16 augustus 2008

Liberty in our Lifetime! (Vincent De Roeck)

Naast lezingen van de universiteitsprofessoren Frank Van Dun (Gent), Boudewijn Bouckaert (Gent), Carlo Lottieri (Sienna) en Pierre Garello (Aix-Marseille) kon het LVSV vorige week op haar jaarlijks “Liberty Seminar” in Leuven ook uitpakken met Tom G. Palmer als gastspreker. Niet enkel is hij de ondervoorzitter van het “Cato Institute” en de directeur van de “Cato University”, maar Tom G. Palmer staat in de VS ook geboekstaafd als één van de grootste voorvechters van burgerlijke vrijheden, inclusief het recht op vrij wapenbezit. Tom Palmer begeleidde in die hoedanigheid de “Heller vs. D.C.” rechtszaak voor het Amerikaanse Hooggerechtshof die uiteindelijk komaf maakte met gemeentelijke verbodsbepalingen ten overstaande het vrije bezit van vuurwapens. In deze blogpost vinden jullie enkele filmpjes over deze zaak, alsook mijn commentaren daarbij.

Het Hooggerechtshof heeft op 26 juni 2008 het Tweede Amendement herontdekt. Meer dan vijf jaar nadat zes inwoners van Washington D.C. (waaronder dus de bewuste Tom G. Palmer) de stedelijke overheid dagvaardden die haar inwoners al 32 jaar lang het recht ontnam om vuurwapens in huis te halen, laat staan in het openbaar te dragen. Het Hooggerechtshof besliste uiteindelijk in het voordeel van deze zes en verklaarde het verbod op vuurwapens ongrondwettelijk. Hopelijk is dit vonnis het startschot voor een hele resem aan soortgelijke rechtszaken in andere steden en gebieden in de VS, en waarschijnlijk zal dit uiteindelijk leiden tot een hernieuwd respect voor het Tweede Amendement, ook door de linkse lokale overheden.

Tom G. Palmer leidt zijn zaak in voor het Supreme Court op C-Span.
Een verslag van het "Liberty Seminar" in het Nederlands en Engels.
Een algemene kritische kijk op de huidige Amerikaanse samenleving.
Tom G. Palmer geeft duiding in de show "Reporters Roundtable".

En ook het Democratische congres zal nu minder happig zijn om federale anti-wapenwetten door te voeren, want de mening van het Hooggerechtshof is nu gekend in deze materie. Niet alle reguleringen en restricties zijn ongrondwettelijk volgens dit vonnis, maar het eerste teken dat de overheid zich minder moet moeien met de keuzes van de burgers is wel gegeven. En om te eindigen met een citaat van de Cato-website: “Because of this decision, the prospects for reviving the original meaning of the United States Constitution are now substantially brighter.” Ik hoop het alvast van harte.Robert Levy is de grondwetsspecialist van het “Cato Institute” en was één van de advocaten die betrokken was in “Heller vs. District of Columbia”, de rechtszaak over het totale verbod op vuurwapens in burgerhanden in D.C. die eind juni laatstleden definitief in het voordeel van de wapenrechtenactivisten beslecht werd. Levy is vooral bekend van zijn literair meesterwerk “The Dirty Dozen: How Twelve Supreme Court Cases Radically Expanded Government and Eroded Freedom”, dat elke rechtgeaarde libertariër of anti-overheidsactivist zeker en vast op zijn boekenplank zou moeten hebben staan.John Stossel is een nieuwsanker van “ABC News” en een bekende libertarische columnist voor o.a. “The Freeman” en “Reason”. Net zoals andere libertariërs staat ook hij voor het recht op vrij wapenbezit. Zijn reactie na het schooldrama aan “Virginia Tech” spreekt boekdelen: wapenwetten verhogen de criminaliteit!En tenslotte koos ook de Libertarische presidentskandidaat Bob Barr om de rangen van de échte libertariërs te vervoegen en verklaarde hij het met dit vonnis eens te zijn. Wel vreemd voor iemand die tijdens zijn congrescarrière on-Republikeinse standpunten vertolkte inzake het recht op vrij wapenbezit. Hopelijk meent hij dus wat hij zegt, en is dit geen schaamlapje of trucje om te scoren onder libertariërs zonder het met zijn eigen uitspraak eens te hoeven zijn. Maar goed, we zullen dat in de toekomst wel zien zeker...

58 Comments:

At 16/8/08 14:46, Anonymous Anoniem said...

Ik denk niet dat er in België veel mensen een punt van maken of je nu al dan niet vuurwapens, en van welk type mag bezitten. Ik bedoel dat een partij die op haar programma zou zetten: vuurwapens in de vrije verkoop, daar weinig stemmen zou aan winnen. Het is in mijn ogen een Amerikaans probleem dat nauw verbonden is met hun geschiedenis. In dorpen moest men zich kunnen verdedigen tegen bendes die uit waren op het stelen van de veestapel, er waren in de steden ook veel gangs en banditisme, de burger voelde zich dan ook veiliger met een vuurwapen op zak of in de holster. Ik denk niet dat dit hier ( in België ) veel praktisch nut zou opleveren. Ik ben persoonlijk nog nooit in een situatie geweest waarin ik enig baat zou hebben gehad bij het bezit van een vuurwapen, en ik ben toch al 58 jaar oud.

willy van zele

 
At 16/8/08 15:38, Anonymous Anoniem said...

http://www.youtube.com/watch?v=0EQKcs3rRdc

Vrij wapenbezit? Doet me spontaan denken aan dit South Park-fragment dat wereldbekend werd door Michael Moore's "Bowling for Columbine"...

 
At 16/8/08 15:46, Anonymous Anoniem said...

hahaha, mij ook.......

willy van zele

 
At 16/8/08 16:24, Anonymous Anoniem said...

