15 augustus 2008

Margriet Hermans en het gezondheidstotalitarisme

Margriet Hermans is een zeer hardwerkende Open VLD-politica die het nog altijd pijnlijk vind dat men haar niet ernstig neemt als politica. Maar hoezeer ik haar persoonlijk ook alle respect toedraag, als ik haar voorstellen lees kan ik begrijpen waarom.

Margriet Hermans pleitte er gisteren voor dat gemeentes bij het afleveren vergunningen voor frituren en snoepwinkels vlakbij scholen moeten nagaan "of dit wel opportuun is". Alle respect voor Margriet, maar dit voorstel is niet alleen belachelijk maar zelfs onliberaal.

Eerst en vooral stel ik me de vraag of dat hele systeem van vergunning en toelatingen om een zaak te beginnen niet beter wordt afgeschaft. Wat is daar nu eigenlijk het nut van? Sociaal micro-management brengt toch niets op? Waarom zou een ondernemer die denkt dat zijn zaak op locatie x goed zal draaien, en een akkoord heeft met de eigenaar of eigenaar is van dat onroerend goed, daarvoor nog de toelating van de staat nodig hebben? Ik heb het hier niet over zaken met mogelijk schadelijke gevolgen maar een snoepjeswinkel of een frituur of een café. Laat die vergunningsplicht vallen tenzij er vooraf duidelijke aanwijzingen zijn dat die zaak op die locatie voor niet toelaatbare overlast zou zorgen, met de bewijslast bij de gemeente of stad.

Ten tweede vraag ik me af wat mevrouw Hermans met dit voorstel wil bereiken. Als liberale politica kan ze toch niet écht pleiten dat de overheid mensen tegen zichzelf gaat beschermen, en dan nog van zoiets banaals als snoep of snacks. De volgende stap is een webcam in elke koelkast en gezondheidspolitie die mensen met wat overgewicht beboet als ze in de Macdonalds gaat eten. De staat heeft gewoon het recht niet om de burger op zo'n manier te gaan manipuleren. Dat is een niet-toelaatbare onderdrukking van de zelfbeschikking.

Vergeet bovendien niet dat dit nog maar een keer een nieuw pesterijtje richting zelfstandigen is. Dat is in België een nationale sport onder politici. Dat er daardoor economische malaise heerst, jobs naar het buitenland verdwijnen en het zwart circuit in België zo belangrijk geworden is dat een ontmanteling ervan de economie doet instorten, is voor hen irrelevant.

Stel u nu eens voor dat mevrouw Hermans haar zin krijgt. Hoeveel schoolkinderen komen op weg naar huis een frituur of snoepwinkel tegen? Zal ook maar één kind minder snoepen door deze maatregel? Natuurlijk niet. Wie aan de schoolpoort wordt afgehaald na school kan sowieso niet naar de snoepwinkel of frituur. Zij die wel naar snoepwinkel of frituur gaan, vinden die twee straten verder ook wel. Misschien maken ze dan zelfs een omweg om naar huis te gaan, wat net méér problemen zou veroorzaken.

Wat met mensen die dichtbij een school wonen? Worden die dan gestraft doordat er geen fastfood of snoepwinkels in de buurt zijn, "voor het welzijn van de kinderen"?

Laten we met zijn allen snel vergeten dat dit voorstel er ooit geweest is.

11 Comments:

At 15/8/08 16:38, Anonymous Anoniem said...

"Margriet Hermans is een zeer hardwerkende Open VLD-politica die het nog altijd pijnlijk vind dat men haar niet ernstig neemt als politica. Maar hoezeer ik haar persoonlijk ook alle respect toedraag, als ik haar voorstellen lees kan ik begrijpen waarom."

WTF? Respect voor Margriet Hermans? Ben je op je kopje gevallen, meneer Demeyere? Na Petriek Vankrunkelsven, kabouter drift, is zij de grootste communiste die in het Vlaams parlement, dat bevoegdheidloos schepencollege, wat rond loopt. Uw collega-blogger Vincent Deroeck zei het hier al weken geleden n.a.v. een brief van haar: het wordt tijd dat zij eens een basiscursus liberalisme volgt! En opscheppen over een eventuele overstap naar Lijst De Decker, dat kan ze wel... Awel, ze mogen ze ginder hebben, de commie-BV.

 
At 15/8/08 17:27, Anonymous Anoniem said...

