13 juli 2008

Vrij wapenbezit is voortaan een individueel recht (Vincent De Roeck)

Zoals aangekondigd: een tekstje over de laatste ruling van het Amerikaanse Hooggerechtshof inzake vrij wapenbezit. Twee weken geleden, op donderdag 26 juni om precies te zijn, was ik mijn ontbijt aan het nuttigen in een Grease-achtige diner naast de “Quality Inn” aan Philadelphia Airport in de Verenigde Staten toen de programma’s op alle televisieschermen één voor één stopgezet werden voor “breaking news”. Die ochtend vaardigde het Amerikaanse Hooggerechtshof immers haar eerste vonnis in meer dan dertig jaar tijd uit over de draagwijdte van het Tweede Amendement: het recht op vrij wapenbezit. Sommigen in de diner stonden enthousiast recht en schreeuwden instemmende geluiden. Anderen kropen dieper in hun jassen en keken eerder somber. De emoties die dit vonnis in de States opwekte én de media-aandacht daaraan waren mij volledig vreemd. In Europa is een “grondwet” dan ook meer een vodje papier dan in de VS en bij ons zijn wapenrechten niet meteen van primordiaal belang, dit in tegenstelling tot de States. Om van het latente gebrek aan media-aandacht voor juridische processen zonder Jef Vermassen nog maar te zwijgen, maar dat is een andere zaak.


De ruling van het Supreme Court in de zaak “District of Columbia vs. Heller” maakt voor eens en altijd komaf met het recht van lokale overheden om het wapenbezit van haar burgers te verbieden. Tot voor deze uitspraak kon het Tweede Amendement immers op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, naargelang de politieke en filosofische voorkeuren van de personen aan de macht: ofwel ging het om een collectief recht waarbij enkel bepaalde categorieën van ordediensten (de “militia”) wapens mochten dragen, ofwel ging het om een individueel recht op vrij wapenbezit.

Het Supreme Court sprak zich twee weken geleden met vijf tegen vier voor deze tweede interpretatie uit. Het verbod op vuurwapens in D.C. werd herroepen. Het Hooggerechtshof voegde aan haar vonnis zelfs toe dat het recht op vrij wapenbezit zich ook uitstrekt tot het recht op zelfverdediging binnen het eigen huis. Doordat dit vonnis in de VS precedentstatus heeft, zullen op termijn ook in andere steden de beperkingen op vrij wapenbezit én -dracht teruggeschroefd moeten worden. Vooral de stad Chicago met haar lange traditie van bendeoorlogen vreest voor de gevolgen van het afschaffen van hun verbodsbepalingen inzake wapenbezit.


Hoewel de “National Rifle Association” zelf geen partij was in dit proces en het ondersteunende werk vooral door het “Cato Institute” op zich genomen werd, waren het toch de NRA-prominenten Wayne LaPierre en Chris Cox die de mediascène na de bekendmaking van dit vonnis domineerden, naast natuurlijk de anti-wapenprofeten met verhaaltjes over dode kinderen en straatcriminaliteit.
This is a great moment in American history. It vindicates individual Americans all over this country who have always known that this is their freedom worth protecting! (…) Our founding fathers wrote and intended the Second Amendment to be an individual right. The Supreme Court has now acknowledged it. The Second Amendment as an individual right now becomes a real permanent part of American Constitutional law. (…) Anti-gun politicians can no longer deny that the Second Amendment guarantees a fundamental right. All law-abiding Americans have a fundamental, God-given right to defend themselves in their homes. Washington, D.C. must now respect that right.
De gekleurde Indiaan Bobby Jindal, de huidige Republikeinse gouverneur van Louisiana en door vele analisten getipt als potentiële vice-presidentskandidaat onder John McCain, was één van de meest gevraagde commentatoren in de Amerikaanse talkshows van die dag. Niet enkel koestert hij een haat-liefdeverhouding met het Hooggerechtshof (in dezelfde week moest hij door een ruling van het Supreme Court een wet in Louisiana terugtrekken die de doodstraf voor pedofielen mogelijk maakte), ook geldt hij als één van de grootste voorstanders van traditionele conservatieve waarden.


