18 augustus 2008

Werkt er nu echt geen enkele Nederlandstalige op de FOD Buitenlandse Zaken misschien? (+ Updates over hoe onbeschoft de FOD op kritiek reageert)

Situatie za 09/08/08 - 18:06

Daar ik geappliceerd had voor een seminarie van de "New Economic School" in Georgië eind deze maand, volg ik de politieke situatie in Zuid-Ossetië en Abchazië met meer dan gewone aandacht. Vandaag controleerde ik ook de reisadviespagina van de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Het reisadvies is negatief, maar dat verbaasde mij minder dan de manifeste onkunde van het Nederlands op hun website. Wordt met "Belgischen" misschien "Belgen" bedoeld? En met "Belgische" een "Belg" of ook "Belgen"? Is het niet "Ereconsulaat" i.p.v. "Ere Consulaat"? En is het nu "de" of "het" consulaat? Zeer zware gevechten "hebben" uitgebroken en dat op de "8ste of August"... En waarom zou iemand op buitenlandse zaken moeten weten dat de hoofdstad van Georgië eigenlijk Tbilisi noemt, en niet "Tiblissi"?

Mijn korte e-mail naar de FOD Buitenlandse Zaken gaat als volgt:
Geachte Heer/Mevrouw,

Gelieve het volgende fragment uit uw reisadvies voor Georgië misschien in het correct Nederlands te vertalen? Ik ga ervan uit dat u ook Nederlandstaligen in dienst hebt op uw ambtenarij om dit soort officiële berichten te publiceren. Of vergis ik mij daarbij?

Met dank, en met hoogachting,


Vincent De Roeck
Antwerpen


Update za 09/08/08 - 20:44

De eerste correcties aan de tekst werden reeds aangebracht, maar het resultaat blijft volgens mij nog steeds onvoldoende. De naam van de hoofdstad blijft verkeerd, net als de datum, het werkwoord "hebben" en de zinconstructies op de eerste twee regels.


Update Ma 11/08/08 - 20:05

Naar mijn voorbeeld stuurde ook mede-LVSV'er Denis Van den Weghe een (iets gewichtere) e-mail naar de FOD Buitenlandse Zaken. Vandaag werden de laatste euvels op de website weggewerkt en kreeg hij deze e-mail toegestuurd. Ikzelf heb tot op heden niets ontvangen.
Geachte meneer Vandenweghe,

Wij waren ons zeer sterk bewust van het probleem tijdens het weekend. U hebt welicht gemerkt dat de tekst door een Franstalige collega was opgesteld. We zullen ervoor zrogen dat er in toekomst een Franstalige én een Nederlandstalige deze adviezen kunnen aanpassen, en geen twee Franstalige collega's, zoals nu het geval was.

Ik hoop dat u onze excuses aanvaardt; wij zijn erg druk in de weer geweest met het localiseren van de Belgen ter plaatse en het begin van hun evacuatie uit Georgië.

Mocht u Belgische familieleden ter plaatse hebben, zou ik u willen vragen ons zo snel mogelijk hun gegevens te mailen.

Met vriendelijke groeten,

XXX (*)
(*) NOOT: de disclaimer van de bewuste e-mail laat mij niet toe om de persoon in kwestie met naam en/of functie te noemen.

Situatie ma 18/08/08 - 16:36

Ik kreeg zonet dan toch eindelijk, negen dagen na de feiten, een antwoord op mijn kritische e-mail van de "Dienst Reisadviezen" van de FOD Buitenlandse Zaken. En in plaats van mij te bedanken voor het signaleren van de taalfouten of zich daarvoor tenminste te verontschuldigen, krijg ik een veeg uit de pan alsof ik de één of andere radicale TAK-flamingant zou zijn, wat ik (nog) niet ben, alhoewel dit voorval mij meer in die richting begint te duwen.
Geachte Heer,

In antwoord op uw mail van zaterdag 9 augustus wens ik u aandacht te vestigen op het feit dat niet alleen het Crisiscentrum maar ook de dienst Reisadviezen (i.e. twee personen verantwoordelijk voor tweetalige informatie over 171 landen) steeds ten dienste staan van de burger, 7 dagen op 7, de klok rond. Het betreft hier een functie waar alleen informatie verstrekt wordt, anders dan de consulaire diensten die bijstand leveren aan mensen in nood.

