17 augustus 2008

Lou Dobbs geïnterviewd door Esteban ColbertoHat tip: Joris Verdonk

26 Comments:

At 17/8/08 13:17, Anonymous Anoniem said...

Wie is Lou Dobbs? En wat is er hier zo grappig aan? De imitatie van een Cubaan? Ik snap het niet hoor...

 
At 17/8/08 13:36, Anonymous Anoniem said...

Dat zijn we wel gewoon Hugo, dat je het niet snapt.

 
At 17/8/08 13:42, Blogger Luc Van Braekel said...

Lou Dobbs, wiens commentaren als CNN-businessanalist ik vroeger wel kon smaken, is de laatste jaren ontspoord tot een anti-globalistische nationalist en een hevig tegenstander van vrijhandel. Zo verwijt hij Amerikaanse bedrijven een gebrek aan patriottisme omdat ze activiteiten 'outsourcen' aan buitenlandse filialen of onderaannemers.

Persoonlijk begrijp ik ook niet goed wat dit fragment hier komt doen, want grappig is het allerminst.

 
At 17/8/08 14:39, Anonymous Anoniem said...

Komaan Luc, zo'n doogstoppel had ik jou toch niet verwacht, dit is toch gewoon hilarisch!

 
At 17/8/08 14:40, Anonymous Anoniem said...

Of ben je misschien niet thuis in Comedy Central-humor à la Jon Stewart en Stephen Colbert??

 
At 17/8/08 15:43, Anonymous Anoniem said...

Lou Dobbs werpt zich de laatste jaren op als één van de grootste tegenstanders van "open boarders" in de VS. Hij ziet in alles een "aanval op de middenklasse" en geeft illegale Mexicaanse immigranten van alles de schuld. In Vlaanderen en Nederland zou het discours van Lou Dobbs perfect passen binnen het Vlaams Belang of de PVV, maar in de VS wordt Dobbs meer als "links" beschouwd, net omdat hij zijn hispanic-haat puur vanuit een anti-globalistisch oogpunt ventileert.

Stephen Colbert maakt Lou Dobbs hier gewoon ronduit belachelijk door hem te interviewen als "Esteban Colberto" en door hekken enzo te kruipen, net doelend op Lou Dobbs' opvattingen in die materie. Personen die dit clipje niet grappig vinden, kunnen volgens mij ofwel politieke satire niet smaken, ofwel kennen ze te weinig van de betrokken figuren om het naar waarde te schatten...

 
At 17/8/08 15:55, Blogger Luc Van Braekel said...

"Personen die dit clipje niet grappig vinden, kunnen volgens mij ofwel politieke satire niet smaken, ofwel kennen ze te weinig van de betrokken figuren om het naar waarde te schatten..."

Ik kan Stephen Colbert wel degelijk smaken, maar dit clipje vind ik absoluut niet grappig: de visuele humor met de "fence" is niet spitsvondig genoeg, de verbale humor evenmin.

De naam "Esteban Colberto" komt niet in het fragment voor, dus die vondst neem ik niet mee op in mijn beoordeling. Misschien werd het interview later grappiger, maar dit fragment vind ik zwak.

Stephen Colbert is eigenlijk één langgerekte parodie op Bill O'Reilly. Ook dit fragment is meer geslaagd als parodie op O'Reilly (bijvoorbeeld het lachje dat zegt "ik ben gelukkig extremistischer dan jij") dan als het "ronduit belachelijk maken" van Lou Dobbs.

 
At 17/8/08 20:09, Blogger Vincent De Roeck said...

Persoonlijk vind ik dit filmpje ook hilarisch, anders zou ik het hier niet posten natuurlijk. Stephen Colbert is een schitterend satirist, die de traditionele CNN-avond mooi weet af te sluiten, na de Daily Show met Jon Stewart (kritiek op alles vanuit een duidelijke linkse hoek, maar uitstekende show) en de Glenn Beck Show, die de politiek "serieus" analyseert door een libertarisch-conservatieve bril. Het evenwicht op CNN tussen de verschillende overtuigingen vind ik een verademing. Enkel jammer dat die in de "Europese" versie van CNN niet doordesemt. Wij krijgen op CNN enkel de "linksere" shows te zien.

