27 maart 2008

VBO pareert PS-aanvallen over lage belastingdruk van bedrijven met cijfers (Vincent De Roeck)

Ik heb het deze maand hier al eens geschreven. Elio Di Rupo is niet te spreken over de belastingen die de BEL20-bedrijven in ons land betalen, en bij uitbreiding ook niet over die van alle andere bedrijven, vennootschappen en zelfstandigen. De PS is tegenwoordig immers niet enkel in theorie nog de laatste marxistische arbeiderspartij van West-Europa, maar ook terug steeds meer in de alledaagse politieke praktijk. Misschien is dat te wijten aan de recente overwinning van de communisten in Cyprus en de veel te brave reactie van de Europese lidstaten daarop? Of gewoon met een nieuwe agressievere “look” die de nederlaag van juni 2007 tegen de vervroegde verkiezingen van 2009 in een klinkende overwinning moet zien om te buigen? Wat er ook van mogen zijn, de PS is terug van nooit echt weggeweest. En met communist Dirk “België is een fiscaal paradijs” Van Der Maelen in poolpositie bij de SP.A op de oppositiebanken kan de PS zich maar niet links genoeg betonen.

En dit laatste is in mijn ogen ook geen noemenswaardig probleem want ik beschouw alle socialisten nu éénmaal als communisten met een imagocoach, en alle rechts-extremisten als conservatieven met een (veel) te grote mond, maar dit geheel terzijde...

Vorige week kwam de eerste officiële - en met feiten onderbouwde - reactie van het Verbond van Belgische Ondernemingen op de recente PS-kritieken over de belastingdruk van onze bedrijven. VBO-topman Rudy Thomaes wil geen rondje welles-nietes starten met de machtigste partij van “la Wallonie profonde” maar kwam anders toch wel met aardig wat argumenten aandraven die gewoonweg brandhout maakten van de PS-opwerpingen. Het onderzoek “Total Tax Contribution Survey” werd door het VBO bij het internationaal gereputeerde bureau “Price Waterhouse Coopers” besteld en vorige week aan de pers voorgesteld. Het onderzoek omvat 61 bedrijven uit verschillende sectoren, locaties en grootordes die samen meer dan 100,000 werknemers tewerkstellen, en is dus wel representatief.

De cijferconclusies ogen indrukwekkend. Een gemiddeld Belgisch bedrijf is maar liefst aan 63 verschillende heffingen onderhevig, én moet daarenboven ook nog eens 32 bijdragen of belastingen in opdracht van de overheid innen. De 63 heffingen omvatten hoofdzakelijk de belastingen op vennootschappen en hun winsten, en de bijdragen voor de sociale zekerheid. De 32 inningen omvatten accijnzen, de BTW en voorheffingen. Volgens de studie betekenen de 32 inningen per jaar een meerinkomst van 7 miljard euro voor de staat, iets wat puur door de bedrijven gegenereerd wordt en waar geen ambtenarij of administratiekost aan te pas komt. De bedrijven nemen de kosten en lasten van deze inningen immers volledig op zich, terwijl ze er zelf geen enkele meerwaarde van ondervinden, om van de enorme juridische risico’s nog maar te zwijgen, want fouten in deze inningen vallen zonder meer onder de strafrechterlijke aansprakelijkheid van de bewuste bedrijven.

VBO-woordvoerder Jeroen Langerock verklaarde trouwens exact hetzelfde als ik al enkele weken geleden als kritiek op Di Rupo gaf.
Een nogal gammele rekenconstructie lag aan de basis van de uitlatingen van Elio Di Rupo, zo bleek. Niet het minst omdat 50 procent enkel wordt toegepast op de hoogste belastingschijf, waar arbeiders doorgaans geen deel van uitmaken. (…) Met de recente studie van PwC kunnen we de gratuite uitspraken van Di Rupo tenminste onmiddellijk doorprikken.
En ook over de vermaledijde notionele interestafrek had het VBO eens een positieve noot te brengen, wat zéér moedig is gezien de huidige politieke constellatie waarbij het schieten op “dit stukje fiscale spitstechnologie” overal op luid applaus onthaald wordt, zelfs bij bepaalde zelfverklaarde economische liberalen. De Nationale Bank van België heeft volgens het VBO in 2007 maar liefst 17 miljoen euro uitgespaard dankzij de formule, geld dat de begroting én de burgers ten goede is gekomen. Verder zorgt de notionele interestaftrek wel voor een feitelijke korting op de vennootschapsbelasting, maar versterkt ze tegelijkertijd de kapitaalstructuur van de bedrijven, wat op termijn alleen maar goed nieuws kan betekenen voor de Belgische economie: meer jobs en meer investeringen. En alle gekheid op een stokje, wie kan daar in godesnaam toch tegen zijn?


Meer over de Total Tax Contribution Survey op www.pwc.com.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


6 Comments:

At 27/3/08 15:06, Anonymous Anoniem said...

Vincent, hoe kan jij nu in hemelsnaam als laatste der liberohicanen die notionele interest blijven verdedigen? Dat gedrocht heeft de begroting onderuit gehaald en geen enkele extra duurzame investering gegenereerd. En ok, we hebben misschien 17 miljoen euro "gewonnen" door de vereenvoudiging, maar staat dat in verhouding met de put van miljarden euro's in de begroting of wat?

 
At 27/3/08 16:24, Anonymous Anoniem said...

Hugo, er zijn wel degelijk nog vele liberalen die de notionele interestaftrek steunen hoor, en het is niet omdat een paar grote bedrijven zoals Electrabel deze fiscale optie uitbuiten om zo weinig mogelijk belastingen te betalen zonder de winst daarvan te herinvesteren dat de ganse maatregel afgeschaft moet worden. Door meer geld in de bedrijven te laten (en opnieuw: het zijn vooral de KMO's en kleine zaken die ervan profiteren, niet de multinationals) versterk je hun mogelijkheden naar de toekomst toe om (1) niet failliet te gaan, en (2) uit te breiden. Het eerste levert het behoud van jobs op, het tweede levert op middellange termijn zelfs méér jobs op. Ik zie dus geen enkele grond om tegen de notionele interestaftrek te zijn, en ik behoor dan zelfs tot een andere Vlaamse liberale partij dan Vincent De Roeck.

 
At 27/3/08 18:09, Anonymous Anoniem said...

Ik snap de heisa rond de notionele interestaftrek ook niet, maar wel de aanleiding daartoe, maar dat is gewoon praat van de socialisten die het eerst gestemd hebben en nadien niet weten waarover het gaat. Zegt misschien meer over de kwaliteit van de SP.A- en PS-parlementsleden dan over de maatregel zelf.

 
At 27/3/08 19:22, Anonymous Anoniem said...

Trouwens door het invoeren van de notionele intrest verdween ook de investeringsaftrek. Ik weet niet of de sossen en socialistische liberalen daar überhaupt mee rekening gehouden hebben in hun doemprofetieën?

 
At 27/3/08 21:10, Anonymous Anoniem said...

"en ik behoor dan zelfs tot een andere Vlaamse liberale partij dan Vincent De Roeck."

Thomas, sinds wanneer is de VLD opeens terug een "Vlaamse liberale partij"???

 
At 27/3/08 21:57, Anonymous Anoniem said...

***wa een gezever allemaal hier***
Geert Wilders heeft zijn film uit! Dat verdient pas een discussie, niet de een of ander Belgische fiscale truuk!

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>