De taalfouten waarover u zo verbolgen bent, werden gemaakt op een zaterdag in de late namiddag en tevens nog snel verbeterd op diezelfde zaterdag (rond 20u), overigens tijdens de vakantieperiode. Voor het overige was de boodschap – zo lijkt me – wel te begrijpen.

Graag uw aandacht voor deze bedenkingen: de twee personen die deze dienstverlening verzorgen, een Franstalige en Nederlandstalige, nemen nooit tegelijkertijd verlof, teneinde de dienstverlening te garanderen. Ook tijdens de vakantieperiode houden we de website dagelijks bij, om de burger tijdig te informeren. Van een weekendvergoeding is geen sprake, maar dit geheel terzijde.

Om nu dus even te antwoorden op: “Gelieve het volgende fragment uit uw reisadvies voor Georgië misschien in het correct Nederlands te vertalen? Ik ga ervan uit dat u ook Nederlandstaligen in dienst hebt op uw ambtenarij om dit soort officiële berichten te publiceren. Of vergis ik mij daarbij?”

Ja, we hebben Nederlandstaligen in dienst, maar die hebben ook wel eens vakantie. Nee, u vergist zich niet, u laat wel de gelegenheid voorbijgaan om de vraag / commentaar te formuleren met elementaire beleefdheid. Met wat meer eerbied voor de “ambtenarij” en voor de Franstalige collega die ook op een zaterdag het vuur uit haar sloffen rent om iedereen te informeren en te helpen.

Als ik u verder van dienst kan zijn, in het Nederlands uiteraard, dan help ik u graag.

XXX (*)
(*) NOOT: de disclaimer van de bewuste e-mail laat mij opnieuw niet toe om de persoon in kwestie met naam en/of functie te noemen.

Ik kan mij niet herinneren welk ander reisadvies-probleem zich die zaterdag kan hebben voorgedaan. Alles en iedereen was toen bezig met de Russische inval in Georgië. Nergens anders in de wereld moest een advies aangepast worden, dus dat "uit haar sloffen rennen" is waarschijnlijk figuurlijk in plaats van letterlijk bedoeld. Ik kan mij ook niet herinneren oneerbiedig gedaan te hebben over de FOD, tenzij men door het louter gebruik van het woord "ambtenarij" al geshockeerd zou zijn, en dat zegt dan meer iets over hun angst voor de bestaande cliché's dan over mijn e-mail. Daarbij kiest de klant, in casu de burger, nog steeds hoe hij zijn leverancier aanduidt. Als ik toevallig "beenhouwer" zou zeggen tegen mijn slager, of "garçon" tegen mijn ober, is er toch ook geen kat die daarin graten ziet.

Net zo min als hun interne uurroosters en/of verlofregelingen mij interesseren, vind ik het ook van weinig respect voor mij, als burger én belastingbetaler, getuigen dat de persoon in kwestie de afwezigheid van weekendwerkbonussen aanhaalt ter rechtvaardiging van deze abominabele dienstverlening. Zeker op een dienst waarbij elke minuut overwerk in rekening gebracht kan worden voor extra verlofdagen, waarbij het loon naar werken merkelijk hoger ligt dan in vergelijkende privé-bedrijven, en waarbij het de ongeschreven wet is dat iedereen in gebouw EGMONT-1 gaat prikken, ongeacht in welk gebouw hij tewerkgesteld is, en zo doorgaans een dik kwartier per dag extra kan declareren als "werktijd". Deze niet zo frisse praktijken op de FOD Buitenlandse Zaken zijn mij immers bekend.

Ook hun verwijten naar "elementaire beleefdheid" gaan aan mij voorbij. Zoals jullie allemaal hierboven kunnen nakijken, begon mijn e-mail sereen met "Geachte" en eindigde hij met een respectvolle variant op "Hoogachtend". Verder kan ik mij uit de lessen taalkunde van vroeger niet herinneren dat "Gelieve" een onbeleefde manier van vraagstelling was. En oké, er zat wat ironie in de e-mail, maar sinds wanneer is dat een teken van gebrek aan respect? En ja, de e-mail was nogal kort en direct, maar de FOD kan toch moeilijk van mij verwachten ellenlange brieven te schrijven terwijl zij zich er zelf snel-snel met een abominabele computervertaling van af maken en terwijl zij negen dagen wachten alvorens mij van antwoord te dienen.

