18 januari 2008

Een stemtest voor de Amerikaanse verkiezingen (Vincent De Roeck)


Via mede-IFF'er "Brigant" kreeg ik een aantal online-tests over de opkomende Amerikaanse presidentsverkiezingen doorgespeeld. Nu weten mijn lezers ongetwijfeld al wel dat ik een enorme fan ben van Republikeins Congreslid Ron Paul en een grondige hekel heb aan de Democratische Senatrice Hillary Rodham-Clinton, maar deze tests gaven toch een veel genuanceerder - of moet ik misschien zeggen minder accuraat - beeld van mijn politiek profiel.

In de eerste plaats deed ik via “OK Cupid” twee aparte tests, één over de Democraten en één over de Republikeinen, met als logisch gevolg bij de eerste dat ik “undecided” zou zijn. En onbeslist ben ik inderdaad als het aankomt op de keuze tussen drie sociaal-democraten (Barack Hussein Obama, Hillary Clinton en John Edwards) die een socialistische welvaartstaat willen opbouwen in de Verenigde Staten. Mijn resultaat bij de GOP, de acteur Fred Thompson, lag al veel minder in de lijn der verwachtingen.

Ik heb ook in het verleden al eens enkele Amerikaanse online-stemtesten en -kieswijzers gedaan, met name die van Quizilla, USA Weekend en de Advocates for Self-Government.

Vervolgens deed ik een andere test, de “Wqad Presidential Selector”, waarin zowel de Democratische als de Republikeinse kandidaten vervat zaten. Het moet ook niemand verbazen dat bij mij alle Republikeinse kandidaten beter scoorden dan alle Democraten. Op een totaal van 100 punten, scoorde Rudy Giuliani met 53 punten bij mij het beste, gevolgd door John McCain (50), Fred Thompson (39), Ron Paul (39), Duncan Hunter (35), Mitt Romney (35) en Mike Huckabee (29). De Democraten sluiten mijn rijtje af met Joe Biden (24), Barack Obama (24), Bill Richardson (23), Hillary Clinton (19), Mike Gravel (18), Chris Dodd (16), John Edwards (16) en Dennis Kucinich (16). Nu gaat deze test voorbij aan een concreet gegeven, namelijk dat Chris Dodd, Joe Biden, Bill Richardson en Duncan Hunter niet langer deelnemen aan de presidentiële race, maar dit geheel terzijde. Misschien is het toch ook wel een teken aan de wand dat ikzelf, nochtans een overtuigd liberaal en pro-Amerikaan, in géén enkele “mainstream” kandidaat mij voor meer dan 53% kan vinden.

Bij de Democraten is het voor mij zéér duidelijk. Niemand komt boven de 24 op 100 uit, en die 24 punten komen dan nog voort uit mijn posities inzake homorechten, pro-abortus, stamcelonderzoek en de absolute scheiding der machten tussen het congres en de president (het verzet tegen een “line-item veto” dus). Dat Hillary ook op positievlak onderaan bengelt, bewijst dan weer dat ik haar niet enkel kan uitstaan omwille van haar gemaakte campagne en verleden als communistische activiste, maar ook gewoon omwille van haar standpunten. Bij de Republikeinen ligt het véél moeilijker. Daar steken Rudy Giuliani en John McCain met nek en schouder boven de rest uit, en eindigt Ron Paul met een ex aequo nog net in mijn top-3, terwijl ik zonder twijfel op hem zou stemmen in de échte verkiezingen. Ook de opvallend goede score van Fred Thompson in zowel de eerste als in deze test, is verrassend, want ook al manifesteerde hij zich wel als “de nieuwe Reagan”, toch kon hij zich in mijn ogen maar niet onderscheiden van de andere topkandidaten.

