24 oktober 2007

De weg naar Mekka (Vincent De Roeck)

Elke vrijdagavond presenteert Jan Leyers alweer een nieuw programma op Canvas, getiteld “De Weg naar Mekka”, waarin hij de gespannen relatie tussen het islamitische Oosten en het seculier-christelijke Westen tracht te begrijpen en te overbruggen. Althans dat was volgens de aankondigingen de initiële bedoeling van het TV-programma. In een interview met de gratis krant Metro neemt Jan Leyers deze week echter géén blad voor de mond en durft hij zelfs openlijk te zeggen dat de kloof eigenlijk onoverbrugbaar is en de islam allesbehalve aanvaardbaar voor het Westen. Hij spreekt zich ook sceptisch uit over de toekomst van de gematigde islam en vreest dat de “culturele genen” van de moslims nooit met die van de christenen tot een vergelijk zullen kunnen komen. Jan Leyers hekelt in het interview ook de rol van de vrouw in de islamwereld. “Een café zonder vrouwen is de grens van Europa,” klinkt het uit de mond van de gevierde zanger.

Meer over de rassenrellen van 2005 vind je in dit artikel.

Jan Leyers trok gedurende drie maanden door tien Arabische landen en kwam tot de conclusie dat het water tussen onze beschaving en de islam veel dieper is, en blijft, dan de Bosphorus. Over de serie die op zoek gaat naar “de ziel van de moslim” werd bij Van Halewijck trouwens ook een boek uitgegeven. Leyers verwoordt het als volgt:
Een echte filosofische “common ground” heb ik niet gevonden. Als we allebei water bij de wijn doen, komt alles wel in orde, klinkt het vaak. Maar ik vraag me nu oprecht af of dat wel echt zo is.
De zanger van o.a. Soulsister vindt de islamhouding tegenover de scheiding tussen Kerk en Staat, de vrijheid van meningsuiting en de gelijkwaardigheid tussen de seksen moreel verwerpelijk. Hij springt de Nederlandse islamcriticus Paul Scheffer bij die enkele weken geleden in Knack beweerde dat het zeker geen vooruitgang genoemd kan worden dat islamieten voortaan hun vrouw enkel nog maar op maandag en woensdag mogen slagen. Jan Leyers kon ook geen “grijze zone” detecteren binnen de islam. Het zwart-wit denken binnen deze compromisloze godsdienst maakt de cohabitatie van culturen uitermate moeilijk, misschien zelfs totaal onmogelijk.
De islam is een jonge godsdienst en moet tijd krijgen om zich in een moderne vorm te ontwikkelen, is een vaak gehoord argument. Maar ik betwijfel of de islam (met het primaat van de gemeenschap) en het christendom (met de nadruk op het individu) wel dezelfde cyclus en dynamisme volgen.
In het Metro-interview haalt Leyers ook de islamoloog Urbain Vermeulen aan en zijn stelling dat het Turkse secularisme niets meer is dan een voorbijgaand fenomeen. Leyers vreest ook dat het gebrek aan zelfkritiek en het blinde geloof in de Koran nooit samen zullen kunnen bestaan met onze Westerse levenswijze. Volgens hem zat er zelfs in het vroegste christendom al een sterke seculiere trek ingebouwd en stimuleerde deze het zelfstandig denken, in tegenstelling tot de leer van Allah.
Het is onbegrijpelijk dat de islamieten zich voor het kleinste probleem richten op de Korangeleerden en op wat de één of andere islamfilosoof in de 16de eeuw daarover gezegd zou hebben. Ik kan daar niet bij. Hoe zou paus Huppeldepup daar in 1679 over gedacht hebben? Ik heb bij de mensen ook nooit de drang gevoeld om eens buiten de vaste blokkendoos van Koran, soenna’s en hadith te kijken.
Jan Leyers tracht aan de hand van paralleltrekkingen ook de absurditeit van de islamwetten aan te tonen. Volgens Leyers heeft geen enkel Evangelie ooit de basis gevormd van de arbeidswetten binnen een bedrijf, dit opnieuw geheel in tegenstelling tot de sharia en andere islamregels. De afwijzing van het kapitalisme door moslims vindt Jan Leyers onbegrijpelijk en ondergraaft volgens hem zelfs het vreedzaam leefbaar samenleven tussen de gemeenschappen, ook die in het Westen.
Ik kan me echt weinig voorstellen bij een Europese islam. Het tolerante bovenlaagje bij de “gematigde” moslims is flinterdun. (…) Het is gewoon dubbel, want moslims zijn misschien wel de vriendelijkste mensen in de wereld, maar aan een nuanceloze goednieuwsshow heeft ook niemand iets. Velen zeggen dat de islam een prachtige godsdienst is en dat na de hervorming van een paar kleine details alles wel in orde zal komen, maar dat is niet mijn ervaring geweest. Kijk, voor mij is het geen kwestie van verdraagzaamheid of tolerantie, want op dat vlak ben ik zoals de Israëli’s: “Don’t ask me to love the Palestinians, but let’s make an agreement”.
Als we van deze getuigenis van Jan Leyers, alumnus van hetzelfde Antwerpse Jezuïetencollege als uw dienaar, iets kunnen leren, temeer daar Leyers een onbesproken blad en een overal graag geziene gast is, dan is het toch wel een zekere reserve tegenover de islamisering van Europa. Leyers geloofde toen hij vertrok ook in de vreedzame cohabitatie tussen onze beide religies en cultuurbeschavingen, maar kwam gedegoûteerd en gedesillusioneerd terug. Laat zijn mentale klik er één zijn die we in het Westen allemaal moeten maken.