Maar ook nog even iets anders: ik kreeg vandaag van Pieter Cleppe de volgende link doorgestuurd met als bijschrift "De VS is toch een ander land hoor". Ik ben het met hem eens: het aankomende dubbelinterview van Obama en McCain in een Californische mega-kerk gaat er los over!

http://cosmos.bcst.yahoo.com/up/player/popup/?rn=4226712&cl=93163

 
At 17/8/08 22:09, Anonymous Anoniem said...

Of dat er "los over gaat" weet ik niet, Vincent. Als de kiezers dat nu verwachten van de politici en zij gaan op die vraag in, is dat toch gewoon een kwestie van vraag-en-aanbod. De kiezers (consumenten) willen een interview in een megachurch in Orange County (product) en beide kandidaten (producenten) zijn begaan met de wensen van hun klanten en komen hen tegemoet. Niets vreemds aan dus, als je het mij vraagt...

 
At 17/8/08 23:15, Anonymous Anoniem said...

Grotendeels akkoord met Luc Van Braekel.

1) Lou Dobbs is inderdaad in recente tijden "ontspoord" tot een hevige tegenstander van vrijhandel (en specifiek, in de N-Amerikaanse context, van NAFTA). Zijn voorstellingen van handelsperikelen zijn doorgaans zeer eenzijdig en steeds vanuit een micro-optiek bekeken en geen macro-optiek. Hij is ook een scherpe kritikaster van 'Washington', en van de overheid in het algemeen. Soms is die kritiek gerechtvaardigd, maar dikwijls is het ook eenzijdig voorgesteld en 'populistisch' van aard.

2) Inderdaad, dit fragment was helemaal niet grappig. Stephen Colbert en Jon Stewart zijn twee linkse late-night comedians die met alles de draak kunnen steken, maar zich doorgaans wel richten op vermeend-rechtse doelwitten. Ik vind hun politieke satire soms wel grappig, maar het is meestal ook oppervlakkig en misleidend voorgesteld. Er ligt een zeker verband tussen het TV sukses van figuren als Stewart/Colbert en de 'Obamania' van een groot deel van de contemporele Amerikaanse jeugd. Politieke satire is normaal een zeer gezond fenomeen voor elke 'democratische' cultuur. Maar het kan wel een probleem worden voor de democratie wanneer een groot deel van de jeugd haar politieke informatie - en vooral opinies - bijna uitsluitend gaat halen bij oppervlakkige grapjassen als Colbert en Stewart. En hun publiek is doorgaans relatief jong. Het Pallieterke en Toon Hermans vroeger waren meer gericht op volwassenen, en daarom was hun satire dan ook meer voor grote mensen. Colbert en Stewart, daarentegen, zijn heel 'Amerikaans', in de zin dat ze uitermate jeugd-gericht zijn, en zeer weinig denkvermogen bij hun publiek verwachten. En, naar mijn mening, is het onderliggende (naief-linkse) waardensysteem van hun 'humor' ook zeer destructief voor de Amerikaanse cultuur en dus voor de Amerikaanse toekomst.