Mijn visies op de belastingen, op de privatisering van de gezondheidszorg, op het verder afbouwen van de overheidsgebonden sociale zekerheid, op de doodstraf, op het ontkennen van de menselijke oorzaak van de klimaatswijzigingen, op het beter beschermen van de Amerikaanse grenzen en een strikter immigratiebeleid, en op de hervormingen in het onderwijs maken van mij een Republikein, en ook mijn voorkeur voor vrij wapenbezit en mijn haviksbeleid op buitenlands vlak zet mij apart van de Democraten. De persoon onder de GOP-kandidaten die volgens de test dan mijn voorkeur zou moeten wegdragen, is iemand als Rudy Giuliani die ethisch ook progressief is, of iemand als John McCain die nogal sterk naar mijn internationaal politiek standpunt neigt. Ron Paul scoorde in deze test zéér slecht op ethisch vlak (o.a. zijn aversie voor stamcelonderzoek) en natuurlijk inzake de Irakoorlog, wat tien tegen één zijn relatief lage plaats in mijn ranking verklaart. Ook een overdaad aan vragen over Irak en buitenlans beleid in de test zal dat in de hand gewerkt hebben, en een chronisch gebrek aan vragen over de "scope of government" en economisch-monetair beleid.

Nu hebben dit soort tests altijd gebreken, en deze test is daar zeker ook geen uitzondering op. Rudy Giuliani is een gematigd conservatief, een centrumconservatief als het ware, voor wie ik véél respect heb, maar voor wie ik nooit zou kunnen stemmen. Mitt Romney leek mij op papier veel aantrekkelijker, maar zijn “flipflops” getuigen van weinig politiek inzicht. John McCain is iets té oud, maar kan er nog met door. De tests gaan ook voorbij, zoals ook IFF-lezer "Berlin" terecht meldde, aan strategische overwegingen, zoals bijvoorbeeld “electability” of algemene indrukken die je hebt van één of andere kandidaat op vlak van geloofwaardigheid, leiderschapscapaciteiten en dergelijke meer. Ik sta 100% achter de ideeën van Mike Huckabee rond een sterk lokaal bestuur en de afschaffing van de IRS, maar kan me niet vinden in zijn oerconservatieve ethiek. Met Ron Paul ben ik het, met de exceptie van zijn radicaal non-interventionisme en zijn ethisch conservatisme, voor het grotendeel wel eens, wat niet blijkt uit deze test.

En laat ik eerlijk zijn, als ik moet kiezen tussen Giuliani die 53% haalt, maar wel de burgerlijke vrijheden verder wil uithollen en het overheidsbeslag wil consolideren, maar dat combineert met een Europees liberalisme op ethisch vlak, of Ron Paul die 39% haalt, maar wel de burgerrechten verdedigt, de belastingen wil verminderen en de overheid wil ontvetten, in combinatie met een sterk ethisch discours, kies ik toch nog steeds voor die laatste, want zoals een Duits gezegde het treffend stelt: Zuerst kommt das Fressen, und dann die Moral.


Je kan deze test zelf ook doen op www.wqad.com.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


8 Comments:

At 18/1/08 21:49, Blogger Marc Vanfraechem said...

Ik vraag mij af waarom wij Amerikaanse stemtests interessant zouden moeten vinden.
Voor alle spelen, inzonderheid voor het Schaken of Bridgen of Go of Dammen kan ik begrip opbrengen, en zelfs mensen die iets in kansspelen zien, mogen op mededogen rekenen (al beschouw ikzelf die categorie van spelen als uiterst vervelend, en natuurlijk ook des duivels voor de zwakkeren onder ons).
Stemtests, en a fortiori Amerikaanse stemtests liggen daar nog een eind onder. Volslagen infantiel en volslagener passé.

 
At 18/1/08 22:04, Anonymous Anoniem said...

