11 april 2008

Belgisch parlement is schuldig aan landverraad (Vincent De Roeck)

Gisteren ratificeerde de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers het Verdrag van Lissabon, zonder consultatie van de bevolking en zonder debat. De plenaire zitting stond gisteren eizona integraal in het teken van een kat- en muisspel tussen Vlamingen en Walen over wijziging van de BTW-tarieven op bouwgronden. Ook in de media maakte men nauwelijks gewag van de ratificatie van het Verdrag van Lissabon, nochtans een cruciaal verdrag voor de verdere Europeanisering van onze nationale wetgeving. Een referendum kregen de Belgen niet, maar zelfs een echt debat ten gronde over deze Europese Grondwet werd ons niet gegund. Het is erg gesteld met de democratie in België. Schijnbaar moeiteloos stemde ons parlement de soevereiniteit van het Belgische volk weg. En geen kat die reageerde. De barricaden bleven onbemand. Het forum bleef leeg.

Volgens professor Anthony Coughlan geeft het Verdrag van Lissabon de Europese Unie een grondwettelijke basis en zijn onderstaande tien elementen uit het Verdrag van Lissabon de belangrijkste veranderingen in de relatie tussen de burgers en de staat, en tussen de lidstaten en de Europese Unie.
1. It establishes a legally new European Union in the constitutional form of a supranational European State.
2. It empowers this new European Union to act as a State vis-a-vis other States and its own citizens.
3. It makes us all citizens of this new European Union.
4. To hide the enormity of the change, the same name – European Union – will be kept while the Lisbon Treaty changes fundamentally the legal and constitutional nature of the Union.
5. It creates a Union Parliament for the Union's new citizens.
6. It creates a Cabinet Government of the new Union.
7. It creates a new Union political President.
8. It creates a civil rights code for the new Union's citizens.
9. It makes national Parliaments subordinate to the new Union.
10. It gives the new Union self-empowerment powers.
Via The Brussels Journal kan je deze tien inhoudelijke bezwaren van professor Anthony Coughlan verder uitgewerkt zien.

Alle traditionele Belgische partijen keurden het Verdrag van Lissabon goed: Waalse en Vlaamse liberalen, Waalse en Vlaamse socialisten, en Waalse en Vlaamse christen-democraten. Extreem-rechts (Vlaams Belang en Front National) stemde tegen, en de rechts-liberale Lijst Dedecker onthield zich. Verder waren er ook nog twee dissidenten binnen de ecologische fractie die zich onthielden, terwijl de rest van hun fractie het Verdrag wel goedkeurde. Als burgers hun land overdragen aan vreemde overheersers worden zij als landverraders beschouwd, maar als politici de soevereiniteit van het land aan een supranationaal orgaan overdragen, is er kennelijk geen vuiltje aan de lucht. Hoe is het toch zo ver kunnen komen in het Avondland?


Meer over het Verdrag op www.european-no-campaign.com.
Meer Eurokritische teksten op www.libertarian.be.


6 Comments:

At 11/4/08 15:49, Anonymous Anoniem said...

Vincent, eigenlijk waren het geen echte "dissidenten" bij GROEN en ECOLO want hun onthoudingen werden door de fractie gesteund. Ze deden gewoon een "Deweverke" zoals De Morgen treffend opmerkte eergisteren.

 
At 11/4/08 16:29, Blogger David Vandenberghe said...

Vincent, had je iets anders verwacht van het Belgische (federale) parlement?

It's not over untill the fat lady has sung. Binnen de Belgische grenzen kan men de ratificatie nog steeds blokkeren, als één van de deelparlementen niet stemt of gewoon afkeurt. Afkeuring is wellicht niet te behalen. Uitstel van de goedkeuring van het Lissabonverdrag zou haalbaarder moeten zijn.

Welk nut zou dat laatste hebben?
Ik zou het hanteren om druk te leggen vanuit het Vlaamse Parlement op het federaal bestel om 'goed te presteren in de onderhandelingen voor e staatshervorming'.

 
At 11/4/08 17:08, Blogger Pieter Cleppe said...

Op geen enkele wijze is de publieke opinie op de hoogte van de macht die de Europese Unie nu reeds heeft en de macht die ze op zeer doordachte wijze uitbouwt.

De burger kijkt een andere kant op, maar de rekening zal worden gepresenteerd. Ons nalaten zullen we in de komende decennia nog duur betalen.

De oude droom van Hitler en Napoleon wordt werkelijkheid: één Europese superstaat.

Gelukkig leven we in een tijd van een sterke aanhankelijkheid aan het individu en de grote mobiliteit om snel te verhuizen.

Die zaken zullen snel genoeg in aanvaring komen met de grote juridische mogelijkheden die de EU nu krijgt.

Ondertussen moeten we hopen op de Ieren.

 
At 11/4/08 19:29, Anonymous Anoniem said...

De Euro-enthoesiastelingen zeggen dat er maar zelden debatten zijn over internationale verdragen in de plenaire vergadering maar des te meer in de commissies, en dat het dus perfect legitiem is om het Verdrag van Lissabon met de karwats door de Kamer te jagen. Ergens hebben ze een punt, maar alleen was er ditmaal ook geen debat in de commissie. Ja, er was een zitting, maar daar werd niet gedebatteerd. De procedure werd ingekort en alle bezwaren werden in een drafje van tafel geveegd door de traditionele driepartijenmeerderheid. Kortom, geen debat, geen democratie.

 
At 12/4/08 00:07, Anonymous Anoniem said...

Geen debat en alleen maar onze doodgraver Guy Verhofstadt bewieroken alsof hij de reïncarnatie van Jacques Delors of Robert Schuman zou zijn. Een fascist is het!

 
At 12/4/08 10:37, Anonymous Anoniem said...

Democratie in België is al lang een lege huls. Geen kat die er zich nog in interesseert. Maar wat wil je? Met provinciale kieskringen en kiesdrempels die particratie bevorderen en de kloof tussen burgers en politiek vergroten. Om nog maar te zwijgen van het feit dat meer dan de helft van de Vl. Parlementsleden nooit verkozen werden, maar er als opvolgers zitting hebben. Hoe lang gaan we dat nog blijven pikken?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>