@ Willy Van Zele

U woont waarschijnlijk in een dorpje ver weg van al de actie dan. Ik ben 21 jaar, geboren en getogen in Antwerpen, en nu al enkele jaren studerend in Brussel. Ik ben al zeven keer overvallen, waarvan vier keer met een mes en één keer met een blaffer. Serieus blijven dus, is de boodschap!

 
At 16/8/08 16:27, Blogger Marc Vanfraechem said...

Vrij bezit van vuurwapens is een puberale fantasie waar een Europeaan, eens die leeftijd gepasseerd, nog niet over dénkt. In de V.S. wil men nu al leraren bewapend voor de klas zetten. Als pedagogisch middel kan dat tellen, en als getuigenis over het beschavingspeil ook.

 
At 16/8/08 16:44, Blogger Luc Van Braekel said...

Elk verbod dient een uitzonderingstoestand te zijn waarvoor de gronden uitvoerig gemotiveerd dienen te worden.

Het zijn dus niet de voorstanders van vrij wapenbezit die zich moeten verantwoorden, het zijn de tegenstanders die met goede redenen voor de dag moeten komen waarom ze de vrijheid van hun medemensen denken te kunnen of moeten beperken.

Vrijheid is de normale, natuurlijke toestand, elke beperking van de vrijheid komt erop neer dat burgers een deeltje van hun vrijheid delegeren naar of afstaan aan het collectieve niveau.

Het lijkt mij goed dat even in het achterhoofd te houden bij de discussie over vrij wapenbezit.

De tegenstanders zullen moeten aantonen dat vrij wapenbezit zo schadelijk is, dat het verbod daarop verantwoord is.

 
At 16/8/08 16:53, Anonymous Anoniem said...

@luk van braekel

Moeten de tegenstanders van het gebruiken van lichamelijk geweld dan ook argumenteren waarom dat niet kan? Het is toch ook een beperking van mijn vrijheid dat ik iemand die niet akkoord gaat met mijn standpunt niet op zijn bakkes mag slaan.

Gunther Gent

 
At 16/8/08 16:56, Anonymous Anoniem said...

De idee alleen al dat de straten gevuld lopen van gewapende mensen vind ik al beangstigend....

Susanne

 
At 16/8/08 17:02, Anonymous Anoniem said...

Ik denk dat het aantal ongevallen met vuurwapens (verkeerde inschatting van situatie, paniek, gewoon ongeluk) niet opweegt tegen de voordelen die men daaraan heeft.

 
At 16/8/08 17:02, Anonymous Anoniem said...

@ Marc - ik haat de VS - Vanfraechem

Als het "puberaal" is om niet in te stemmen met een elitaire politieke kaste die alles verbiedt wat ze maar kunnen, ben ik verdomd trots om als "puber" aangeduid te worden. Het is de laksheid van uw generatie doorheen de jaren die totalitarisme terug naar het hart van onze maatschappij gebracht heeft. En het enige middel om ons te redden van de overheid, wapens, werd ons ook al door u en uw verbiedgrage gekken afgenomen. Bedankt.

@ Susanne

Bedankt voor uw bijdrage, maar de straten zijn vandaag ook al gevuld met gewapende mensen. Alleen zijn dat misdadigers en bendeleden met ILLEGALE wapens terwijl de wetten respecterende burgers vogels voor de kat zijn.

 
At 16/8/08 17:09, Anonymous Anoniem said...

@ Luc Van Braekel

Volledig eens met uw opmerking. Het is ook vreemd dat de anti-wapenlobby voorbijgaat aan studies die aanduiden dat wapenverboden de criminaliteit alleen maar doen toenemen. Een aanrader is "more guns, less crime" van John Lott.

@ Gunther

Uw argument is bedrieglijk. Het DRAGEN van een wapen is niet vergelijkbaar met het KLOPPEN op iemand bakkes. Iemand NEERSCHIETEN is het equivalent, terwijl het equivalent van "een wapen dragen" in uw voorbeeld het "hebben van handen" zou zijn. Bent u daar ook tegen misschien (en ja, ik weet dat deze vraag ook geen argument is...)? Ik wil maar zeggen: misdaden als moord blijven strafbaar, maar waarom wordt het bezit van iets verboden, ongeacht de manier waarop de eigenaar daarmee omgaat?

@ laatste anonieme

Er gebeuren ook tal van ongelukken met zaagmachines, keukenmessen, e.a. Breng Brussel aub niet op ideeën met dit soort reacties om ook al die spullen te gaan verbieden! Alstublieft...

 
At 16/8/08 17:12, Anonymous Anoniem said...

@guilaume

ik woon nu in Zele, maar heb voor mijn werk tot in 2004 in Antwerpen gewoond. Vlakbij de carnotstraat, dus ik kan ervan meespreken...nooit geen behoefte gehad aan een pistool of zoiets.

willy van zele

 
At 16/8/08 17:29, Anonymous Anoniem said...

Niets belet iemand om op het verkiezingsprogramma van zijn partij: "voor vrije verkoop van vuurwapens" te zetten. Ik denk niet dat het veel stemmen zal opbrengen integendeel,maar probeer het maar...misschien dat de andere partijen erbij winnen, ge weet nooit.

rik

 
At 16/8/08 17:41, Anonymous Anoniem said...

@luk van braekel

Ik zou wel graag in de zomer bloot op straat lopen, waarom mag ik dat niet? Toch ook een beperking van mijn vrijheid.

Gunther Gent

 
At 16/8/08 17:54, Blogger Luc Van Braekel said...

Ghoenter aus Gent (u schrijft mijn naam verkeerd, dan ik de uwe ook): Het verbod op naaktlopen op de openbare weg is inderdaad een uitzonderingstoestand (niemand verhindert u om naakt in uw huis rond te lopen) die grondig gemotiveerd werd: naakte mensen in het straatbeeld druisen in tegen zedelijke opvattingen van een meerderheid van mensen en kunnen dan ook schokkend en emotioneel ontwrichtend zijn, het kan de opvoeding en de gemoedsrust van minderjarige kinderen hinderen, kortom kan ernstige psychologische hinder veroorzaken.

