23 april 2008

Euthanasie en de kracht van zelfbeschikking (Philippe De Backer)

Toen Hugo Claus aangaf dat zijn heengaan gepland was, wekte dit uiteenlopende reacties op. Naast de droefheid die velen voelden voor het heengaan van een van onze grootste auteurs, zette het overlijden van Claus de discussie over euthanasie terug op de voorpagina. Vrij snel werd duidelijk dat er ook vandaag nog krachten in de maatschappij actief zijn die het zelfbeschikkingsrecht en het individualisme willen uithollen.

Kardinaal Danneels stelde dit zeer duidelijk in zijn Paashomilie: “Onze samenleving weet blijkbaar geen weg meer met de dood en het lijden. Ze heeft naar eigen zeggen al vele zogenaamde taboes neergehaald. Maar ze heeft er ook een nieuw taboe bij gecreëerd. Namelijk dat de dood geen zin kan hebben en dat alle lijden absurd moet zijn. Er is geen plaats meer in onze cultuur, noch voor de dood, noch voor het lijden. Door zomaar uit het leven te stappen, antwoordt men niet op het probleem van lijden en dood. Men loopt er in een boog om heen en omzeilt het. Omzeilen is geen heldendaad.” Bart Dewever hield een soortgelijk pleidooi en verdedigde de uitspraken van Danneels.

In een vrije en open samenleving is het natuurlijk essentieel dat mensen hun mening kunnen ventileren. Maar een andere hoeksteen van deze open samenleving is het zelfbeschikkingsrecht van individuen. De uitspraken van Danneels tonen nog maar eens aan hoe weinig medevoelen en mededogen sommige katholieken kunnen opbrengen voor medemensen die hun geloof, hun normen en waarden, niet delen. Met zijn woorden opent Danneels ook rechtstreeks de aanval op het individualisme en het zelfbeschikkingsrecht. Eén van de grote verwezenlijkingen onder Paars was nu net een nieuwe openheid op het vlak van de ethische dossiers. In onze gesloten maatschappij werden thema’s als euthanasie opeens wel bespreekbaar. Er werden ook duidelijke stappen gezet om mensen eindelijk op een menswaardige manier te kunnen laten sterven. Maar ook vandaag zijn er nog mensen die ondraaglijk lijden en niet geholpen worden.

In vele centra voor palliatieve zorg worden patiënten dikwijls niet gehoord. Artsen blijven casthouden aan hun therapeutische hardnekkigheid. Dit zorgt er dikwijls voor dat patiënten eerst nog enkele weken zwaar afzien, vooraleer zij in een coma verzeilt geraken. Op dat moment is euthanasie op vraag van de patiënt niet meer mogelijk. Meestal gaat de arts dan over tot ‘sedatie’: het toedienen van een hoge dosis morfine. Bij het opvoeren van de dosis heeft dit de dood tot gevolg, maar daarvoor heeft de patiënt wel zwaar moeten lijden. Een oplossing waar de Nederlandse ChristenUnie zich ook in kan vinden. Zelfs als er een expliciete wilsbeschikking is van de patiënt zijn alle problemen in Vlaanderen nog niet van de baan. Dikwijls weigeren artsen en ziekenhuizen, vooral dan binnen de katholieke zuil, om euthanasie toe te passen.

Men kan natuurlijk nooit een arts verplichten om euthanasie toe te passen. Wat men wel kan doen is in elk ziekenhuis procedures instellen, zodat een patiënt met een duidelijk en wettige vraag om euthanasie geholpen kan worden. Ook moet er dringend een oplossing komen voor minderjarigen, dementerende ouderen en niet-terminale patiënten. Ook hier moet euthanasie tot de mogelijkheden behoren. Zeker voor de laatste twee groepen van mensen moet een expliciete wilsbeschikking volstaan om op de vraag van de patiënt in te gaan. Het is goed dat liberale partij de voortrekkersrol op zich neemt om het zelfbeschikkingsrecht van mensen te laten respecteren. Want dit zelfbeschikkingrecht is er voor eenieder. Mensen die er voor kiezen om te wachten tot hun maker hen terugroept, ongeacht welk lijden zij ondergaan, moeten die keuze kunnen maken. Maar geen mens kan een ander mens verplichten om te lijden. Zelfs geen kardinaal.


