14 oktober 2008

Big brother wordt een voyeur (Vincent De Roeck)

Vlak voor de laatste drukke zomerperiode besliste de veiligheidswaakhond voor de vervoersector in de VS, de “Transportation Security Administration” of TSA, om een nieuw soort scanner te gaan uittesten in de elf meest risicovolle Amerikaanse luchthavens op vlak van terreur. Dit is niets anders dan een prelude voor de installatie van zulke scanners op termijn in alle publieke en semi-publieke ruimten, en de TSA windt daar zelfs geen doekjes om. Deze scanners zijn gebaseerd op millimetergolven, gaan los door kleren en onthullen eizona het volledige lichaam daaronder. Passagiers moeten niet meer apart genomen worden om te strippen op commando voor de ogen van de veiligheidsagenten; de scanners doen dat voortaan ongevraagd bij iedereen, en doorgaans zelfs zonder dat de passagiers zich hiervan bewust zijn.

Deze nieuwe technologie is volgens de TSA noodzakelijk in de strijd tegen de terreur want zo kan men wapens die passagiers aan hun lichaam plakken onmiddellijk detecteren. En zoals u en ik weten, is dat nu eenmaal het geval bij het merendeel van de passagiers… Ze gaan tevens voorbij aan het feit dat TSA-beambten nog nooit een terrorist hebben weten te onderscheppen, niet met wandingen, grondfouillage of welke andere techniek ook, evenmin met hun schoenenfetisj en laptopschizofrenie van de laatste maanden, maar deze scanners gaan daar schijnbaar verandering in brengen. Of hoe de ziekelijke zoektocht naar terroristen ons uiteindelijk alleen maar belastinggeld en burgerrechten kost.

Maar vooralsnog is er geen probleem, aldus de TSA als antwoord op kritieken in de Verenigde Staten, want enkel “verdachte passagiers” worden apart genomen en “zelfs” zij krijgen nog de keuze tussen de nieuwe scanners en de virtuele striptease of de oude beproefde fysieke uitkleedpartij. Natuurlijk kiest 90% van de verdachten voor de scanners, omdat virtueel strippen nu eenmaal nog altijd minder denigrerend is dan zich fysiek te moeten laten molesteren tegen een muur of op de grond, of zijn/haar lichaam fysiek moet ontbloten voor de ogen van een onbekende beambte, maar daar stopt het niet.

ACLU-medewerker Peter Bibring stelde in een recent persbericht dat “slechts weinig mensen zich ervan bewust zijn hoe accuraat en gedetailleerd de beelden van hun virtueel ontbloot lichaam eigenlijk zijn.” FEE-columniste Becky Akers stelde het in een artikel in “The Freeman” dan weer als volgt: “De TSA geeft mensen eigenlijk een Leviathankeuze; ofwel worden ze op de grond geslagen en manueel bepoteld, ofwel kunnen ze vrijwillig kiezen voor een virtuele fotoshoot die nog goed bij een magazine als Playboy zou passen.” De uitermate gedetailleerdheid van de scans is mijns inziens op zich al een afbreuk van onze privacy, of zoals Akers terecht opmerkt: “Deze manier van onderzoek betekent een regelrechte aanval op de essentiële waardigheid van passagiers die burgers van een vrij land eigenlijk nooit zouden moeten tolereren.”

Ook de tegemoetkomingen die de TSA lanceerde om bepaalde kritieken te pareren, hielden enkel in theorie enigszins steek. De personeelsleden zouden de beelden niet kunnen opslaan, verzenden of afdrukken, en ze zouden de onderzochte personen niet eens in levende lijve kunnen zien. De gezichten zouden onzichtbaar gemaakt worden en de bedieners van deze scanners zouden extra in de gaten gehouden worden door de interne toezichtsdiensten van de TSA. Volgens de ACLU biedt dit echter onvoldoende garanties tegen eventuele wantoestanden. “Zoiets volstaat niet als excuus om ons niet enkel van onze kleren maar ook van onze grondwettelijke vrijheden te ontdoen,” klinkt het bij de ACLU.

