2 september 2008

A secret history of the Ku Klux Klan
(Vincent De Roeck)

De Ku Klux Klan is waarschijnlijk niet meteen het leukste onderwerp om hier besproken te zien worden, en dit soort teksten duwen de auteur doorgaans in het rechts-radicale verdomhoekje, maar toch waag ik het er op. Om de één of andere niet nader gespecifieerde reden ben ik immers gefascineerd door geheime genootschappen, zeker als die dan ook nog eens politiek incorrect zijn, en natuurlijk zonder daarom per se te hoeven vervallen in het samenzweringsdenken dat uiteindelijk enkel personen als Dan Brown een inkomen verschaft. “The Skulls” is zo bijvoorbeeld één van mijn lievelingsfilms en ook over de “militia movement” van de jaren 1990 in de Verenigde Staten heb ik al ettelijke boeken doorworsteld. In dat kader past ook mijn interesse voor de geschiedenis en de gebruiken van de KKK. Maar nogmaals: dit artikel houdt geen enkele vorm van persoonlijk “endorsement” in van de KKK of van haar verwante organisaties, noch een ontkenning of minimalisering van de door haar leden gepleegde misdaden.

Over de KKK zijn er tal van boeken geschreven en oneindig veel films gemaakt, en ook het internet puilt uit van allerhande informatie over het “Onzichtbare Rijk”, zeker na een aantal grote KKK-gerelateerde rechtszaken de laatste jaren. De “American Civil Liberties Union” financierde een proces van de Klan voor het Amerikaanse Hooggerechtshof omdat de laatste haar recht op vrije meningsuiting en haar vrijheid van demonstratie drastisch ingeperkt zag. De KKK won die zaak trouwens en mag sindsdien opnieuw vrij rondlopen en vrij haar boodschap verspreiden. Recenter nog kwam de “John Birch Society” in opspraak omdat zij banden zou hebben met de Klan, en in de documentaire “Bowling for Columbine” ventileerde Michael Moore het Amerikaanse vooroordeel dat ook de NRA een nevenorganisatie van de Ku Klux Klan zou zijn. En als kers op de taart braken er vorig jaar in Toledo (Ohio) rassenrellen uit na een betoging van de lokale KKK die breed in de media uitgesmeerd werden, en werd Klansman Edgar Ray Killen in 2005, 41 jaar na de feiten, veroordeeld voor een drievoudige moord. Zijn verhaal werd in 1988 trouwens al verfilmd in “Mississippi Burning” met Gene Hackman en Willem Dafoe.

De laatste jaren komt ook David Duke terug meer in de belangstelling, en ook hij heeft een verleden in de KKK, net als de Democratische senator Robert C. Byrd trouwens, die door zijn leeftijd en anciënniteit momenteel de derde in lijn is om de president op te volgen moest er aan diens presidentsschap voortijdig een einde komen. Byrd is 91 jaar oud en zetelt al 49 jaren onafgebroken in de Amerikaanse Senaat, een absoluut record. Een leuke anekdote over deze senator van West-Virginia nog: het heeft tot 2000 en de unanieme aanvaarding van Colin Powell als minister van buitenlandse zaken geduurd alvorens Byrd bereid was om een zwarte kandidaat zijn imprimatur te geven! Tenslotte wil ik deze inleiding nog even besluiten met wat eigenlof: op basis van alle relevante literaire informatie, aangevuld met hoogwaardige internetbronnen, heb ik onlangs ook het KKK-artikel op Wikipedia volledig herschreven en aangevuld. Vandaag staat dat in de “etalage” van Wikipedia, de verzameling van beste artikelen.

Hieronder vinden jullie één van de meest volledige - vrij beschikbare - documentaires over de gebruiken en de geschiedenis van de Ku Klux Klan. Deze negendelige YouTube-reeks (88 minuten in totaal) gaat wel aan één element voorbij, met name de libertarische achtergronden van de interne regels en hiërarchie van de Klan. Begrijp me natuurlijk niet verkeerd: de ideologie van de KKK was intrinsiek verwerpelijk, daar niet van, maar hun interne keuken was dat eigenlijk niet. De KKK was ergens immers een heuse libertarische organisatie, omdat ze de macht van de centrale overheid niet erkende en alles intern wilde regelen. Lidmaatschap was open en vrij, en de onderwerping aan de KKK-regels was dus een vrije individuele keuze. Wat meer kan een libertariër zich eigenlijk wensen? ;-)7 Comments:

At 2/9/08 18:00, Anonymous Anoniem said...

Je artikel in Wikipedia, is idd voorbeeldig. Nog zelden een zo grondige en gedocumenteerde bijdrage gelezen, bovendien zeer helder gesteld, en dus vlot leesbaar. Knap werk!

Frans V.

 
At 2/9/08 18:04, Anonymous Anoniem said...

Na de fascinatie met een marginale figuur als David Duke, na het extreem-eenzijdige en bevooroordeelde artikel van James Bovard (Torture and Liberty), nu komt er deze "history" van de KKK!? Men zou zich terecht mogen afvragen of sommige 'libertariers' wel echt geinteresseerd zijn om individuele vrijheid te willen bevorderen, in plaats van 'koren op de molen' te willen verschaffen aan de multitude van naief-linkse (en meer schaarse radikaal-linkse) ondermijners van individuele vrijheid in de Westerse beschaving vandaag.

