18 januari 2008

Anti-Amerikanisme in Knack (Vincent De Roeck)


Het medialandschap in Vlaanderen is zéér schraal en wordt gedomineerd door vier grote mediagroepen, waarvan Roularta met o.a. de magazines Knack en Trends in portefeuille, één van de toonaangevende spelers is op de kwaliteitsmarkt, althans volgens de zelfverklaarde profeten van de “kwaliteitsjournalistiek”, die steevast links, egalitair en anti-Amerikaans zijn.

En ondanks de economisch liberale inslag van Trends getuigen niet alle geesteskinderen van de clan rond Rik De Nolf van hetzelfde superieure wereldbeeld. Hun paradepaardje Knack is daar het beste voorbeeld van. Als enig blad in Vlaanderen dat onderzoeksjournalistiek nog enigszins in het vaandel draagt en niet meestapt in de nieuwe kluchten- en koldercultuur van zijn concurrenten en het journaille dat de Humo’s en P-Magazines van deze wereld brouwt, kan ik Knack elke week nog wel appreciëren. Dat maakt Knack voor mij trouwens de enige ACW-publicatie die ik nog regelmatig lees, nadat ik mijn abonnement op De Standaard, dat ander ACW-vehikel, opgezegd heb ten voordele van een internetabonnement op The Daily Telegraph.

Over de link tussen de Christelijke vakbeweging, en Knack én De Standaard, schreef ik ook al deze tekst en dit commentaar.

Sinds de verkiezingen van 10 juni 2007, toen duidelijk werd dat de liberale partijen een regering zouden vormen met de christen-democraten van Roularta en het CDH (of was het misschien toeval dat Yves Leterme zijn “burgermanifest” via De Zondag, een Roularta-publicatie, in het ganse Vlaanderland verspreidde?), komen de liberalen ook terug beter tot hun recht in Knack, waar er geen week voorbij gaat of een liberaal idee krijgt er een forum. In “pro&contra” passeren er bijvoorbeeld meer VLD’ers de revue dan CD&V-adepten om maar een voorbeeld te noemen, en ook in de mini-interviews op pagina 13 kwamen al tal van VLD’ers, LVSV’ers en Jong VLD’ers aan het woord, om over bepaalde ingezonden opinies en lezersbrieven nog maar te zwijgen. In enkele weken tijd veranderde Knack zijn geweer volledig van schouder en werden de vermaledijde liberalen plots schijnbaar bondgenoten van de Knack-redactie. Zoiets kan ik, als liberaalgezinde, enkel maar toejuichen. Maar alleen is dit Knack-windhaangedrag natuurlijk geen ode aan de journalistieke neutraliteit of een teken van intellectuele standvastigheid.

Ook over de politieke gekleurdheid van de VRT (hier en hier) en het egalitarisme in De Standaard, heb ik onlangs geschreven.

Jammer genoeg blijft ook Knack aangetast door het sluimerende anti-Amerikanisme dat via Franse salonfilosofen in West-Europa geïnjecteerd werd om dan dankzij de francofiele elites in België “bon ton” te worden. In het laatste nummer van Knack stelt directeur Rik Van Cauwelaert via een uit zijn context getrokken citaat van Frits Bolkestein dat het Angelsaksisch model op concurrentievlak “hardere omstandigheden” en een “kil klimaat” voorstaat. In dezelfde tekst werden de Amerikaanse beurzen van Wall Street aangevallen en werd de VS verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen van de Credit Crunch in Europa. De vraag hoe het komt dat de oubollige niet-concurrentiële Europese economieën volledig schijnen af te hangen van de Amerikaanse conjunctuur, durft hij echter niet te stellen, laat staan dat hij een oproep zou doen voor méér Amerikaanse ingrepen in onze doodzieke socialistische welvaartstaat, iets wat professor Marc De Vos, directeur van het apolitieke Itinera Institute, wel aandurft in zijn rapporten. Maar ja, wat weet een professor daar nu meer van dan een in Vlaamse egalitaire wol geverfde journalist?

Van een latent gebrek aan correcte en gebalanceerde buitenlandse journalistiek, gaven ook de bijdragen over de Amerikaanse verkiezingen in het laatste Knack-nummer blijk. In het overzicht van presidentskandidaten “vergat” Knack het Republikeins Congreslid Ron Paul te vermelden die niet enkel een drastische hervorming van de staatsstructuur beoogt, maar ook internationale vrijhandel, non-interventionisme en goede banden met Europa. Ron Paul won meer “straw polls” dan alle andere kandidaten, brak in december op één enkele dag het “all time record” van geldinzameling en haalde in de eerste voorverkiezing een aardig deel van de stemmen (Iowa 10%, New Hampshire 8%). Ron Paul past natuurlijk niet in de anti-Amerikagodsdienst van de Vlaamse pers omdat hij breekt met het alom gecultiveerde clichébeeld van de asociale racistische schietgrage “redneck” die met zijn olieverslindende Hummer en zijn dikke worstenvingers een “Supersize Menu” afhaalt aan de “drive-in” van een McDonald’s om dan Republikeins te stemmen en zo de zonen van de straatarme minderheden in de ghetto’s van de grootsteden als kanonnenvlees naar verre landen te kunnen sturen.