Waarom dat interessant is, Marc? Omdat zoals TBJ, ook één van uw blogs dacht ik, uit DS citeert, de ganse wereld belang heeft bij de opkomende Amerikaanse verkiezingen.

http://www.brusselsjournal.com/node/2825

 
At 18/1/08 22:59, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Fred: ik meen dat de Amerikaanse eeuw achter ons ligt. Uit pure gewoonte beschouwen sommigen dat land nog als de navel van de Wereld of toch van het Westen, juist zoals lang na de XVIIIde E. velen Frankrijk als die navel bleven zien, al was het zwaartepunt lang verschoven.
Overigens zijn alle stemtests lachwekkend in het licht van de verkiezingsuitslagen die daarop volgen; dat constateerden wij hier ook al.
En terzijde: TBJ is niet zoiets als IFF. Op TBJ publiceer je niet zelf, maar worden artikels van je eigen blog overgenomen door een redactie, die daar wel eerst toestemming voor vraagt. Fair systeem, maar onvergelijkbaar dus.
Mijn artikels worden al maanden niet meer op TBJ overgenomen, al heb ik mijn toestemming nooit ingetrokken (ook omdat ik op mijn eigen blog 120 lezers per dag heb, terwijl TBJ mij tot duizend man opleverde).
Ik kan natuurlijk wel begrip hebben voor hun overwegingen: mijn blogs zijn vaak een soort cursiefjes, ironisch, tot volgens sommigen cynisch, en op TBJ komen in de eerste plaats artikelen van meer gedreven lui.
But I wanna entertain ;-)

 
At 19/1/08 00:46, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

Proficiat voor een zeer duidelijke uiteenzetting van uw denken omtrent de verschillende kandidaten. Een aantal puntjes om uw visies wat bij te schaven:

1) Giuliani is waarschijnlijk minder "ethish progressief" dan u denkt. Maar hij is wel voor strict-constructionist judges en wil 'ethische kwesties' op het niveau van de individuele staten behandeld zien. Het is absoluut NIET waar dat hij de burgerlijke vrijheden zou willen uithollen. Hij is van opleiding een jurist, maar heeft wel veel als prosecutor gewerkt, wat gemakkelijk tot een pessimistische visie van de (criminele) menselijke natuur kan leiden. U moet echt een poging doen om geen extreme visie van "burgerrechten" aan te houden. Giuliani is 'solide' wat betreft 'habeas corpus' en politieke vrijemeninsguiting voor burgers. Hij is ook veel beter dan u denkt wat het "overheidsbeslag" betreft. Op dat punt zijn John McCain, en vooral Huckabee, veel 'gevaarlijker' dan Giuliani.

2) Ik vermoed dat uw visie op de vermeende "flipflops" van Romney te ongenuanceerd en te media-afhankelijk is. Romney was de 'conservatieve' goeverneur van de meest 'libera' state in de US. Natuurlijk heeft hij veel water in de wijn moeten doen om te kunnen 'besturen'. Maar de meeste van zijn flipflops heeft hij wel degelijk goed kunnen 'verklaren'. En ik kan u verzekeren dat uzelf binnen 25 jaar een beetje verlegen zult terug kijken op uw eigen 'jeugdige' Ron-Paul-addictie. Wat een "flipflop" dat zal zijn!

3) Huckabee is waarschijnlijk de meest gevaarlijke van alle Republikeinse kandidaten. Ik zou zijn ethiek niet "conservatief" noemen, maar eerder "primitief". Het is trouwens bij hem meer een 'pose' dan gemeend, denk ik. (Vergeet niet dat hij ook uit Hope, Arkansas, komt, gelijk Bill Clinton). U zit ook verkeerd als u denkt dat hij voor een "sterk lokaal bestuur" zou zijn. En zijn visie op de afschaffing van de IRS is al even wereldvreemd, simplistisch, en onverantwoordelijk, als die van Ron Paul.


4) Het is waar dat op KORTE TERMIJN "das Fressen" komt voor "Die Moral". Echter, op LANGE TERMIJN ligt dat helemaal anders. Als de moraal verloedert dan zal dat Fressen op termijn maar weinig inhouden (en dicht tegen het historische wereld-subsistence niveau blijven liggen) en aan grote schommelingen onderhevig blijven. En dingen gelijk civiel homo-huwelijk hebben weinig of niets met serieuse moraal te maken. Tussen haakjes, Giuliani heeft geen absolutistische visie op 'abortie', en wil vooral zijn eigen persoonlijke visie niet opleggen aan anderen.