3) Ik denk dat Joris verdonk linkse media napraat met Lou Dobbs "hispanic-haat" te verwijten. Ook al ben ik geen fan van Dobbs, dat verwijt is volkomen onterecht. Dobbs maakt altijd expliciet het onderscheid tussen legale en illegale immigratie, en maakt geen verschil tussen hispanic an andere immigranten. Het is nu eenmaal een feit (waar men niet kan aan voorbijgaan) dat het probleem van massale illegale immigratie in de VS grotendeels een hispanic probleem is, en het is dus onvermijdelijk dat het bijna steeds om hispanic 'gevallen' en specifieke problemen gaat. Er zijn nu wel voldoende sociologische gegevens om met redelijke zekerheid te kunnen zeggen dat bijna de helft van alle hedendaagse 'sociale problemen' in de VS (in termen van criminaliteit, toename in social welfare payments, 'onverzekerde' medical care, etc...een direct verband heeft met illegale immigratie. Ik zie het echt als een teken van culturele dekadentie wanneer men iemand van "haat" begint te beschuldigen, enkel en alleen op basis van het feit dat die iemand er op staat dat de democratishe wetgeving wordt geimplementeerd. Een maatschappij heeft geen toekomst wanneer men 'rule of law' niet meer 'serieus' neemt, of selectief de wetgeving toepast of niet toepast op basis van eigen korte termijn 'speciale belangen'.

4) Vrijhandel en illegale immigratie hebben absoluut niets met mekaar te maken. En Lou Dobbs zou er beter aan doen van die twee kwesties duidelijk gescheiden te houden. Zijn attitude tegenover vrijhandel is verkeerd, maar dat berust op een gebrek aan economische kennis. Maar, zijn attitude tegenover illegale immigratie is het gezond verstand zelve. En als gezond verstand tegenwoordig misschien schaarser is dan vroeger (bijvoorbeeld een generatie of twee geleden), dan heeft dat wel iets te maken met rakkers als Colbert en Stewart, naast vele andere factoren natuurlijk.

 
At 17/8/08 23:21, Blogger Marc Vanfraechem said...

@vincent: jouw neiging om hier voortdurend banale, irrelevante clipjes te plaatsen moet je proberen onder controle te krijgen.
Wat een verschrikking was het vroeger niet, en misschien heb jij die tijd niet gekend, als je ergens op bezoek ging, en de gastheer vond het nodig om zijn diapositieven te tonen.

 
At 18/8/08 00:49, Anonymous Anoniem said...

Ik ben het niet eens met de vorige commentators.

@ MH

Colbert en Stewart zijn misschien pinko-communisten of wat dan ook, maar zij durven tenminste de politiek met satire te lijf gaan. Anders dan in Europa waar cartoons verboden worden, filmmakers vermoord worden en de media het verlengstuk van de partijhoofdkwartieren geworden is. En voor Europeanen zijn de shows van Stewart en Colbert een onschatbare bron aan info over de Amerikaanse politiek die anders niet aan bod komt in onze media. En waarschijnlijk hebben de shows van beide meer fans onder jongeren dan onder ouderen, en dat is maar goed ook. De politiek serieus nemen is meer problematisch voor de westerse cultuur dan deze porties satire!

@ MVF

Dit soort clipjes zijn net een verrijking voor IFF dat anders maar een mistroostige indruk geeft hoor... Kleur, foto's en filmpjes kunnen zeker geen kwaad, en het is zomer, dus een leuke noot met Esteban Colberto kan er zeker ook af! Ik vind de films van VDR zeker de moeite, vooral dan die over de "verborgen wereld" van de Europese Unie, net zoals andere lezers hier al te kennen gegeven hebben. Maar goed, het is niet mijn taak om VDR hier te verdedigen. Dat zal hij wel zelf doen...

 
At 18/8/08 03:04, Anonymous Anoniem said...

@ Joris Verdonk

1) Colbert en Stewart zijn helemaal geen "pinko-communisten". Integendeel, zij hebben maar een zeer beperkt besef van wat het reele communisme in de wereld vertegenwoordigde toen zij hun middelbare school afliepen. Colbert en Stewart zijn veleer culturele nihilisten en ook businessmannen die hun talenten weten te verzilveren in real estate, stocks en bonds etc...

2) Voor Europeanen kunnen zij enkel een vertekend beeld scheppen van de Amerikaanse politiek, wat men trouwens zo onmiddellijk kan deduceren uit commentaren op IFF en uit lezersbrieven in Belgische kranten en media blogs.

3) De vergelijking met Europese toestanden van verboden, moorden, mediaprostitutie, etc...is natuurlijk bedroevend maar ook irrelevant. Zij zegt niets over de oppervlakkigheid en eenzijdigheid van Colbert&Stewart.

