2 mei 2008

Het ANC en de ondergang van de Regenboognatie
(Vincent De Roeck)

Eén van de leuke aspecten aan mijn engagementen binnen het milieu van internationale denktanks is dat ik zo nogal wat interessante mensen kan ontmoeten. Zo ook deze week in Brussel waar ik de kans had om eens met een Zuid-Afrikaanse chirurg, of snijdokter in het Afrikaans, van gedachten te wisselen. Hij was Noors van geboorte en zijn vrouw was Brits. In 2002 hadden beide Europa voor Zuid-Afrika ingeruild. Hij kreeg er een mooie werkaanbieding en zijn vrouw had er nog familie wonen. Over het land zelf was hij unisono positief, en mijn eigen reiservaring daar indachtig, kon ik ook niet anders dan hem daarin gelijk geven. Toen ik hem echter vertelde over mijn broer Frederic - die momenteel in Antwerpen nog geneeskunde studeert en stil hoopt om het uiteindelijk tot hartchirurg te schoppen - en zijn plannen om na zijn studies toch minstens enkele jaren in Kaapstad te gaan werken in het Groote Schuurziekenhuis, daar waar Christiaan Barnard in 1967 de eerste succesvolle harttransplantatie uitvoerde, sloeg de stemming van het gesprek om.

Op vlak van gezondheidszorg gaat het immers helemaal niet goed in Zuid-Afrika, aldus die chirurg. En dat was dan het begin van een lang gesprek over het ANC-wanbeleid in het ziekenhuiswezen. Er moest hem, ofschoon hij het land en zijn bevolking bejubelde, kennelijk toch iets van het hart: mijn toeristische kijk op Zuid-Afrika of mijn broers historische blik op het Groote Schuurziekenhuis moesten er aan geloven, en dat gebeurde ook. De Noorse chirurg vertelde over een paar ziekenhuizen in de grote steden die toegankelijk zijn gemaakt voor toeristen en internationale gasten, en min of meer overeenkomen met de standaarden van bij ons, maar waar uitsluitend de rijken of de vreemdelingen verzorgd worden omdat het doorgaans private of semi-private instellingen betreft. Het echte ziekenhuisleven is immers veel minder rooskleurig dan algemeen aangenomen wordt door buitenstaanders. De scheeftrekking tussen private topziekenhuizen en de armtierige staat van het gemiddelde hospitaal in Zuid-Afrika kwam bij hem pas echt aan het licht, toen hij in het kader van zijn job tijdelijk stage moest geven aan nieuwe chirurgen in een lokaal ziekenhuis op het platteland (meer bepaald in Griekwastad, een dorp langs de autoweg tussen de mijnsteden Upington en Kimberly) en toegang kreeg tot de universiteitsarchieven inzake de geschiedenis/evolutie van de gezondheidszorg aldaar.

Wat hij in die archieven ontdekte, of wat hij allemaal tegenkwam in dat ziekenhuis, tart gewoon elke verbeelding. De anekdotes en vergelijkingen met zijn eerdere chirurgposten in Kaapstad, Johannesburg en Potchefstroom die hij aanhaalde, varieerden van gebrekkige hygiëne over een chronisch tekort aan materiaal en personeel tot zelfs openlijk zwart racisme tegenover blanke patiënten. Toen die Noorse chirurg in 2002 naar de Regenboognatie trok, geloofde hij dat Zuid-Afrika voor 1994 en het einde van de Apartheid een uitmuntende gezondheidszorg had, maar dan uitsluitend maar voor de blanke minderheid. De zwarten werden volgens de schoolboeken in Noorwegen en de verhalen in de Europese pers op alle mogelijke vlakken achteruitgesteld, en dus ook in de gezondheidssfeer. Maar al gauw begreep hij dat die voorstelling niet helemaal strookte met de werkelijkheid.

De blanke heersers hadden in de leer van Johannes Calvijn immers een enorm uitgewerkt netwerk van publieke ziekenhuizen opgebouwd dat gans Zuid-Afrika overspande, tot zelfs in de meest afgelegen dorpen en gehuchten. En ook een tekort aan bedden bestond niet omdat elk staatsziekenhuis, waar dan ook gelegen, te allen tijde minstens 500 bedden beschikbaar moest hebben. Daarenboven waren al deze ziekenhuizen ook uitgerust met modern materiaal en konden zij eizona alle mogelijke ingrepen baas, o.a. door een overvolle bezetting van gekwalificeerd en gemotiveerd personeel, zowel zwart als blank. Uit zijn onderzoek aan de universiteit bleek trouwens ook dat zwarten en blanken gelijk behandeld werden in deze ziekenhuizen en dat zowel zwarte townships als blanke residentiële wijken op gelijke voet met elkaar stonden op vlak van investeringen in nieuwe ziekenhuizen. Idem trouwens voor de autonome Bantustans, de thuislanden voor bepaalde zwarte stammen. Volgens de documenten die de Noorse chirurg bestudeerd heeft, had eizona 100% van de Zuid-Afrikaanse bevolking in 1994 binnen een zekere afstand toegang tot hoogwaardige publieke ziekenhuiszorg.