Maar uiteindelijk is het vooral de angst voor misbruik van deze scans die bij de tegenstanders primeert. Celebrities hebben nu al te kampen met uitgelekte sekstapes en naaktfoto’s, en ook nu al gebeurt zeer veel chantage of revanche via compromitterende en/of onthullende foto’s. Dit kan alleen maar erger worden eens deze nieuwe scanners overal ingevoerd zijn. Want zelfs de meest betrouwbare beambte heeft uiteindelijk zijn prijs, en vaak zijn er voldoende geïnteresseerden die elke prijs maar al te graag willen betalen.

En de eerlijkheid van de TSA-beambten op zich zou ook al in vraag gesteld moeten worden. In 2005 stal een TSA-beambte op de luchthaven van Boston (Logan) een ring van 7,000 USD van ene John Wright die later via de rechtbanken zijn gram wist te halen. En een feministengroep hield in 2006 een onderzoek naar het selectiegedrag van TSA-beambten op de luchthaven van Washington (Ronald Reagan) en kwam onomstotelijk tot de ontdekking dat knappe vrouwen meer uit de lijn gehaald werden dan anderen. Het “random”-element werd geneutraliseerd door af en toe zelf eens de scanner aan te tikken, zo bleek uit dat onderzoek waaraan o.a. in enkele talkshows van ABC ruchtbaarheid werd gegeven.

Kortom, in mijn ogen moet de invoering van deze scanners dan ook onmiddellijk teruggedraaid worden. Er zijn onvoldoende garanties voor de rechten en vrijheden van de passagiers en de impact ervan op de terreurdreiging is onbestaande. De TSA zweert bij een efficiëntietoename van 58% door de invoering van deze scanners, maar ik zie daar het heil niet van in. 58% toename op een totaal van nul betrapte terroristen blijft volgens mij nog steeds, inderdaad, nul. Alweer een leuk ballonnetje van de overheid, daar niet van, maar andermaal: “thanks, but no thanks!” En zeker niet met belastinggeld.


Meer over dit soort burgerrechtenissues op www.aclu.org.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


14 Comments:

At 14/10/08 13:40, Anonymous Anoniem said...

Vincent, ik begrijp je angst en zo wel voor wanpraktijken, maar je kan toch ook niet ontkennen dat veiligheid een mensenrecht is op zich en dat we gewoon te kampen hebben met concurrerende rechten. Het juiste evenwicht vinden is het doel, en ik vind deze scanners niet meteen slecht. Ik zie ook geen andere manier om personen echt te screenen dan op deze manier.

 
At 14/10/08 21:04, Blogger Unknown said...

Liever levend in mijne blote dan dood aangekleed in een neergestort vliegtuig. In plaats van de Amerikanen te bewonderen en te steunen om steeds een oplossing te vinden voor alle mogelijke problemen, zitten jullie maar steeds te vitten. Al die flauwe kul met privacy : hebben jullie zoveel te verbergen ?

 
At 14/10/08 22:25, Anonymous Anoniem said...

Moet "preutsheid" overheersen op de - zelfs maar allerkleinste - kans om mensenlevens te redden ? Ik dacht het niet. Schending van "Burgerrechten", I don't think so.

 
At 14/10/08 22:35, Blogger Luc Van Braekel said...

Kan Vincent mij even verwijzen naar het artikel waarin hij hét Big-Brother-gereedschap bij uitstek, de verplichte identiteitskaart, veroordeelt en verwerpt? Verplicht in België, niet in de VS. Meteen weten we waar Big Brother zoal woont en niet woont.

 
At 15/10/08 06:55, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Luc Van Braekel

http://inflandersfields.eu/2007/02/halfslachtig-belgi-piraterij-en-privacy.html
Hierin hekelde ik reeds de e-identiteitskaart in België. En verder ben ik via Facebook al maanden/jaren lid van verzetsgroepen tegen identiteitskaarten.

@ Iedereen

Men heeft NUL terreurpersonen kunnen vangen met alle huidige technieken maar er zijn ook NUL aanslagen gepleegd. Wat is dan het nut van deze nieuwe scanners? Of staat de overheid tegenwoordig al boven elke vorm van discussie/kritiek bij jullie? Dat beangstigt mij nog meer dan de scanners eigenlijk.

