30 maart 2008

Leve de vorming, aldus Termont


De N-GA (Nieuw-Gentse Alliantie) parodieert er al enkele maanden guitig op los. Motto van de partij: Gent onafhankelijk en alle West-Vlamingen buiten, tenzij ze zich volledig aanpassen.

De Gentse burgervader Daniël Termont (SP.a) steunt het initiatief, aanvankelijk omwille van het louter ludieke karakter, maar finaal ook en vooral omwille van de volgens hem prachtige politieke boodschap die de N-GA meegeeft. Vervang Gent door Vlaanderen en West-Vlaanderen door allochtonen of Walen en je hebt een perfecte spiegel van de huidige Vlaamse situatie, aldus Termont.

Laat die vermeend prachtige boodschap nu net echter een schoolvoorbeeld zijn van hoe het niét moet. In tegenstelling tot wat heel wat koele minnaars van de Vlaamse gedachte denken, ligt aan de eis tot een onafhankelijk Vlaanderen geen egoïstisch streven ten grondslag. Het is net de bedoeling om te ijveren voor een zo groot mogelijke eenheid. Met de nadruk op eenheid. Er zijn evenwel rationele argumenten genoeg die aantonen dat er van een eenheid in België al lang geen sprake meer is. Die rationele argumenten zijn alvast niet voorhanden voor de Gentse geparodieerde situatie.

Ook het migrantenbeleid van de N-GA, waar Termont eveneens op zinspeelt, is niet meer dan een alles over dezelfde kam scherende scherts van de Vlaamse situatie. Net zoals West-Vlamingen in Gent het niet moeten wagen om in hun meest sappige dialect de weg te vragen, zo wordt ook van allochtonen en Walen verwacht dat ze Nederlands spreken als ze zich in Vlaanderen willen vestigen. Er is een wezenlijk verschil tussen integreren en volkomen assimileren. Het eerste is een must, het tweede een verarming van de samenleving.

Aan de onderbouwing van de politieke argumenten van de N-GA is nog veel werk. We kunnen dan ook niet verwachten dat een jolige bende grappenmakers veel tijd en energie steekt in het rationeel onderbouwen van haar standpunten.

Het is evenwel bijzonder spijtig dat Termont dergelijk initiatief aangrijpt om zíjn politieke visie door te drukken. Het is al even spijtig dat Termont de ongenuanceerde en clichématige boodschap van de N-GA verkiest boven het échte politieke debat. Van een vorming om 'u' tegen te zeggen is geen sprake, tenzij u in de wolken bent van holle woorden en veralgemeningen.

Ironisch genoeg doet Termont nu net hetzelfde als datgene wat hij en zijn SP.a een andere partij al jarenlang verwijten...

Labels: ,

6 Comments:

At 30/3/08 21:41, Blogger Parmenides said...

Maak daar geen woorden aan vuil en laat die gasten verder Elio zijn penis gaan aflikken.

 
At 30/3/08 22:06, Blogger Parmenides said...

Ik zal er toch maar een paar woorden aan vuil maken. Het verantwoordelijke creatuur is een "straathoekwerker" en eet, denk ik, uit de hand van de Vlaamse overheid. Men dient zich de vraag te stellen hoe zijn "cliënteel" omgaat met deze stunt. Ik zou ook graag belastingscontroleur worden en luidop verkondigen dat belasting diefstal is. Mijn vader is helaas geen partijbons.

 
At 30/3/08 22:57, Anonymous Anoniem said...

Helemaal correct. De voor mij voornaamste redenen voor Vlaamse onafhankelijkheid zijn dat men het boven en beneden de taalgrens over zo goed als niets meer eens is, tot en met het verkeersreglement toe. (bv. flitspalen, je kan het zelf zo gek niet bedenken.) Bij mijn weten zijn er tussen Gent en de rest van Vlaanderen zo geen verschillen te vinden. Maar de Belgicistische media moeten het natuurlijk weer recupereren... Het initiatief toont (volgens de media EN de Gentse burgervader, cfr. de zevende dag) voor de zoveelste keer aan hoe racistisch en onsolidair Vlamingen zijn Droevig om van medevlamingen te horen...

 
At 31/3/08 12:44, Blogger matthias e storme said...

Het experiment bewijst precies het tegenovergestelde van wat de promotoren beweren ermee te bewijzen. Het bewijst namelijk dat je zomaar geen wij/zij tegenstelling (met soms wat hatelijke franjes wellicht) kan creëren als die niet aan een sociolgische realiteit beantwoordt. Er is niemand die de secessie tussen gent en West-Vlaanderen ernstig heeft genomen, en ze durven ook niet om met hun partij naar de verkiezingen te gaan om het tegendeel te bewijzen. terwijl de meerderheid van de Vlamingen wel voor meer autonomie stemt en minstens een kwart ook voor onafhankelijkheid. Dat bewijst dat die vraag het resultaat is van allerlei historische ontwikkelingen en reële verschillen en niet van een artificieel wij/zij discours.

 
At 31/3/08 13:55, Blogger David Vandenberghe said...

Opvallend hoe men gezwegen heeft over G Plus, parodie op B Plus als tegenactie tegen NGA.

http://www.bloggen.be/gplus/

En ik sluit me aan bij de bovenstaande reactie & het blogartikel.

 
At 5/4/08 21:04, Blogger Brecht Arnaert said...

Wat mij stoort is dat men de logo's van N-VA parodieert, maar er de inhoud van het Vlaams Belang aan toevoegt. Zo vereenzelvigen mensen N-VA meteen ook met een partij die kop van jut is in de publieke opinie. Het is niet de eerste keer dat men N-VA probeert te isoleren als een facistische partij light.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>