In 2006 heeft Margriet Hermans, samen met haar partijgenoten Stéphanie Anseeuw, Annemie Turtelboom en Hilde Vautmans een voorstel ingediend om de loonkloof tussen mannen en vrouwen weg te werken in uiterlijk 3 jaar. Eén van de maatregelen in dit voorstel was dat werknemers inzage kunnen hebben in het loon van hun collega's van het andere geslacht als ze vermoeden dat die een hoger loon krijgen voor equivalent of gelijk werk. Zo "kan iedere werknemer die zich benadeeld acht, of de representatieve werknemersorganisatie, bij het bevoegde rechtscollege een rechtsvordering instellen", aldus de VLD-politica's.

Dat Margriet Hermans een "zeer hardwerkende politica" is, lijkt mij dus geen positieve zaak. Ik zou liever hebben dat ze wat minder hard werkt.

En "snel vergeten dat dit voorstel er ooit geweest is" mogen we zeker niet doen. Vooral de kiezers van Margriet moeten dit goed onthouden.

 
At 15/8/08 17:50, Anonymous Anoniem said...

Ik herinner mij nog uit mijn schooltijd uit de jaren vijftig, hoe er altijd een ijsjesverkoper op een zgn triporteur, voor onze school stond, en veel ijsjes kon venten aan die wat zakgeld hadden. De directeur van onze school, wilde dat tegengaan, omdat ouders klacht hadden neergelegd. Zij vonden het niet gezond dat leerlingen(hun kinderen) vlak voor het avond- of middageten zo'n ijsje met dikwijls vijf bollekes aten. Maar de directeur kon daar toen niets aan doen. Het blijft een vraag, vind ik, of je zoiets moet toelaten of niet....Heeft volgens mij ook weinig te maken met liberaal of socialist...

robert dispa Gent

 
At 15/8/08 18:04, Blogger Barton said...

Het hangt toch allemaal af van de opvoeding die een kind krijgt? Als een kind goed opgevoed is dan weet het dat het best niet elke dag een frit eet en moet het maar leren aan de verleiding te weerstaan. Er zijn zoveel dingen waar een kind moet aan weerstaan, is het dan een oplossing om het kind daar van af te schermen?

 
At 15/8/08 18:07, Anonymous Anoniem said...

Margriet wou enkele maanden geleden toch ook druggebruikers chemisch laten castreren omdat die naar verluidt verslaafde kinderen zouden baren... Vreemd dat "liberalen" als die Chris Demeyere hoog oplopen met personae als Margriet Hermans, BV of niet, een communiste ja!

 
At 15/8/08 18:46, Anonymous Anoniem said...

De moeilijkheid zit hem in het feit dat kinderen, tot ongeveer achttien jaar niet als volwaardige burgers worden beschouwd...dus ook recht hebben op bescherming. Niet gelijk wie, mag ze gelijk wat verkopen. Zoals boven gezegd, heeft dat weinig te maken met links of rechts.

Ranger

 
At 15/8/08 18:58, Anonymous Anoniem said...

Sinds wanneer is dit soort thema's de taak van een PARLEMENT? Kan dat niet gewoon GEMEENTE PER GEMEENTE via een politieverordening bepaald worden?

Dit alles bewijst één ding: dat Vlaams parlement is een SCHEPENCOLLEGE!

 
At 16/8/08 01:27, Blogger Marc Vanfraechem said...

vraagje over deze indrukwekkende politica: wie was die derde onnozelaar alweer, toen Margriet samen met Dedecker de onbegrensde sneldheid op de nachtelijke autowegen kwam verdedigen op tv?
was dat niet die Vincent VQ ? Gat in mijn geheugen...

 
At 16/8/08 10:22, Anonymous Anoniem said...

@ marc van fraechem

Walter Grootaers was die derde onnozelaar. Maar die moest dan ook bijna elke dag naar de tv-studio's rijzen omdat hij zo bijzonder interessant kon praten over koetjes en kalfjes...zoals Margriet uitteraard en Sergio...

 
At 16/8/08 10:29, Anonymous Anoniem said...

rijden dus, sorry

 
At 16/8/08 17:48, Blogger Chris Demeyere said...

@Thomas en Guillaume. Ik draag Margriet persoonlijk alle respect toe. Daarna stel ik onomwonden dat haar voorstel belachelijk en onliberaal is.

Uw reacties lijken ervan uit te gaan dat ik haar gelijk geef, terwijl de inhoud van mijn artikel net het tegenovergestelde aangeeft. Tenzij ik echt zo onduidelijk schrijf?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>