En tenslotte hoef ik de sneer "uiteraard in het Nederlands" niet te pikken. Ik heb een rechtendiploma behaald in het Frans aan de universiteit van Namen en ben zelfs lid geweest van de Raad van Bestuur van de Rechtsfaculteit daar. Nooit heb ik geklaagd over het Frans op vergaderingen, en zelfs vandaag in Brussel kies ik doorgaans spontaan voor het Frans in mijn omgang met Brusselaars. Maar de FOD Buitenlandse Zaken is hele andere koek. Het minste wat 60% van de bevolking mag verwachten van "haar" centrale overheid is toch wel het gebruik van haar taal in de officiële communicatie. En dan nog, voor mijn part afficheren ze de boel uitsluitend in het Frans, want in dat geval kan ik het ook begrijpen, maar hun amalgaam van computervertalingen en woordverkrachtingen is gewoon onleesbaar. En als ik in artificiële talen geïnteresseerd zou zijn, dan zal ik wel Esperanto gaan leren, en daar heb ik de FOD niet voor nodig.

Situatie ma 18/08/08 - 18:08

En ook een andere vriend van mij die een soortgelijke kritische e-mail durfde sturen, kreeg vandaag krak hetzelfde antwoord, van identiek dezelfde vrouwelijke medewerkster van de FOD.
Geachte Heer,

In antwoord op uw mail van zaterdag 9 augustus wens ik u aandacht te vestigen op het feit dat niet alleen het Crisiscentrum maar ook de dienst Reisadviezen (i.e. twee personen verantwoordelijk voor tweetalige informatie over 171 landen) steeds ten dienste staan van de burger, 7 dagen op 7, de klok rond. Blijkbaar vindt u dat normaal. Het betreft hier een functie waar alleen informatie verstrekt wordt, anders dan de consulaire diensten die bijstand leveren aan mensen in nood.

De taalfouten waarover u zo verbolgen bent, werden gemaakt op een zaterdag, overigens tijdens de vakantieperiode, wanneer mijn collega alleen op kantoor was. Voor het overige was de boodschap – zo lijkt me – wel te begrijpen.

Graag uw aandacht voor de volgende bedenkingen: de twee personen die deze dienstverlening verzorgen, een Franstalige en Nederlandstalige, nemen nooit tegelijkertijd verlof, teneinde de dienstverlening te garanderen. Ook tijdens de vakantieperiode houden we de website dagelijks bij, om de burger tijdig te informeren. Van een weekendvergoeding is geen sprake, maar dit geheel terzijde.

Om nu dus even te antwoorden op uw vraag: "Sorry, maar is dit NEDERLANDS?"

Ja, alleen niet foutloos. De fouten werden zeer snel verbeterd. Verder wil ik u vriendelijk vragen uw commentaren en bevindingen met iets meer tact en eerbied te formuleren. Mijn collega levert een zeer geapprecieerde inspanning wanneer ze zich in het Nederlands uitdrukt en ik doe hetzelfde wanneer ik mij in het Frans uitdruk.

Als ik u verder van dienst kan zijn, in het Nederlands uiteraard, dan help ik u graag.
Duidelijk een geval van copy-paste dus, en opnieuw doet ze de waarheid oneer aan. De initiële e-mail van die vriend van mij was véél langer dan die ene geciteerde zin in deze brief. Hieronder kan u deze nalezen en zelf beslissen of de furieuze e-mail van de FOD gerechtvaardigd is. De persoon in kwestie verwoordt het inderdaad iets groffer dan ikzelf, maar hij heeft het recht verbolgen te zijn over deze wanpraktijken. De FOD zou beter de hand in eigen boezem steken, grote kuis houden onder Nederlandsonkundigen en zwijgen.
Geachte,

Vandaag vond ik de volgende informatie op uw website als reisadvies voor Georgië: "Sinds begin juli 2008, het risico op het uitbreken van een oorlog in deze regio is reëel. De 8ste of august 2008 zeer zware gevechten hebben uitgebroken. In verband met de huidige veiligheidssituatie in Georgië, wordt aan Belgen aangeraden hun reis uit te stellen. Landgenoten die zich in Georgië bevinden worden geadviseerd contact op te nemen met de Belgische Ambassade in Ankara, Turkije, of het Ereconsulaat in Tiblissi. Dienvolgens dient men de actualiteit op te volgen."

