6 oktober 2007

De constitutionele putsch van de CD&V
(Jan Van De Casteele)

"Als we Knack- redacteur Rik Van Cauwelaert mogen geloven duikt CD&V nu volledig onder de lat. De communautaire agenda wordt onderkoeld in de bevroren handen van een Commissie van Wijzen. Lacht CD&V haar kiezers uit? Vorige week hield CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen het been nog stijf, zeer tot ongenoegen van verkenner Herman Van Rompuy. Vandeurzen bleef een verregaande staatshervorming eisen, zoals o.a. de regionalisering van de vennootschapsbelasting. Een "ontmoedigde" Van Rompuy had een paar weken geleden Yves Leterme al voorgesteld om "de grote bocht" te nemen en "los onder alle communautaire latten door te duiken". Jean-Luc Dehaene hield zijn partijleden voor dat ze maar beter "alles konden inslikken wat voor de verkiezingen was beloofd". No pasarán!, reageerde Vandeurzen.

Zaterdag 29 september werd de regionalisering van de vennootschapbelasting plots afgevoerd en liet Van Rompuy zich naar de koning rijden. Leterme werd opnieuw formateur, maar zou zich alleen nog met sociaaleconomische aangelegenheden mogen inlaten. De hele staatshervorming wordt begraven in een commissie van Koninklijke commissarissen - zeg maar "Wijzen". Die commissie zou worden geleid door de voorzitter van de Senaat, Armand De Decker, een uitgesproken voorstander van de aanhechting van een aantal faciliteitengemeenten bij Brussel, en door de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Herman Van Rompuy.

Van Cauwelaert spreekt in "Knack" van "een constitutionele putsch". Voor het eerst in de Belgische geschiedenis worden de voorzitters van Kamer en Senaat (de wetgevende macht) openlijk ingeschakeld om een regering te stutten en te helpen haar programma uit te voeren (de uitvoerende macht). "Terwijl zij eigenlijk worden verondersteld vergaderingen te leiden die de regering controleren. Als constitu- tionele putsch heeft dit geen voorgaande. Vier democratische partijen hebben hier hun zegen over gegeven", besluit Van Cauwelaert.

De Vlaamse Volksbeweging (VVB) en het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) hebben de voorbije maanden vooral gevolgd vanop afstand. Enkele dagen geleden werden de Vlaamse partijen zelfs nog bijna gefeliciteerd in een tribune in "De Tijd". CD&V lijkt evenwel in een onvervalste crescendo op zoek naar woordbreuk. Van piano naar forte: (1) De "vlucht" van Leterme en Vervotte uit "hun" Vlaams Parlement en het soortelijk gewicht van de vervangers. (2) De onheilspellend griezelige oekazes van de ringbaarden van ACW, die zich opstellen voor de francofone Kameraden en tegen Vlaanderen. (3) De zelfkastijding rond het transferdossier, met name het onophoudelijke, francofiele gekreun rond "interpersoonlijke solidariteit" en de stilte rond de inefficiënte, ondoorzichtige en eeuwige geldstroom richting Waalse On-Zekerheid. (4) Het gedoogbeleid tegenover de oprispingen van "bijna SP.a'er" Dehaene en van de B-Plussers Martens en Eyskens. (5) De ondraaglijke communautaire lichtheid van de eerste formatienota's van Leterme. (6) Het openen van allerhande verwerpelijke wisselgeldpistes, zoals o.a. samenvallende verkiezingen, een federale kieskring, veralgemeend inschrijvingsrecht met kiesrecht over de taalgrens. (7) Het onhandige (?) voorstel van Brigitte Grouwels om een tweetalige Brabantse kieskring te installeren. (8) De BHV-manoeuvres van snelsplitser Pieter De Crem. (9) De "Red de Solidariteit"-clichés van de petitie-"vrienden" van het ACV.

