18 augustus 2008

Jongste Friedman-telg wil anarcho-kapitalistisch Utopia bouwen (Vincent De Roeck)

Vergeet Somalië of New Hampshire! Anarcho-kapitalisten hebben immers een nieuwsoortig nirvana gevonden, en niemand minder dan Mark Twain wordt aangegrepen om de idee achter dit libertarisch nirvana te rechtvaardigen. Volgens de overlevering raadde Mark Twain iedereen in de jaren 1800 immers aan om land te kopen “omdat ze met de productie ervan gestopt zijn”. Deze week kreeg ik via mede-IFF’er Pieter Cleppe een link doorgestuurd naar de website van het “Seasteading Institute”, het nieuwste project van Patri Friedman, de zoon van de anarchistische veelschrijver David Friedman en de kleinzoon van de Nobelprijswinnende monetarist Milton Friedman.

Dit instituut werd begin deze maand boven het doopvont gehouden en draagt “Production Resuming” (met een knipoog dus naar het eerdere citaat van Mark Twain) als slogan. Ook geld is geen probleem: het instituut beschikt nu al over een budget van miljoenen dollars’s, o.a. dankzij de gulle gift van Peter Thiel, de oprichter van PayPal en ook zelf een radicale libertariër, die met zijn 500,000 USD de grootste individuele donor van het project zou zijn. Patri Friedman werkte naar eigen zeggen al jaren aan dit “seasteading”-idee en wil het project binnen twee jaar al helemaal operationeel hebben.

Patri Friedman’s “Seasteading Institute” wil in de baai van San Francisco, en later ook elders, kunstmatige eilanden aanleggen, of andere structuren (platformen, waterforten, …) die geschikt zijn voor permanente bewoning en autonoom van het vasteland kunnen opereren. Deze autonome oceaangemeenschappen, het dichtste bij zowel Waterworld-toestanden als het anarcho-walhalla dat we kennelijk kunnen komen, moeten volgens Friedman en zijn kompaan Wayne Gramlich nadien ook fungeren als proefbuizen voor sociale, politieke en juridische experimenten.

Net als zijn vader is Patri Friedman gefascineerd door het anarcho-kapitalisme, maar net als andere jongeren heeft Patri niet het geduld van zijn vader en wil hij de anarcho-samenleving nog in zijn leven verwezenlijkt zien. En omdat al het beschikbare land in de wereld eigendom is van staten, beschouwt Friedman de oceanen en internationale wateren als laatste échte opties om nieuwe “gemeenschappen” te stichten. Of dit allemaal in orde is met het internationaal recht weet ik niet, maar het project op zich verdient alvast mijn steun. En ook als postume hulde aan Robert Nozick, de auteur van “Anarchy, State and Utopia”, kan dit project zeker tellen.


Meer over dit project op www.seastanding-institute.org.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


18 Comments:

At 18/8/08 12:03, Anonymous Anoniem said...

Om even uit de lucht te vallen.

Anarcho kapitalisme lijkt mij iets dat je aanhangt omdat je het toevalig op Wikepedia bent tegengekomen. Ik ben er zeker van dat er interessante teksten en boeken over geschreven zijn. Maar daar lijkt het ook bij te blijven. Anarchistisch kapitalisme heeft zo mogelijk nog meer als de meeste vrije markt ideologieen, problemen om mensen te inspireren.

Bij mijn weten heeft er nog nooit in de geschiedenis een moment plaatsgevonden waarin grote groepen van mensen, plots de heilzame werking van de kapitalistische markt ontdekken. Laat dus staan om hier een omverwerping van de staat mee te linken. Allé, dat zijn toch mijn bedenkingen. Hoe ga je een volledig vrij kapitalisme creeren wanneer dooorheen de geschiedenis, er nooit een draagvlak voor is geweest onder het volk?

 
At 18/8/08 12:03, Anonymous Anoniem said...

Vincent, ik dweep zelf ook graag met extreme filosofieën, maar heb toch één serieuse bedenking bij het anarcho-kapitalisme.