 
At 15/10/08 09:49, Blogger Luc Van Braekel said...

@Vincent: "Men heeft NUL terreurpersonen kunnen vangen"

Lijkt me waardeloos als argument om de nutteloosheid van dergelijke controles te bewijzen, omdat dergelijke controles ook PREVENTIEF en AFSCHRIKKEND werken. Met andere woorden, de boosdoeners weten dat er strenge controles zijn, en daarom riskeren ze het ook niet om bij zo'n controle gesnapt te worden.

 
At 15/10/08 10:14, Blogger Vincent De Roeck said...

Luc, als jij er zo zeker van bent dat preventie en afschrikking werken, en jij ervan uit schijnt te gaan dat de overheid onfeilbaar is, aanvaard jij dan ook foltering van veroordeelden en de doodstraf? Beide kunnen in uw optiek ook afschrikkend en preventief werken, en daar de overheid geen fouten maakt, moeten onschuldigen niets vrezen.

Komaan Luc, ik begrijp dat we een evenwicht moeten zoeken tussen veiligheid en vrijheid, maar deze scanners, net als e-paspoorten met RFID-chips of folterpraktijken of de doodstraf, zijn voor mij een brug te ver.

 
At 15/10/08 10:18, Blogger Vincent De Roeck said...

Even verduidelijken om de essentie van mijn reactie te vrijwaren.

- "Onfeilbare overheid"

Ik ken uw posities, dus gelieve dit niet uit zijn context te trekken. Ik doel op uw schijnbaar geloof in de onfeilbare overheid inzake dit soort maatregelen tegen terrorisme.

- Idem met de overheid die "geen fouten" zou maken

 
At 15/10/08 10:35, Blogger Luc Van Braekel said...

@Vincent: de vergelijking tussen enerzijds een toestel dat door kleren kan kijken en anderzijds foltering, lijkt me nogal mank te lopen. Foltering tast de fysieke integriteit aan. Tussen een toestel dat door kleren kan kijken en naaktfoto's is er nog altijd een enorm verschil. Ik ken bijvoorbeeld weinig mensen die seksueel opgewonden raken bij het zien van röntgenfoto's, echografieën, tomografieën, MRI-scans en dergelijke. Bij eventuele publieke verspreiding van zo'n foto (m.a.w. een schending van de privacy) is er ook geen band meer met de identiteit van de gefotografeerde, het gezicht is niet herkenbaar enz.

Als vliegtuigpassagier zou ik me inderdaad veiliger voelen als ik weet dat elke medepassagier vooraf gescand werd met deze methode.

Men zou natuurlijk, naar het voorbeeld van het rookverbod, kunnen opperen dat de markt zoiets perfect kan oplossen. Als luchtvaartmaatschappij A dergelijke scans verplicht maakt (puur contractueel, zonder dat de wet of de overheid hierbij een rol spelen) en luchtvaartmaatschappij B niet, dan zullen diegenen die daar aanstoot aan nemen altijd via B reizen. Wie antiterrorismemaatregelen belangrijk vindt zal altijd met A reizen. En als jouw denkwijze genoeg aanhangers heeft, zal B een voldoende grote markt kunnen aanspreken. Het probleem met deze denkpiste is dat in geval van een aanslag met een vliegtuig van B, ook onschuldigen het slachtoffer kunnen worden, namelijk mensen die zich op de grond bevinden op het ogenblik dat zo'n vliegtuig daar neerstort. Er is dus wel degelijk een aspect van publieke orde en bescherming van onschuldige buitenstaanders.

 
At 15/10/08 10:49, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Luc Van Braekel

Uit je eerste paragraaf leid ik opnieuw een blind vertrouwen in de overheid af. Omdat zij zeggen dat de gezichten van de personen onherkenbaar gemaakt zullen worden, geloof jij dat het nooit anders zou zijn...

Met je derde paragraaf ben ik het volledig eens, tot vlak op het einde.

"Het probleem met deze denkpiste is dat in geval van een aanslag met een vliegtuig van B, ook onschuldigen het slachtoffer kunnen worden, namelijk mensen die zich op de grond bevinden op het ogenblik dat zo'n vliegtuig daar neerstort. Er is dus wel degelijk een aspect van publieke orde en bescherming van onschuldige buitenstaanders."