Een voorstel van de moslim Khudayr Taher vind je in dit artikel.

De islam is niet zomaar een godsdient parmi les autres, maar een allesomvattende visie op de mens en de maatschappij die volledig haaks staat op alles waarin wij in het Westen geloven en waarvoor wij staan. We moeten het Amerikaanse congreslid Tom Tancredo en diens voorstel om Mekka met atoomwapens te vernietigen zeker niet gaan achterna hollen, maar de integratie en/of assimilatie van moslimgemeenschappen in het Westen dringt zich wel degelijk op, en zou zéér hoog op de politieke agenda moeten staan, willen we op een dag niet ongevraagd wakker worden in een “zonder haat kalifaat”.


Meer informatie over de islam op www.redouan.nl.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


17 Comments:

At 24/10/07 10:13, Anonymous Anoniem said...

Ik ben totaal onder de indruk van het feit dat Jan Leyers dit soort documentaire mocht maken en dat het zelfs in primetime (als dat op Canvas al bestaat natuurlijk) uitgezonden wordt. Ik hoop wel dat Jan Leyers zich hieraan niet al te hard verbrandt, want kritiek op de islam en de multikul is in België not done, ja zelfs strafbaar!

 
At 24/10/07 12:07, Anonymous Anoniem said...

Ook in Tertio verscheen er een interview met Jan Leyers over, in exact dezelfde lijn als dat in Metro. Hij is van zijn tocht naar eigen zeggen niet optimistischer teruggekeerd: “De kloof tussen de moslimwereld en het Westen is nog groter dan ik dacht,” aldus de zanger en tv-maker in Tertio (17.10.2007).

Over de relatie tussen de islam en Europa, bekende Leyers in Tertio bang te zijn dat de islam ook hier de vrijheid begint in te perken: “Theaters en tentoonstellingen worden afgevoerd, omdat ze de moslims zouden kwetsen. Stel u eens voor dat dit onder druk van extreemrechts zou gebeuren. Dan zou het land toch te klein zijn. Maar als een Ehsan Jami in Nederland het recht claimt uit de islam te stappen, dan vinden linkse politici (…) hem te provocerend. Diepe schaamte en woede voel ik dan. Stond Nederland niet eeuwenlang voor de vrijheid van denken?” Leyers’ antwoord op de vraag of hij de islamisering van Europa vreest, beantwoordt al evenmin aan de gangbare politiek-correcte criteria en getuigt in ieder geval van een kritische ingesteldheid: “We moeten toch waakzaam zijn. In Brussel stappen groepjes jongeren cafés binnen om iedere alcohol drinkende klant of schaars geklede vrouw uit te schelden.” En hij voegt daar in één adem aan toe: “Onze vrijheid moeten we koesteren en beschermen.”