Het lijkt wel of u met dergelijke dwaze opmerkingen de absurditeit van mijn ideeën wilt aantonen?

Niemand beweert dat de vrijheid nooit mag beperkt worden, het moet alleen grondig gemotiveerd worden, en de vrijheidsberoving moet opwegen tegen de mogelijke schade.

Er lijkt een soort vooroordeel te bestaan alsof vrij wapenbezit automatisch leidt tot cowboys die op straat in het wilde weg lopen te schieten. Ziet u dat in Zwitserland bijvoorbeeld, waar vrij wapenbezit een recht is, gebeuren?

 
At 16/8/08 18:07, Anonymous Anoniem said...

@Luc van braekel

Ik wijs u op het feit dat het bezit van vuurwapens ook leidt tot dodelijke ongelukken, die zijn bvb over de jacht goed gedocumenteerd. Ook in het Belgisch leger gebeuren er regelmatig accidenten met vuurwapens, de cijfers hierover zijn niet officieel vrijgegeven. Bij de politie zou het niet de eerste keer zijn dat een agent zich om het leven brengt met zijn dienstwapen. Het aantal zelfmoorden bij geneesheren ligt aanzienlijk hoger dan bij de rest van de bevolking omdat zij de weg kennen ( lethale dosis )... dit alles wijst erop dat men bij het vrijgeven van bepaalde zaken een ernstige kosten/baten-analyse moet maken...en niet zomaar besluiten van geef het maar vrij. Vuurwapens zijn gemaakt om te doden, het lijkt mij logisch dat men die niet in ieders handen geeft, net zomin als lethale medicamenten.

Gunther Gent

 
At 16/8/08 18:10, Anonymous Anoniem said...

Ik vind uw argumenten voor het verbod op publiekelijk naaktlopen zéér gevaarlijk, Luc. Ik zie persoonlijk meer potentiële schade in vrij wapenbezit dan in naaktlopen op de openbare weg. Ik erger mij ook, en ik denk de meerderheid met mij, dat "johnnies" en emo's, en punkers, een negatief iets zijn op de openbare weg voor alle redenen die jij hier aanhaalt, maar rechtvaardigt dat een verbod op die subculturen en hun kleedwijze?

 
At 16/8/08 18:11, Anonymous Anoniem said...

En Gunther, er sterven elk jaar meer mensen in België in het verkeer dan door vuurwapens... Waarom dan niet alle auto's verbieden?

 
At 16/8/08 18:13, Blogger Luc Van Braekel said...

@Gunther: Of wapenbezit nu verboden is of niet, misdaders zullen hoe dan ook wapens bezitten.

U hebt dus liever dat misdadigers over wapens beschikken en onschuldige burgers niet, dan dat beiden over wapens beschikken zodat burgers zich in noodsituaties zelf kunnen verdedigen.

U hebt het over dodelijke ongelukken. Die komen ook voor bij gebruik van auto's, en toch pleit u niet voor een verbod op auto's. U weegt dus de voor- en de nadelen van autogebruik af, maar bij wapenbezit doet u dat blijkbaar niet.

 
At 16/8/08 18:16, Anonymous Anoniem said...

@david

het verkeer heeft behalve negatieve aspecten ook veel nuttige, dat kan niet van vuurwapens worden gezegd: een auto is niet gemaakt om te doden, een pistool wel.

Gunther Gent

 
At 16/8/08 18:17, Blogger Luc Van Braekel said...

@david: Ik had het in verband met naaktloperij niet of niet alleen over "ergeren", ik had het over emotionele en psychologische ontwrichting.

Ik denk niet dat iemand emotioneel gedestabiliseerd raakt bij het zien van een punker of bij het zien van een boerka. Bij naaktlopers in het straatbeeld kan dergelijke ontwrichting wel voorkomen, gezien de gevoeligheid van een groot aantal mensen tegenover naakt.

 
At 16/8/08 18:19, Anonymous Anoniem said...

Ik vind naaktloperij inderdaad veel minder gevaarlijk dan met een pistool rondlopen....maar dat is mijn persoonlijke opinie, en dus voor correctie vatbaar;)


Susanne

 
At 16/8/08 18:21, Blogger Luc Van Braekel said...

Gunther: U ontkent dat er aan vuurwapens nuttige aspecten verbonden zijn?

U ontkent dus dat vuurwapens levens van onschuldigen kunnen redden?

Welnu, ik zeg u: vuurwapens kunnen levens van onschuldigen redden, en vaak zonder dat die vuurwapens ook effectief kogels afvuren. Vaak volstaat het een vuurwapen te tonen om het leven van een onschuldige te kunnen redden. Soms moet het vuurwapen ook één of meer kogels afvuren, maar dan is het leven van een onschuldige gered ten koste van een de fysieke integriteit van een misdadiger. Dat laatste vindt u blijkbaar iets heel ergs dat moet vermeden worden.

 
At 16/8/08 18:25, Anonymous Anoniem said...

@luc van braekel

Ik sprak van een kosten/baten-analyse. Ik heb nooit gezegd dat een vuurwapen geen leven kon redden, of dat het in bepaalde omstandigheden niet goed is dat een misdadiger gedood wordt. Ik denk alleen dat je dat beter overlaat aan professionals, politie, leger enz.

Gunther Gent

 
At 16/8/08 18:27, Blogger Luc Van Braekel said...

Mag ik er in verband met naaktlopen tegenover wapenbezit op wijzen dat het bedekken van de naaktheid een natuurlijke menselijke reflex is die al tienduizenden jaren ingeburgerd is?