Volgens mij leidt dat tot een authoritair of zelfs totalitair bestuur. Als morgen de anarcho-kapitalistische maatschappij ineenstort, zal er geen staat zijn om mij tegen te houden om in een eigen gebied mijn fascistische of stalinistische staat uit te roepen. Het anarcho-kapitalisme zal uiteindelijk zichzelf kapotmaken.

 
At 18/8/08 12:03, Anonymous Anoniem said...

@ R. Beer

"Anarchistisch kapitalisme heeft zo mogelijk nog meer als de meeste vrije markt ideologieen, problemen om mensen te inspireren."

Sorry dat ik je hier moet tegenspreken, maar ideologieën zoals het libertarisme en het anarcho-kapitalisme kunnen juist WEL mensen inspireren, meer dan traditionele saaie campagnes. Kijk maar in de VS naar het jeugdige enthousiasme van een Ron Paul of in Vlaanderen naar de peilingsuccessen onder jongvolwassenen van de LDD. Hoe meer mainstream de ideologie, hoe minder schwung. Anarcho-kapitalisme is zéér inspirerend. En voor een idee dat "van Wikipedia geplukt is" zijn er toch verdacht veel intelligentsia en activisten bezig met deze ideologie.

"Hoe ga je een volledig vrij kapitalisme creeren wanneer dooorheen de geschiedenis, er nooit een draagvlak voor is geweest onder het volk?"

Opnieuw sorry voor het tegenspreken. Heb je ooit al van Somalië gehoord of van Pitcairn? En hoe kan jij weten dat de mens nooit de drang gevoeld heeft om in anarchie te leven? Je weet toch dat de mens in zijn geschiedenis langer in de wildernis dan in nederzettingen geleefd heeft. Wie zegt niet dat ze toen in anarchie leefden?

@ J. Verdonk

"Volgens mij leidt dat tot een authoritair of zelfs totalitair bestuur."

Oké, daar kan ik inkomen, maar iedereen beseft dat, en dus zal ook in een anarcho-samenleving vrijwillig beslist worden om een gezamenlijke defensiestructuur op poten te zetten. Daarbij is het volgens mij gevaarlijker om "limited government" te preken, want dat kan altijd meer intrusive worden met de tijd, dan anarchie, want dat laatste staat diametraal tegenover totalitarisme. Daarbij is de echte vraag: wie vertrouwen we met meest met onze rechten? de overheid of de mensen zelf?

 
At 18/8/08 12:04, Anonymous Anoniem said...

Tsja, een wild voorstel, maar in zekere zin waren de Verenigde Staten zelf zo'n anarchistisch project, aangezien velen voor de tirannen in Europa zijn gevlucht en er een onderkomen vinden.

r. beer: in de geschiedenis is er wel degelijk zo'n moment geweest, bv. Toen de vele Chinezen naar Hong Kong zijn gevlucht, of in feite ter gelegenheid van elke vlucht naar een vrijer land.

Echte verandering zal er niet enkel komen door te "stemmen met de voeten", maar ook door de heersende moraal te proberen te veranderen. De verlichting bijvoorbeeld, of de beweging tegen de slavernij, zijn daar goed in geslaagd. In feite voeren we nu een strijd tegen het feit dat we zelf - gedeeltelijk - economische slaven zijn.

 
At 18/8/08 12:40, Anonymous Anoniem said...

Inderdaad, deze plannen verdienen zeker aanmoediging. Zelfs al ben je sceptisch.

Reeds in de beginjaren 70 was ik betrokken bij Mike Oliver die een vrij eiland op een rif wilde bouwen, ABACO. Werd door een of ander opperhoofd weggejaagd. In begin 80 is het half gelukt in Belgie iets als “WERKGELEGENHEIDSZONES” te krijgen. In begin 90 was Mike Oliver en Eric Klien betrokken bij groots opgezette projecten ATLANTIS en OCEANEA. Een project dat tot werkelijukheid gebracht is, is een grote boot “THE WORLD”waarvan ik echter de juridische (vrijheid) situatie niet weet. En op een heel andere manier werkt het FREE STATE PROJECT in New Hampshire.

Het blijft het verlangen van mensen om zich aan de collectivistische staat te ontworstelen.Hoe moeilijk dit ook is. Interessant om de poging van Patri Friedman te volgen. Wie weet.