Maar tja, wat kan een mens ook verwachten van een kwaliteitsredactie die in het editoriaal van vorige week onomwonden stelt dat de aanslagen van 2001, nochtans het keerpunt in de recente geschiedenis, op 9 september plaatsgevonden hebben?


De drie laatste alinea's werden als lezersbrief naar Knack gestuurd.


UPDATE 24/01/2008: Vandaag heb ik het magazine Knack doorlopen en ontdekt dat mijn lezersbrief NIET gepubliceerd werd, ook niet ingekort. Ook de gaffel van "de aanslagen van 9 september" werd NIET rechtgezet door de Knack-redactie. Een schande.Meer over het anti-Amerikanisme op www.amerika.nl.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


12 Comments:

At 18/1/08 17:02, Anonymous Anoniem said...

Typisch België. Als iemand durft beweren dat er in één of ander concentratiekamp 9 ipv 11 miljoen mensen vergast werden, wordt die jaren in de gevangenis gedraaid en verliest die zijn burgerrechten. Als een ondernemer 9 ipv 11 miljoen euro aangeeft bij de belastingen, wordt die met pek en veren het land uitgejaagd als een vuile profiteur, een fraudeur en een gangster. Maar als één van Belgies prominente journalisten van een 11 een 9 maakt, wordt dat waarschijnlijk door de hypocriete linkse usa-hatende kerk op gejuich onthaald ... De politieke correctheid in Belgie is om misselijk van te worden.

 
At 18/1/08 17:28, Anonymous Anoniem said...

Sorry Joris, maar ik zie geen enkele gelijkenis tussen de Holocaust, belastingfraude en deze domme datumfout van Van Cauwelaert. En ik ben nochtans ook geen voorstander van egalitair links.

 
At 18/1/08 18:07, Anonymous Anoniem said...

Rik Van Cauwelaert maakte gewoon een domme fout, ok, maar dat is geen reden om Knack er van te verdenken dat zij bewust anti-Amerikaans zouden zijn. Van Cauwelaert had waarschijnlijk "nine eleven" in zijn hoofd en heeft er niet bij stilgestaan dat de datum in Vlaanderen anders opgesteld is dan die in het Engels. Meer is er niet aan de hand, en dit soort tirades is meer komma neuken en spijkers op laag water zoeken dan iets anders...

 
At 18/1/08 18:31, Anonymous Anoniem said...

Ja William inderdaad, want september is de 11de maand van het jaar ...

 
At 19/1/08 20:59, Blogger Vincent De Roeck said...

In dit artikel op de Knack-website gaan ze er opnieuw tegen aan: de VS zou per se een oorlog met Iran willen en daarom de heisa rond de Iraanse rubberboten bewust hebben willen opblazen/trukeren. Oordeel zelf of dit soort misplaatste anti-amerikaanse "conspiracy theories" thuishoren in een kwaliteismagazine?

 
At 19/1/08 22:30, Anonymous Anoniem said...

Weer zo'n voorspelbaar artikel, enkel een andere titel.

Vrijheid is liberalisme, le VLD = goed en als slotkoor Ron PAUL.

Uw plaat blijft hangen.

 
At 19/1/08 22:36, Blogger Luc Van Braekel said...

@Vincent: "de VS zou per se een oorlog met Iran willen en daarom de heisa rond de Iraanse rubberboten bewust hebben willen opblazen/trukeren."

Dat staat niet in dat Knack-artikel. Misschien wordt het gesuggereerd, of misschien gaat iemand na het lezen van het Knack-artikel één en ander met elkaar verbinden en uiteindelijk tot die conclusie komen... Maar ik vraag mij af hoe jij kunt beweren dat Knack dat geschreven heeft, terwijl ze dat niet geschreven hebben.

En tenslotte: stel dat Knack dat toch geschreven had, zouden ze daarmee dan niet goed aansluiten bij wat het Ron Paul-kamp zoal beweert over de Amerikaanse buitenlandse en militaire politiek? En bijgevolg op jouw goedkeuring kunnen rekenen?

 
At 19/1/08 23:54, Blogger Vincent De Roeck said...