Ook het feit dat de NRA hem in zijn gouverneursverkiezing geholpen heeft door al haar leden op te roepen tegen de zittende Democratische gouverneur te stemmen, zal in dat opzicht wel meegespeeld hebben. Zij had het immers aangedurfd om in de nasleep van Katrina alle wapens in burgerhanden te verbieden en ganse magazijnen te laten confisqueren, en dat was bij de strikte constitutionalisten van de NRA in het verkeerde keelgat gegleden. Jindal prees de benoemingen van George W. Bush want zonder hen had het vonnis waarschijnlijk een omgekeerde uitkomst gehad en deed een oproep aan het Hooggerechtshof om zich voortaan niet meer met pure deelstaatszaken te moeien. Jindal lanceerde het plan om pedofielen verplicht chemisch te laten castreren en wou niet opnieuw door datzelfde Supreme Court tegengehouden worden.

Tot slot benadrukte Jindal wel ook nog dat deze uitspraak enkel toepasbaar was op totale verboden, en dus niet op gedeeltelijke of tijdelijke verbodsbepalingen, of op beperkingen via vergunningen, bezinningsperiodes en achtergrondchecks.


Het volledige vonnis vind je op www.nra-ila.org/Heller.pdf.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


8 Comments:

At 13/7/08 01:07, Anonymous Anoniem said...

Die Bobby Jindal is een typische Republikeinse extremist, net als de NRA-bonzen. Het is toch typerend dat zij enkel GOP-congresleden endorsen, terwijl er ook bij de Democraten wapenrechtenverdedigers zijn. Wie wil nu in godsnaam chemische castratie verplichten voor mensen? Moeten zij veroordeeld zijn, of volstaat een medisch attest? En de doodstraf? Ook zonder veroordeling misschien?

 
At 13/7/08 04:17, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

Twee opmerkingen:

-- Bobby Jindal is geen "Indiaan". Zijn ouders waren immigranten uit India in Asia. Hij is dus een Indier of, beter, een Indische Amerikaan.
Indianen noemt men "Native Americans" of soms ook wel "Indians" (in een enge Amerikaanse context), maar nooit "Indian Americans". Deze laatse term slaat gewoonlijk op Amerikanen van Indische (Aziatische) afkomst.

2) De ruling van het Supreme Court betreffende wapenbezit maakt zeer waarschijnlijk NIET "voor eens en altijd komaf" met het recht van lokale overheden om wapenbezit te verbieden. Ook al bestaat er een lange traditie om vorige rulings te respecteren (daar bestaat een fancy latijnse uitdrukking voor), niettemin zijn er genoeg precedenten van nieuwe rulings die vorige rulings 'herzien' of 'ongedaan' maken, zodat men gerust kan verwachten dat er nieuwe rulings hieromtrent zullen komen, naarmate de maatschappij verder evolueert. Maar dat kan wel ettelijke election cycles duren. Er kunnen ook nieuwe omstandigheden komen die tot herziening kunnen dwingen.

 
At 13/7/08 05:50, Anonymous Anoniem said...

Hugo, het valt me altijd weer op hoe licht ontvlambaar het onderwerp vrij wapenbezit is. Ik vind het jammer dat de discussie vaak niet over de feiten gaat maar over de vermeende slechte motieven van de voorstanders/tegenstanders ervan.

Ik wil binnenkort het boek "More Guns, Less Crime: Understanding Crime and Gun Control Laws" van John R. Lott gaan lezen. Hier alvast een interview met hem: http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/493636.html.

Standaardopmerkingen als "Elke gek kan in Amerika een wapen kopen" en andere onzinnige stellingen helpen de discussie volgens mij niet verder. Ik denk vaak wel dat tegenstanders van vrij wapenbezit er zelfs tegen zouden zijn als ze wisten dat de criminaliteit erdoor zou afnemen; en omgekeerd, dat voorstanders van vrij wapenbezit er zelfs voor zouden zijn als de criminaliteit erdoor zou toenemen.

Wat mij betreft graag een inhoudelijke discussie hierover zonder persoonlijke aanvallen enzo.

 
At 13/7/08 05:56, Anonymous Anoniem said...

Marc, je beide opmerkingen hebben nauwelijks met de tekst te maken: of Jindal nu van de Indiaanse dan wel van de Indische minderheidsgroep komt, is totaal irrelevant. Idem voor jouw reactie dat deze ruling niet per definitie door de lagere rechtbanken gerespecteerd zal worden: in theorie is dat wel het geval.