Hoewel de bewuste chirurg in Europa opgevoed was en pas naar Zuid-Afrika emigreerde lang na de val van de Apartheid, en wij hem dus niet van racisme of blanke suprematie kunnen beschuldigen (daarbij gaf hij mij ook helemaal niet die indruk), geraakte hij er mettertijd meer en meer van overtuigd dat het apartheidsregime op politiek vlak misschien dan wel anti-zwart was, maar dat die ingesteldheid zich zeker en vast niet manifesteerde op vlak van gezondheidszorg en andere overheidsdiensten. De chirurg nuanceerde wel dat hij eigenlijk geen volledig beeld heeft op bijvoorbeeld het onderwijssysteem of de andere publieke diensten van het apartheidsregime en hij zich daar dan ook niet ten gronde kan over uitlaten, maar op vlak van gezondheidszorg was hij wel degelijk goed op de hoogte, en kon hij in eer en geweten verklaren dat de zwarten voor 1994 een betere gezondheidszorg hadden dan vandaag. De blanken ook, maar dat is in onze ogen vanzelfsprekend.

In tegenstelling tot de ziekenhuizen die toeristen doorgaans aandoen, geven die op het platteland de echte aanblik van 14 jaren verwaarlozing, wanbeleid en wetteloosheid onder ANC-bewind. De Noorse chirurg in kwestie claimde sociaal-liberaal te zijn, dus ook van ideologische anti-ANC-opvattingen kan hij niet meteen beschuldigd worden. In het bewuste ziekenhuis van Griekwastad, dat nog tot de betere van het platteland behoort, want anders zouden de universiteiten dat niet gebruiken voor hun stages, waren ramen gebroken en viel de elektriciteit om de vijf botten uit. Wanneer hij de hospitalen uit de buurt bezocht, was het daar nog erger: ongedierte in de operatiezalen, kapotgeslagen materiaal, leeggeroofde voorraadkasten, veel te weinig personeel, fraude en corruptie, drugverslaafden die gewoon in de gangen verblijven, daklozen en krakers die de kamers inpalmen, verkrachtingen van verpleegsters én patiënten, en meer van dat fraais. Het ANC heeft geen nieuwe ziekenhuizen gebouwd sinds 1994, maar heeft anderzijds ook nauwelijks nog geïnvesteerd in die rurale hospitalen. Volgens de Noorse chirurg zijn vandaag nog maar amper 7-10% van de bedden van 1994 effectief beschikbaar voor patiënten. Een schande voor het rijkste land van Afrika, én zeker voor een land dat tot voor kort, toch zeker op vlak van gezondheidszorg, als volwaardig westers gold.


Het gesprek met de Noorse chirurg was voor mij niet meteen schokkend, want ik ken de negatieve spiraal waarin de Zuid-Afrikaanse samenleving zich bevindt maar al te goed uit vergelijkende rapporten, reportages en mediaberichten, maar dat het er echt zo slecht aan toe zou gaan op vlak van gezondheidszorg wist ik niet. Het ANC beloofde onafhankelijkheid en welvaart, maar kon geen van beide beloftes inlossen. Zuid-Afrika overleeft vandaag enkel nog maar via buitenlandse infusen en internationale hulp, en ook welvaart is er niet, tenzij dan voor de kleine clan ANC-apparatsjiks die hun imperium opgebouwd hebben op de miserie van de zwarte bevolking. Maar zoals die chirurg - die vanaf september trouwens een semesterlang gastcolleges zal geven in Noorwegen en er luidop aan denkt om met zijn vrouw definitief terug te keren naar Europa - ons gesprek ook besloot: zodra het volk begrijpt dat de anti-blanke propaganda van het ANC hen geen propere steden, werkende ziekenhuizen, goede scholen of degelijke jobs oplevert, zal het met de ANC-alleenheerschappij snel bergaf gaan. Fingers crossed, dus.


