4 september 2008

Een kloof die niets met borsten te maken heeft... (Vincent De Roeck)

Het VVB-ledenmagazine “Doorbraak” heeft kennelijk een nieuwe adem gevonden. Na een maandenlange focus op de politieke verlamming van België keerde het VVB-maandblad deze maand terug naar haar socio-economische wortels en stonden opnieuw de cijfermatige verschillen tussen Noord en Zuid centraal. Zoals jullie al wel weten, ben ik maar een koele minnaar van vendelzwaaiende flaminganten, wiens kuren mij vaak doen schamen Vlaming te zijn. Als een eventueel onafhankelijk Vlaanderen in de handen zou komen van dit allegaartje Vlaamse jingoïsten hoeft het voor mij eigenlijk niet. Een links-collectivistisch België inruilen voor een rechts-collectivistisch Vlaanderen is niet meteen de strijd die ik wens te voeren. Voor mij is de Vlaamse ontvoogdingsstrijd in de eerste plaats iets socio-economisch. De controle van het beleid door de burgers en de drang naar diepgaande economische hervormingen gelden voor mij als de enige twee pijlers waarop een later onafhankelijk Vlaanderen gestoeld zou mogen zijn. Het deed me dan ook plezier om deze maand in “Doorbraak” opnieuw statistieken terug te vinden in plaats van de gebruikelijke diarree van onbenoemd cultuurfascisme of politieke volksverlakkerij.

VOKA publiceerde een aanbeveling dat België tegen 2019 minstens 70,000 ambtenaren minder zou moeten tewerkstellen. Doorbraak voegde daar aan toe dat in Wallonië 40% van de werkenden voor de overheid werken en in Vlaanderen 25%, en dat deze 70,000 overtollige ambtenaren dan ook best in Zuid-België zouden afvloeien. De RVA stelde dat de werkloosheid in Vlaanderen tijdens de eerste zes maanden van 2008 met 7,7% of 11,784 stuks gedaald is (11,8% en 20,395 in gans 2007) en in Wallonië amper met 4,3% of 8,903 stuks (4,4% en 9,543 in gans 2007). Het Marshallplan lijkt dan wel te werken, maar in de praktijk groeit de kloof tussen Noord en Zuid elke maand een beetje meer. Wallonië telt in 2008 nog 196,704 uitkeringsgerechtigden, tegenover 140,486 in Vlaanderen en 69,220 in Brussel. De werkzaamheidsgraad in het vierde kwartaal van 2007 (latere gegevens zijn nog niet voor handen) bedraagt 66,1% in Vlaanderen en amper 57% in Wallonië. De Lissabonagenda van de EU uit 2000 stelt een te beogen werkzaamheidsgraad van 70% voorop.

In juli 2008 kwam ook het Brusselse “Itinera Institute” met cijfers over de brug inzake talenkennis. 59% van de Vlamingen spreekt Engels en 53% Frans, tegenover 19% Nederlandskundigen en 17% Engelssprekenden in Wallonië. Het studiebureau “Graydon” kwam dan weer aandraven met de faillissementscijfers van de eerste helft van 2008. Er gingen 7,8% meer bedrijven over de kop in België dan in de eerste helft van 2007, maar als je weet dat de toename in Vlaanderen slechts 1% bedraagt, weet je ook ineens welk landsdeel hiervoor verantwoordelijk is. Het dagblad “De Tijd” pakte uit met cijfers over de fiscale controles in Vlaanderen en Wallonië. Vlaanderen telt dubbel zoveel btw-verplichtingen dan Wallonië, maar er waren wel driemaal zoveel controles. Vlaanderen telt 1,7x het aantal te behandelen dossiers in de personenbelasting maar controleert wel 2,5x het aantal in Wallonië. De linkse krant “La Dernière Heure” stelde dat er in Wallonië 1 miljoen Vlamingen zouden wonen en dat er in 2007 alleen al bijna 250,000 verhuisd zouden zijn. De rechtse krant “L’Echo” sprak dit echter tegen en stelde dat slechts een 8000tal Vlamingen vorig jaar die keuze maakten, tegenover een 6000tal Franstaligen.

Een artikel van Theo Lansloot, gewezen ambassadeur en een trouwe Nova Civitas’er, over de eerste EGTS (stedenbond binnen de EU over de landsgrenzen heen) Rijsel-Kortrijk-Doornik kon ik minder smaken. Hoewel ik de idee van interstedelijke samenwerking geen kwaad hart toedraag, deel ik de verheerlijkende tonen van Lansloot niet. Het budget bedraagt immers nog geen miljoen euro en de bureaucratie die met dit EGTS gepaard gaat omvat een 40tal voltijdse werknemers. Dit EGTS symboliseert als geen ander wat er mank loopt in onze samenleving. Gelukkig was er ook nog de column van Frans Crols om het opiniërend karakter van het magazine de nodige luister te geven. Frans Crols maakte zonder blozen gewoon kipkap van Walter Zinzen zoals maar weinigen dat kunnen prepareren…


Meer teksten van Frans Crols op www.doorbraak.org.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


12 Comments:

At 4/9/08 22:42, Blogger Marc Vanfraechem said...

