18 mei 2008

International Herald Tribune noemt Vlamingen "geweldloze fascisten" (Vincent De Roeck)

Vorige week pakte de Frans-Amerikaanse krant "International Herald Tribune", eigendom van de centrumlinkse "New York Times", uit met een vlijmscherp artikel over de taalsituatie in Vlaanderen. Journalist Steven Erlanger sprak met tal van personen uit de Brusselse rand en distilleerde uit deze gesprekken een haatdragende cocktailtekst met als titel "Belgium teeters on a linguistic edge" en als ondertitel "As French-speakers spread north in Belgium, Flemish hear a threat". In dat artikel doet Erlanger niet enkel neerbuigend over het herwonnen zelfvertrouwen van de Vlaamse samenleving maar noemt hij de Vlamingen ook zelfs "geweldloze fascisten". Dat de IHT-redactie in Parijs gevestigd is, zegt in mijn ogen ook al genoeg over de kant van waar de wind waait. De Franstalige opiniemakers domineren het debat in het buitenland en de Vlamingen staan erbij, kijken ernaar en ondergaan de ene imago-vernedering na de andere.

Met deze éénzijdige schets van de situatie begint het artikel:
If Belgium vanishes one day, it will be because of little towns like this one, where Flemish politicians are riding a new wave of nationalism and pushing for an independent state. Liedekerke has only 12,000 inhabitants, but its elected council has caused a stir by insisting on the "Flemish nature" of the town. Not only must all city business and schooling take place in Flemish, true throughout Flanders, but children who cannot speak the language can be prohibited from taking part in holiday outings, like hikes and swimming classes. "België barst!" says the graffiti on the bridge near the train station, or "Belgium bursts," the cry of the nationalists who want an independent Flanders. But here they also want to keep the rich, French-speakers from Brussels - only 21 kilometers away, and 15 minutes by train - from buying up this pretty landscape and changing the nature of the village.
Verder vinden we in het artikel tal van citaten van inwoners die voor personen met kennis van zaken op exemplaire wijze de essentie van de situatie kunnen capteren, maar bij een onwetend internationaal publiek eerder als extreem-rechts, verzuurd, oubollig en cultuurfascistisch overkomen.
Now every day I meet people speaking French. There are days when I think I'm not in my village any more. (...) We want to keep French-speaking immigrants from Africa out of town, in the name of keeping Liedekerke unspoiled, meaning free of the crime and racial tensions of nearby Brussels. We don't want Liedekerke to become like a suburb of Paris.
De meningen van de Vlamingen in deze specifieke context worden door Steven Erlanger veralgemeend en krijgen het label van "klassieke situatie in het moderne Europa" opgespeld:
This combination of national pride, rightist politics, language purity and racially tinged opposition to big-city mores and immigration is a classic formula these days in modern Europe, a kind of nonviolent fascism.
Verder komen ook de recente pogingen aan bod van de scholen in de Brusselse Rand om Frans uit hun gebouwen te bannen, net als de beslissing van BLOSO om Nederlandsonmachtigen zonder "refund" van hun kampen naar huis te sturen, de negatieve consequenties voor de 70,000 Franstaligen in Vlaams-Brabant na een eventuele splitsing van B-H-V, de verplichting om in openbare gebouwen Nederlands te praten en de idee om niet-Vlaamse kinderen drie keer zoveel inschrijvingsgeld te vragen voor gemeentelijke activiteiten.

Na dus al eerder de Vlamingen beticht te hebben van "geweldloos fascisme" doet Erlanger er zelfs nog een schepje bovenop: de Vlaamse taalmaatregelen zijn een vorm van "legal ethnic cleansing" en de opkomst van dit Vlaamse nationalisme zal leiden tot een "war between the Flemish and the French-speaking Belgians".

Kortom, een artikel gewoon te belachelijk voor woorden, en een zelfverklaarde kwaliteitskrant als de IHT onwaardig.


Volledig artikel beschikbaar via de website van de IHT.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


12 Comments:

At 17/5/08 17:03, Anonymous Anoniem said...

Typisch die linkse bende in de wolkenkrabbers van de overbetaalde internationale instellingen! Een land of regio dat blaakt van trots en zelfvertrouwen, en zijn eigen taal, cultuur en waardenpatroon in stand wil houden, wordt zonder meer vermalen door de internationale gemeenschap en haar zelfhatend One World discours. Ik houd mijn hart al vast voor de toekomst van Nederland binnen die instellingen als TON van Verdonk zowel de PVV als de VVD decimeert en de grootste rechtse partij van Nederland wordt...

