9 april 2008

Vlamingen missen inderdaad politiek doorzicht... (Johan Sanctorum)

Ik kom hier even beknopt terug op een eerder gepost artikel ('Het wraaksein is gegeven') en de reacties daarop. De Vlamingen missen, zoals Marc Van Fraechem zegt, inderdaad politiek doorzicht.

Ter attentie van de heer Marc Huybrechts, en eventuele andere, door structureel analfabetisme geteisterde dwergpygmeeën, die nooit met hun neus tot aan het schoolbord zijn geraakt, wil ik het nog één keer herhalen: binnen de Belgische context werd en wordt het territorialiteitsbeginsel misbruikt om het Franstalig imperialisme strategisch te dekken.

Het Arbitragehof heeft inderdaad in 1986 (om precies te zijn, Arrest 17 van 26 maart 1986, blz 11) de grondwettelijke basis van de territorialiteit (één regio, één taal, één wetgever) bevestigd. De omzetbrief Peeters is er o.m. op gebaseerd. De fijne, Latijnse paradox is echter, dat deze legale consolidatie moet dienen om Vlaams grondgebied af te kopen, telkens de Vlamingen nieuwe bevoegdheden eisen. De massale Franstalige inwijking in Vlaamse randgemeenten en verder Vlaams Brabant, wordt daarbij als breekijzer gebruikt. De corridor tussen Wallonië en Brussel is, naast het voortbestaan van België zelf, een van de grote Franstalige obsessies. Ik weet niet in welk idyllisch Vlaams gat de heer Huybrechts woonachtig is, maar in mijn gemeente Overijse, geprangd tussen Brussel-19 en Wavre, weet elke Vlaming het, zonder het te durven uitspreken: ooit, in een of andere staatshervormingsronde, zal dit gebied als wisselmunt gebruikt worden en bij Wallobrux worden ingelijfd, dan hebben ze ineens hun corridor. Ga in de post, bij de kruidenier, de supermarkt: Franstaligen worden in hun eigen taal bediend, hetgeen hun zelfvertrouwen nog doet toenemen.

Tot zover het ‘territorialiteitsbeginsel’, door de Vlaamse underdog gehuldigd, die niet door heeft dat zijn gebied beetje bij beetje wordt verkocht, in ruil voor een fictieve autonomie en andere borrelnootjes. Het zegt genoeg dat de grote pleitbezorger van dat beginsel, Prof. E. Vermeersch, van de ene op de andere dag zogezegd flamingant geworden, al direct aanbood om twee Vlaamse faciliteitengemeenten aan het Brussels gewest over te dragen. Alstublieft, dankuwel.

Dat brengt me tot een ander aspect van mijn column, waarover eveneens hardnekkige misverstanden blijven bestaan. De Gravensteengroep, hoe jammer ook, is geïnfiltreerd door Belgicistisch revisionisme, met diezelfde professor als ‘mol’. Toen Ludo Abicht en ik een opiniestuk bij De Standaard wilden publiceren, dat écht de Vlaamse onafhankelijkheid op de agenda wilde zetten, heeft de professor alle trukken uit de kast gehaald om het artikel tegen te houden. Brecht Arnaert heeft dat soort verschijnselen in een tekst van hem benoemd: de Vlamingen dreigen het democratisch deficit van de ‘Belgische ziekte’ (coulissenpolitiek, gesjacher, intriges, lobbying) over te nemen. En jawel: Ludo Abicht moest zijn handtekening terugtrekken, Vlaamse topintellectueel Vermeersch kreeg het bij De Standaard gedaan dat het artikel niét werd gepubliceerd.

Dat kan als verder antwoord gelden aan Marc Van Fraechem: inderdaad, de Vlamingen hebben geen fierheid en geen doorzicht. Slechts twee leden van heel de Gravensteengroep, J.P. Rondas en Bart Maddens, hadden op dat moment de ballen om zich kritisch tegen de professor op te stellen. De rest van de verzameling ‘progressieve intellectuelen’ plooide als riet, uit persoonlijk opportunisme, en uit schrik om deze BV-masquotte te verliezen.

Tijd voor mij om op te stappen. De geschiedenis zal oordelen wie het hier bij het rechte eind had...

Johan Sanctorum
http://www.visionair-belgie.be/

7 Comments:

At 9/4/08 13:13, Blogger Adhemar said...

Beste,

Het opiniestuk waarover u spreekt, is dus uiteindelijk níét in De Standaard gepubliceerd.

Is ze ergens anders (liefst on-line) terug te vinden?

 
At 9/4/08 14:31, Anonymous Anoniem said...

Jawel, op mijn eigen website:
http://www.visionair-belgie.be/Artikels/Electrabel.htm

Voor meer achtergrondinfo, zie:
http://www.visionair-belgie.be/Artikels/Gravensteen.htm

JS

 
At 9/4/08 18:08, Anonymous Anoniem said...

Drie opmerkingen.