Wapenbezit daarentegen was duizenden jaren lang toegelaten. In het begin van de negentiende eeuw had men in onze contreien geen vergunning of toelating nodig voor het bezit van een geweer, maar de wapenbezitters werden wel geregistreerd. Wanneer wapenbezit verboden werd of afhankelijk gemaakt werd van een uitdrukkelijke toelating is mij niet bekend, maar het zou me niet verwonderen dat dit verbod er kwam omdat de overheid schrik had van haar burgers.

 
At 16/8/08 18:35, Anonymous Anoniem said...

@luc van braekel

Hoe komt het dan dat bepaalde negerstammen naakt rondlopen? Of zijn die foto's onbetrouwbaar?

Gunther

 
At 16/8/08 19:38, Blogger Luc Van Braekel said...

@Gunther: Negerstammen zonder op zijn minst een peniskoker zijn toch wel een uitzondering, denk ik.

 
At 16/8/08 19:41, Anonymous Anoniem said...

Een congres over vrijheid zou het toch ook kunnen hebben over in een park slapen, over kinderspeelplaatsen die veilig zijn, over zuivere waters en rivieren waar men kan in zwemmen...maar het dragen van wapens...als dat vrijheid is lamaar ;)

Susanne

 
At 16/8/08 19:51, Anonymous Anoniem said...

De tweede anoniem bij de reactie kent uiteraard niets van South Park. De extreem-linkse cartoon waar hij naar verwijst in zijn link komt uiteraard in het libertarische South Park niet voor. Bovendien is het zeer simplistisch weergegeven door extreem-linkse kerels.

PS: Een idee waar ik al zeer lang een artikel wil overschrijven is het volgende: in het VK is het recht op wapendracht quasi afgeschaft. Toch zit men in Londen met handen in hun haar omdat zo veel jongeren vermoord worden met MESSEN!! En ja, men begint al messen te bannen.

Maar ligt het probleem van de moorden niet veel dieperliggend dan enkel het wapen waarmee het gebeurt? Als er nog geen verbod op wapens was, dan schoten de jongeren waarschijnlijk elkaar dood, wapens verboden, wel ze steken elkaar nu dood en nog steeds draait men cirkeltjes.

 
At 16/8/08 20:05, Anonymous Anoniem said...

vrijheid moet een positief concept zijn, niet iets defensiefs. Vrijheid is ook in een bos kunnen wandelen zonder voortdurend op prikkeldraad te stuiten van privé-terreinen, te kunnen genieten van strand en zee, zonder dat deze door particulieren in vakjes ingedeeld is, die goed verdienen aan hun bewaakt perceeltje. Zoals hierboven bepaald, is vrijheid een louter negatief begrip.

et mihi

 
At 16/8/08 20:22, Anonymous Anoniem said...

recht op zuivere , ongepollueerde lucht ook, elementair toch?

rana;)

 
At 16/8/08 21:08, Anonymous Anoniem said...

zeg et mihi, wanneer mag ik mijn auto in je tuin komen stallen. Ik zal mijn vrienden meenemen om daarnaast nog een fuif in je huis te houden.

 
At 16/8/08 21:12, Anonymous Anoniem said...

ik heb geen tuin nicolas r, maar hier rechtover mijn flat is een prachtig parkje, waar ik dikwijls in zit. Voor je auto is er een parking hier vlakbij, je bent welkom!

et mihi

 
At 16/8/08 21:14, Anonymous Anoniem said...

Haha, ok, ik zal mijn moutainbike dan stallen in je flat of waar je ook moge wonen en daarna zal ik mijn heavy metal bandje in je woonplaats installeren. Slayer all day round.

 
At 16/8/08 21:18, Anonymous Anoniem said...

Ik ben dol op Slayer, komt goed uit, alleen laat je pistool maar thuis, want dat geeft mijn lief een slecht gevoel... vrouwen je weet wel...;)

et mihi

 
At 16/8/08 21:22, Anonymous Anoniem said...

Human genocide, heb ik alvast opgezet....my God, let's have a party!!!!!!!!

et mihi

 
At 17/8/08 00:47, Blogger Marc Vanfraechem said...

@guillaume:
ik bezit geen middle name, en vermoedelijk bent u slecht geplaatst om mij die alsnog te geven.
Wat ik zeg, is dat bewapende leraren voor een klas, niet mijn idee van een leefbare, houdbare beschaving zijn.

 
At 17/8/08 01:25, Anonymous Anoniem said...

@ Luc Van Braekel

Ik blijf je kronkelredenering vreemd vinden, want ik geloof niet dat naaktlopen negatieve consequenties heeft op mensen. Ik geloof niet in zoiets als "het recht om niet beledigd te worden" of "het recht om niet geconfronteerd te worden met naakte mensen". Als je niet beledigd wil worden, blijf dan binnen en vermijdt andere mensen! Als je geen naakte mensen wil zien lopen, koop dan je eigen straat of bos, en doe daar je ding!

@ Marc Vanfraechem

No hard feelings, maar je kan toch moeilijk ontkennen dat jij de VS doorgaans door een iets té gekleurde anti-bril bekijkt...

@ Nicolas R.

Het fragment hierboven komt wel degelijk uit South Park, maar de libertarische makers daarvan hebben dat waarschijnlijk als ironisch filmpje in hun cartoon geflanst. Achteraf heeft Michael Moore dat als "serieus" verkocht in BFC, maar oorspronkelijk was het onderdeel van de gekende South Park-satire.

@ Et Mihi

Vrijheid is per definitie een negatief recht, ook al wordt het soms "positief" verwoordt: recht om niet gedood te worden, recht om geen slaaf gemaakt te worden, recht om zijn eigendom niet afgenomen te zien worden, ... Misschien kan het geen kwaad dat je er de basislibertarische lectuur eens op naleest over het verschil tussen negatieve rechten (klassieke vrijheden) en positieve rechten (tweede en derde generatie-rechten, socialistische rechten op een deel van de samenleving, ongeacht uw participatie daarin).