Men hoeft het inderdaad niet altijd met hem eens te zijn om te erkennen dat Leyers zich veel kritischer, onafhankelijker en eerlijker heeft opgesteld dan heel wat beroepsjournalisten. Onderweg naar Mekka heeft hij zijn ogen en oren goed open gehouden.

 
At 24/10/07 13:49, Anonymous Anoniem said...

Ik heb het programma al gezien en het is trouwens een zéér goed programma waarin Leyers een zéér objectieve kijk geeft op de dingen. Leyers is géén Bill O'Reilly die alleen TV maakt om zijn eigen gelijk te halen of een Jerry Springer die alles doet om het slechtste in zijn gasten naar boven te halen, maar een gewone neutrale verslaggever.

Hij ging zonder remmen in discussie met de moslims en verdedigde onze liberale waarden (de Europese identiteit). Hij trachtte te zoeken naar de goede kant van de islam, maar negeerde tegelijkertijd de slechte kant niet. Jan Leyers is na deze reeks in mijn ogen zeker niet meer het "links lulletje" dat hij vroeger soms leek te zijn, maar een BV met échte ballen aan zijn lijf! En zeker als je zijn commentaar in Metro of Terio leest...

Men zou de man beter prijzen voor zijn eerlijkheid en journalistieke deontologie dan hem uit te schelden - zeker indien je bedenkt dat hij nog niet eens fin-de-carrière is, en dus heel wat heeft te verliezen - zoals in zéér veel media momenteel gebeurt. Ik vind het ook raar dat toen hij de kruistochten aanviel in een vorige reeks, niemand er toen aanstoot aan nam, maar nu het over de kruistochten van de islam (zoals Al-Andalus) gaat, is hij voor velen een racistische duivel.

Doet me eigenlijk opnieuw denken aan uw vorige tekst over de Europese zelfhaat, Vincent.

 
At 24/10/07 14:03, Anonymous Anoniem said...

@Evelyne: Hoe kan men tegelijk "neutraal" zijn en "onze liberale waarden" verdedigen? Beschouw dit louter als een semantische vraag.

Nu, alle gekheid op een stokje, ik heb nog geen enkel artikel gelezen waarin Leyers wordt "uitgescholden" en een "racistische duivel" wordt genoemd. Ik zou graag die artikels lezen, dat levert altijd interessante citaten op.

@Vincent: "Tom Tancredo en diens voorstel om Mekka met atoomwapens te vernietigen zeker niet gaan achterna hollen". Wie de uitspraken van Tancredo gelezen heeft, weet dat het over de dreiging ging. Beweren dat Tancredo pleit voor het nuken van Mekka is hetzelfde als beweren dat Kennedy, Reagan etc. pleitten voor het nuken van Moskou, omdat zij de dreiging van de Mutual Assured Destruction in stand hielden.

 
At 24/10/07 16:33, Anonymous Anoniem said...

@ lvb

Scheldpartijen heb ik ook nog niet gelezen, maar de toon wordt wel al gezet in vb. het snertblaadje TeVeblad (uit de stal van Aimé).
Voor het programma van Leyers werd aanvankelijk multicul-reclame gemaakt. Maar nu Leyers niet vertelt wat de elite verwacht, wordt de toon anders:


Op de cover: 'De weg naar Mekka. Kijken moslims naar Jan?'.

Binnenin een interview, met als titel: :'Jan Leyers toont het echte leven te weinig'.

Het gaat om een interview met een zekere Yildiz, een fictieve naam van iemand die onbekend wil blijven. De interviewer is mij ook onbekend (jan Van der Vloedt), maar er wacht hem blijkbaar een schitterende carrière in het brainwash-imperium van Aimé.

Een citaat uit het interview:
'Een fundamentalistische oppositieleidster laten vertellen over een man met vier vrouwen levert misschien leuke televisie op, maar het is niet representatief voor de moslimwereld. Je moet alles in zijn geheel bekijken en niet één aspect uitvergroten.'