1) Als een "door structureel analfabetisme geteisterde dwergpygmee" heb ik natuurlijk een totaal andere visie op het begrip "fundament" dan grote intellectuelen (of ze nu 'Vlaams' zouden zijn of niet). Andere onpretensieuse pygmeeen (of is het pygmeeers?) zullen wel met mij akkoord gaan dat precies het "misbruik van het territorialiteitsbeginsel" in Belgie (om Franstalig imperialisme te dekken) juist bevestigt dat het territorialiteitsbeginsel NIET het fundament is van de Belgische constructie. En de realiteit van de "fictieve autonomie" bevestigt dat verder.

2) In deze context van IFF was het wel degelijk deze pygmee, en niet de geachte heer Vanfraechem (noch de heer Sanctorum) die er op wees dat het echte fundament van Belgie - dus de reden waarom het blijft bestaan - "de gemakzucht" van vele Vlamingen is. Maar, het is wel typisch voor contemporele intellectuelen van "gemakzucht" te verwarren met een gebrek aan "politiek doorzicht". Intellectuelen zijn immers dikwijls geneigd van op andersdenkenden (en vooral het gewone 'plebs') het etiket van "dom" (of gebrek aan doorzicht) op te plakken. Vermeende intellectuelen houden immers niet van tegenspraak. Dus nee, in de ogen van deze pymee zijn Vlamingen niet dommer dan anderen, maar dikwijls meer gemakzuchtig.

3) Het belangrijkste punt dat deze pygmee probeerde te maken in zijn commentaar was dat "soevereiniteit" zinloos is zonder een duidelijke afbakenende "territorialiteit". En daar is geen antwoord op gekomen van de woordkramende intellectueel. En dat "principes" dikwijls niet veel om het lijf hebben in de Belgische context, en dus dat "misbruiken" courant voorkomen, dat is iets dat deze pygmee evenzeer kan betreuren als arrogante Vlaamse intellectuelen.

 
At 9/4/08 18:53, Anonymous Anoniem said...

Ik vind het niet netjes dat Johan Sanctorum een criticus als 'dwergpygmee' bestempelt. Dat is zijn intellectueel niveau, dat ik altijd zeer geapprecieerd heb, onwaardig. Wel vind ik dat zijn analyse overeind blijft, zeker wat het Gravensteenverhaal betreft. Naar het schijnt, zo hoor ik uit betrouwbare bron, worden er nu ook andere 'radicalen' zoals Peter De Graeve geviseerd.
En ja, getuigenissen van bewoners uit de Vlaamse rand, dat is sterker dan tien theoretische bespiegelingen. Zolang België blijft bestaan, is het territorialiteitsgedoe gebakken lucht.

 
At 18/8/08 18:16, Anonymous Anoniem said...

Aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip Van België,

Betreft peterschap project "70 Burgemeesters tegen alle vormen van geweld",


Door het succes en het enthousiasme van de reeds 80 Burgemeesters voor deelname aan het project 70 Burgemeesters tegen alle vormen van geweld met vooral het geweld op vrouwen, kinderen en senioren, ben ik sinds 24 oktober 2007 op zoek naar een peterschap voor deze unieke sensibiliseringscampagne.

Zoals u weet zijn wij geen organisatie maar 81 kunstenaars, 80 Burgemeesters en hun gemeenschappen, de Vredesstad Ieper en een meterschap die dit project tegen alle geweld vooral het geweld op vrouwen en kinderen op rails hebben geplaatst.
Om het project te versterken werd er een meter en peterschap aangeboden, het meterschap is aanvaard door Mevr Caroline Gennez, het peterschap daarentegen is aangeboden geweest aan 8 Vlaamse ministers die tot het bereiken van de 70 Burgemeesters het peterschap konden aanvaarden.

Van de 8 ministers hebben de heren Bert Anciaux en Geert Bourgeois bedankt voor het peterschap, Vlaams minister president Kris Peeters en de overige 6 ministers is er geen reactie binnengekomen. Omdat er geen interesse bestaat vanwege de Vlaamse ministers waarschijnlijk omdat dit project niet de uitstraling heeft van een erkende organisatie en maar een burgerinitiatief is die ondertussen wel gesteund word door 80 Burgemeesters en de vredesstad Ieper, is Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip van België nog onze laatste kans om het peterschap van dit project van 80 Vlaamse Burgemeesters te aanvaarden.

Tot en met 1 september bied ik het peterschap aan daarna gaat het project alleen verder met een meter.


