24 maart 2008

Le Soir wil gratis zwembeurt voor alle N-VA'ers

Pierre BouillonIn Le Soir van zaterdag jongstleden doet editorialist Pierre Bouillon een oproep om alle N-VA'ers te vermoorden. Meer bepaald: breng ze samen in de haven van Oostende, laat ze inschepen in een vrachtschip, laat dit schip naar het midden van de Atlantische Oceaan varen, en doe het hele geval zinken. Alleen zo kan ervoor gezorgd worden dat de regering Leterme-I haar volle ambtstermijn haalt, aldus Bouillon. Voor alle duidelijkheid: niet alleen het partijkader van de N-VA dient geëlimineerd te worden, niet alleen de leden van de N-VA, maar ook alle sympathizanten en kiezers.

Let wel, make no mistake: het is allemaal maar om te lachen. Le carnet du samedi is een luchtig, humoristisch cursiefje. De hele column van de heer Bouillon baadt in een satirisch sausje. En in de titel van zijn column omschrijft hij zijn vondst als "een heel dwaas plan om Leterme 3/4 te redden". Verfijnde, zelfrelativerende humor, met de pink in de lucht, en in de taal van Molière.

Het is dan ook overduidelijk dat er helemaal niets mis is met de sublieme literaire ontboezeming van de heer Bouillon. Meer nog: wie daar aanstoot aan neemt, zal ongetwijfeld ofwel een beotiër zijn die te lomp is om die fijnzinnige satire te smaken, ofwel een extremistische Vlaams-nationalist die blijk geeft van een stuitende onverdraagzaamheid tegenover alles wat Franstalig is. In de eerste kritische reacties over die bewuste column herkennen we onmiddellijk de - uiteraard bloedserieus bedoelde - racistische ondertoon: amalgaam over de "luie Walen", etnocentrisme, aanzetten tot overdraagzaamheid, aanwakkeren van haat, oproepen tot oorlog.

Ongetwijfeld zullen er wel enkele intolerante vlegels zijn die het niet zullen kunnen laten om een klacht in te dienen bij het CGKR. Dat Centrum-Dewitte zal de klachten onderzoeken, maar het zal antwoorden dat dergelijke zaken nu eenmaal in hun context moeten bekeken worden, en onder de artistieke vrijheid vallen. De directie van Le Soir, de krant die onlangs nog samen met De Standaard ijverde voor een beter begrip tussen alle Belgen, zal uiteraard haar columnist voluit verdedigen. Maar ondergetekende, die het waagde om zonder toestemming een vertaald citaat te publiceren en, wat meer is, een grafische afbeelding van de volledige oorspronkelijk column te reproduceren om aan zijn lezers toe te laten kennis te nemen van de volledige context, die kan eventueel wel - net als Google destijds - een proces aan zijn broek krijgen wegens schending van het o zo dierbare copyright.

O ja, voor ik afsluit, wil ik u toch nog deze raad meegeven: veronderstel even dat de zus van Bart De Wever, die in Wallonië woont, straks het slachtoffer zou worden van één of ander gewelddadig misdrijf, dan zal dat betreurenswaardige feit uiteraard totaal los staan van de verheven pennevruchten van de heer Bouillon. Meer nog, wie daar dan een verband zou durven suggereren, dàt zou pas een verfoeilijke demagoog zijn.

7 Comments:

At 24/3/08 21:57, Blogger Karel Jansens said...

Interessant. De zelfverklaarde proponent van de vrijheid van meningsuiting, Luc Van braekel, vond het nodig om mijn commentaar zonder commentaar van zijn weblog te verwijderen.

(ik parafraseer mezelf even, want mijn commentaar is dus niet meer) "Ik mag er dus van uitgaan dat, als ik vandaag naar het Vlaams Belang oproep om de democratische oppositie te verruilen voor gewapende en totale strijd tegen de Belgische instellingen, het centrummeke daar geen probleem mee zou hebben".

Ik neem aan dat Van Braekel nooit tot de gebroodroofde categorie van Matthias Storme zal gaan behoren; daarvoor bedient hij zijn echte broodheren immers te graag op hun woord...

 
At 24/3/08 22:14, Anonymous Anoniem said...

Ik heb juist niks geschrapt. Het is meneer Jansens die nog niet door heeft dat ik twee blogposts aan dit item heb gewijd: één met de feiten, namelijk een citaat, en één met commentaar, namelijk het stuk dat hier werd overgenomen.

Dit is de bewuste commentaar van de heer Jansens: http://lvb.net/item/6127#61381

 
At 24/3/08 23:38, Blogger Karel Jansens said...

Oeps!

Mijn excuses. Ik ben een worm.

 
At 25/3/08 00:49, Blogger David Vandenberghe said...

Oproepen tot Oorlog?!! LVB ik zou aan uw oren moeten trekken.

Wat is de betekenis van Casus Belli?

Casus, Oorzaak.
Belli, Oorlog.

N-VAers in een boot proppen en in het midden van een oceaan laten zinken zodat ze allemaal doodleuk verzuipen is een Casus Belli. Een gelegitimeerde reden voor een oorlog te beginnen. Dat is niet oproepen tot oorlog, het is reageren tegen een agressie in deze casus etnische zuivering.

 
At 25/3/08 00:58, Blogger David Vandenberghe said...

Dat is het verschil met 'Oproepen tot Oorlog' want daar neem je het initiatief, in 99% van de gevallen unprovoked. Casus Belli is 'oorzaak van een oorlog', niet de initiatie - meestal komt er een justificatie voor de reactie manu militari.

 
At 25/3/08 01:48, Anonymous Anoniem said...

@Brigant: U vindt het stukje van Bouillon, of de denkpiste die daarin beschreven wordt, een 'casus belli'.

Dat is uw interpretatie. Precies die interpretatie maakt u al schuldig.

U zegt het zelf: "N-VAers in een boot proppen en in het midden van een oceaan laten zinken zodat ze allemaal doodleuk verzuipen is een Casus Belli."

Dat is uw dus uw interpretatie, waardoor u schuldig pleit.

Precies doordat u dit zo interpreteert, roept u in feite op tot oorlog in het geval de geschetste denkpiste realiteit zou worden.

En bovendien: het was satire, hetgeen betekent dat ik, net als Bouillon, de werkelijkheid én de logica zeer bij het haar getrokken heb.

Of had u nog niet door dat ik juist door overdrijvingen de twee-maten-en-twee-gewichten aan de kaak wou stellen?

Ik zal het dus nog eens herhalen: monsieur Bouillon is een fijnzinnige woordkunstenaar, u daarentegen hitst op tot oorlog en etnische zuivering.

Ik ben u zeer dankbaar voor uw "casus belli"-commentaar op mijn blog, omdat het zeer bruikbaar was voor de constructie van mijn stelling.

 
At 25/3/08 14:28, Blogger David Vandenberghe said...

Neen, neen, neen. Als dit zou echt plaatsvinden dan is dit een oorlogsverklaring, geen oproep tot oorlog want het is de tegenpartij die door zijn acties oproept tot oorlog.

Satire of niet. Ik stel dat als men dit werkelijk zou doen het een casus belli vormt.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>