18 juni 2008

Welk deel van "neen" begrijpen de Eurofielen niet? (Vincent De Roeck)

Gisteren bevestigde David Miliband, de Britse minister van buitenlandse zaken, in het House of Commons dat het Vereningd Koninkrijk goed gevolg zou geven aan de vraag van de Europese Commissie om de ratificatie van het Verdrag van Lissabon niet te laten vertragen of afspringen na de "no-vote" in Ierland. Voorlopig ziet het er naar uit dat alle landen, uitgezonderd het thuisland van de immer betrouwbare Vaclav Klaus en zijn "Obcanska" burgerdemocraten Tsjechië, de Europraat slikken en het zelfbeschikkingsrecht van de Ieren ondergeschikt maken aan de eisen van Brussel. Ook het Europees Parlement keurde gisteren een soortgelijke resolutie goed, waarbij de idee voor een tweede volksraadpleging in Ierland feitelijk aanvaard werd.

Een zelfde kwinkslagredenering werd ook ten tijde van Nice gemaakt: toen stemde Ierland de tweede maal wel voor het superverdrag. Ondertussen gaat de EU verder het verkeerde pad op en kreeg Jacques Barrot, nochtans in een eerder leven meermaals veroordeeld voor fraude met overheidsmiddelen en corruptie, onlangs een nieuw takenpakket binnen de Europese Commissie. Hij is voortaan "Eurocommissaris voor Justitie, Vrijheid en Veiligheid", een ronkende naam die al even weinig inhoudt dan het pakket bevoegdheden waarover hij voortaan moet waken, nu Lissabon afgewezen is. Ik moet er dan ook geen tekening bij maken dat Barrot ook voor een tweede referendum in Ierland is: zijn nieuwe topjob hangt immers volledig van de ratificatie van het Verdrag van Lissabon af.

Op dezelfde avond als David Miliband in het Lagerhuis onomwonden verklaarde het Lissabon-verdrag alsnog te ratificeren, organiseerde de denktank "Open Europe" een conferentie in datzelfde Westminster voor Britse activisten en de pers met Declan Ganley, de pro-Amerikaanse Ierse ondernemer die de drukkingsgroep "Libertas" oprichtte en succesvol de neen-campagne in Ierland vorm heeft gegeven. Ganley werkte enige tijd voor het "Foreign Policy Research Institute" in Philadelphia en maakte nadien furore met "Rivada Networks", een militair telecombedrijf dat vooral in Irak aanwezig is.

Een vriend van mij, die in Londen woont, was wel aanwezig op de conferentie en hij mailde mij vandaag zijn bedenkingen daarbij. Ganley begon zijn toespraak naar verluidt met de volgende woorden: "It appears that you have a government that not only denies you a voice, but ignores the voice of my country. Gordon Brown must now do the honourable thing. He must consign this wretched treaty to the dustbin of history." Ganley zou evenwel gezegd hebben dat hij geen Euroscepticus was, maar een Brussels-scepticus, dat hij het Verdrag van Lissabon niet wil doorgevoerd zien, onder welke vorm dan ook, en dat het Verenigd Koninkrijk de EU nooit zal mogen verlaten.

Ganley gelooft immers in "een Europa" waar niet zozeer de Frans-Duitse as, dan wel de Anglosphere en Oost-Europa de plak zullen zwaaien en de bakens voor de toekomst zullen uitzetten. Ganley hekelde ook het gebrek aan openheid binnen de Europese instellingen en het latente wilsgebrek tot debat of discussie, en drukte zijn hoop uit dat de Eurocraten de "mood for change" in vele Europese landen eindelijk zouden begrijpen, dat het mislukte politieke project eindelijk terug plaats zou maken voor economische samenwerking en dat de lokroep naar méér democratie, méér transparantie en méér controle op het beleid eindelijk eens beantwoord zou worden.

Had ik van deze conferentie iets vroeger geweten, en had ik deze weken geen examens gehad, was ik ongetwijfeld speciaal voor hem naar Londen afgereisd. Volgens intimi bij de Tories, zou Declan Ganley achter de schermen ook bezig zijn met de oprichting van een eigen Eurokritische partij tegen de EU-verkiezingen van 2009. Als die geruchten waar zijn, zal ik hem hopelijk in Brussel wel eens kunnen horen spreken in de aanloop naar die verkiezingen. De Tories zouden hem natuurlijk met open armen ontvangen want zij zoeken al enige tijd geïnteresseerde EP-leden om de "Movement for European Reform", hun geplande nieuwe fractie, na juni 2009 te versterken.


Meer over de Ierse neen-campagne op www.libertas.org.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


6 Comments:

At 18/6/08 21:12, Blogger matthias e storme said...

Vincent, dat zijn geen Eurofielen meer, dat zijn Euromanen (Euromaniacs). Die lijden aan demofobie, een ziekelijke afkeer voor inspraak van het volk. Naar het woord van Bertold Brecht: als het volk hen niet aanstaat, kiezen ze een ander volk.

 
At 18/6/08 21:44, Blogger Vincent De Roeck said...

Alweer aardig wat neologismen in een reactie van een vier lijntje, professor. Na "contrafederatie" en "fobomaan" en "multinihilisme" zijn "demofobie" en "euromanie" er weer om in te kaderen ;-)

Iets anders: misschien kan je hier morgen ook iets bloggen over de uitkomst van de zitting van het Grondwettelijk Hof morgen? Ik kan er wegens examens onmogelijk geraken morgen, maar ga ervan uit dat ik de beslissing ergens wel zal kunnen terugvinden...

 
At 19/6/08 14:00, Anonymous Anoniem said...

Ik hoorde vandaag dat de een of andere communist een actie begonnen is tegen de ratificatie van het Verdrag van Lissabon, net zoals diens groot voorbeeld Jef Sleeckx in 2004 ook al gedaan had naar aanleiding van het Europees Grondwettelijk Verdrag. Hij zou naar verluidt vandaag op de Schumanplaza handtekeningen verzamelen om o.a. een hoorzitting in het Vlaams en Europees Parlement af te dwingen. Vanaf 17u vandaag dacht ik. En ook nog de volgende dagen, maar dan weet ik niet waar en wanneer...

 
At 19/6/08 14:46, Anonymous Anoniem said...

Zo zie je maar Marcel dat enkel communisten en andere debielen tegen de Europese Unie zijn, en dat stellingen als die van Vincent Deroeck puur belachelijk zijn.

 
At 19/6/08 16:37, Anonymous Anoniem said...

Hugo, ik wist niet dat de Tories in Engeland, de Burgerdemocraten in Tsjechië, de rechts-populisten in Nederland, de Unie van Democratische Krachten in Bulgarije, de Mouvement pour la France of het Vlaams Belang onder de noemer "communist" vielen... Waarschijnlijk bent u meer op de hoogte van de politiek in Europa dan Vincent, dan ikzelf, of dan de andere lezers die klakkeloos overnemen wat Vincent zegt...

 
At 19/6/08 18:10, Anonymous Anoniem said...

Open Europe voerde vandaag ook actie op de Schumanplaza. Vreemd dat de enige actieve Eurosceptische actie- en denkgroep speciaal daarvoor uit Londen moet komen, maar ja, het is een bekend fenomeen, meer dan 90% van alle bij de EU ingeschreven lobbyisten krijgen subsidies van de EU. De belastingbetalers betalen indirect eigenlijk onbekende lobbyisten om het wetgevende werk van de verkozenen des volks te beïnvloeden. Vreemde constructie als je het mij vraagt.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>