1 mei 2008

Koopkracht laten stijgen is helemaal niet moeilijk

unhappywallet.jpgHét woord van 2008 is "koopkracht". Dat woord is behoorlijk nieuw of werd vroeger toch veel minder gebruikt. En zowat elke krant en tv-journaal heeft het over de "dalende koopkracht". Volgens cijfers van de nationale bank, en het magazine Trends, daalt die overigens niet. De gemiddelde prijsstijging blijft onder de gemiddelde loonsstijging. En door de overlevende 20ste eeuwse gewoonte om de lonen te koppelen aan de inflatie, is dat zowat een zekerheid.

Maar dat neemt niet weg dat zaken duurder worden, en dat mensen die niet in het "gemiddelde" vallen, een lichte daling van hun middelen ervaren. Reden genoeg voor bepaalde winkelketens om te wijzen op hun verlaagde prijzen waarmee de koopkracht bij hén net omhoog gaat. De vrije markt "int echt", en als liberaal ben ik natuurlijk voorstander van een zo groot mogelijke vrije markt. (wat bepaalde mensen ook mogen beweren...). Toch is er nood aan een overheidsinterventie.

Wat nu, ga ik als liberaal pleiten voor overheidsinterventie in de economie? Ben ik die naam nog wel waardig dan? Natuurlijk niet. Ik pleit voor een overheidsinterventie, maar niet zozeer in ééntje die meer regels en lasten oplegt, maar ééntje die regels en lasten afschaft. De overheid roomt in België namelijk zoveel af dat zij een veel hogere impact op de prijzen hebben dan welke marktprijs ook. Taksen, accijnzen, BTW, belastingen, crisibijdrages, sociale bijdragen, ... Tonnen (letterlijk) geld gaan naar de overheid. België is één van de landen met de zwaarste belastingen ter wereld. En neen, die hoge lasten zijn niét evenredig aan ons niveau op welvaartsindexen of gelukkigheidslijstjes.

Als er, zoals nu, geklaagd wordt over de dalende koopkracht, dan is het ideale moment aangebroken om daar eens iets aan te doen. Om de koopkracht aan te pakken moeten een aantal zaken gebeuren.
Eerst en vooral: een verlaging van de BTW. Die is bij ons enorm hoog, zeker in vergelijking met onze buurlanden. In Nederland is dat 19 % BTW, in Frankrijk 19,6 %, in Duitsland 16 % en in Luxemburg 15 %. Ik stel voor om onze BTW gelijk te schakelen met het Luxemburgse tarief. Het gevolg is natuurlijk een prijsdaling voor consumenten, het stimuleren van de export (en dus van de productie) en een algemeen gunstige maatregel voor de economie. Ten tweede moeten we onze economie nog verder stimuleren. Arbeid moet goedkoper worden, zonder aan de lonen te komen. Dus moeten we de loonlasten drastisch verlagen. De loonlasten zijn idealiter bij de laagste in de Europese Unie. Dat lokt investeerders en bedrijven naar ons land, wat zorgt voor werkgelegenheid, investeringen en een goed draaiende economie. Bovendien wordt onze export dan nog meer gestimuleerd. Ten slotte moeten de algemene belastingen op inkomen naar omlaag. Dat zal zorgen voor meer consumptie of meer spaargedrag, beide uitstekend voor de economie, geeft de mensen nog meer middelen tegen de dalende koopkracht en maakt van ons land een Europese economische supermacht!

Hoe betalen we dat allemaal? Wel eerst en vooral door de terugverdieneffecten. Lagere belastingen zorgen voor een sterkere economie en meer werkgelegenheid, waardoor minder mensen werkloos zijn en dus minder mensen een uitkering nodig hebben. De bedrijven zullen meer winst maken en dus zal een lagere belasting evenveel of méér geld binnenbrengen. Lagere belastingen zorgen ook voor minder fiscale fraude. Koppel dat aan een sanering van de sociale zekerheid, waarbij misbruiken worden bestreden maar rechthebbenden niet in de kou blijven staan, een vermindering van het aantal ambtenaren door het mindere werk ten gevolge van de vereenvoudiging (die vinden overigens snel ander werk in die sterke economie) en een zuinige overheid die geen sinterklaas meer hoeft te spelen na de lastenverlagingen, en het is eigenlijk perfect betaalbaar.

Nog maar eens een bewijs dat de ideale oplossing voor sociale problemen meestal de liberale oplossing is...

Lasten omlaag = koopkracht omhoog!


5 Comments:

At 1/5/08 16:25, Anonymous Anoniem said...

Die intellectuele arrogantie van de liberale jongeren steekt zwaar tegen...

 
At 1/5/08 18:02, Anonymous Anoniem said...

Grotendeels akkoord met de auteur, maar toch een kleine verduidelijking i.v.m. de gebruikte term "sociale problemen" in de laatste paragraaf.

Er bestaat natuurlijk veel empirische statistische
'evidentie' - zowel in de vorm van historische time series data voor eenzelfde land, als cross section data vergelijkingen tussen landen - die bevestigt dat "de liberale oplossing" de beste is om hogere BNP groei (en dus hogere gemiddelde inkomensgroei) evenals lagere werkloosheid te kunnen bekomen over de tijd. Maar, dat zijn eerder macro-economische 'prestaties', die wel helpen bij het voorkomen van allerlei "sociale problemen". Niettemin zullen er altijd een ganse reeks van andere "sociale problemen" zijn die eerder te maken hebben met 'cultuur' (gedrag van mensen) en met inefficientie in overheidsuitgavenbeleid, en die onafhankelijk zullen blijven van de macro-economische prestaties, en waarop de "liberale oplossing" (van lagere belastingen, en dus lagere overheidsuitgaven, relatief ten overstaan van BNP) geen vat heeft kan hebben. Het is dus niet alleen een kwestie van belastingsdruk, maar ook van het overheidsuitgaven beleid (compositie van overheidsuitgaven en daarmeesamenhangende regelgeving).

 
At 1/5/08 18:58, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Steekt de arrogantie van dergelijke anonieme posters niet zwaar tegen. Ik zie de vakbonden schreeuwen en met vlaggen zwaaien op 1 mei en vol overtuiging proclameren dat zij de waarheid in pacht hebben, dat zij en zij alleen gelijk hebben.

Kijk, wie is er dan wel arrogant?? Zij of iemand die eens een tegendraadse mening geeft.

 
At 5/5/08 22:24, Anonymous Anoniem said...

Ik ben akkoord met alles in de tekst, maar specifiek voor de kooprkracht lijkt mij het stopzetten van geldcreatie door centrale banken een must. Want zij zijn mede verantwoordelijk voor de huidige prijsstijgingen.

 
At 29/5/08 11:00, Blogger Chris Demeyere said...

@anonymous Spijtig dat u hier komt om zaken te lezen die u zwaar tegensteken. Ik raad u het forum van Animo aan.

@simon Klopt natuurlijk, maar als België valt dat onder de ECB, en de grootste invloed komt van de Amerikaanse centrale bank. M.A.W. iets waar wij niets aan kunnen veranderen...

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>