Kortom, het ziet ernaar uit dat de partij CD&V in de bocht hangt. En straks uit de bocht vliegt. Meer hierover, inclusief o.a. de onlangs gepubliceerde opiniestukken van de VVB, het OVV, Bart Maddens e.a., kan je vinden op onze website. Als CD&V effectief de weg naar het verleden, de "recuperatie", inslaat en onder druk van de Belgicistische linkerflank de Vlaamsgezinden in en buiten de partij in de gordijnen jaagt, dan moet N-VA zich klaarmaken voor de grote uittocht. Het schouwspel dat zich nu afspeelt is stilaan niet meer om aan te zien.

Als CD&V doorgaat op het pad dat nu wordt geëffend, moet ze in de aanloop naar 2009 niet rekenen op vertrouwen, integendeel. Dan moet ze door de Vlaamse kiezer in 2009 worden verjaagd naar de eeuwige oppositie. Wie zijn woord niet houdt, liegt, en verdient dan ook niet beter. Zeg a.u.b. dat het toch geen waar is, CD&V...


Jan Van De Casteele is redacteur van het VVB-magazine "Doorbraak". Deze tekst werd door hem als persbericht verspreid.

Meer teksten van deze auteur op www.ovv.be.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


5 Comments:

At 6/10/07 13:56, Anonymous Anoniem said...

Je kan over dit thema ook discussiëren op het forum van het LVSV: http://www.lvsvleuven.be/forum/viewtopic.php?t=1679

 
At 6/10/07 16:01, Anonymous Anoniem said...

Ik begrijp de reactie van een Jan Van De Casteele maar al te goed, en dan moet je weten dat hij nog iemand is (was?) met een méér dan gemiddeld respect voor de CVP-CD&V.

En wat denkt den Yves eigenlijk allemaal te kunnen doen? Gaat Leterme nu dan toch echt eens bewijzen, aan het handje (leiband?) van bompa Van Rompuy, wat ik reeds vijftig jaar vaststel in dit apenland, namelijk dat de CVP-CD&V niets meer is dan een nooit geziene verzameling is van hypocrieten, collaborateurs, schijtlaarzen, huichelaars en zakkenvullers.

Net zoals Jan Van De Casteele in dit stukje kennelijk, heb ik altijd gehoopt dat ik in mijn perceptie een keer ongelijk zou krijgen, maar dat zal echter tevergeefse hoop blijken, vrees ik.

 
At 6/10/07 18:18, Blogger Unknown said...

waar had Van Cauwelaert die "vier democratische partijen" dan wel gezien? We stemmen volgende week de splitsing van B-H-V . Wat gaan de Walen dan doen? België "opblazen"?
Wie moet daar bang van zijn?
ACV natuurlijk, en daar moeten dus Leterme en tutti quanti plat voor op de buik. En wij allemaal. We zijn er nog niet van af.

 
At 6/10/07 22:44, Anonymous Anoniem said...

Ik ben geen Katholiek maar heb vroeger in de Katholieke kleuterschool altijd geleerd dat mirakels enkel bestaan als God de Vader dat wil. Dus wie hoop heeft dat het de kluns Leterme dit keer wel lukt, is er al aan voor zijn moeite, nog voor de oerdomme Leterme opnieuw écht gaan afgaan. Hoe erg dat ook is, het zal zo zijn, zonder twijfel. Want als God al ergens zal interveniëren, dan zal het zijn om de Koning en de Waal te ondersteunen. Dat Leterme zijn kap nu maar al over de haag gooit, zijn sjerp van formateur aan de wilgen hangt, zijn afgrijselijke das omdoet en langs het achterpoortje verdwijnt, alvorens een bende gefrustreerde CD&V-kiezers van de Boerenbond hem met rieken kunnen wegjagen!

 
At 9/10/07 19:44, Blogger Bernhard De Muynck said...

Desalniettemin ben je tegenwoordig wat de Vlaamse eisen betreft nog steeds meer met een 'tsjeef' dan met een VLD'er...

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>