 
At 13/7/08 20:21, Anonymous Anoniem said...

voor mij het symbool van de VS : de stars and stripes met een colt er bovenop...het blijven cowboys.

professor ramenas

 
At 13/7/08 21:08, Anonymous Anoniem said...

@ David

Mijn bedoeling was van 2 kleine feitelijke correcties aan te brengen. Het was niet mijn bedoeling van een positie te verdedigen m.b.t. wapenbezit. Ik heb geen enkele opmerking gemaakt die een standpunt probeerde te verwoorden. Had ik dat wel gedaan dan zou mijn opmerking ofwel relevant, ofwel irrelevant, geweest zijn. Maar, vermits ik dat niet heb gedaan, is uw opmerking omtrent "relevantie"....irrelevant.

Ik heb ook nergens verwezen naar wat "lagere rechtbanken" zouden doen. Ik heb wel geschreven dat de Supreme Court in de toekomst bijna zeker zich nog meerdere keren over de betekenis van de 2nd Amendment zal moeten uitspreken. Dat is het gezond verstand zelve, vermits dit altijd een betwistbaar onderwerp zal blijven. Vincent was dus verkeerd als hij zou denken dat er "voor eens en altijd komaf werd gemaakt" hieromtrent.

Als u iemand het verwijt van "irrelevantie" zou willen toesturen, richt u dan op die onnozelaar 'professor ramenas'. Die moet 'professor' zijn in een kleuterschool, want die geraakt niet verder dan wat schelden gelijk op een shoolplein....

Tenslotte, als Jindal geen "Indiaan" is, maar wel een Indier of een Indische Amerikaan, dan denkt ik wel dat ik een kleine 'dienst' bewijs aan de lezers door die correctie te maken. Of denkt u dat de wereld gediend zou zijn door het verspreiden van verkeerde informatie?

 
At 14/7/08 13:53, Blogger Luc Van Braekel said...

Ik wens hier, als reactie op David, uitdrukkelijk te stellen dat ik Marc Huybrechts dankbaar ben om de correctie die hij aanbracht met betrekking tot Jindal. Ik kende die Jindal niet, en heb hem dus via dit artikel leren kennen. Ik zou dan ook wellicht in de toekomst zelf gesproken hebben over de "Indiaan Jindal" en dus foutieve informatie verder hebben verspreid, ware het niet dat Marc Huybrechts mij door zijn correctie daarvoor behoed heeft.

Maar een opmerking als die van David dat zo'n correctie "nauwelijks iets met de tekst te maken heeft", wat is de relevantie daarvan eigenlijk? Sinds wanneer mogen aperte en factuele fouten niet meer rechtgezet worden met de bedoeling om verdere verspreiding van foutieve informatie te voorkomen?

 
At 14/7/08 17:40, Anonymous Anoniem said...

@ Luc vb

Verdorie, ik schreef over 2 "feitelijke correcties", terwijl het eerder om "factuele fouten" (in het artikel van Vincent) ging. Hopelijk heeft Marc v.f. dit allemaal niet gelezen, want hij zou me terecht buizen in het vak Nederlands.

Bobby Jindal wordt misschien de Republikeinse 'Obama' binnen 8 jaar of zo. Hij is nog zeer jong, rond de 36 jaren, en is dus een Indische Amerikaan. Beide ouders waren emigranten uit India, maar Bobby is een echte Amerikaan en geen 'Indier'. Juist gelijk Bill Clinton (en ook Obama) is hij zeer intelligent en was ook (gelijk Bill C) een Rhodes Scholar. Maar, in tegenstelling met BC en met Obama, lijkt hij over meer 'vaste waarden' te beschikken en dus misschien over een sterkere (morele) ruggegraat. Hij heeft zichzelf een moeilijke taak gesteld, i.e. Louisiana (een relatief armere en slechtbestuurde staat) terug op een betere 'weg' te zetten. Het is een Herculean task.

U zal wel merken dat Jindal als moderate-conservatief meer op mij trekt dan op libertarier Vincent d.r., maar ik ben blij dat Vincent hem in zijn artikel heeft vermeld. Ik verwacht niet dat McCain hem zal kiezen voor vice-p, maar zou hem natuurlijk wel graag zien als echte vice-president.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>