4) Als de "politiek serieus nemen" problematisch zou zijn voor de westerse cultuur, dan kunnen we die cultuur nu al meteen opvouwen. Politiek is typisch voor democratie. In totalitaire/authoritaire politieke bestellen bestaat er geen echte 'politiek', omdat men daar gewoon in het gareel moet lopen om te kunnen overleven. Politiek heeft fundamenteel te maken met het 'organiseren' (en beperken) van macht in een gemeenschap. En 'macht' is een inherent verschijnsel van menselijke gemeenschap, omdat elke gemeenschap moet bestuurd worden. De kwestie is: hoe? En daarom moet politiek serieus genomen door elke burger met gezond verstand.

 
At 18/8/08 03:50, Anonymous Anoniem said...

Ik vind de filmpjes ook een meerwaarde. Ze nemen nauwelijks plaats of tijd in, en als het concept van filmpjes kijken u niet aanstaat, dan moet je ze niet eens bekijken. Schitterend toch?

 
At 18/8/08 11:34, Anonymous Anoniem said...

En daarbij: ik vind het vreemd dat een blog die meer dan 30 medewerkers heeft niet eens elke dag iets nieuw kan brengen. Dan zijn sites als Indymedia veel professioneler! Ik bezoek IFF elke dag en ben blij dat Vincent DR tenminste de moeite neemt om dagelijks iets te posten, al is het maar een filmpje. Moesten alle IFF'ers nu eens wat meer posten (30 man, 1 tekst per maand pp = elke dag een tekst! ), dan zou Vincent DR waarschijnlijk die filmpjes niet eens moeten posten.

 
At 18/8/08 12:41, Anonymous Anoniem said...

Ik vind de filmpjes van Vincent veel interessanter dan cursiefjes over een artikel in de een of andere Duitse krant. Maar de gedachten blijven vrij natuurlijk.

 
At 18/8/08 13:02, Blogger Luc Van Braekel said...

@Geert van Nauwelaerts: hoe meer er gepost wordt op IFF, hoe sneller de echt waardevolle stukken van de homepagina verdwijnen. Zo kan je het ook bekijken.

"Less is more", dat is soms - niet altijd - waar.

Ik ken andere blogs - ik heb het nu niet over het mijne - waar er twee soorten, tegengestelde klachten van bezoekers zijn: A) jullie posten te weinig, want we willen elke dag iets nieuws B) jullie posten te veel, ik kom maar één keer per week kijken en dan zijn de interessante stukken al van de homepage verdwenen of te veel naar onder opgeschoven.

 
At 18/8/08 13:38, Anonymous Anoniem said...

@ LVB

Nu we hier toch over In Flanders Fields bezig zijn, enkele persoonlijke opmerkingen en/of tips.

1. Laat in plaats van een vast aantal posts, een vast aantal dagen op de Homepage staan, bijvoorbeeld zeven dagen, zo kunnen ook de lezers die wekelijks binnenspringen alles nog bekijken, of tien dagen als je wil. Eén probleem met IFF dan: we gaan weken hebben zonder posts omdat jullie zoals Geert al opmerkte té weinig schrijven voor een echte "metablog".

2. Is er geen mogelijkheid om onderaan de homepage de toets "vorige" te plaatsen zodat men terug in de tijd kan gaan per x aantal dagen of x aantal posts, want nu moet je dan zitten knoeien met de maandarchieven, en dat is niet meteen klantvriendelijk ;-)

3. Gebruik inderdaad meer franjes. IFF is toch geen krant van voor de uitvinding van de fotografie zeker? Filmpjes en foto's kunnen de saaie lay-out zeker doorbreken. En los van de inhoud ervan, het oog wil ook wel wat.