De geschiedenis van de KKK is nu wel voldoende bekend, en de echte KKK werd al lang geleden (nog voor Vincent geboren werd) opgedoekt door de FBI. Dat belet natuurlijk niet dat in vrije maatschappijen allerlei debielen en marginalen zullen blijven aangetrokken worden door extreme linkse en rechtse groupuscules. Bijvoorbeeld, deze week in Minneapolis/StPaul (en vorige week in Denver) zijn er zo een paar duizend linkse (maar ze weten het meestal zelf niet) 'anarchisten' van overal uit Noord Amerika wat winkelruiten gaan ingooien en zich 'amuseren' met nodeloos geweld.

De KKK als een "heuse libertarische" organisatie beschrijven, omdat ze tegen "de macht van de central overheid" zou zijn, lijkt me geen verstandig oordeel. Integendeel! Gelijk elk groepje van simplisten en intoleranten was de KKK zeker niet vies van "macht", noch van "overheid". Maar zij verkozen natuurlijk wel eigen arbitraire macht over die van een democratische overheid met 'rule of law'. De KKK past zeker niet in de galerij van verdedigers voor de individuele vrijheden van anderen. Het is wel erg wanneer men de wereld op zijn kop zet, en de intoleranten (althans door velen) kunnen worden gezien als vrijheidsminners. Dat is al even gek als communistische regimes die zich "democratische republieken" noemen.

Als CRIMINEEL probleem zijn de nieuwe KKK-groepjes een onbeduidend marginaal fenomeen vandaag. De grote contemporele kriminele problemen in de USA hebben hoofdzakelijk te maken met (1)drugsmafias, met (2) pathologisch sub-cultureel gedrag in inner-city zwarte wijken, en met (3)geimporteerde Latijns-Amerikaanse 'gangs' die gedijen in big-city sanctuaries van illegale 'immigranten'. Dat is een direct gevolg van politiek-links wanbeleid (zowel op lokaal als federaal vlak), en niet van "extreem-rechts".

Als IDEOLOGISCH probleem is de KKK al helemaal onbestaande vandaag in de USA. Er bestaat gewoonweg geen serieuse aanhang meer voor dit soort van debiel denken in media, academia, business enz... Er zijn misschien wel enige gelijkenissen met allerlei 'rechtse' Europese groepen die een sterk etnisch-gedreven discours aanhouden in Europa vandaag, omwille van de immigratie en de moslem-problematiek. Maar, terwijl 'ethnicity-obsessie' en (in sommige gevallen) 'racisme' duidelijk kenmerkend zijn voor een deel van politiek-rechts in Europa, in de USA is het tegenwoordig juist omgekeerd. Daar is het politiek-links dat nog steeds geobsedeerd is door ethniciteit en dat getuigt van een subtiele vorm van 'racisme' (in de zin van nog steeds victimisatie-ideologie te prediken en de zelfverantwoordelijkheid van ieder individu te ontkennen). Daarenboven, het grootste anti-libertarisch gevaar in de USA vandaag komt van een groot deel van de Democratische partij die European-style muilkorfwetten beogen in het Congress. Dus weer politiek-links.

Het probleem met dit soort artikel is dat het een vertekend beeld geeft van de 'big picture' vandaag, en dat het enkel de vooroordelen van ideologisch-verblinden kan versterken.

 
At 2/9/08 19:06, Anonymous Anoniem said...

Een interesse in extremen in enerzijds natuurlijk, het is namelijk fascinerend, en anderzijds intellectueel leerrijk. Ik dacht dat geschiedenisboeken over het derde rijk het meest verkocht werden. Ik vind het een goede zaak dat men daarover leest, zodat men weet waar men net niet heen wil.

Voor de rest is die KKK natuurlijk een marginaal carnavalesk clubje.

 
At 2/9/08 21:27, Anonymous Anoniem said...

"en dat het enkel de vooroordelen van ideologisch-verblinden kan versterken."

Net zoals uw neocon-commentaren, Marc...

 
At 3/9/08 15:24, Anonymous Anoniem said...

@ Anonieme

Ok, u heeft nu aangetoond dat u een etiket kunt plakken. Kunt u ook een stelling uiteenzetten en verdedigen met argumenten? Dat zal dus wel niet zo zijn.

En u heeft ook aangetoond dat u geen schaamte meer kunt voelen. Waarom? Omdat u er niet voor terugdeinst van u in een discussie te mengen zonder enige bijdrage te leveren. U komt enkel af met een oneliner ad hominem... Dat is erg, want 'schaamte' is een cultureel (aangeleerd) verschijnsel dat manifeste nuttigheid heeft, en dat ons als zwakke mensen kan helpen behoeden tegen eigen stommiteiten. U zijt dus in een zekere zin weerloos tegenover uzelf... En uw anonimiteit 'beschermt' u niet, vermits u uzelf wel kent en de (morele) functie van schaamte juist is om u te helpen motiveren van 'goed' te handelen.

Uw etiket is ongepast. Ik ben geen "neocon", en ik zou duidelijk kunnen uitleggen waarom. Maar dat zal ik enkel doen tegenover serieuse mensen die vatbaar zijn voor redeneringen, en niet tegenover een simpele kladder. Want, in tegenstelling met u, ik kan nog wel beschaamd zijn tegenover mezelf.

 
At 3/9/08 15:50, Blogger Luc Van Braekel said...

En zelfs als Marc Huybrechts een "neocon" zou zijn (ik heb hier onlangs eens geschreven dat hij wellicht meer 'aanleunt' bij de neoconservatieven dan bij de paleoconservatieven, hoewel ik in hem eerder het mainstream conservatisme herken), dan nog is het verwerpelijk om dat op hetzelfde morele niveau te plaatsen als de Ku Kux Klan, zoals de Anonieme doet.

 
At 3/9/08 19:08, Anonymous Anoniem said...

Hell Ya!
THE KLAN RIDES AGAIN

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>