Ter informatie: op bovenstaande foto zien jullie mezelf (met cowboy-hoed op de huifkar) en mijn familie poserend voor het monument van de Slag bij Bloedrivier tijdens onze laatste vakantie in Zuid-Afrika. Meer foto's kunnen jullie via deze link bekijken.

12 Comments:

At 2/5/08 01:00, Anonymous Anoniem said...

De ANC-junta die sinds 15 jaar de lakens uitdeelt in de Republiek Zuid Afrika wordt inderdaad gekenmerkt door wanbeleid, economisch verval en wetteloosheid. Maar in tegenstelling tot die chirurg ben ik niet zo optimistisch over de afloop ervan. De ANC wil gewoon een nieuw soort apartheid instellen, maar dan één van zwarten in de regering tegen blanken in de industrie. De zwarten krijgen massa's kado's van de ANC en als ze te kritisch worden, worden ze ofwel gearresteerd ofwel geïndoctrineerd met verwijzingen naar vroeger onder blanke dictatuur en de bevrijding van dat juk door de ANC. En zolang de internationale gemeenschap braaf verbroedert met de Mandela's van deze wereld, zal er bij de ANC niets bougeren.

Om de ANC-praktijken te illustreren, een recent voorbeeld: met een symbolenstrijd is men de blanken aan te pesten en tracht de ANC de aandacht af te schuiven van hun wanbeleid dat het land in een regelrechte vrije val stort naar historisch gezeik. Ipv massale moordpartijen, zware criminaliteit, opgang van moslimfundamentalisme, e.a. het hoofd te bieden, of gewoon de torenhoge sociaal-economische problemen, kijkt de ANC toe en doet er niets aan, terwijl de RZA afglijdt naar het "niveau" van de rest van Afrika. De symbolenstrijd omvat de verandering van de naam van de hoofdstad Pretoria in "Tschwane" en ettelijke andere steden in soortgelijke Bantoenamen. Met dergelijke idiotieën weet de ANC-junta sympathie bij de zwarten te winnen die afgeleid worden van de dagelijkse problemen in het land.

De echte hamvraag is evenwel of die chirurg gelijk gaat krijgen en het Zuid-Afrikaanse volk het doodlopende straatje van de ANC zal verlaten, of dat de ANC het land verder zal kunnen blijven verzieken. Ik twijfel ook of de hervormers überhaupt de macht kunnen heroveren via stemhokjes in de RZA, en niet eerder Mao's visie zal moeten worden toegepast: de macht komt uit de loop van een geweer.

 
At 2/5/08 01:00, Anonymous Anoniem said...

De teloorgang van Zuid-Afrika lijkt mij inderdaad ook onafwendbaar. Iedereen met enige competentie, zoals doktoren, ingenieurs, niet-corrupte politie-agenten e.a. ontvluchten het land. Ook jouw Noorse chirurg is dat van plan. Als Atlas zijn schouders ophaalt, stort de wereld in. Eigenlijk gebeurt in Zuid-Afrika wat veel linkse intellectuelen graag willen. Europa en de VS zouden met luide stem moeten verklaren dat keizer Mbeki en voorganger Mandela geen kleren aanhebben. Maar dat is natuurlijk 'racistisch'.

 
At 2/5/08 10:58, Anonymous Anoniem said...

Ook de Nederlandse Stichting Meer Vrijheid heeft een aantal interessante artikels gepubliceerd over de ondergang van Zuid-Afrika onder ANC-bewind.

http://www.meervrijheid.nl/index.html?jpzuidafrika1.htm
http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=881

Maar in tegenstelling tot de teksten van Vincent De Roeck en andere (rechtse) Vlamingen, legt de Stichting Meer Vrijheid bij monde van haar econoom Alexander Van Maanen meer nuance aan de dag.

De Apartheid was hartstikke fout. Zonder meer en het westen (Nederland incluis) heeft wat dat betreft voor tonnen boter op zijn hoofd. Men beleed met de mond de afkeer van de rassenonderdrukking, maar via de achterdeur kwamen geld, wapens en economische middelen in massale stromen Zuid Afrika binnen. De CIA en de MI 5 werkte nauw samen met de Zuid Afrikaanse geheime dienst BOSS in de strijd tegen het ANC maar ook de door de Sovjetunie , DDR en Cuba gesteunde communisten in Angola en Mocambique. Nadat de Portugezen in 1975 deze kolonien, na 10 jaar bloedige oorlog, hadden opgegeven nestelden zich het Oostblok er. Offichieel om de Afrikanen te helpen, maar de Russen waren netzoals de Amerikanen alleen maar geinteresseerd in de omvangrijke grondstoffen van zuidelijk Afrika.