 
At 17/8/08 02:12, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Guillaume:
ik lees al sinds ik het Engels een beetje begrijp Amerikaanse tijdschriften, Scientific American, The NY Review of Books en dergelijke. Die zijn van een niveau dat mij bij elk nummer weer met verstomming slaat. Na lectuur geloof ik nooit dat hun volgende editie iets kan brengen dat vergelijkbaar is, en toch gebeurt dat telkens weer.
Voor een Amerika-hater behoorlijk breeddenkend toch?
Iets anders is dat ik akkoord zou moeten gaan met wat, in naam van het Amerikaanse volk, een amorele, verstandelijk beperkte, kort gezegd een minkukel als George "Dubya" Bush vertelt, bv over de toelaatbaarheid van foltering. Zulke walgelijkheid brengt uzelf ook niet op vermoed ik.
Of, en wat is hij toch meelijwekkend!, als diezelfde jongen meent zich nog een moreel standpunt te mogen permitteren ivm de Russische inval in Georgië.

 
At 17/8/08 10:41, Blogger Chris Demeyere said...

Stel u voor dat u wordt overvallen, en uw overvaller is gewapend, wat doet u dan? Een aantal naïeve mensen zullen zeggen dat u de overvaller gewoon geeft wat hij wil. Immers, zo lijdt u veel minder het risico dat hij geweld gebruikt.

Maar wat indien de overvaller meer wil dan materiële zaken, wat indien hij kwaad is omdat u niet voldoende bijhebt, wat indien hij u als een gevaarlijke getuige ziet? Wat indien u een jongedame bent en de overvaller niét uit is op uw portefeuille maar op uzelf? Wat indien de overvaller onder invloed van drugs, alcohol of waanzin of perverse fantasiën u wil kwetsen of doden? De volgende dag vindt men u in één of andere goot.

Hoe voorkom je dat? Door de aanvaller af te weren. Wat is uw beste kans daartoe? Een vuurwapen.

Of de aanvaller zelf nu gewapend is of niet, uw beste kans is het zelf op zak hebben van een vuurwapen.

Overigens is er veel kans dat als uw aanvaller gewapend is, diens wapen via de zwarte markt gekocht is, en hij zich dus niets moet aantrekken van eventueel strengere wetten.

In een donkere straat van één of andere grootstad wordt u aangevallen. Wat nu?

 
At 17/8/08 11:19, Anonymous Anoniem said...

@chris demeyere

Als ik in een donkere straat door meer dan één gewapend persoon wordt aangevallen is mijn kans met of zonder vuurwapen even groot. Tegen overmacht heeft niemand een verhaal (niet iedereen is James Bond). Als het één tegen één is, kan ik, indien handig, misschien het pleit in mijn voordeel beslechten. Maar wat ik wil zeggen is dat, die keren dat het voor de aangevallene goed uitdraait, dat hij over een vuurwapen beschikt, weegt niet op tegen al die keren dat een vuurwapen op een slechte manier zal worden gebruikt. Situaties van paniek, depressie, onhandigheid leiden vaak tot nutteloos bloedvergieten. Ik moet hiervan geen voorbeelden geven.De gelegenheid maakt de dief, zegt men. Als iemand een vuurwapen in huis heeft, kan hij er ook naar grijpen omdat hij het bvb niet meer ziet zitten, omdat hij woedend is op de kat van zijn buurman, of gewoon op het lief van zijn vrouw enz. Ik denk dat het voordeel niet opweegt tegen het nadeel.

Gunther

 
At 17/8/08 12:26, Anonymous Anoniem said...

Gunther, je hebt dus kennelijk niets begrepen van vrij wapenbezit: alles wat je opnoemt, blijft ook dan strafbaar! Iemand die de kat van iemand neerschiet, is aansprakelijk voor de schade. Iemand die de vriend van zijn vrouw neerschiet, zal als moordenaar berecht worden. En cijfers tonen wel degelijk aan dat de misdaad toeneemt als men wapens begint te verbieden. Een aanrader is ook de wekelijkse Amerikaanse radio- en televisieshow "What they did not tell you today" waarin een overzicht gegeven wordt van alle gekende gevallen van de voorbije week waar wapendracht misdaden voorkomen heeft. Het voordeel weegt wel op tegen het nadeel, alleen weet u dat niet omdat u geïndoctrineerd wordt door het staatsonderwijs en later de (staats)media om anti-Amerikaans en anti-wapens te zijn.

 
At 17/8/08 13:43, Anonymous Anoniem said...

Guillaume, get your facts straight:

"In Bowling for Columbine Moore interviewed Matt Stone, who discussed his experiences growing up in the Littleton area and the social alienation that might have contributed to the Columbine High School massacre. Stone, who is a gun-owner himself, said that Moore's presentation of their interview was fair, but he criticized the director for a short animated segment that followed the interview. The cartoon, which is about the history of guns in the United States, implies that there is a connection between the Ku Klux Klan and the National Rifle Association. Stone criticized Moore for making the cartoon "very South Park-esque" and argued that Moore deliberately sought to give viewers the incorrect impression that he and Trey Parker had produced the animation. Parker, the co-creator of South Park, alleged that Moore "ripped off" a film he had once made while at college, named American History, and "put it right after Matt's interview to make it look like we did it".[7] The cartoon segment does not appear immediately after the Stone interview.[8] Parker called it "a good reference to what Michael Moore does in films...he creates meaning where there is none by cutting things together."[9]""

Ik ken South Park en die ziekelijke cartoon van Moore is overduidelijk geen South Park, enkel een poging van Moore om alles achter zijn kar te spannen wat hem uitkomt.

 
At 17/8/08 15:41, Anonymous Anoniem said...

@Guillaume

Ik ben in Gent op het Sint Lievenscollege naar school geweest. Of noem je dat ook staatsonderwijs? Een beetje minder invullen aub....