Ik vrees dat Jan Leyers minder op tv zal komen.

 
At 24/10/07 19:23, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

1) Lvb heeft er reeds op gewezen dat u Tom Tancredo groot onrecht aandoet. Wanneer men iemand wil citeren dan moet men de essentie proberen weer te geven, en geen afzonderlijke zinnetjes uit hun contekst trekken. Hoe u dat specifiek zou willen verwoorden is uw zaak, maar het is ONEERLIJK van te verwijzen naar zijn "voorstel" om mekka te bombarderen ZONDER te vermelden dat het gaat om een CONDITIONEEL bombarderen, i.e. als een 'beloofde' reactie op een islamo-fascistiche bom op een Amerikaanse grootstad. Zoals lvb reeds schreef, het is vergelijkbaar met de MAD doctrine die tijdens de koude oorlog een atoomoorlog heeft kunnen voorkomen tussen de Soviet Unie en het Westen.

2) Binnenkort gaan er twee verschillende islamitische kernmachten bestaan. Naast het totterende Pakistan zal ook de theocratie in Teheran over een atoommacht beschikken, vermits 'Europa' enkel wil praten en geen daden wil stellen om de Iraanse atoombom te voorkomen. Men hoeft niet akkoord te gaan met "het voorstel" van Tancredo, maar ik zou wel graag vernemen of u een beter CONCREET voorstel kunt maken om een atoombom op een westerse grootstad te kunnen voorkomen binnen de komende 10 jaar. Let wel, ik zeg een concreet voorstel, en geen vrome wensen. Laat het maar horen!


@ Evelyne

Het is goed dat u denkt dat de Europese identiteit zou samenvallen met "onze liberale waarden". Echter, de Europese 'Verlichting' ligt al een paar eeuwen achter de rug. Beantwoordt uw identificatie nog aan de realiteit vandaag? "Waarden" is niet hetzelfde als 'mooie woorden' of gevoelens. Waarden zijn maar reeel wanneer ze beantwoorden aan CONCRETE daden. Nog maar 10-15 jaren geleden weigerde 'Europa' van een vinger uit te steken om verder genocides in de Europese balkan te voorkomen, en dan moesten de Amerikanen maar weer eens het vuile werk komen doen, t.t.z. het waren Amerikanen die de vermeende "Europese liberale waarden" kwamen verdedigen. En vandaag ziet men hetzelfde in Afghanistan. De Nato is er aanwezig, maar het zijn enkel de Amerikanen, Britten, en Canadezen die bereid zijn om effectief het noodzakelijke vuile werk te willen doen, t.t.z vechten. De ministers, inclusief 'onze corpulente Flahaut, vergaderen nu wel vandaag in Nederland, maar de 'Europese' weigering om zelf iets CONCREET te willen doen om de "liberale waarden" te beveiligen is een veeg teken voor de overleving van Nato en van de 'liberale' Westerse beschaving zelf.

 
At 24/10/07 20:38, Anonymous Anoniem said...

Ik stel voor om de Reyerslaan om te dopen tot Leyerslaan.

 
At 24/10/07 21:24, Anonymous Anoniem said...

@ vinsang : zoek het anversisme in uw eigen zinsnede "(...) dat islamieten voortaan hun vrouw enkel nog maar op maandag en woensdag mogen slagen." Als u er in 10 seconden in slaagt, beloof ik geen acht meer te zullen slaan op uw uit Metro overgetikte colummekes.

@evelyne : "links lulletje" of "racistische duivel", 't is allemaal gescheld. 't Is waar !

 
At 24/10/07 22:07, Blogger David Vandenberghe said...

@Steven: "Hij springt de Nederlandse islamcriticus Paul Scheffer bij die enkele weken geleden in Knack beweerde dat het zeker geen vooruitgang genoemd kan worden dat islamieten voortaan hun vrouw enkel nog maar op maandag en woensdag mogen slagen" Vincent parafraseert enkel Scheffer, zit er dan misschien een foutje in?

 
At 24/10/07 22:37, Anonymous Anoniem said...