Om diezelfde reden hebben de westerse landen, na de val van het Communisme, Nelson Mandela aan de macht geholpen. Niet uit solidariteit met hem, maar om Zuid Afrika stabiel te houden en verzekerd te zijn van de toegang tot het goud en de diamanten van het land. Mandela's grootste prestatie is het geweest om het land (voorlopig) te behoeden voor een burgeroorlog. Ik zeg voorlopig, want veel van de door hem gedane beloften zijn nog altijd niet ingelost. Het grote merendeel van de zwarte bevolking is nog altijd zo arm als een kerkrat, de rassenspanningen nemen weer toe en, zoals in het artikel al aangegeven, de corruptie en de misdaad grijpen om zich heen.Bovendien begint Mandela zich te veel te verlustigen in zijn rol als 'messias' en verleist hij het contact met zijn eigen achterban. Radicalere groepen als het PAC of AZAPO winnen terrein.

Hoe nu verder met dit mooie land?. Ik denk dat Zuid Afrika alleen te redden is, als het westen het steviger binnen haar invloedssfeer brengt. Geen kolonialisme, maar wel een duidelijker presentie. Zodat Zuid Afrika kan uitgroeien tot de motor die het hele continent zo dringend nodig heeft.

 
At 2/5/08 13:05, Anonymous Anoniem said...

South Africa sucks! Let it sink into the ocean! Let the ANC go to hell!

 
At 2/5/08 13:47, Anonymous Anoniem said...

Grappig, dat het weer blanken zijn die menen te moeten oordelen over anderen... Wat een arrogantie! Leren wij het dan nooit? Tenslotte hebben wij ons verrijkt en vetgemest in heel Afrika en dat kan niet blijven duren. Daarom maken we ons druk.

 
At 2/5/08 15:05, Anonymous Anoniem said...

Hugo, uw belerend vingertje en uw zelfhaat passen niet onder een tekst als deze die eigenlijk niets verdedigt maar gewoon een aantal zaken weergeeft. Ik ken jouw achtergrond of opleiding niet, maar tot nader order heb jij geen enkele ervaring met Zuid-Afrika of gezondheidszorg (please correct me if I am wrong...), dus een minimum aan bescheidenheid is toch wel het minste.

Marcel Roele van MeerVrijheid.nl heeft inderdaad een punt. De Apartheid is nog steeds een excuus voor het ANC om niets te doen aan de enorme problemen van Zuid-Afrika. Ze cultiveren de apartheidsgedachte en blankenhaat omdat tastbare resultaten inzake sociale en economische kwesties uitblijven, na bijna 15 jaar ANC-alleenheerschappij. De zwarten ruïneren het land maar kunnen aan de macht blijven door te kakken op de blanken en hen te pesten en te verjagen. De zwarten in Zuid-Afrika hebben nochtans bijzonder veel te danken aan het blanke bestuur, het zijn de blanken geweest die Zuid-Afrika hebben uitgebouwd, zoals ook die Noorse chirurg terecht aanhaalt. De levensstandaard van de zwarten onder het "regime van gescheiden volksontwikkeling" was veel hoger dan die van de zwarten in andere Afrikaanse landen. Vandaag is er nauwelijks nog een verschil. Wiens schuld is dat dan?

 
At 2/5/08 23:39, Anonymous Anoniem said...

Interessant artikel, Vincent, en mooie foto van het 'velt'.

1) Het 'probleem' van Zuid Afrika vandaag is dat de grote meerderheid van de bevolking met een 'Afrikaanse' cultuur (en gedragspatronen) zit, terwijl de ANC-elite vroeger op westerse universiteiten door het Marxisme werd 'besmet'. Dat is een rampzalige combinatie voor de toekomst. Het is dus niet verbazend dat er vandaag goede hospitalen zijn voor de nieuwe 'Nomenclatura', en dat de rest snel 'achteruitgaat'.

2) Tja, die Hugo dat is een hopeloos geval. Die denkt dat "wij" nooit zullen willen leren, terwijl hij zelf eigenlijk doof is en blind blijft voor empirische observaties. En wie denkt dat "wij" rijk zouden zijn omdat wij ons "vetgemest" zouden hebben in Afrika, dat is een economische analfabeet. De oost-aziaten die hebben een onvoorstelbare minachting - en terecht! - voor dat soort van 'linkse' westerse nonsens.