Gunther

 
At 17/8/08 15:53, Anonymous Anoniem said...

Gunther van het Sint-Lievenscollege,

Leid ik uit deze reactie af dat je het verder eens bent met Guillaumes reactie? Het zou u sieren, want ik denk dat iedereen moet toegeven dat hij hier een punt heeft, niet? Het toelaten van wapens heeft niets van doen met misdaad tolereren, net integendeel. Misdaad wordt dubbel tegengegaan: eerst door het bewapende slachtoffer van agressie zelf, en dan nog eens door het gerechtelijk apparaat. Misbruiken zullen zéér zwaar bestraft worden, net omdat in de samenleving een groot deel moord en brand zal schreeuwen, en zware straffen zal eisen, van misbruikers van het wapenbezit. Niet?

 
At 17/8/08 16:03, Anonymous Anoniem said...

@joris verdonck

Neen, ik ben het niet eens met Guillaume. Mijn stelling is dat het toelaten van vuurwapens tot meer ellende zal leiden dan het voordeel brengt. Meer wil ik niet beweren. Ik ben ook niet anti-Amerikaans. Ik heb familie in de VS wonen, en zelf ga ik er graag heen. Dit betekent nog niet dat ik vind dat alles wat de VS doet, ook goed is. De VS heeft goede en minder goede kanten. Eén van de goede kanten zijn hun prachtige leerboeken fysica en scheikunde.Zij verstaan de kunst om ingewikkelde dingen zeer eenvoudig en begrijpelijk voor te stellen. Ook hun pragmatisme kan ik waarderen. Maar hun doodstraf en hun vrijgeven van wapens niet. Zo zie je maar dat het genuanceerd ligt. Wat dat te maken heeft met staatsscholen, zie ik niet in. Ik heb vrienden die atheneum gelopen hebben en wel voor de doodstraf zijn, en ook voor wapenbezit. Heeft weinig met elkaar te maken volgens mij...integendeel misschien, ik denk dat een katholiek normaal gezien tegen doodstraf zal zijn, of is de paus daar soms voor? Maar het debat is hoe dan ook interessant.....

Gunther

 
At 17/8/08 16:54, Anonymous Anoniem said...

Goenther (als u mijn naam verkeerd schrijft, mag ik dat ook) ;-)

Persoonlijk zie ik geen verschil tussen een gesubsidieerde katholieke school en een officiële staatsschool. Beide zijn staatsonderwijs, en beide moeten krak hetzelfde leerplan respecteren.

U vindt dat burgers niet in staat zijn om zichzelf te verdedigen, niet? Ik kan daar inkomen. U vindt dat de politie als enige wapens mag dragen, niet? In dat geval, vindt u het kunnen dat slachtoffers van misdaad de overheid dagvaarden wanneer de politie niet in staat bleek hen te beschermen? Mij lijkt dat het logische gevolg van alle eieren in de politiemand leggen...

 
At 17/8/08 17:09, Anonymous Anoniem said...

@joris verdonk

Ja, voor mij mag iedereen een proces aangaan tegen de overheid....zou overigens niet de eerste keer zijn. En ik weet niet waar je precies naartoe wil met dat staatsonderwijs...bedoel je dat om niet bevooroordeeld te zijn, iemand beter naar een privé-school gaat, met een ander programma ? Dat mag voor mij ook, waarom niet. Wel moet men dan bereid zijn om een staatsexamen af te leggen, wil men tot het hoger onderwijs toegelaten worden. Maar niemand belet je, om dat te doen.
Als je wil zeggen dat het staatsonderwijs niet degelijk is, ben ik niet akkoord, ik denk dat ons onderwijs op wereldniveau staat. Daarover bestaan tabellen.

Gunther

 
At 17/8/08 17:59, Anonymous Anoniem said...

@ Gunther uit Gent

Ik weet niet wat 'Joris Verdonk' bedoelt met zijn verwijzing naar staatsonderwijs, maar ik doelde niet op het niveau ervan, dan wel op de indoctrinatie door leerplannen. Het doet me denken aan dat citaat van The Economist-oprichter Thomas Hodgskin "Men had better be without education than be educated by their rulers."

Elk leerplan bevat steeds een bepaalde graad van propaganda en indoctrinatie, los van het 'niveau' van de onderwijsinstelling. Wanneer JM Keynes volgens het leerplan onderwezen moet worden in de lessen geschiedenis als de 'redder' van de mensheid na de beurskrach van 1929 en het leerplan zwijgt over de nefaste gevolgen daarvan die pas in de jaren '70 duidelijk werden onder de vorm van stagflatie, stelt dat leerplan een bepaald vooroordeel voorop: het Grote Gelijk van Keynes, los van de economische werkelijkheid. Idem voor het ophemelen van de 'sociale verworvenheden' en het aanvallen van het 'kapitalisme' tijdens de 'industriële revolutie' terwijl de praktijken toen helemaal niet 'kapitalistisch' maar 'corporatistisch' waren door de vervlechting van grootindustrie en overheid.

En hoe je het ook bekijkt: dat is propaganda!

 
At 17/8/08 22:06, Anonymous Anoniem said...

Inderdaad, Guillaume, dat was mijn punt ook. Alexandra Colen stelde de treffende vraag in één van haar schrijfsels enkele jaren geleden op de Brussels-Journal over Duitsland en het verbod op thuisonderwijs daar: "Elke vorm van onderwijs impliceert een vorm van indoctrinatie, maar wie heeft het meeste recht om kinderen te indoctrineren: de ouders of de overheid?"

En Gunther, ik vind ook dat mensen hun kinderen naar private scholen mogen/moeten sturen zodat ze zelf kunnen kiezen aan welke leermethode, welk niveau en welk curriculum ze hun kinderen willen onderwerpen. Ik begrijp wel niet dat jij ze dan de toegang tot universiteiten wil ontzeggen. Wat dan als een private universiteit wel bereid zou zijn om de alumni van die private scholen zonder staats-leerplan toegang tot hun opleidingen te verschaffen?