Het juiste Knack-citaat (26/09/2007):

"Een Amerikaanse socioloog schreef al in 1913: het kan toch niet dat het een goed idee is om op maandag, woensdag en vrijdag je vrouw te slaan, en op andere dagen niet. Integratie zal er alleen komen als we elkaar confronteren met het ideaal van een open samenleving."

 
At 24/10/07 23:26, Blogger Marc Vanfraechem said...

Er zijn mij inderdaad nog geen scheldpartijen bekend aan het adres van Leyers. Een loze bewering dan?
Dat ontbreken van scheldpartijen bewijst overigens hoe moeilijk het is om die man Leyers aan te vallen, en hoe genuanceerd en correct de stellingen zijn die hij heeft ingenomen.
Ik geloof niet dat Leyers al te veel te vrezen heeft, want tenslotte zijn zowat alle breeddenkenden (journalisten, politici) mensen die liever geen kennis nemen van vervelende feiten. Verdoezelen, liegen en vooral zwijgen gaan hun een stuk beter af dan argumenteren.
Wat men nu bij Canvas zou kunnen overwegen, is om een geaccrediteerde en zelfbenoemde deskundige als bv onze Lucas Catherine ten tonele voeren, in een gesprek met Leyers.
Maar Catherine zal zo verstandig zijn om op zo'n voorstel niet op in te gaan.
& @Marc Huybrechts: nu moet ik u nog gelijk geven ook, maar zoals iedereen weet: une fois n'est pas coutume!.

 
At 25/10/07 10:14, Anonymous Anoniem said...

@lvb : Dank voor het correcte citaat. Ik kon al niet geloven dat de grote Paul Scheffer het verschil tussen slagen en slaan niet zou kennen. Nu blijkt de man ook nog eens inhoudelijk fout te zijn geciteerd. Met zulke vrienden heeft Scheffer geen vijanden nodig. Amai nog nie, zoals ze in de metropool zeggen. Great job once more, Vincent !

 
At 25/10/07 12:59, Blogger David Vandenberghe said...

slagen, slaan... Wja, eerder Brabantisme dan Anversisme.

Steven, eerlijkheidshalve. Heb je de tekst toch nog verstaan of was die verwarring er teveel aan?
Wat was nu eigenlijk de bedoeling van uw reactie? Inhoudelijke commentaar of schieten op de boodschapper?

 
At 25/10/07 23:17, Anonymous Anoniem said...

Schieten op de boodschapper èn op zijn rammelende boodschap, bij nader inzien niet veel meer dan wat elders gesamplede boodschapjes. Eventjes overlopen wat mij dégoûteert (sic) :
1)Een out-of-the-blue verwijzing naar "rassenrellen"
2)Een fout Paul Scheffer citaat (zie opmerking lvb hierboven)
3)Een onvolledige verwijzing naar de passus waar Leyers het over Urbain Vermeulen heeft (volledigheidshalve, Leyers zei "Ik ben het niet noodzakelijk met hem eens, maar het is wel een goede vraag")
4) Een oproep aan alle Westerlingen om een mentale klik te maken "dat vreedzame cohabitatie tussen onze beide religies en cultuurbeschavingen niet mogelijk is"
5) En dan plots (aanzwellend tromgeroffel) : een pleidooi voor "de integratie en/of assimilatie van moslimgemeenschappen in het Westen".
Integratie en assimilatie van moslimgemeenschappen ? Integreren van wat daarnet niet te integreren viel ? Cohabiteren met wie enkele zinnen terug geen cohabitatie mogelijk bleek ? Eerst laat ge ons een mentale klik maken Vincent en nu laat ge ons hier verweesd achter ? Wadiestnaa ?

 
At 26/10/07 21:08, Anonymous Anoniem said...

Ik heb dit artikel ook op dit discussieforum geplaatst
http://forum.politics.be/showthread.php?t=96700
Misschien kunnen jullie ook daar meediscussiëren.

 
At 27/10/07 12:41, Anonymous Anoniem said...

Ik heb al een paar afleveringen gezien. Is inderdaad zeer de moeite waard.

 
At 14/11/09 13:13, Anonymous Anoniem said...

Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>