3) Danish Dynamite heeft wel (min of meer) de juiste 'conclusie', maar hij trekt die uit de verkeerde tekst. Immers, er stond niets in die tekst (door Marcel geciteerd) dat een dergelijke conclusie zou justifieren. Die "econoom" van de Nederlanse Stichting Meer....heeft duidelijk ook niets te vertellen over "economie", maar komt af met de gebruikelijke IRRELEVANTE media-nonsens over (echte en vermeende uitbuiting in het verleden). Kan die man zichzelf niet de simpele vraag stellen: 'Als het vroeger (onder vermeende 'uitbuiting') zoveel beter was voor de doorsnee (zwarte) burger, en vandaag 'zonder uitbuiting onder zelfbestuur' is het zoveel slechter, hoe zou die vermeende uitbuiting een 'verklaring' kunnen geven voor de toestand vandaag? Kortom, die "econoom" is zo een beetje van hetzelfde niveau als 'onze Hugo op IFF', maar hij schrijft (of klinkt) wel een beetje meer gesofistikeerd.

4) Wie de toekomst van Zuid Afrika wil kennen die moet gewoon naar de buren in Zimbabwe kijken. Maar, het gaat wel wat langer duren, want die 'boers' dat waren geen Engelse koloniale 'settlers'. Die 'Afrikaners' die dachten van te (kunnen) blijven, gelijk echte pioniers.

 
At 3/5/08 10:17, Anonymous Anoniem said...

@ Marc Huybrechts en andere lezers van deze reacties.

Mea culpa. Na het commentaar van Marc Huybrechts over de economische skills van "Alexander Van Maanen" ben ik hem eens gaan opzoeken. Ik ken de man niet, maar dacht na een vlugge lezing ervan dat het om "Peter Van Maanen" ging, en dat is natuurlijk wel een topeconoom. Sorry voor de verwarring.

http://www.petervanmaanen.nl/

 
At 3/5/08 18:02, Anonymous Anoniem said...

@ Marc Huybrechts

Wie de toekomst van Zuid Afrika wil kennen die moet gewoon naar de buren in Zimbabwe kijken. Maar, het gaat wel wat langer duren, want die 'boers' dat waren geen Engelse koloniale 'settlers'. Die 'Afrikaners' die dachten van te (kunnen) blijven, gelijk echte pioniers.

Ik weet toch niet of daar enig verschil tussen is. De "settlers" in Rhodesië zijn geen gewone kolonialen, maar ergens ook wel pioniers. Zij zijn ook daarheen geëmigreerd om er te blijven. En de banden (cultureel, economisch en militair) tussen Rhodesië en de Unie van Zuid-Afrika hebben van de "settlers" in Rhodesië toch ook echte "boers" gemaakt. Zelfs hun Engels heeft al een ander accent dan elders (zie bvb. de film "Blood Diamond" daarvoor).

 
At 3/5/08 18:38, Anonymous Anoniem said...

@ evelyne

Ik denk dat de waarheid in dit geval ergens in het midden ligt (eerder uitzonderlijk, want ik geloof helemaal niet in het linkse relativistische sprookje dat alles in de wereld 'grijs' zou zijn). Maar ik ben niet genoeg 'expert' over de geschiedenis van het zuiden van Afrika om daar veel over te kunnen zeggen. Er zijn verschillen en gelijkaardigheden. Waar ik wel vrij zeker van ben is dat het in de RZA nog "wat langer gaat duren". Misshien gaat die nieuwe ANC-topman, die polygamistische Zulu, het beter doen dan zijn in-Europese (en Russische) Academie-opgevoede voorganger. But, I would not bet 'the farm' on it.....

 
At 4/5/08 13:00, Anonymous Anoniem said...

Peter Van Maanen is helemaal geen "topeconoom", maar gewoon zo'n rabiate ultra-liberaal die in alles de kant van het grootkapitaal en de multinationals trekt tegen het hogere belang van de burgers of de samenleving in. Zij zijn de doodgravers van het liberalisme als sociaal-emancipatorische volksideologie.

 
At 5/5/08 01:24, Anonymous Anoniem said...

@dv:

Van Maanen is in mijn ogen zeker een topeconoom. Naar ik weet, heeft hij tot nu toe vooral de business cycle theorie van de OOstenrijkse School vergeleken met de Keynesiaanse en die van monetaristen. Wetenschappelijke werken zonder uitlatingen over multinationals en "hogere belang van burgers en samenleving" (wat dat ook moge betekenen). Waar haalt u uw vreemde beschuldiging vandaan?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>