4. Wat is eigenlijk de bedoeling van IFF? Ik merk op dat personen als jezelf, VDR, Chris Demeyere en anderen niet eens al hun blogposts op IFF plaatsen. Is dat de afspraak of is dat toeval? En hoe komt dat? Want ik denk dat als iedereen al zijn teksten op IFF zou plaatsen, jullie wel dagelijkse teksten kunnen afleveren.

5. 80% van de 30 IFF-medewerkers heeft al in geen maanden een artikel meer geschreven (of zelfs nooit misschien, maar ik ben nog maar sinds enkele maanden een vaste lezer van In Flanders Fields), hoe komt dat? Is dat niet een beetje vreemd? Hoe moeilijk kan het zijn om één tekst per maand af te leveren? Ik begrijp dat niet.

 
At 18/8/08 14:28, Blogger Luc Van Braekel said...

@anoniem: Als ik de teneur van punten 4 en 5 van uw tussenkomst goed begrijp, dan meent u dat een groepsblog als IFF beter en succesvoller zou zijn als er meer coordinatie, afspraken, overleg, regels zouden gelden; ja wellicht zelfs een "charter" en een expliciete "bedoeling" of "strategie" zou achter zitten.

Als u daarvan overtuigd bent, houdt niets u tegen om zelf een groepsblog te beginnen dat op die leest is geschoeid. Ik wens u veel succes en vooral veel sterkte toe. Maar u mag natuurlijk ook een aanvraag indienen om zelf voor IFF te beginnen schrijven.

IFF is op vrijwilligheid gebaseerd, met minimale tot onbestaande regels en afspraken. Niemand van de medewerkers voelt zich dus gedwongen of gehinderd, maar voelt zich integendeel "vrij".

Elke mederker is vrij en is aan de andere medewerkers geen verantwoording verschuldigd waarom hij deze of gene post wel of niet op IFF publiceert.

Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste manier is om een dergelijk project "duurzaam" in stand te houden.

 
At 18/8/08 14:30, Anonymous Anoniem said...

Tja, over smaken en kleuren valt te twisten natuurlijk, en over kwantiteit en kwaliteit ook. Dat mag wel eens.

Voor mij is de kracht van IFF zowel de diversiteit als de kleinnoden die men "ww", worldwide, niet vindt, net zoals de interessante toelichtingen van feiten achter de feiten, sterke opinies, verassende en scherpe invalshoeken in leesbare filosofische taal. Dat men zoiets maandelijks zou moeten opleveren, zou mij bijna verwonderen, maar het past wel in de huidige drang van permanente behoeftebevrediging.

Stukjes uit Duitse kranten zijn mij derhalve BIJZONDER waardevol, hjvv, maar dat fast-food makkelijker eet spreekt voor zich.

Dat Vincent De Roeck een veelschrijver is waar inderdaad schrappen een meerwaarde zou zijn, de "less is more", heb ik hem wel eens opgemerkt. Maar iedere vogel zingt zoals hij is gebekt, zeker als je geen redactie hebt om enkel de mooiste vruchten uit te stallen. En anderzijds zijn de filmpjes maar een fractie van een pagina. Al is het de laatste tijd wel wat heftiger.
Een lichte beperking zou mogelijk een sterke meerwaarde kunnen zijn, maar tenzij Vincent op een politieke studiedienst zou werken en betaald wordt voor deze publicaties, zal dat wel vanzelf uitrijpen.

Met dank aan alle IFF'ers.

 
At 18/8/08 16:33, Anonymous Anoniem said...

Ik deel de kritiek en steun de voorstellen van die anonieme wel, maar ja, de beste stuurlui...

 
At 18/8/08 18:58, Anonymous Anoniem said...

Wat ik eigenlijk mis op IFF zijn tellers van het aantal hits per artikel, zoals bvb. op TBJ wel het geval is. Op die manier hoeven we de discussie over filmpjes niet eens voeren, want dan kunnen we a.h.v. het aantal hits onmiddellijk achterhalen of de lezers gediend zijn met filmpjes of niet. Mij kunnen ze eerlijk gezegd gestolen worden, maar ik kijk er dan ook niet naar, én ik zit hier zeker niet te jammeren of te klagen. Als ik zie hoeveel werk die De Roeck hier allemaal weet te verzetten, is respectvol zwijgen wel het minste wat ik kan doen.