Deze tekst van Philippe De Backer verscheen ook in Het Volksbelang.

Meer teksten van deze auteur op www.hetvolksbelang.be.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


5 Comments:

At 23/4/08 12:30, Blogger Vincent De Roeck said...

Deze tekst van jongliberale voorman Philippe De Backer reflecteert als geen ander één van de kernen van een échte vrije samenleving, met name het recht om eigenhandig het eindpunt van zijn leven/lijden te bepalen, en de beslissing daarvan niet te outsourcen aan een godheid, een overheid, een medisch team, of wie dan ook. Paars heeft zeer veel blunders begaan, en niet alles qua wetgeving dat daaruit ontsproten is, kan op mijn imprimatur of begrip rekenen, maar in ethische kwesties ('social issues') heeft ze een mooie nalatenschap weten achter te laten. Ik hoop dan ook van harte dat de christen-democraten dit alles niet terug op de helling zetten.

En om even te benadrukken dat ik helemaal geen Paars-fan geweest was, en dat mijn respect voor de persoon Guy Verhofstadt eerder te maken heeft met zijn carrière en popularisering van het liberalisme, en niet zozeer met zijn liberaal zwakke regeringen die eerder sociaal-democratisch van aard waren (een pak beter dan Rooms-Rood, dat wel, maar ook niet meteen een liberale revolutie...), raad ik jullie een artikel aan van Yves Desmet uit De Morgen dat ook in
www.hetvolksbelang.be/april2008.pdf vanaf pagina 3 overgenomen werd en waarachter ik mij grosso modo wel kan scharen.

 
At 23/4/08 15:16, Anonymous Anoniem said...

Eindelijk een "liberaal" iets waar ik achter kan staan: het recht van elk persoon om te beslissen waar, wanneer en hoe hij zal sterven. Volgens mij zijn trouwens meer dan 9 op de 10 Vlamingen, VLD'ers en anderen, voorstander van euthanasie. Alleen een kleine kaste wereldvreemde oerkatholieken blijft zich daar tegen verzetten.

 
At 24/4/08 10:25, Anonymous Anoniem said...

Voor zover ik weet heeft de kardinaal geen banvloek of iets dergelijks uitgesproken over Claus. Hij respecteert dus wel degelijk de persoon van Claus, maar legt aan de gelovigen uit waarom die beslissing voor een gelovige fout is. Vincent, jij noch ik zijn gebonden dat te geloven, maar aangezien je toch naar een maatschappelijk debat verwijst zal je moeten toegeven dat je alleen maar wat te bepraten hebt als er meer dan één klokje geluid wordt. Anders spreek je over een consensus. Of een taboe. Ik snap je punt dus niet.

 
At 24/4/08 13:53, Anonymous Anoniem said...

Beste Danish, je stelt "maar legt aan de gelovigen uit waarom die beslissing voor een gelovige fout is". Dat mag hij zeggen, maar verget niet dat caritas catholica het merendel van de ziekenhuizen beheert, en dat je geen directeur van een dergelijk ziekenhuis wordt zonder zegen van Danneels. Bovendien legt hij niet UIT waarom die beslissing fout is, hij legt OP dat die beslissing fout is.

 
At 24/4/08 18:09, Anonymous Anoniem said...

Vincent, je blijft hier dus wel vasthouden aan/volharden in je laatste lofrede aan het adres van Guy "ik ben eindelijk premier en het liberalisme kan mij verder gestolen worden" Verhofstadt? En sinds wanneer geldt Yves De Smet en de Pravda... sorry De Morgen, als relevante bron voor zoiets? Ik denk dat veelreageerder Marc Huybrechts van deze post wel zal smullen... :-)

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>