Sorry, maar is dit eigenlijk wel Nederlands? Gelieve één van de uithangborden van onze dienst Buitenlandse Zaken geen schande en schaamte aan te doen aub.

Hoogachtend


39 Comments:

At 9/8/08 19:02, Blogger David Vandenberghe said...

Tis toch duidelijk Vincent. Alle vrouwen met Belgische nationaliteit in Georgië moeten contact onderhouden met de Belgische Ambassade in Turkije of het Erevolle Consulaat niet gelegen te Tbilisi.

Soit, VDR ge zijt ne gelukzak. Take a lot of pictures for me en als je een stukje kan meenemen van een Russische Su-25 of Su-22 -> DOEN! ;p

 
At 9/8/08 19:37, Blogger Marc Vanfraechem said...

Het Nederlands is een moeilijke taal... zo héét die stad Tbilisi, ze noemt niet zo. Sommigen noemen haar nog Tiflis.

 
At 9/8/08 19:45, Blogger Marc Vanfraechem said...

...en ik wil niet moeilijk doen, maar briefjes met opmerkingen over taal luisteren altijd heel nauw: zo hoorde er geen lidwoord (ofwel geen adjectief) in: "...misschien in het correct Nederlands te vertalen."
Sorry about that, Vincent, want jouw initiatief is natuurlijk wel lovenswaardig.

 
At 9/8/08 19:51, Blogger Marc Vanfraechem said...

Nu herlees ik nog even, en zie dat ervan beter er van was geweest...

 
At 9/8/08 20:21, Blogger Luc Van Braekel said...

En Vincent heeft "geappliceerd", en hij schreef in een ander artikel op een andere blog dat Solzenitsin "kwam te overlijden".

Nu, alle gekheid op een stokje, de bewuste tekst over Georgië werd duidelijk met een automatische vertaler omgezet uit het Engels.

 
At 9/8/08 20:27, Blogger Vincent De Roeck said...

Beste Marc,

1. Volgens OnzeTaal.nl is het wel degelijk "ervan" in plaats van "er van".
2. "Noemen" i.p.v. "heten" wijt ik maar aan mijn Antwerpse wortels... Idem voor "in het" i.p.v. gewoon "in".

Maar toch bedankt voor uw opmerkingen. Het is inderdaad grappig of potsierlijk dat er ook in teksten die taalfouten hekelen, taalfouten staan... Sorry daarvoor! ;-)

 
At 9/8/08 20:47, Blogger Marc Vanfraechem said...

Vincent, trek het oe niet aun, eiderien moed ieveraans gebore worde ;-)
maar Luc heeft natuurlijk gelijk, en ik vind die automatische vertalers soms nog grappig ook (ik heb nooit aandelen L&H bezeten...): heb je al eens een eigen blogtekst bekeken die door zo'n machine werd vertaald? Daar kunnen zelfs Franstaligen vaak nog niet aan tippen.

 
At 9/8/08 22:02, Blogger Marc Vanfraechem said...

over dat "kwam te overlijden": in een oude Suske en Wiske, de Circusbaron geloof ik, kondigt de baas van de tent (die er een beetje uitzag als Aimé van Hecke meen ik mij te herinneren) aan dat Lambik een halsbrekende toer te paard zou doen, en als hij komt te mankeren ...dan betekende dat een zekere dood.
En om die reden kregen wij bijna nooit Suske-en-Wiske-boeken...

 
At 10/8/08 12:16, Blogger David Vandenberghe said...

Vicent: I's got a Q. [anderen mogen daar natuurlijk ook op antwoorden.]

Hoe stond je tegenover de toetreding van Georgië en Oekraïne tot de NAVO? Hoe stond je tegenover de Ballistic Missile Defense in Europa?

Zijn die meningen gewijzigd sinds de crisis in Georgië?

Ik was niet echt een voorstander - eerder een tegenstander maar niet volledig overtuigd - van Oekraïnse en Georgische NAVO-toetreding. Nu heb ik geen andere keuze meer dan er voorstander van te zijn om hun territoriale integriteit te beschermen. De oliepijplijnen in Georgië te vrijwaren van enige Russische controle en het verjagen van de Russen uit Sevastopol (zo snel mogelijk) en indirect uit de Zwarte Zee.

BMD wou ik eerder onder Europese controle met een mengeling van Amerikaans/Israëlische en Russische luchtafweer [hebben een voorsprong]. Nu heb ik geen andere keuze dan het versnellen van dat plaatsingsproces onder Amerikaanse vaandel.