 
At 19/1/08 01:10, Blogger Vincent De Roeck said...

Marc, als ik uw zéér frequente epistel-reacties op deze blog lees, stel ik mij de vraag waarom u zelf geen blog ofzo begint, want dat kan best interessant worden. Dit geheel terzijde natuurlijk.

1) Ik dacht dat Giuliani de man was van "law and order" (niet de show) en "zero-tolerance" in New York. Zoiets gaat steeds gepaard met een verscherping van de overheidsmacht ten koste van de burgerlijke vrijheden (dit is een constatatie, geen waardeoordeel). Het spreekt in mijn ogen voor zich dat Giuliani die succesvolle maatregelen ook wel op nationaal niveau zal willen implementeren, met alle gevolgen van dien. En het "consolideren van het overheidsbeslag" valt daarmee samen. "Tough on crime" leidt automatisch tot meer overheidsuitgaven én dus méér belastingen/beslag.

2) De "flipflops" van Romney hebben inderdaad te maken met zijn scherpe standpunten nu (gezondheidszorg e.a.) die haaks staan op zijn beleid in Massachussetts, maar dat zal inderdaad te maken hebben met het feit dat Mass (niet toevallig de staat van senator Ted Kennedy) één van de meest "linkse" staten van de VS is. Nu heb ik die "flipflops" niet enkel uit de media, maar ook via libertariërs als Tom Palmer van het Cato Institute die toch ook vrezen voor de inconsistente houding van Romney.

3) Huckabee verklaarde in de Glenn Beck show op CNN ten tijde van de Iowa Caucus dat hij voor een verregaande autonomie voor het laagste bestuursniveau pleitte, wat ik als "posse commitatus"-aanhanger ook vind.

4) Marc, moraal/ethiek is een luxe voor rijke landen, voor gevoede mensen. En het gaat niet goed met het Westen op economisch vlak, dus moeten we eerst de economie aanpakken, iets wat de VLD in 8 jaar tijd vergeten te doen is door de nadruk te leggen op ethische kwesties (niet de ethiek van de politiek ofzo, maar de social issues van homorechten en euthanasie e.a.).

 
At 19/1/08 01:17, Blogger David Vandenberghe said...

Bedoeling is meer om de aandacht te vestigen op de Amerikaanse presidentiële voorrondes.
Vermoedelijk hebben de meeste onder ons wel een kandidaat waarvoor ze zouden stemmen indien ze de kans daartoe kregen. De tests zijn louter indicatief, in de hoop het verschil te kunnen maken tussen perceptie & 'realiteit' [waarbij de tests dichter zouden moeten aanleunen bij realiteit].

Trouwens, niemand heeft u gedwongen om ze te doen. Is de uitslag misschien niet meegevallen? :)

 
At 19/1/08 05:43, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

1) Inderdaad, Giuliani's grootste troef is dat hij "law and order" terug heeft gebracht naar NYC. En ook al is NYC vandaag nog steeds veruit de grootste stad in de US, het is ook veruit de veiligste geworden, en precies daarom grotendeels ook economisch terug welvarend.

Ik vind het merkwaardig dat u een tegenstelling ziet tussen "law and order" en "burgerrechten". Zonder het eerste is het tweede een sprookje/fantasie/illusie. En het feitelijk implementeren van 'democratische' wetgeving leidt niet noodzakelijk tot hogere belastingen en meer "overheidsbeslag". Integendeel, Giuliani heeft dat trouwens bewezen in NYC. Het vereist toch niet veel verbeeldingskracht om te beseffen dat wetteloosheid en crime tot enorm veel (vooral 'lokale') overheidsuitgaven kan leiden. En democratische (met kleine d) "law and order" is iets heel anders dan nazi of commie law and order.