Omdat het grote succes van dit project het vormen van een ketting aangeboden door de vredesstad Ieper in hun lakenhalle betreft en omdat de Vlaamse ministers niet de interesse vertonen in het peterschap van de inmiddels 80 Burgemeesters tegen alle vormen van geweld op vrouwen en kinderen in onze samenleving, wil ik uit dankbaarheid dit grote succes schenken aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip van België. Dit peterschap is protocollair zonder eisen. Uitgaande van het project is er een special hand gemaakt voor het peterschap die bestaat uit een recht-opstaande hand met wijd opengespreide vingers met in de handpalm het symbool van de Vlaamse gemeenschap en op de rugzijde het symbool van de 70 Burgemeesters, (een leeuw met eigen identiteit, 70 klauwen waarvoor elke klauw staat voor een Burgemeester en zijn gemeenschap tegen alle vormen van geweld). Dit special hand voor het peterschap wordt eveneens gratis geschonken en blijft eigendom van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip van België waar het peterschap aanvaard werd.
Tot slot wil ik nog melden dat dit project enkel bestaat uit geëngageerde Burgemeesters tegen alle vormen van geweld, geen meelopers en ik hoop dat wij op een geëngageerde Koninklijke Hoogheid kunnen rekenen als peter.Met vriendelijke groeten Enca Caen.
(N.B, onder de 70 Vlaamse Burgemeesters bevinden zich 50 Burgemeesters die het project Mayors For Peace ondersteunen onder leiding van de Vredesstad Ieper, meer info ivb het project kan u terugvinden op www.martinuvijn.be, doorklikken op project 70 Burgemeesters).


Enca Caen

Verlorenbroodstraat 6a

9820 Merelbeke.

 
At 6/9/08 11:35, Anonymous Anoniem said...

Hallo daar juff/mevr Liesbet,

Mag ik even een idee voorstellen?,

Dit sensibiliseringsproject van de Burgemeesters zou iets moeten opbrengen voor onze burgers tegen het geweld in onze samenleving.

Zou het evt een idee zijn om een debat-dag, (namiddag) te organiseren in het Vlaams-parlement waarbij een politie-criminoloog op rust maar nog steeds gevraagd als gastdocent op onze Vlaamse universiteiten het project en het thema geweld zou toelichten en een debat op gang te trekken wat er zou kunnen verbetert worden in onze samenleving teneinde het geweld beter aan te pakken en of zoveel mogelijk te vermijden. Daarbij doen we een oproep naar alle Vlaamse Burgemeesters om aanwezig te zijn, een introductie van het thema wordt voorgesteld door de Ambassadrice van het project gevolgd door een speech van de Ambassadeur Martin over de sensibiliseringscampagne van de Burgemeesters, een woordje van de peter en de meter en daarna een toespraak door de politie-criminoloog. De Burgemeesters kunnen evt de problemen van hun steden en gemeenten voordragen en aankaarten teneinde het problematisch debat over geweld in onze samenleving en wat wij ertegen kunnen doen te evalueren. Dit thema moet dringend aangekaart worden in het Vlaams-parlement met daarbij een uitgestoken hand met uitnodiging tot een debat naar de federale volksvertegenwoordigers. Op het einde van het debat kan de Ambassadrice het hand van het peterschap overhandigen aan de heer Bart Somers.

Alvast denk ik persoonlijk dat op deze manier ons belastingsgeld goed besteed wordt ter verbetering van onze samenleving.

Denkt u over dit idee eens na Liesbet.

Met vriendelijke groeten Enca Caen

Alvast kan ik de Burgemeesters actief als Vlaams-volksvertegenwoordigers dit initiatief voorstellen.

 
At 31/10/08 18:54, Anonymous Anoniem said...

Geachte heer Burgemeester,

In samenwerking met de heer schepen Jo Casaer zijn we er intussen in geslaagd de treinen tegen alle vormen van geweld op de rails te plaatsen.

Alvast is de NMBS bereid een belangrijke communicatieve ondersteuning aan te bieden aan het project van de Burgemeesters om het initiatief en de tentoonstelling te Ieper in de schijnwerpers te plaatsen.
Met een artikel op de NMBS-metropagina gekoppeld aan info over een Weekendbiljettarief waarmee men er tijdens de weekends voordelig naar toe kan sporen neemt de tentoonstelling op die manier een sterke start gericht aan onze bevolking toe.

Wat de reductie betreft, De tentoonstelling valt juist in de periode van Pasen waarin NMBS automatisch een reductie toekent van 50% op het weekendbiljet aan iedereen.

Met andere woorden de tentoonstelling vindt plaats van zaterdag 11 april tot en met zondag
26 april 2009 en duurt dus 16 dagen, waarvan 7 weekenddagen (verlengd weekend van Pasen en twee gewone weekends tijdens dewelke het Weekendbiljet geldig is dat aan iedereen 50% reductie geeft.)
Concreet betekent dit dat indien de bevolking op deze weekends naar Ieper spoort naar de tentoonstelling, een engagement voor onze bevolking "de treinen tegen alle vormen van geweld met een reductie van 50%" geslaagd is.


Bij deze nogmaals mijn dank voor de grote bijdrage aan dit initiatief aan de heer schepen Jo Cassaer, minister van overheidsbedrijven mevr Inge Vervotte en de heer Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder van de NMBS.

Groetjes Enca Caen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>