 
At 18/8/08 19:20, Blogger Luc Van Braekel said...

@David: Een teller per artikel, zoals op TBJ, werkt alleen bij artikels die een "read more"-gedeelte hebben. En laat nu net die Youtube-blogposts meestal enkel uit een filmpje bestaan, zonder bijkomende tekst, zodat een "read more" daar zinloos is.

Ook op TBJ zal je zien dat een artikel dat enkel uit een Youtube-filmpje of een kort citaat bestaat, als aantal lezers enkel die mensen telt die doorklikken om de commentaren te lezen.

Bij alles wat rechtstreeks op de homepage te zien is, kan je nooit tellen hoeveel mensen dat effectief lezen of bekijken.

 
At 18/8/08 21:30, Blogger Marc Vanfraechem said...

Eerst wil ik Pepperjack bedanken voor zijn appreciatie van vertalingen uit Duitse kranten: ik heb er net weer één gepost, tot uw dienst. De oorspronkelijke teksten geef ik ook altijd, want mijn vertalingen zijn soms snel gemaakt, en ongetwijfeld voor verbetering vatbaar.
Engelse of Franse teksten vertaal ik niet altijd, omdat ik geloof dat vele Vlamingen die talen zelf wel lezen, maar dat de meesten tegen het Duits nogal opzien. Helaas, want het is de taal van de centrale cultuur van Europa, maar zelfs op nieuwsredacties worden Duitse kranten nauwelijks gelezen.
Wat ik tegen clipjes heb (behalve dat ik geen bijzonder gevoel heb voor beeld in het algemeen, geef mij maar tekst), is dat elke geïnteresseerde die zelf wel zal vinden op het web (het wordt zo circulair en onoorspronkelijk allemaal op die manier) en dat ze, zoals Luc zegt, andere zaken wegduwen, waar wellicht meer arbeid insteekt.

 
At 18/8/08 21:52, Anonymous Anoniem said...

Dankuwel Luc voor de extra info. Ik had er niet bij stilgestaan. Inderdaad, tellers per artikel brengen geen soelaas in dat geval.

Marc, ben blij dat je terug bent beginnen posten. Ik ben een heuse meerwaardezoeker en kan zowel filmpjes als jouw cursiefjes best naar waarde schatten. Ik vind ook dat Duits een belangrijke taal is, maar ja, tussen woord en daad... Ik spreek ze nu eenmaal zelf niet.

Wel heb ik twee opmerkingen over jouw laatste reactie:

1) "elke geïnteresseerde die zelf wel zal vinden op het web"
Niet met eens. Het is onmogelijk om tussen de tsunami van filmpjes enzo nog echte kwaliteit te vinden op het web. Het is dus handig dat ook anderen daartussen zoeken en hun vondsten doorgeven. Dat spaart anderen vaak veel werk. En ik vind Deroeck's keuzes van filmpjes niet meteen coherent, maar wel steeds goed. Humor, shock-effecten en algemene duiding wisselen elkaar goed af.

2) "waar wellicht meer arbeid insteekt"
Dat vindt ik een gevaarlijkse stelling: zeggen dat de 'arbeid' die iemand ergens insteekt relevant is voor de 'kwaliteit'. Ruikt nogal sterk naar een verdediging van meritocratie waarbij men promoveert niet omwille van de prestaties maar omdat iemand dat 'verdient' op basis van leeftijd en 'arbeid'. Kan gelinkt worden aan de stupiede anciënniteitsregelingen.

 
At 18/8/08 21:54, Anonymous Anoniem said...

Oeps, slordig taalgebruik van mij. Sorry.

(Voor Marc Vanfraechem mij daarop wijst...)

"niet met eens" = "niet mee een"
"vindt ik" = "vind ik"

(rood van schaamte)

;-)

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>