totalitarianism - political absolutism extended into every possible area of culture and society, education, religion, industry, the arts, local community and family included, with a kind of terror always waiting in the wings - came with the American war state under Wilson. "

I rest my case ;-)
Sag.

 
At 20/10/08 00:29, Anonymous Anoniem said...

@ LVB

Amerika is inderdaad het meest vrije land van de wereld. Maar ook daar zijn er inderdaad al decennialang fascistische tendenzen waar te nemen. Dat maakt het net zo erg.

 
At 20/10/08 06:57, Anonymous Anoniem said...

@sagunto

1) Wederzijdse waardering is een begerenswaardige situatie.

2) Ja, ik ken de uitspraken van Adams en Washington terzake, maar er was zeker geen eensgezindheid onder de 'founding fathers'. Bijvoorbeeld Hamilton, geloof ik, dacht er anders over. De constitutie zegt niets over subjectieve begrippen als "interventionisme" en "isolationisme". Gelukkig maar, want gezond verstand reacties moeten bepaald worden door de omstandigheden en niet door dogmas en 'zekerheden'. Isolationisme is niet hetzelfde als anti-imperialisme, en interventionisme valt niet samen met imperialisme. De VS geschiedenis wordt gekenmerkt door afwisselende periodes van isolationisme en interventionisme.

3) Het vlaamse woord "vermits" betekent inderdaad "aangezien, omdat...". Ik denk dat zowel Vlamingen als 'Ollanders meer tolerant en ruimdenkend moeten zijn omtrent Nederlands taalgebruik. Een echte democratie is wel in principe "vrijheidslievend". Zij betekent dat de meerderheid tijdelijk regeert, mits respect voor fundamentele individuele vrijheden (zodat ELKE tijdelijke nieuwe meerderheid mogelijks ook kan regeren). Het feit dat sommige trawanten (gelijk de nazis en de PLO) al of niet op democratische wijze verkozen geraakten doet daar niets van af. Die specifieke trawanten presideerden niet over democratische politieke bestellen (en konden niet zonder geweld in 'free and fair elections' door een nieuwe tijdelijke meerderheid vervangen worden).

4) Sorry voor de "dooddoener". Maar wat is het betitelen van de federal reserve system als "desastreus"? Onserieus, onnozel, ondoordacht....? Is het daarom dat de VS minder dan 5% van de wereldbevolking omvat, maar wel bijna 20% van het wereldinkomen schept?

5) Ge (je) maakt wel verder vele interessante opmerkingen. Echter, er zit daar te veel detail-informatie in, en ook teveel Ron Paul-achtige kopindegronderij, maar te weinig big picture visie. Ge zegt ook "I rest my case". Ik vraag: what is your case?

P.S. Ik zit nu tijdelijk in California, en zie daar wel veel decadentie en naievelijke obamamanie. Maar van "staatsverheerlijking" valt er nog maar weinig of niets te bespeuren.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>