 
At 17/8/08 23:55, Anonymous Anoniem said...

Wat mij is opgevallen onder die 50reacties hierboven zijn de twee volgende:

-- Een anoniemeling verwijst naar Michael Moore's absurd filmpje "Bowling for Columbine" als een 'argument' in de discussie over individueel wapenbezit. Nog iemand die geen onderscheid kan maken tussen kwaliteit en kwantiteit. Het is niet omdat het "wereldberoemd" is dat het waardevol zou zijn, beste anonieme. Hitler en Saddam waren wereldberoemd, en Michael Moore is dat ook, vooral onder selectieve racisten, afgunstigen, onzekeren, en andere Amerika-haters. Hoe iemand langer dan 2 minuten naar Moore kan luisteren (en vooral visueel kijken), en dan die man nog 'serieus' nemen of beschouwen, dat is voor mij een volkomen raadsel. Dat soort van 'niveau' ligt zo ver in mijn verleden.....

-- Marc Vanfraechem verwijst naar zijn lezerschap van "The New York Review of Books" om zijn manifeste Amerika-haat te ontkennen, terwijl die bron waarschijnlijk er precies een belangrijke oorzaak van is. Verder, andere culturen om de haverklap "onbeschaafd" noemen, omdat ze andere waarden aanhouden, dat is een soort van "gezagsargument" (vooral wanneer gesteund door 'The New York Review of Books') dat Johan Sanctorum in principe moet afkeuren. Tenminste als hij konsekwent zou kunnen zijn.

 
At 18/8/08 01:09, Anonymous Anoniem said...

Naar wat ik hoor, woont u in de VS, meneer Huybrechts. Wat vindt u van vrij wapenbezit en dat recente vonnis in de zaak DC c/ Heller? Of breekt u misschien liever andermans' reacties af zonder zelf een mening te hebben?

 
At 18/8/08 03:41, Anonymous Anoniem said...

@ Joris Verdonk

Een directe vraag van een serieuse participant (geen 'Hugo' dus) verdient een direct antwoord.

1) Mijn positie over wapenbezit kan kort samengevat worden in twee algemene punten.

-- Het recht op zelfbescherming moet gerespecteerd worden, en dat omvat ondermeer dat mensen de mogelijkheid moeten hebben om zich te kunnen bewapenen met 'redelijke' wapens en op 'verantwoordelijke' wijze.

-- De maatschappij (via de overheid) moet dat individueel recht kunnen reguleren, wat er op neer komt van te specifieren wat "redelijk" en wat "verantwoord" kunnen betekenen in deze context. Die regulering moet op democratische wijze gebeuren, i.e. via het parlement en met juridisch 'toezicht'. In een continentaal land gelijk de VS gebeurt dat best op 'lokaal' niveau, i.e. van de individuele staten. Wat betekent REDELIJK? Persoonlijk vind ik dat de beperkingen (of regulering) direct zou moeten betreffen: de aard van de wapens (simpele revolvers, geen automatic wapens, bazookas etc...) en de geautoriseerde plaatsen van wapendracht (bijvoorbeeld zeker in eigen huis, maar niet overal daarbuiten). Wat betekent VERANTWOORDELIJK? Wel, de wetgever moet specifieke criteria 'ontwikkelen' of bepalen om het recht op wapenbezit weg te kunnen nemen van zwakzinnigen, criminelen, etc...

2) Het volgt logischerwijze dat ik tevreden ben met de recente herontdekking van het Tweede Amendement door de Supreme Court. In de Palmer case in de jurisdictie van Washington DC ging het om een absoluut verbod op privaat wapenbezit door de lokale overheid. Na deze beslissing van de Supreme Court moeten de Mayor en de City Council van Washington DC nu een regulering uitwerken die 'redelijk' wapenbezit toelaat voor 'verantwoordelijke' burgers. Deze beslisssing is er enkel kunnen komen omdat er in recente jaren enkele nieuwe rechters werden benoemd tot de Supreme Court (voordracht van de President, goedkeuring door de Senaat) die de Constitutie meer 'serieus' nemen dan sommige van hun voorgangers.

 
At 18/8/08 03:46, Anonymous Anoniem said...

Is het niet beangstigend dat het vonnis maar de meerderheid van één stem had? Stel u voor dat Bush een Democraat geweest was...

 
At 18/8/08 04:08, Anonymous Anoniem said...

Dit is geen kwestie van Democraten versus Republikeinen. Er zijn talrijke Democraten die voor wapenbezit zijn en er zijn ook talrijke Republikeinen die voor een meer stricte regulering van wapenbezit zijn. Trouwens de NRA***, een organisatie die naar mijn mening extremistische standpunten verdedigt in deze context, geeft financiele steun aan zowel Democratische als Republikeinse parlementairen. Maar, het is wel zo dat de proportie van 2nd Amendment defenders hoger ligt bij de Republikeinen dan bij de Democraten. In het algemeen, zijn Amerikaanse parlementairen veel onafhankelijker van hun partijbesturen, en meer 'gebonden' aan 'condities' binnen hun staat of regio.

Er is ook niets "beangstigend" aan het feit dat wetgeving EN rechtspraak gradueel veranderen over de tijd. In een democratie is dat een uiting van het feit dat wat leeft onder de bevolking zich moet kunnen reflecteren in de drie grote machten van de overheid. In een particratie, daarentegen, daar kunnen ze zelfs de ganse constitutie 'uitkleden' of vervangen door een andere, zonder dat de bevolking enige inspraak krijgt.

(***) Mijn afkeer voor de naief-linkse (en cultureel-destructieve) ACLU is nog groter dan mijn afkeer voor de 'rechtse' NRA.