 
At 10/8/08 14:33, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Brigant

1. De crisis in Georgië heeft mij één ding geleerd/bevestigd: Rusland is tot veel (alles?) bereid om zijn traditionele invloedssfeer te bewaren. Eigenlijk is mijn kijk op de Witte Beer niet meteen gewijzigd. Wel denk/vrees ik dat Rusland uit haar Tsjetsjeens avontuur weinig goeds geleerd heeft. Daar zijn ze er immers wel in geslaagd om met ijzeren vuist (en divide et impera onder de lokale warlords) het verzet te breken. En ik denk dat ze nu hetzelfde van plan zijn in Georgië, het meest vrije en democratische land van de Kaukasus.

2. Als pro-Amerikaan en Euroscepticus zie ik geen enkele meerwaarde in een "Europees" rakettenschild. Wij hebben de knowhow niet (Den Haag en Turkije worden bijvoorbeeld ook verdedigd door Patriot-raketten, niet door spul van Europese makelij) om zo'n rakettenschild mogelijk te maken, en het mag zeker geen nieuw Quaero, Galileo of wat dan ook worden. Vandaar steun ik onvoorwaardelijk de beslissingen van Polen en Tsjechië over het BMD, en hoop ik dat alle andere Europese landen deze paraplu zullen aanvaarden. Israël is een andere kwestie. Ik denk niet dat zij nood hebben aan deze paraplu: zij kunnen deze uitdagingen zelf ook wel aan, denk ik.

3. De NAVO kan nooit voldoende landen omvatten. Ik steun bvb. de toetreding van Israël in dat opzicht, maar Georgië en Oekraïene stellen andere problemen. Omdat ik de recente evolutie in Georgië toejuichte en het libertarisme stilaan de mainstream van het Georgische intellectuele debat (althans op vlak van overheidsinvloed en economisch beleid) geworden is (vandaar ook dat de laatste maanden bijna de helft van de "Europese" libertarische evenementen in Georgië plaatsvinden...), steunde ik aanvankelijk de Georgische toetreding tot de NAVO. Nu steun ik hen eigenlijk minder. De initiële oorzaak van deze crisis is immers het opheffen van de feitelijke "demilitarisatie" van Zuid-Ossetië toen Georgië haar troepen die regio binnenstuurde. Rusland reageerde daarop met een inval, omdat 70-80% van de Zuid-Osseten nu éénmaal een Russisch paspoort op zak hebben. Ik keur de inval af, maar stel mij vragen bij de NAVO-fähigkeit van Georgië om grote buur Rusland te pesten. Ik vrees ook de gevolgen voor België en andere NAVO-landen. Zouden wij bereid zijn om F16's naar Georgië te sturen om Russische posities te bombarderen? Ik betwijfel dat.

4. De olie is maar een tijdelijke factor. Plaats de pijplijnen onder gezag van een "internationaal" orgaan, cfr. het Suez-kanaal voor de nationalisering door Nasser, en laat de markt verder vrij om alternatieven daarvoor te zoeken. En bouw godverdomme meer kerncentrales! ;-)

 
At 10/8/08 21:28, Blogger David Vandenberghe said...

2.Het gaat niet om de technologie maar om het commando over BMD in Europa. Trouwens zijn er systemen in ontwikkeling. De PAC-3 is trouwens maar een beperkte BMD, THAAD is 'operatioeel' en de Israëli's hebben de Arrow systemen (hun eigen paraplu). Voor het conflict zou ik aangeraden hebben enkele Russische SA-400 systemen te kopen, maar ja...zal moeilijk gaan nu.

3.In NAVO verband stuur je wat je wenst. Trouwens hebben wij het geld niet om F-16's te zenden.

4. Ja, maar ondertussen zijn we wel hooked-up en de Suez-oorlog kwam ook in mijn gedachten. Georgië kan de oorlog misschien verliezen, maar diplomatiek winnen als ze voldoende steun kan mobiliseren.

5. Ik vraag mij af of Turkije met VS-steun niet zou tussenbeide durven komen. Dichtsbijzijnde NAVO-land, band met de BTC enz. Ik had ergens gelezen dat er een Turkse vloot nog een Georgische haven zou openhouden terwijl de Russen een blockade instellen, kan alleen de bron niet meer vinden.

