4 augustus 2008

Enkele notities...

Ik ben net terug uit de Verenigde Staten, en volg deze dagen een libertarisch seminarie in Leuven dat veertig studenten uit de ganse wereld verzamelt en georganiseerd wordt door mijn eigen Liberaal Vlaams Studentenverbond, in samenwerking met het Franse “Institute of Economic Studies” en het Amerikaanse “Cato Institute”. In deze blogpost kunnen jullie commentaren van mij terugvinden, alsmede enkele links naar interessante online beschikbare artikels.

Ik heb het hier op deze blog al verscheidene malen gezegd: de media in West-Europa zijn doorgaans anti-Israël, en ook in de Verenigde Staten, ofschoon tot op heden nog steeds de grootste bondgenootnoot van de Joodse Staat, krijgt Israël vaak een negatieve pers, en dan vooral in “progressieve” publicaties zoals de New York Times en de Washington Post. De Joods-Amerikaanse organisatie AISH gaf enkele dagen geleden haar jaarlijks rapport over de objectiviteit van de NYT inzake Israëlisch-Palestijnse relaties. U kan dit rapport hier inkijken.

Via deze link kan u dan weer mijn aangekondigd verslag van de Freedom University in Irvington (New York) terugvinden, die andermaal georganiseerd werd door ’s werelds oudste libertarische denktank, de Foundation for Economic Education. Ik had er tevens de gelegenheid om met de nieuwe voorzitter, Lawrence Reed, kennis te maken, die - zoals op deze blog al eerder aangehaald - Richard Ebeling zou opvolgen aan het hoofd van FEE. Ebelings contract liep deze zomer gewoon af en het is een FEE-traditie om contracten nooit te verlengen en zo een continue “frisse wind” te garanderen, en dit voorlopig al 62 jaar met succes.

Lawrence Reed gaf op het FEE-seminarie zijn “maiden speech” als kersvers voorzitter en stelde zijn laatste publicatie als oud-voorzitter van het Mackinac Center for Public Policy Research in Midland (Michigan) voor, de heruitgave van “Great Myths of the Great Depression”, een schitterend historisch overzicht van het inherent falen van overheidsingrijpen in de economie onder het presidentsschap van Franklin Roosevelt. Deze publicatie maakt komaf met de idee-fixe dat de GOP-presidenten voor Roosevelt échte freemarketeers waren. Zij zouden zich niet zozeer hebben laten inpakken door vermeend sociaal-darwinisme maar door een verregaand staatsinterventionisme in de economie.

Tevens werd het baanbrekende onderzoek van James Tooley over de meerwaarde van privaat onderwijs, ook (vooral?) in ontwikkelingslanden en voor straatarme personen, door Reed opgehemeld en van de nodige commentaren voorzien. De bevindingen van dit onderzoek werden verzameld in het rapport “Private Schools for the Poor”. En, hoe kan het ook anders onder libertariërs in de VS, natuurlijk kwam ook het gekende essay “A Republic, If You Can Keep It” van “ons” Congreslid Ron Paul uitgebreid aan bod.

En ook van het Europese front kan ik u een aantal updates bezorgen. Niet enkel vertoeft een goede vriend van mij en mede-IFF’er (ik noem zijn naam bewust niet, omdat ik niet weet of dit nu al publiekelijk bekendgemaakt mag worden en omdat ik hem persoonlijk de kans wil geven om er zelf over te spreken, of net niet) momenteel in Londen om er een opleiding bij de Eurosceptische denkgroep Open Europe, waarvan ik al jaren een enorme fan ben, te volgen, maar ook zal hij vanaf oktober hun Brusselse desk gaan vormgeven. Hopelijk staat dit garant voor - nog meer - sterke Eurokritische artikels.

Elsevier haalde op haar website onlangs trouwens een OE-peiling in Ierland aan waaruit onomstotelijk blijkt dat ook een tweede referendum in Ierland voor de EUSSR geen zoden aan de dijk zal brengen: bijna drie op de vier Ieren is tegen een tweede referendum en 62% van hen verklaarden om ditmaal tegen het Verdrag van Lissabon te stemmen, oftewel 9 procentpunten meer dan in juni.

Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de niet-Europese echtgenoten van Europese burgers het recht hebben om in het EU-land van hun echtgenoot te wonen. Om dit in mensentaal te zeggen: de Europese Unie heeft een eerste aanzet gegeven tot het harmoniseren van het immigratie- en integratiebeleid, en is duidelijk niet van plan om de strijd tegen schijnhuwelijken en gezinsherenigingen in de EU terdege te voeren. Dat belooft - alweer - voor de toekomst.

De citatenblog van Luc Van Braekel en de weblog van Daniel Hannan kwamen elk ook aandraven met interessante teksten, respectievelijk over de toename van de levensverwachting door global warming en de veel mildere temperaturen, en over de situatie in Bosnië-Herzegovina na de arrestatie van Radovan Karadzic en het groeiende separatisme onder de Servische minderheid daar. Hannan adresseerde op zijn blog verder ook nog de mogelijke hereniging van Wallonië en Frankrijk en de centraal opgelegde leerplannen.