De daders zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van hun daden. De onschuldige slachtoffers moeten zich niet tot de luchtvaartmaatschappij of tot de andere passagiers wenden, maar tot de daders. Dat is zo in alle andere misdaden en dat zou ook in deze zaak zo moeten zijn. "Publieke orde" bestaat in mijn ogen niet en de "bescherming van onschuldigen" vloeit het beste voort uit een puur Aquiliaans systeem waarbij slachtoffers hun gram halen bij de daders, zeker niet via allerlei strafrechterlijke bepalingen.

 
At 15/10/08 10:51, Blogger Luc Van Braekel said...

@Vincent: "Omdat zij zeggen dat de gezichten van de personen onherkenbaar gemaakt zullen worden"

Neen, omdat ik weet dat in zo'n systeem dat "gebaseerd is op millimetergolven" de gezichten PER DEFINITIE, door de aard van de gebruikte techniek, onherkenbaar zijn.

 
At 15/10/08 13:42, Blogger Luc Van Braekel said...

@Vincent: De daders zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de gevolgen van hun daden. Maar nog beter dan dat de daders hun slachtoffers vergoeden, is het om ervoor te zorgen dat de daders hun misdaden NIET plegen. En die preventie kan op allerlei manieren, door de luchtvaartmaatschappijen maar ook door de overheid.

Ik heb de indruk dat het jou niet veel kan schelen dat er allerlei terroristische daden plaatsvinden, zolang de daders hun slachtoffers (of nabestaanden ervan) maar vergoeden.

Ik begrijp ook niet goed het verband tussen mijn opmerking over het element van publieke orde, en jouw reactie dat de daders verantwoordelijk zijn voor het vergoeden van de schade. Het element van publieke orde gaat juist over het verhinderen en voorkomen van misdaden, niet over het vergoeden van schade.

 
At 15/10/08 14:36, Blogger Vincent De Roeck said...

Het vermijden van terreuraanslagen moet een privaat iets zijn. Bedrijven en burgers moeten zich daartegen wapenen (want niemand wil terreur, ook ikzelf niet), maar alle eieren in de mand van de 'overheid' leggen is niet mijn kijk op deze zaak. 9-11 gebeurde terwijl de overheid al decennialang met terreurbestrijding was. Idem voor de andere recente aanslagen. De data van Wal-Mart tijdens Katrina bleken achteraf correcter dan die van de FBI.

Bedrijven hebben een belang dat ze niet het slachtoffer worden van aanslagen, dus moeten ze daartegen maatregelen nemen. Burgers willen niet het slachtoffer worden van aanslagen, dus moeten zij waakzaam zijn, bedrijven kiezen die wél in veiligheid investeren, en zichzelf beschermen. Door dit alles naar de overheid door te schuiven, ontwijken bedrijven en burgers hun verantwoordelijkheid. American Airlines kan zeggen "wij hebben niet gefaald want de overheid heeft onze veiligheidsprocedures als voldoende erkent". Burgers kunnen zeggen "ik zag verdachte moslims in de Londense metro, maar is het mijn taak om daar tegen in te gaan?"

Luc, net als jou ijver ik voor een vrije en veilige samenleving, maar net zoals in andere takken biedt de overheid hier geen uitweg: geen meerwaarde in vergelijking met private beschermmaatregelen. Professor Marc Cools heeft daar trouwens interessant onderzoek naar verricht. Het is gemakkelijk en comfortabel om terreurbestrijding aan de staat toe te vertrouwen zonder zelf verantwoordelijkheid te nemen.

En ja, wat kan ik zeggen over "publieke orde"? Ik erken dat niet en vind het geen taak van de overheid om aan preventie of wat dan ook te gaan doen.

 
At 15/10/08 19:37, Anonymous Anoniem said...

eventjes meegeven, allicht interessant voor veel bezoekers van deze blog:

debat KVHV-Gent over gelijkheid met Marcel Roele. Donderdag 16/10.

affiche: http://i38.tinypic.com/rtjcxw.png

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>