 
At 18/8/08 11:43, Anonymous Anoniem said...

"Mijn afkeer voor de naief-linkse (en cultureel-destructieve) ACLU is nog groter dan mijn afkeer voor de 'rechtse' NRA."

Dat vind ik een vreemde stelling voor iemand die de VS ophemelt, terecht of niet. Ik vind beide organisaties net de vertaling van het volwassen politiek-maatschappelijk debat in de VS. De ACLU die met private fondsen burgers helpt in hun strijd tegen de overheid, en die apolitiek is: zowel ML King als de KKK kregen ACLU-hulp in hun processen.

"Er is ook niets "beangstigend" aan het feit dat wetgeving EN rechtspraak gradueel veranderen over de tijd. In een democratie is dat een uiting van het feit dat wat leeft onder de bevolking zich moet kunnen reflecteren in de drie grote machten van de overheid. In een particratie, daarentegen, daar kunnen ze zelfs de ganse constitutie 'uitkleden' of vervangen door een andere, zonder dat de bevolking enige inspraak krijgt."

Sorrie, Marc. Ik vind dat ergens wel beangstigend, en al zeker je link naar democratie als legitimeringsgrond. Ik geloof niet in democratie als een spel van cijfers en meerderheden, maar als een participatief debat binnen de strikte limieten die de grondwet de overheid oplegt. Het is zoals Vincent DR hier ooit nog gezegd heeft: "Wat is de lakmoesproef voor echte democratie? Zolang je bang bent dat je grootste vijand aan de macht komt, wil dat alleen maar zeggen dat je de overheid niet genoeg beperkt hebt!"

"In het algemeen, zijn Amerikaanse parlementairen veel onafhankelijker van hun partijbesturen, en meer 'gebonden' aan 'condities' binnen hun staat of regio."

Dat hoor ik vaak zeggen, maar in de praktijk zien we toch vaak stemmen in het congres van alle GOP'ers tegen alle Dems, op enkele luttele uitzonderingen na zoals Hagel, Paul, Rohrabacher of Lieberman. Althans die kritiek hoor ik vrij vaak bij Glenn Beck (bvb. in zijn recent interview van Ann Coulter).

 
At 18/8/08 15:07, Anonymous Anoniem said...

Geer Van N: en wie bepaalt dan wat de limietregels zijn van de grondwet? Een minderheid of wat? Bottom line is dat in een democratie de meerderheid beslist, eventueel een versterkte meerderheid. Die meerderheid zou zelfs de democratie kunnen afschaffen, en ja, ik kan het niet anders draaien dan dat democratisch te noemen. Maar ik heb geen angst van mijn mede-burgers, en ik ga ervan uit van hun gezond verstand belet zoiets te doen. Hun belangen sporen normaal samen met de mijne, toch zeker om het democratisch systeem in stand te houden. En blijkt 'mijn' maatschappij bereid de democratie af te schaffen, dan is er wellicht een groter probleem.

Angst voor de wet van het getal is een schijnprobleem in democratisch denken. Waar ik wel een hekel aan heb, is dat ik niet mag participeren in het democratisch proces; erger nog, dat gesteld wordt dat ik 'vertegenwoordigd' wordt, terwijl dat klinklare nonsens is, want zowel juridisch als feitelijk moet bij vertegenwoordiging de vertegenwoordigde de uiteindelijke baas zijn, quod non.

Jou idee van democratie adement angst uit voor democratie.

Ik zou het meer appreciëren mocht je tenminste gewoon zeggen dat je voor verlicht despotisme bent ipv voor democratie.

Tot slot, met jou angst voor evolutie in moraal, wetsopvatting en rechtspraak, zouden we nog altijd in een feodaal tijdperk leven.

 
At 18/8/08 17:58, Anonymous Anoniem said...

@ Geert van N.

Dank u voor redelijke commentaar. Ik zal proberen van mijn positie verder te verduidelijken.

1) Inderdaad, een politiek-maatschappelijk debat behoeft vele participanten. Mijn punt was dat zowel de NRA als de ACLU doorgaans extremistische standpunten verdedigen. Er zijn talrijke andere participanten in het Amerikaanse politiek-maatschappelijk debat die capabel zijn om redelijke posities te verdedigen en geen extremistische.

2) Mijn afkeer voor de ACLU is groter dan voor de NRA, omdat het ACLU veel grotere schade aanricht aan de maatschappij.

-- De NRA houdt zich maar bezig met 1 kwestie: wapenbezit. Zij is extremistisch en verzet zich tegen elke beperking op wapenbezit (inclusief machineguns enz...). Dat is natuurlijk absurd. De essentie van de 2nd Amendment is dat de vrije burger zichzelf (onmiddelijk en kortstondig) moet kunnen beschermen tegen slechterikken (tot de overheid kan ingrijpen). Het is een absurde interpretatie van de 2nd Amendment te zien als een soort bescherming van de burger tegen de eigen democratische overheid. En het getuigt van wereldvreemdheid van te denken dat individuele gewapende burgers zich zouden kunnen beschermen tegen een totalitaire/autoritaire overheid.

-- De ACLU daarentegen is ook al geruime tijd in handen van extremisten komen te vallen. Echter, zij houdt zich bezig met bijna alles in de maatschappij, en richt daardoor veel meer schade aan. U heeft wel een zeer naieve (en geidealiseerde) visie van de contemporele ACLU (niet die van dertig jaar geleden). Heel kort samengevat: zij volgt een agenda die regelmatig nieuwe individuele 'rechten' inventeert zonder noodzakelijke concomitante individuele plichten te willen erkennen. Soms doet zij wel nuttig werk, hier en daar, maar doorgaans is de ACLU positie er een van legalism-run-amock. Die organisatie is in handen gevallen van perverse zelfhaters van de eigen beschaving, en die die beschaving zo vlug mogelijk willen afbreken.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>