 
At 10/8/08 21:33, Blogger David Vandenberghe said...

Turkse oorlogsschepen zouden voor Batumi liggen.

 
At 12/8/08 01:46, Blogger Luc Van Braekel said...

Over de naam van de Georgische hoofdstad gesproken: moeten we ons nu echt houden aan de originele vorm van onuitspreekbare namen als "Tbilissi" of "Tiblissi"?

Ik meen mij te herinneren dat men vroeger in het Nederlands gewoon sprak van "Tiblis".

 
At 12/8/08 09:01, Blogger David Vandenberghe said...

Dus nu gaan ze 2 personen ipv 1 persoon in dienst houden om adviezen te schrijven. Gezien de drie officiële landstalen zou het dan ook in het Duits beschikbaar moeten zijn, dus nog eens een Duitstalige in dienst houden ook? Dat is dan 3 man.

Eén drietalige of minstens één tweetalige is niet haalbaar ofzo? Of een deftig vertaalbedrijf inhuren ook niet?

 
At 12/8/08 12:06, Blogger Philip Vanheessen said...

Beste Luc, van Tiblis had ik nog nooit gehoord. Tiflis, de oude naam van de stad, wordt wel nog gebruikt, maar dat klinkt me wat te veel als een ziekte. Tbilisi lijkt me de enige juiste schrijfwijze van de nieuwe naam (het klinkt mooi en is toch niet zò onuitspreekbaar?).

 
At 12/8/08 12:46, Blogger Kri.st said...

Deze reactie is verwijderd door de auteur.

 
At 12/8/08 12:51, Blogger Kri.st said...

Als ik Zwitsers de belgische taalkwestie wil uitleggen vertel ik hen deze anekdote:

Op een dag heb ik een nieuw paspoort nodig. Ik bel dus naar de ambassade.

Ambassade: "Ambasade de Belgique, bonjour."
Ik: "Spreekt u Nederlands?"
A: "Desolé monsieur, ici a l'ambassade on parle beaucoup des langues, mais pas du Flammand".

Echt gebeurd, in Bern, waar de Belgische ambassade wel in staat is om servischtaligen in hun eigen taal te woord te staan, maar Vlamingen dus niet.

 
At 12/8/08 17:55, Anonymous Anoniem said...

Vraagje: ik heb de laatste dagen nog geen tijd gehad om Amerikaanse media te lezen, maar hoe reageren Obama en McCain op de gevechten in Georgië?

Belgica Dividenda Est

 
At 12/8/08 18:46, Anonymous Anoniem said...

Obama en McCain zeggen naar aloude gewoonte identiek hetzelfde over het conflict in de Kaukasus: staakt-het-vuren, overleg, bijeenroepen VN-Veiligheidsraad, veroordelen van oorlogsdaden en installeren van internationale vredesmacht.

 
At 12/8/08 23:01, Anonymous Anoniem said...

@ Thomas

Bedankt.
Het gebruikelijke gelul dus. Geen van beide die het aandurft om te schetsen hoe hij als president van de VS zou proberen om de Russische beer in toom te houden.
Dat belooft niet veel goeds.

Belgica Dividenda Est

 
At 13/8/08 12:25, Anonymous Anoniem said...

Ach zo een automatische vertaling hey, dus de twee franstalige collega's waren dus ééntalig en nederlandsonkundig en werkzaam op buza.
Dank u lvb ea, we dachten al 'verschooning' in te roepen omdat het máár een automatische vertaling was.

 
At 14/8/08 15:11, Anonymous Anoniem said...

@ Marc Vanfraechem:
"eiderien moed ieveraans gebore worde" moet zijn: geboren wurre ;-)

 
At 18/8/08 19:10, Anonymous Anoniem said...

@ Thomas (en Belgicaa Dividenda Est)

1) Opinies kunnen maar waardevol zijn als ze op correcte informatie berusten. Het is dus niet verstandig van zich te verlaten op berichtgeving van NBC (en dus ook niet van MSNBC).

2) Een meer correcte voorstelling van de realiteit is de volgende (en zij berust op vele bronnen).

-- De initiele reactie van OBama was typisch links en 'appeasing'. Zo in de zin van beide partijen moeten zich 'inhouden' en negocieren. Dus, het gebruikelijke "gelul" en onderliggende (veronderstelling van) absurde morele ekwivalentie.