 
At 17/5/08 18:46, Anonymous Anoniem said...

Komaan, wat verwacht je van een journalist die meent dat onze taal "Flemish" is? Duidelijk een lezer van Franstalige publikaties die verwijzen naar onze taal als "Flamand".

 
At 17/5/08 19:25, Blogger David Vandenberghe said...

Bij mijn weten is Erlanger trouwens chef van het bureau in PARIJS. Hij kan op stap gaan met een zeker 'Bretoens' (allez Frans) delegatiehoofd.

 
At 18/5/08 13:52, Anonymous Anoniem said...

Zolang de franstaligen Vlaanderen blijven zwartmaken in het buitenland en o.m. de VN en de Raad van Europa met leugens en halve waarheden op ons afsturen om gelijk te krijgen, zijn nieuwe campagnes van Bourgeois verloren geld. Waar ik ook kom in het buitenland ondervind ik geenszins dat er een 'gewijzigd' Vlaams imago zou zijn. Wel is meer en meer geweten dat de problemen in België tussen de twee taalgroepen vergroot en dat een definitieve scheiding een ernstige mogelijkheid is. Wat ik graag beaam! De franstaligen spreken alleen over solidariteit als het gaat over miljarden euro's blijven krijgen van Vlaanderen, maar voor de rest steken ze Vlaanderen een mes in de rug waar het maar kan. Stop dit onrecht. Het is hoog tijd voor de Republiek Vlaanderen!

 
At 18/5/08 15:02, Anonymous Anoniem said...

In "De Zevende Dag" zei VVB-erevoorzitter Peter De Roover vandaag dat het niet Erlanger is die de term "nonviolent fascism" gebruikt, maar dat hij die woorden in de mond legt van tegenstanders van Vlaanderen. Ik heb het zonet nagekeken, en het klopt niet wat De Roover zegt, de term komt wel degelijk van Erlanger zelf.

Anderzijds komen we er niet met dergelijke artikels af te doen als "belachelijk" of het product van een "linkse bende". Op het internationale forum 'heeft' men geen gelijk, men 'krijgt' gelijk. Een gerichte PR-strategie is dus nodig. Maar het is niet met het benoemen van een 'voorlichtingsambtenaar' dat Vlaanderen zijn kansen om gelijk te krijgen zal verhogen...

 
At 18/5/08 15:05, Anonymous Anoniem said...

@Omachus: Ik erger me ook aan het gebruik van "Flemish" of "flamand" om onze taal aan te duiden, maar zolang er Vlamingen zijn die zelf militeren voor een "Vlaamse taal" (bijvoorbeeld Herman Boel) of die het streven naar een standaardtaal dwarsbomen (Brigant bijvoorbeeld, die vasthoudt aan het schrijven van 'Ijzer' in plaats van 'IJzer' omdat dit nu eenmaal de 'Vlaamse' schrijfwijze zou zijn), moeten we buitenlanders geen verwijten maken. Het is onze eigen tweedracht en het verwaarlozen en verloederen van onze eigen taal die ons op dat vlak parten speelt.

 
At 18/5/08 16:24, Anonymous Anoniem said...

@ LVB : zeer terecht opgemerkt :"Onze eigen tweedracht ...".

We hebben het gedurende bijna één jaar lang kunnen ervaren : Leterme is aan de macht, maar eigenlijk omdat hij maar 30% der kiezers kan verzamelen met zijn partij (coalitie) blijft hij toch federaal machteloos want in het zuiden van het land verenigen ze zich over de partijgrenzen heen. De Vlamingen lopen altijd maar achter het "grote gelijk" zonder hun macht te verzamelen door samen te werken.

 
At 18/5/08 17:27, Anonymous Anoniem said...

Luc,

er zijn ook Walen die menen dat er zo iets is als een Walse taal. Maar het grote verschil voor ons is dat na 1830 de mythe is gecre-eerd door Franstaligen dat er zoiets was als een Vlaamse (boerkens)taal, verschillend van het Nederlands, zodat de afscheiding van Nederland beter kon goedgepraat worden ("want jullie spraken niet eens dezelfde taal").

Telkens ik een Franstalige hoor spreken over le "Flamand" als onze taal vraag ik hem/haar of hij het "Wallon" als taal machtig is.

 
At 18/5/08 17:28, Anonymous Anoniem said...