Luc, ik begrijp je opmerking niet. In het artikel spreekt men toch over dat incident alsof het BEWUST getrukeerd zou zijn door de Amerikaanse overheid in haar rapporten, omdat het zou PASSEN in hun oorlogslogica ten aanzien van Iran.

Dat zulke verdachtmakingen inderdaad in het kamp van Ron Paul thuis horen, kan ik niet ontkennen, maar ook Ron Paul is voor mij niet zaligmakend. Ik vind (cfr. de analyse van mijn Wqad-stemtest) dat hij inzake buitenlandse relaties te soft is, maar hij compenseert dat wel met een zéér sterke reductie van het overheidsbeslag en de overheidsgreep op het dagelijkse leven van de burgers. Daarvoor steun ik hem, en het is inderdaad zéér jammer dat het RP-kamp zich inlaat met zulke samenzweringen en verdachtmakingen, maar het is ook jammer dat RP na het opgeven van Tom Tancredo, ook al endorsete die iemand anders, plots massaal steun begon te krijgen van extreem-rechts (en dan doel ik echt op neo-nazi's enzo, niet op rechts-conservatieve krachten) voor zijn "cause", en ook dat is onhandig, maar schijnbaar onontkombaar.

 
At 20/1/08 00:00, Blogger Luc Van Braekel said...

@Vincent: "In het artikel spreekt men toch over dat incident alsof het BEWUST getrukeerd zou zijn door de Amerikaanse overheid in haar rapporten, omdat het zou PASSEN in hun oorlogslogica ten aanzien van Iran."

In welke zin of welke passage lees jij dat precies? Misschien is dat de conclusie die jij na het lezen van het artikel trekt, maar ik lees dat niet in het artikel. Dus nogmaals: kan je precies aanduiden waar in het artikel je dat leest?

Het artikel geeft uiteraard ook de Iraanse versie van de feiten weer, maar schrijft er duidelijk bij dat het de Iraanse versie is.

 
At 20/1/08 00:52, Blogger Luc Van Braekel said...

Vincent, er wordt vandaag algemeen aangenomen, ook door het Pentagon, dat de radioboodschap "you will explode in a few minutes" niet van de Iraanse patrouilleboten afkomstig was, maar van een "Filipino Monkey" (google de term maar eens). Met andere woorden, de situatie was, achteraf beschouwd, minder bedreigend dan men aanvankelijk dacht.

Het Knack-artikel waarnaar je verwijst (tenzij je je vergist hebt van URL en je over een totaal ander artikel spreekt) is na het bekendraken van die nieuwe feiten geschreven.

Maar eigenlijk hoef ik daar hier niet naar te verwijzen, vermits het Knack-artikel naar de letter nergens beweert dat het incident door de Amerikanen geënsceneerd zou zijn, laat staan met een bepaalde bedoeling.

 
At 20/1/08 13:49, Blogger Vincent De Roeck said...

Ja Luc, het staat er misschien niet letterlijk in, maar als je tussen de regels doorleest zoals "maar die werd door Iran bestempeld als een vervalsing en deel van een Amerikaanse propagandacampagne, die kadert die in het bezoek van Bush aan het Midden-Oosten" lijkt de conclusie die ik eruit trek toch ook weer niet zo vergezocht te zijn.

En ik heb dat "Filipino Monkey" gedoe via Wikipedia eens opgezocht. Toffe spelletjes precies dat die mannen spelen op de radiofrequenties van de marine ;-)

 
At 20/1/08 16:10, Blogger Luc Van Braekel said...

@Vincent: "op de radiofrequenties van de marine"

Gewoon om te vermijden dat argeloze lezers hier verkeerde dingen zouden leren of verkeerde conclusies zouden trekken: het gaat/ging niet om "radiofrequenties VAN de marine". Als er in een wikipedia-artikel "maritime radio frequencies" vermeld staat, dan bedoelt men radiofrequenties die gebruikt worden door ALLE scheepvaartverkeer.

Zonder pedant te willen overkomen, zou ik er toch voor willen pleiten om eerst alle feiten correct en nauwkeurig na te gaan vooraleer in het wilde weg opinies te spuien.

En er is nog altijd een groot verschil tussen het citeren door Knack van een Iraans standpunt, en Knack dat zich achter een Iraans standpunt schaart.

In het Knack-artikel stoor ik mij eigenlijk alleen aan volgende zin: "De Britse autoriteiten hielden dan weer vol dat de mariniers zich in Iraakse wateren bevonden." Dàt lijkt mij wel enigszins een insinuatie... De leugenaar hield vol dat... "Stelden dat" lijkt mij een neutralere omschrijving, "volhouden dat" houdt naar mijn gevoel enige scepsis in.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>