"wiens kuren mij vaak doen schamen Vlaming te zijn."
Het is zich schamen, dus die zin moet anders, Vincent, en in het meervoud is het ook wier kuren.

 
At 4/9/08 22:51, Blogger Marc Vanfraechem said...

en ik weet wel: je kunt aanvoeren dat iedereen het wel zal begrijpen, net zoals ik vanmorgen op de trein Reynebeau begreep, bij wie iets "nauw aan het hart" lag, maar toch bederven zulke dingen een artikel in de mate, dat ik dan niet verder lees.

 
At 5/9/08 12:38, Anonymous Anoniem said...

Meesterlijke titel Vincent.
Zielig nutteloos commentaar Marc.

 
At 5/9/08 18:54, Anonymous Anoniem said...

Inderdaad Evelyne, telkens ik een artikel lees dat begint met "ik las vandaag in een Duitse krant" stop ik ook meteen met verderlezen. Taalfouten zijn minder belangrijk dan inhoudelijke nonsens.

 
At 5/9/08 22:54, Blogger Marc Vanfraechem said...

Dat geloof ik nu niet: taalfouten (ik bedoel natuurlijk geen typefouten) duiden meestal ook op andere mankementen, en geven in elk geval een zwakke flank bloot.
Het is juist aan zulke fouten dat werkelijk iedereen kan zien, ook hij die met het toevallige onderwerp niet vertrouwd is, hoe ernstig een schrijver bezig is, hoeveel zorg hij aan zijn boodschap besteedt, of het niet om een haastige gedachte gaat, en kort gezegd: of hij wel iets achter de kiezen heeft.
Juist daarin kunnen bloggers zich met weinig moeite van hun Vlaamse krantenbroeders onderscheiden. Boven hún artikels zou onzichtbaar moeten staan: fit to print.

 
At 6/9/08 10:45, Anonymous Anoniem said...

Kwam die arrogantie van u pas met de jaren of bent u al uw leven lang zo'n zelfingenomen pseudo-intellectueel, Mr. Marc Vanfraechem?

 
At 6/9/08 16:33, Anonymous Anoniem said...

Vincent schaamt zich voor flamingantisme en vendel gezwaai. Ik heb hem als amerikanofiel nog nooit weten schamen voor Amerikaans chauvinisme en Amerikaans vendel gezwaai. Amerikanen zijn in dit opzicht nochtans veel erger dan Vlamingen of sommige Vlaamse groeperingen. Vlaamse massochist

 
At 6/9/08 16:44, Blogger Marc Vanfraechem said...

@anonieme: right on!
@danish dynamite: de leeftijd heeft daar geen uitstaans mee, maar die eigenschap was vóór de blog-tijd slechts in kleine kring van gelijkgezinden bekend.
Wat die "intellectueel" betreft moet ik u tegenspeken: ik lees wel auteurs, en die beschouw ik als intellectuelen, maar mijzelf reken ik niet tot die categorie.
Overigens ben ik ook geen jurist, zoals u lijkt te denken, afgaand op uw aanspreektitel "Mr". Ook ben ik geen schaakmeester helaas. Gewoon "M" was dus voldoende geweest.

 
At 6/9/08 21:35, Blogger Filip van Laenen said...

Ja, vendelzwaaiers in korte broek op 11 juli in Brussel bijvoorbeeld, daar zit soms toch een heel pak meer zwart aan dan het randje alleen maar hoor...

http://www.flickr.com/photos/74895760@N00/2712975965/

Enfin, weer een nieuw woord bijgeleerd, jingoïsme, al heb ik er een beetje mijn twijfels over of het hier wel in de juiste betekenis gebruikt werd. Maar dat zal ook wel weer totaal naast de kwestie zijn...

 
At 7/9/08 10:07, Anonymous Anoniem said...

Wanneer enkele marginalen op 11 juli staan te vendelzwaaien is dat een reden om u te distancieren van vendelgezwaai met leeuwenvlaggen in het algemeen.
in Amerika bestaat de ku klux clan (of andere extreme vaderlandslievende verenigingen) dus elke amerikaan zou zich moeten schamen voor vendelgezwaai met amerikaanse vlaggen?

 
At 7/9/08 19:54, Anonymous Anoniem said...

Ik vrees dat voor vele Vlamingen de folkloristische Ijzerbedevaart, en alles wat daarbij hoort zoals een plechtige mis, pathetische toespraken, de uniformen van chiro en andere kajotters, niet naar waarde kunnen schatten. De Vlaamse Leeuw is een beladen symbool waar velen zich niet kunnen in vinden. Onder die vlag liever geen onafhankelijkheid.

 
At 7/9/08 21:12, Anonymous Anoniem said...

@ bart

U zit er wel ver naast wanneer u denkt dat de ku klux clan een "vaderlandslievende vereniging" zou geweesd zijn. Ik schrijf "geweesd", want de echte KKK bestaat al lang niet meer.

De essentie van het Amerikaanse "vaderland" is de Amerikaanse constitutie, die al meer dan 200 jaar ononderbroken het politieke regime 'definieert'. En de KKK was geen liefhebber van die constitutie. Integendeel.

Niemand zou zich moeten schamen voor het gedrag van "enkele marginalen". Men moet zich enkel schamen voor het eigen gedrag.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>