Ik had van Vincent toch een radicalere stellingname verwacht dan dit tekstje. Dit keer geen pleidooien tegen de EU, tegen de VN of, gezien de omstandigheden, tegen Belgisch lidmaatschap van de Raad van Europa, maar maakt hij zich ervan af met enkele citaatjes. Voor mijn part: fuck de Raad van Europa en laat Vlaanderen zich als onafhankelijke vrijstaat profileren als één van de weinige landen zonder internationale engagementen buiten defensie (NAVO) en handel (EFTA, WTO, bilaterale vrijhandelsverdragen)!

 
At 18/5/08 18:25, Blogger David Vandenberghe said...

LVB er zit een verschil in het artikel gepubliceerd in de NYT en die in de IHT.

NYT:"That combination of national pride, rightist politics, language purity and racially tinged opposition to immigration is a classic formula these days in modern Europe, what critics call a kind of nonviolent fascism."
http://www.nytimes.com/2008/05/14/world/europe/14belgium.html?_r=1&scp=2&sq=belgium&st=nyt&oref=slogin

IHT:"This combination of national pride, rightist politics, language purity and racially tinged opposition to big-city mores and immigration is a classic formula these days in modern Europe, a kind of nonviolent fascism."
http://www.iht.com/articles/2008/05/13/europe/belgium.php

Ijzer ipv van IJzer lijkt mij logischer. Mij hebben ze altijd op de vingers getikt als ik meer dan één hoofdletter hanteerde. 'Vlaams' is een term die ik als een synoniem zie voor 'Belgisch Nederlands' (mengelmoes van dialect & Standaard Nederlands).

 
At 18/5/08 20:49, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

Het is natuurlijk gemakkelijk van akkoord te gaan met de inhoud van je artikel. Juist zoals De Standaard al lang geen "kwaliteitskrant" meer is op Vlaams niveau, zo ook is de IHT al geruime tijd geen kwaliteitskrant meer op internationaal niveau. Vooral nadat die krant in de handen is gekomen van de radikaal-linkse NYT, nadat de meer centrum-linkse Washington Post haar aandeel had verkocht aan NYT.

Ik heb maar 1 kleine opmerking of klachtje, i.e. ik zou de NYT niet een "centrumlinkse" krant meer noemen. Er komen daar nog wel af en toe interessante stemmen aan bod, en zij hebben ook wel enkele 'token conservative' columnisten in een zee van linkse commentatoren, maar haar redactionele lijn is tegenwoordig radikaal-links. Vooral op het terrein van internationale gebeurtenissen en van USA buitenlands beleid. Men mag zelfs gerust beweren dat de NYT redactie (en de hoofdaandeelhouder) zich op die terreinen zelfs als perverse westerse zelfhaters gedragen en soms zelfs als Amerikaanse landsverraders. Op andere terreinen, bijvoorbeeld ecomomisch beleid, kan men ze wel redelijkerwijze als "centrumlinks" betitelen.

Het is helemaal niet verwonderlijk dat de contemporele IHT in Parijs de ideologische lijn van het moederhuis in de NYT volgt. En het is dus ook niet verwonderlijk dat de de IHT "onwaardige" artikelen kan publiceren over een detail-problematiek (vanuit globaal standpunt bekeken) als interne Belgische problemen. Gelukkig gaat de NYT al geruime tijd financieel achteruit, en blijft zij gradueel haar clienteel verder verliezen zodat de 'geestelijke damage' die ze doet op lange termijn ook wel zal verminderen.

Men moet ook bedenken dat de 'Vlaamse' media zich wel hoofdzakelijk laten informeren over de USA door de radikaal-linkse NYT en haar dochter in Parijs (IHT). Het is dus niet verwonderlijk dat mensen gelijk Van Cauwelaert en Knack met een eenzijdig en bevooroordeeld beeld zitten omtrent globale problemen. En hun lezers natuurlijk ook, zoals duidelijk geillustreerd werd door sommige van de reacties op je jongste kritiek op de eenzijdige misvoorstellingen omtrent het Arabische-Israeli conflict.

 
At 1/6/08 12:18, Blogger Shiro said...

Tja kijk.... geen rook zonder vuur é. De franstaligen zijn niet altijd correct met ons, maar wij reageren daar heel slecht op. Vlaanderen heeft hypernationalistische trekjes en als jullie op het hoofd blijven kakken van elk mens dat van dat van jullie imago van Vlaemsche übermensch afwijkt is het normaal dat de internationale gemeenschap dat niet zo zeer apprecieert.

Een beetje meer nadenken, een beetje minder cultuurmasturbatie.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>