2) Wel ja, bij Cato zitten er veel 'puristen'. Ze hebben hun nut, maar men kan er geen continent mee besturen. Dat vereist realiteitszin van een 'ondernemer', gelijk Romney. Wat gezondheidszorg betreft, pleit Romney voor een gediversifieerd privaat systeem. En vooral pleit hij voor het wegnemen van allerlei bestaande anti-competitieve voorschriften in vele staten, en ook voor het beknotten van de macht van de 'trial lawyers' (die een van de grootste veroorzakers van health 'inflatie' zijn, en ook de beste vriendjes van Hillary Clinton en John Edwards).

3) Waar, of hoe, kan men in Belgie de Glen Beck show zien? Dat zou ik eens graag willen weten, om het dan verder te kunnen vertellen aan sommigen die nu de muren moeten opkruipen van frustratie met het huidige TV aanbod. Maar ook, Glen Beck is wel amusant, en niet altijd 'serieus'. Huckebee past zijn discours aan al naargelang de omgeving. De verschillen tussen wat hij zei in Iowa, NH, en SC, zijn frappant. Hij is een "compassionate conservative", in de Bush junior mold. Men beschrijft hem ook terecht als de kandidaat van de 'religious left' (maar dat is een verwarrende term). Onder de huidige Republikeinse kandidaten is hij zonder enige twijfel veruit de grootste taxer en spender.

4) Punt 4 is een zeer groot onderwerp, waarover we zeer verschillend denken. U lijkt te denken dat economie een soort technisch domein is waar men goede resultaten kan scoren als men de mensen maar hun goesting zou laten doen en de overheid de 'juiste' maatregelen zou nemen. Tot op zekere hoogte ja, maar niet zo extreem als u het ziet. Economische welvaart berust finaal op culturele 'instellingen', i.e. gedragspatronen van de mensen (en dus ook van de politiek en/of overheid). Het is dus nonsens van te denken dat "moraal/ethiek" een luxe zou zijn voor rijke landen. Integendeel, morele deugden als eerlijkheid (die vertrouwen mogelijk maakt), werk(willigheid), moed, zelfdiscipline, compassie (offerbereidheid voor anderen en de gemeenschap), enz...zijn wel degelijk de grondvesten voor duurzame welvaart op termijn. Ze zijn trouwens een absolute pre-requisite om een relatief-eerlijke overheid te kunnen bekomen, zonder dewelke welvaart onmogelijk is. Het grootste obstakel tot ontwikkeling in de wereld zijn de bestaande politieke regimes in de wereld. Dat kan allemaal soms tijdelijk een beetje verdoezeld worden (vooral in vroege stadia van industrialisering, e.g. China vandaag, Duitsland en Japan in pre-ww2) wanneer gedwongen 'sociale discipline' tijdelijk grote resultaten kan bekomen. Maar in meer ontwikkelde stadia gaan moraal/ethiek veel belangrijker zijn om economische groei te kunnen bestendigen zonder in politieke chaos en culturele verloedering tercht te komen. De ethische kwesties waar u naar verwijst zijn echte bagatellen. Wat betekent nu "homorechten"? Geldde de Belgische grondwet vroeger niet voor alle Belgen, inclusief homos. Hadden die geen 'habeas corpus' en vrijemeninsguitingsrecht? Ik vermoed dat wat u "homorechten" noemt eerder een introductie is van nog verdere absurde discriminatoire (en nodeloze) 'privileges' door overheden. Maar dit gaat ons verder afleiden van het onderwerp van de VS verkiezingen.

 
At 19/1/08 10:30, Blogger Vincent De Roeck said...

Zoals voor zo vele andere shows, gaande van Bill O'Reilly op Fox News tot Stephen Colbert op Comedy Central, ben ik ook voor Glenn Beck aangewezen op YouTube, Marc. De beeldkwaliteit is er misschien wat minder dan op de échte tv, maar de inhoud véél interessanter dan op onze tv ;-)

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>