 
At 18/8/08 13:19, Blogger Luc Van Braekel said...

Bij dergelijke projecten kunnen de deelnemers onder elkaar er wel anarcho-kapitalistische relaties op nahouden, maar zodra zo'n project gebruikt wordt om de beperkingen van de natiestaten internationaal te omzeilen, zullen ze geboycot worden.

Er zijn pogingen geweest waarbij al dan niet kunstmatige mini-staten (bijvoorbeeld: Sealand) gebruikt werden om internationale beperkingen op casino's, gokspelen, auteursrechten, cryptografie, reclame voor tabak en alcohol, kinderporno enz. te omzeilen. Geen enkel project kan dat volhouden: natiestaten zullen desnoods militair ingrijpen om dergelijke projecten in de pas te doen lopen als ze echt een succes zouden worden en dus een bedreiging zouden vormen. Maar meestal gaan dergelijke projecten al ten onder aan intern wanbeheer nog voor ze een succes of een bedreiging kunnen vormen.

 
At 18/8/08 13:22, Anonymous Anoniem said...

Ik ben benieuwd hoe en of dit project toegankelijk zal zijn voor de wat minder kapitaalkrachtigen onder de anarcho-kapitalisten...

 
At 18/8/08 13:25, Anonymous Anoniem said...

Daarbij lijkt het me ook superduur zo’n drijvende stad. Kun je net beter ergens een eiland kopen? Ook vind ik het een vreemd idee dat het onmogelijk is om wat voor stukje verlaten land ergens op deze enorme aardkloot te vinden, waar overheden hun scepter niet zwaaien, maar dan te denken dat het wel mogelijk zou zijn om ongestoord op zee te kunnen verblijven.

Zouden bijvoorbeeld medewerkers van boorplatforms belasting kunnen ontlopen door zich in te schrijven als bewoner van het booreiland? Ik denk het niet. Als dat al niet lukt…

Als er alleen een econoom en een stel filosofen op zitten, dan wordt het nog wel getolereerd, maar als het enigszins kapitaal gaat aantrekken en succesvol wordt, zullen de duimschroeven wel worden aangehaald.

Verder ben ik het eigenlijk eens met de analyse van Luc Van Braekel, en die R(egina) Beer heeft geen flauw benul over wat hij/zij spreekt.

 
At 18/8/08 13:36, Blogger Luc Van Braekel said...

De historiek van de zeezenders (radiozenders vanop schepen in internationale wateren) is een goed voorbeeld van hoe het internationaal recht desnoods wordt gewijzigd om de belangen van de natiestaten te vrijwaren.

Vijftig jaar geleden volstond het om een boot tien kilometer uit de kust te leggen, daarop een krachtige radiozender te installeren, en zo het monopolie van de staatsomroepen in West-Europa te omzeilen en te breken. Het internationaal recht verbood natiestaten om buiten hun territoriale wateren op te treden. Juist door het succes van die zeezenders kwamen er tegenmaatregelen: eerst Europees (Verdrag van Straatsburg dat medewerking aan dergelijke projecten strafbaar stelde), vervolgens wereldwijd (VN-conferentie van Montego Bay over het zeerecht geeft elke natiestaat waar dergelijke radio-uitzendingen kunnen ontvangen worden het recht om dergelijke schepen te enteren en in beslag te nemen, waar zij zich ook bevinden).

Tegen projecten die geen succes zijn en maar wat in de marge rommelen, zal men het niet de moeite vinden om op te treden. Maar wordt het wel een succes, dan mag je verwachten dat er op een dag helicopters boven die kunstmatige eilanden verschijnen, waarna mariniers zich met touwen naar beneden laten glijden. En wie weten zullen de eigenaars dan na een jaar of 20 procederen wel een schadevergoeding kunnen krijgen van één of andere internationale rechtbank.

 
At 18/8/08 14:07, Anonymous Anoniem said...

@ Michael Freyns

Staat anarchie wel diametraal tegenover totalitarisme? Is ook dat geen cirkel waarbij anarchie aan totalitarisme grenst? Les extrêmes se touchent, weet je wel...

 
At 18/8/08 14:07, Anonymous Anoniem said...

