27 oktober 2008

Een brug te ver,- een filosoof teveel? (Johan Sanctorum)

Gisteren, 26 oktober, was op VRT-Canvas de Panorama-reportage te bekijken, getiteld “Een brug te ver”, over het Antwerpse Lange Wapper-project, de (mis-)communicatie daarrond en het groeiende Antwerpse ongenoegen.
In de aanloop naar dit programma werd ik door de samensteller gecontacteerd, ene Aart De Zitter, die me op een zeker moment bijna stalkte. Ze wilden Noël Slangen, verantwoordelijk voor de communicatie rond het project, “eens grondig aanpakken”, de onmogelijke prijs/kwaliteitverhouding van zijn diensten, zijn Machiavellistische, door de reklamelogica geïnspireerde visie op overheidscommunicatie, enz. enz.

Daarvoor waren ze bij mij, ex-werknemer van Slangen & partners en auteur van o.m. “Communicatie kan tot hersenstilstand leiden”, aan het juiste adres. Een dikke twee uur hebben ze me thuis geïnterviewd, met cameraploeg en alles erop en eraan. Ik mocht breed uitweiden over Slangen’s bijbel “Modellen van C”, waarin hij o.m. zijn opmerkelijke visie op burgercomités en actiegroepen weergeeft, het onderliggende vijandbeeld tegenover de burger, het misprijzen voor inspraak en democratische besluitvorming, enz. Ook de psychologie van de Antwerpenaar en het aan deze stad inherente anti-establishment-gevoel, waaraan ik een studie wijdde, kwam uitvoerig aan bod.
Tot onze verbazing bleek de tussenkomst van Sanctorum compleet te zijn weggeknipt, zonder boe of ba, en kwam de communicatie-expert anderzijds opvallend goed weg uit dit programma. We kennen VLD-directeur Noël Slangen ondertussen goed genoeg om te beseffen dat hier druk is uitgeoefend en dat de makers van het programma hun ambities, om diens visie en methodes eens grondig door te lichten, duchtig hebben bijgesteld.
Dat leverde o.m. het hilarische effect op, dat iedereen zich in koor beklaagde over de lamentabele communicatie rond Lange Wapper, maar dat er over Slangen haast niet gerept werd, behoudens een korte interventie van Jan Peumans.
Zo bleek die Panorama-reportage te lijden aan het euvel dat het zelf wou aan de kaak stellen: intransparantie en politieke machinaties. De censuuringreep op het programma "Plat préféré" (waarin de favoriete maaltijd van Hitler onder de loep werd genomen) past in hetzelfde verhaal. Met dank aan de Belgische Joodse lobby, ook weeral een VLD-kiespubliek. Weten die lui eigenlijk wel waar het woord "liberaal" oorspronkelijk voor stond?
Droevig voor een publieke omroep. We trekken er onze conclusies uit.

10 Comments:

At 27/10/08 20:33, Anonymous Anoniem said...

Ik heb twee jaar geleden mijn kabelabonnement opgezegd. Sindsdien kijk ik gratis. Als ge een internet abonemment hebt bij dezelfde maatschappij is er een kans dat ge ook zonder TV abonnement nog kunt kijken. En zelfs als ze de TV kabel afsluiten, het is toch alleen maar propaganda wat ge mist. Van mij krijgen die smeerlappen tenminste geen geld meer.

 
At 27/10/08 22:09, Anonymous Anoniem said...

Gij zingt zoals Tyrtaeus zong,
bezield door heldenmoed,
maar met uw tijd en publikum
gaat het wat minder goed.

Instemmend luisteren zij naar u,
en loven u begeesterd:
hoe edel uw gedachtenstroom,
hoe gij de vorm bemeestert.

Zij plegen ook bij een glas wijn
een vivat u te brengen,
en menig strijdgezang van u
luid brullend na te zingen.

De knecht zingt graag een vrijheidslied
des avonds in de kroeg gezeten:
't bevordert drank en spijssysteem
en geeft wat minder scheten.

Heinrich Heine

 
At 28/10/08 00:15, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ anonieme: van wie is die mooie vertaling?

 
At 28/10/08 19:56, Anonymous Anoniem said...

@Marc Vanfraechem

Die vertaling is eveneens als die vorige vertalingen (ge weet wel) van de hand van Heinrich de Kleine.

 
At 28/10/08 21:13, Blogger Luc Van Braekel said...