-- De initiele reactie van McCain was 'firm' en als volgt: de recente actie van Rusland confirmeert mijn vorige statements over de natuur van het Putin-regime. Er moet een prijs betaald worden voor dit wangedrag (in termen van WTO, de pretentie van de G-8 terugschroeven naar de G-7, etc...) om proberen van verder wangedrag elders in Oost-Europa te helpen voorkomen. En de Administratie moet ONMIDDELIJK, i.e. volgende dinsdag, nu morgen) proberen om Europese standvastigheid binnen NATO te testen. The Administration must lead.

-- De reactie van McCain is altijd dezelfde geweest. De latere reacties van Obama (nadat zijn foreign policy experts zijn aandacht konden krijgen) zijn geevolueerd naar een meer evenwichtige middenpositie van Rusland moet zich terug trekken etc..., maar geen concrete sancties. Zoals gebruikelijk onder naief-linksen: Obama wants to have his cake and eat it as well. Hij is Jimmy Carter all over again. De Polen wezen gewaarschuwd, om over de Balten en Oekrainiers maar te zwijgen.

 
At 18/8/08 19:13, Anonymous Anoniem said...

Vincent, trek het je allemaal niet aan! Je hebt overschot van gelijk. De FOD herstelt hier zijn fout niet, maar maakt er gewoon een nieuwe. Als ik jou was contacteerde ik de ombudsman van de federale overheid en al je contacten in de politiek - en vergeet zeker niet om ook de Vlaamse Beweging en partijen à la VB en N-VA hiervan op de hoogte te brengen ;-)

 
At 18/8/08 21:22, Anonymous Anoniem said...

Typisch die jonge gastjes, de ganse tijd zitten zeveren, en als ze dan van grote mama terecht gewezen worden, liggen janken bij anderen. Ge oogt wat ge gezaaid hebt, Vincent, niets meer en niets minder. En als je nu nog de ombudsman of wie dan ook erin betrekt, ben je helemaal gek geworden.

 
At 18/8/08 21:34, Blogger Marc Vanfraechem said...

@anoniem: mijn Antwerps vertoont grote gaten, ik weet het ;-)

 
At 18/8/08 21:38, Anonymous Anoniem said...

En daarbij: heeft er in het kader van een TV-programma ooit ook eens geen Brit zijn eigen appartement tot souvereine staat laten uitroepen, en is dat toen zelfs niet tot bij de VN geraakt die zaak? Het leek een beetje op "Robland" maar dan op zijn Brits, dus veel beter.

 
At 18/8/08 21:47, Blogger Minister President said...

Beste Vincent, wat bedoel je met

"de disclaimer van de bewuste e-mail laat mij niet toe om de persoon in kwestie met naam en/of functie te noemen."

Het lijkt me nogal vreemd dat een medewerker aan een "vrijheidslievend" weblog zijn gedrag laat dicteren door wat een of andere pipo onderaan zijn e-mail plaatst.

 
At 18/8/08 21:51, Blogger Luc Van Braekel said...

@minister president: de privacywetgeving en het auteursrecht laten niet zomaar toe om privé-correspondentie publiek te grabbel te gooien. Ik denk dus dat Vincent gelijk heeft. Maar als een jurist er een andere mening op nahoudt, mag hij dat hier altijd komen uitleggen.

"Vrijheidslievend" wil toch niet zeggen dat men zijn voeten veegt aan de bestaande wetgeving en aan de lopende band wetten overtreedt?

 
At 18/8/08 22:08, Anonymous Anoniem said...

De tamtam heeft precies zijn werk al gedaan. De TAK-website heeft De Roecks post over de FOD Buitenlandse Zaken al overgenomen. Hier hebben we het laatste nog niet over gehoord.

 
At 18/8/08 22:35, Blogger Minister President said...

@Luc

Ik begrijp niet waar je je op baseert om die hogervermelde correspondentie een privé-karakter toe te kennen.

Ofwel mogen ambtenaren niet voor hun dienst spreken, en dan moeten ze uiteraard zwijgen, ofwel doen ze dat wel, maar dan hebben hun uitspraken geen privé-karakter.

Meer nog, als iemand een klacht indient bij een overheidsdienst waarop een ambtenaar die niet gemachtigd is tot het spreken voor de dienst daar persoonlijk op reageert, dan is het privacy van de indiener van de klacht die geschonden is in mijn ogen.