Ik ben het eens met Joris in deze discussie. Duitsland kende onder de Weimar-republiek een soort van straatanarchie, die nadien vrijwillig getransformeerd werd in een nazi-dictatuur.

 
At 18/8/08 14:08, Anonymous Anoniem said...

De moeilijkheid bij het vinden van een stukje land is de souvereiniteit, waar het tot nu toe altijd op stuk gelopen is. Geen enkel land is bereid de souvenreiniteit over ook maar het kleinste eiland af te staan.

 
At 18/8/08 18:45, Anonymous Anoniem said...

@ Geert v.n.

Uw tweede zin lijkt me in directe contradictie te staan met uw eerste zinnetje.

Het is niet zo maar toevallig dat de Weimar straatanarchie getransformeerd werd in een nazie-dictatuur. Het eerste fenomeen helpt het tweede fenomeen te verklaren. En het is zeker geen 'argument' voor utopische denkbeelden.

@ Vincent d.r.

Het is weer heel vlot geschreven. Maar, waarom blijf jij zo aandringen om toch maar te bewijzen dat je nog zeer jong zijt, en dus gemakkelijk voor utopische ideeen kunt vallen.

Het feit dat het hier gaat om een project in San Francisco Bay zou toch al een duidelijke waarschuwing moeten zijn. De huidige Mayor en de City Council van SF gedragen zich nu al geruime tijd gelijk linkse anarcho-kapitalisten die zich niets moeten aantrekken van het breder politiek bestel waarop hun welvaart en veiligheid berust. Ze zouden dat eens moeten proberen in autoritair Europa, of in totalitair China, of in de mafia-staat van Putin! Let's face it, American culture is very tolerant of dreamers and other nutcases. Up to a point.

Nee, Peter Thiel had die 500,000 dollar beter aan mij gegeven, en ik zou er een 'betere' bestemming aan kunnen geven. En nee, er bestaat geen short-cut (tussenweg? binnenweg?) naar een vrije en welvarende maatschappij. Men kan dat niet bekomen door zich af te zonderen in Utopia. Men kan dat enkel bekomen of behouden door hard te blijven werken aan het behouden van een 'democratische' cultuur. Werk voor het behoud van het vrijemeningsuitingsrecht, voor traditionele morele 'deugden' als eerlijkheid, werk, compassie, zelfverantwoordelijkheid, enz...en voor het organiseren van vrijemarktwerking. Utopia en kopindegronderij zullen geen uitkomst bieden.

 
At 18/8/08 19:03, Anonymous Anoniem said...

Ik meen mij ook te herinneren dat er enkele jaren geleden een eiland in de Caraiben gekocht werd door anarchistische miljonairs en dat hun community daar ook maar enkele maanden standgehouden heeft, niet door externe dreigingen maar gewoon door ruzie onder de bewoners. Anarchisten zijn nu eenmaal de minst sociale van alle wezens...

 
At 18/8/08 21:23, Anonymous Anoniem said...

Alle libertariërs en andere reactionnairen op zo'n boorplatform: gewoon zalig! Allemaal doen, mannen, kunnen jullie elkaar daar inpakken met jullie wilde fantasieën en ronduit domme voorstellen!

 
At 21/8/08 00:47, Anonymous Anoniem said...

Minarchisten zijn fascisten!
Enkel anarcho-kapitalisten zijn libertariers!

 
At 15/12/08 21:11, Blogger berglopertjeblog.com said...

Ik kwam het begrip ook tegen op de wikipedia.

Het lijkt me ook een vrij nieuwe politieke filosofie.

DHLland, Philipsrijk, Erwins staat, De Shelloren.

Een land zoals Monaco lijkt veel op een anarcho-kapitalistisch land. En iedereen geniet 3 dagen per jaar daar van de Formule 1 auto's. Mooie luxe jachten voor de deur, en de buurman die komt aanrijden in zijn Bentley Azure.

Ik heb een soort blauwdruk klaar. Schrik niet, ik heb een private autosnelwegen bedrijf bedacht.
Rijkswegen bestaan niet.

 
At 7/1/10 02:51, Anonymous Anoniem said...

post from libertarian.be : 'Anarcho kapitalisme lijkt mij iets...' FAIL!

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>