Enkele kritische overwegingen die in mij opkwamen tijdens het lezen van dit artikel:

1) Bij het maken van elke documentaire of reportage worden er veel meer opnames gemaakt dan er uiteindelijk effectief worden gebruikt. Vorige maand werd ik een uur lang geïnterviewd door een ploeg van een Amerikaans tv-station over de manier waarop de Amerikaanse verkiezingen in de Europese media worden weergegeven. Van het beeldmateriaal werd er uiteindelijk niets gebruikt (ook "zonder boe of ba", programmamakers hebben wel andere dingen aan hun hoofd dan geïnterviewden-nazorg) , en het enige wat overbleef waren drie zinnen in een artikel op de website van het tv-station. Geen haar op mijn hoofd denkt aan censuur, wel aan professionalisme: heel veel beeldmateriaal verzamelen om heel selectief het beste over te houden.

2) Als het erom te doen was de persoon en het imago van Slangen te beschermen, waarom werd dan ook het item over "de psychologie van de Antwerpenaar en het aan deze stad inherente anti-establishment-gevoel" (niet meteen nadelig voor Slangen, me dunkt) geschrapt?

3) Hebt u de programmamakers om een verklaring gevraagd waarom er uiteindelijks niets van het interview met u werd uitgezonden?

Hiermee heb ik niet gezegd dat dit geen 'censuuringreep' was, maar op basis van dit artikel kom ik evenmin tot de conclusie dat het er wel een was.

 
At 28/10/08 22:14, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ Heinrich de Kleine: wel dan begin je van langs om meer in vorm te komen !

 
At 28/10/08 22:35, Anonymous Anoniem said...

@Luc Van Braekel

Het is eraan te zien dat gij uit de informatica sector komt. Heel veel knoeien om dan heel selectief het beste over te houden. Er bestaan andere visies op professionalisme waarbij planning een wat prominentere rol speelt.

 
At 28/10/08 22:50, Anonymous Anoniem said...

"Droevig voor een publieke omroep". Neen, verkeerde analyse! Wat nu echt droevig wordt is het feit dat die forel van Hitler maar een hoax was. België en vooral Vlaanderen heeft zich wereldwijd belachelijk gemaakt zo'n programma op de officiele zender uit te zenden. Nu nog belachelijker omdat het een hoax is. lees maar hier
http://www.joodsactueel.be/p23.html

Daarenboven hebben ze opzettellijk een zeer banale biographie van Hitler gebruikt die ze met de snelheid van het licht verwijderd hadden toen de grote baas er effen op gewezen werd. Zielig clubje bij Canvas. Maar daar komt nog wel een staartje aan, misschien met parlementaire vragen hoe de VRT twee keer uit de bocht is kunnen gaan:
1. de uitzending programmeren
2. die dan eigenlijk een hoax was.

 
At 28/10/08 23:28, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ rudi & Heinrich de Kleine: zeer interessant wat Joods Actueel daar schrijft. Of het allemaal met kwaad opzet te maken zou hebben geloof ik echter niet. Doodgewone oppervlakkigheid en gebrek aan historisch inzicht verklaren gewoonlijk heel veel.
Een mooi programma (meer een reeks eigenlijk) was er misschien te maken rond de lievelingskost van de goed-joodse dichter Heine, maar ja, dat deed Arte al.
Voor wie recepten wil (en truite meunière staat er niet bij):
Essen und Trinken mit Heinrich Heine (DTV), en Heine à la carte (Grupello), beide boeken uit 1997, zijn tweehonderdste sterftejaar.

 
At 29/10/08 01:47, Anonymous Anoniem said...

Nog steeds even actueel deze goed-joodse dichter.


De tafel gedekt. Hier vond ik alras
de oudgermaanse keuken.
Gij zijt gegroet, mijn lievelings sjoekroet,
hoe bekoorlijk zijn toch uw reuken!

Gestoofde kastanjes in groene kool!
Zo at ik ze ook bij mijn moeder!
Gij stokvissen van thuis, wees gegroet!
Hoe pienter zwemt gij in de boter!

Ieder teergevoelig hart
is aan het vaderland verknocht -
Voor eieren en gerookte haring
heb ik eertijds mijn ziel verkocht.

Hoe juichtten de worsten in 't spattende vet!
De lijstervogels, de vromen,
gebraden engeltjes met appelmoes,
zij tsjierpten mij: welgekomen!

Welgekomen, landman - piepten zij -,
lang zijt gij weggebleven,
met vreemde vogels hebt gij zolang
in vreemde landen verbleven!

Er stond op de tafel ook een gans,
zo stil en gemoedelijk te wezen.
Zij heeft mij misschien ooit liefgehad,
toen wij beide nog jong en onbedreven.

Zij keek mij aan zo betekenisvol,
zo innig, zo trouw, zo vol smart!
Bezat zonder twijfel een schone ziel,
maar het vlees was toch wat hard.

Ook een varkenskop werd geserveerd
op een tinnen schotel gezeten;
Nog steeds wordt bij ons met lauwerkransen
naar varkenskoppen gesmeten.

Heinrich Heine

(veraling Heinrich de Kleine)

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>