Een intimiderende disclaimer verandert hier niets aan.

 
At 18/8/08 23:10, Blogger Luc Van Braekel said...

@minister president: Met privé-karakter bedoel ik niet dat ze niet namens hun dienst schrijven, maar wel dat het om correspondentie gaat die gericht is aan 1 persoon en die bijgevolg niet bedoeld is voor publicatie.

Die brief is geen "open brief aan Vincent De Roeck", maar een "brief aan Vincent De Roeck". U lijkt het onderscheid tussen beiden niet te erkennen?

En in België, in tegenstelling tot de VS, eist de overheid auteursrecht op op haar publicaties. Zelfs als de overheid iets "publiceert", mag je dat hier niet zomaar "herpubliceren". Dit in tegenstelling tot de VS waar alle overheidspublicaties "public domain" zijn.

Ik zou het kras vinden als de ontvanger van een brief automatisch het recht heeft om die brief te publiceren. Een disclaimer maakt op dat vlak eigenlijk geen verschil en is gewoon het expliciet maken van iets wat impliciet geldt.

Elke auteur schrijft zijn werk met een bepaalde bestemming, de ontvanger mag die bestemming niet zomaar naar eigen goeddunken verbreden zonder toestemming van de auteur.

 
At 18/8/08 23:55, Blogger Minister President said...

Nochtans heeft Vincent reeds de volledige inhoud van de brief hier geherpubliceerd, ik zie toch nergens puntjes tussen de paragrafen. Enkel de naam en functie van de auteur ontbreken. En ik meen niet dat de naam van de auteur, net zoals andere metadata, onder het auteursrecht valt.

 
At 19/8/08 00:00, Blogger Luc Van Braekel said...

Wel, ik denk het dat het publiceren van de tekst van de brief, zelfs zonder de naam van de auteur, juridisch dubieus is. Bij nader inzien geef ik Vincent dus toch geen gelijk.

 
At 19/8/08 14:15, Anonymous Anoniem said...

Foutje?
"dus dat "uit haar sloffen rennen" is waarschijnlijk figuurlijk in plaats van letterlijk bedoeld"
Ik denk dat hier had moeten staan: "is waarschijnlijk letterlijk in plaats van figuurlijk bedoeld". De persoon van de FOD wou, denk ik, zeggen dat zijn collega hard werkt (= figuurlijk "uit haar sloffen rennen"). Jouw reactie zou dan logischerwijs moeten zijn: "het is waarschijnlijk letterlijk bedoeld" (= de collega loopt daar effectief rond op haar sloffen).
Of uit "zich uit zijn sloffen rennen" überhaupt wel een correcte uitdrukking is, laat ik hier in het midden...

 
At 19/8/08 15:31, Blogger Vincent De Roeck said...

@ LVB en MP

De disclaimer onderaan de hierboven vermelde e-mails gaat als volgt:

***** DISCLAIMER *****
Deze e-mail en al zijn bijlagen zijn uitsluitend voor de geadresseerde bestemd en kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. Publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik door derden is verboden, tenzij anders vermeld. De afzender kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige wijziging van zijn bericht tijdens de elektronische transmissie.


Ik weet trouwens niet of de privacy-wetgeving opgaat in relaties met de overheid. Er bestaat toch ook nog zoiets als de "openbaarheid van het bestuur". En de zin "publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik door derden is verboden" heeft volgens mijn interpretatie louter impact op derden die deze e-mail zouden krijgen en dan publiceren, reproduceren, kopiëren, distribueren, verspreiden of gebruiken.

 
At 19/8/08 16:46, Anonymous Anoniem said...

Vincent, ge zijt bekend met deze polemiek!

 
At 20/8/08 22:41, Anonymous Anoniem said...

@ Marc Huybrechts

Ik heb met wat vertraging uw commentaar gelezen. Bedankt voor de info.

Nu nog meer dan vroeger verkies ik McCain als president boven Oblabla.

Belgica Dividenda Est

 
At 21/8/08 19:09, Blogger Minister President said...

"Privacy" klinkt mij alleszins in de oren als iets dat enkel relevant is zolang het bericht in transit is.

Eenmaal het bericht bij de bestemmeling is, is privacy niet meer van toepassing, tenzij je dat woord wil gebruiken als een eufemisme voor "geheimhouding".

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>