In de Verenigde Staten komen de aanstormende presidentsverkiezingen stilaan in een stroomversnelling. 66% van de Amerikanen zou Barack Obama “arrogant” vinden, en John McCain begint zijn underdogpositie te cultiveren door o.a. allerlei verwijten naar het adres van Obama te slingeren over zijn “raciale campagne” en zijn Irakvoorstellen af te doen als “audacity of hopelessness”. Hillary Clinton kondigde aan om de Democratische partijconventie toe te spreken, wat de speculaties over haar eventuele VP-kandidatuur alleen maar in aantal heeft doen toenemen, ook al zou de Democratische mainstream-senator Joe Biden eveneens kans kunnen maken. Bij de GOP komt Bobby Jindal, de Indisch-Amerikaanse gouverneur van Louisiana, meer en meer in beeld als de topkandidaat voor het VP-ticket, alhoewel ook de zichtbare Minister van BuZ Condoleezza Rice daar nog niet volledig afgeschreven lijkt.

De presidentsverkiezingen leven echt overal in de Verenigde Staten, althans dat is mijn perceptie van de alomtegenwoordige affiches daar. In New York City waande ik mij in Obamaland, maar amper een half uurtje commuter rail verder, in Westchester County (upstate New York) om precies te zijn, waar ik een FEE-seminarie bijwoonde, zwaait John McCain de plak en domineren zijn affiches het straatbeeld. Nu wonen er waarschijnlijk een pak minder kiezers in residentiële gebieden als Westchester dan in de metropool New York, maar toch wijst deze enorme discrepantie op de sterke polarisatie van de Amerikaanse politiek. De “haves” lijken massaal voor McCain te kiezen, terwijl de “havenots” eerder geneigd lijken om de lege change-rhetoriek van Obama te volgen, en daar er meer “havenots” zijn, lijkt een overwinning van Obama in november stilaan onafwendbaar te worden. De laatste peilingen geven Obama 48% van de stemintenties, tegenover slechts 40% voor McCain…

Interne peilingen van de Libertarian Party geven dan weer aan dat meer dan 10% van de Amerikaanse kiezers overwegen om deze keer écht op een third party-kandidaat te stemmen. De LP hoopt met Bob Barr het gros daarvan achter haar naam te zetten, maar voorlopig komt Barr in publieke peilingen niet verder dan 5%. Het andere libertarische boegbeeld, Ron Paul, is ook druk bezig. Op 2 september houdt hij in Washington zijn Campaign for Liberty officieel boven het doopvont. Jesse Ventura en Barry Goldwater Jr. hebben al toegezegd om dan te komen spreken. Ondertussen verkiest de “neutrale” media liever de samenzweringstheorieën van Barack Obama te volgen dan John McCains, Bob Barrs of Ron Pauls campagne.

1 Comments:

At 4/8/08 21:59, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

1) Het verslag over de Freedom University 2008 op je website was zeer interessant en informatief. Vermits de lezingen van Ivan Pongracic van Hillsdale College in Michichan je "absolute" voorkeur wegdroegen, hoop ik dat je nu op hun mailing list staat (die van Hillsdale College) om hun gratis maandbladje "Imprimis" te krijgen. Bijvoorbeeld het Juli nummer bevat speeches van gekende 'rechtse' personaliteiten over "Citizenship" en ook over "Immigration and National Security". Ik zeg dat omdat ik vrees dat je misschien onvoldoende het belang van 'cultuur' (in de zin van cultureel-bepaalde gedragspatronen) inschat om individuele vrijheid realistisch te kunnen bekomen en, nog belangrijker, behouden.

2) Wat de Amerikaanse presidentsverkiezingen betreft zijn je opiniepijlingen al weer achterhaald. Uw cijfers betreffen de goestingen van ondervraagden. Wanneer men kijkt naar de opinies van "likely voters" dan liggen Obama en McCain nu nek-aan-nek (beide plus-minus 44%). Niettemin zou Obama 'normaal' moeten winnen na 8 jaren van een Republikeinse president. Anderzijds wordt het Congress nu gecontroleerd door de Democratische partij, en is het Congress nog veel minder populair dan Bush. De voters zullen twee keer moeten nadenken alvorens zoveel macht in 'dezelfde' handen te leggen.

3) Ik denk dat Bob Barr (ex-Republikeins Congresslid) een grove fout maakt door voor de Libertarian Party op te komen als Presidenstkandidaat. Daardoor kan hij alleen maar helpen om Obama verkozen te krijgen, door potentiele stemmen weg te nemen van McCain. Hopelijk speelt Ralph Nader eenzelfde 'spoiler' rol aan de linkerkant, en kan hij helpen van de negatieve impact van Barr gedeeltelijk te neutraliseren. Het is precies diezelfde Nader die 'verantwoordelijk' is voor het feit dat Al Gore nooit President s kunnen worden. Het is zeker niet de eerste keer dat meer dan 10 procent van de kiezers overweegt van voor een third-party kandidaat te stemmen. De 'eigenaardige' Perot heeft indertijd meer dan 20 procent gehaald. De interne strijd over 'klemtonen' tussen verschillende soorten van 'conservatieven' en libertijnen kan best bevochten en beslecht worden binnen de Republikeinse partij, op elk niveau en in elke verkiezing op het federale niveau en op dat van de 50 staten. Het is contra-productief van dat uit te vechten via third-party candidacies. De gemeenschappelijke vrijheidsagenda moet belangrijker zijn dan persoonlijke belangen en ijdelheid.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>