10 september 2007

Wie zegt dat wij geen kwaliteitskranten hebben? (victa placet mihi causa)

Het waren maar kleinigheden vanochtend, maar vóór een zeker uur kan op de stilste en meest comfortabele trein een mens nog ontstemd raken.
Bart Sturtewagen had in De Standaard een redactioneel commentaartje waarin hij veel goede dingen zei, bijvoorbeeld dat mensen die de media willen bespelen zich erg blootstellen aan toevallige windrichtingen, of nog dat in een rechtsstaat iedereen onschuldig is tot hij veroordeeld wordt. Akkoord, maar Sturtewagen had zijn zin voor verhoudingen verloren.
Als de verdenking tegen de ouders van de verdwenen Britse kleuter Madeleine McCann ook maar enige grond van waarheid zou blijken te hebben, dan staan we voor een van de omvangrijkste misleidingen uit de geschiedenis. De hele aardbol op het verkeerde been zetten, iconen uit zo ver uit elkaar liggende werelden als paus Benedictus en David Beckham incluis, het zou een onuitgegeven krachttoer zijn.
Nu maak ik mij sterk dat er, nog binnen het geheugen van de levenden straffer voorbeelden van misleiding te vinden zijn. Ik herinner mij al een couveuse-oorlog die vader Bush succesvol heeft uitgevochten in de media. Of natuurlijk de WMD, de massadestructiewapens waarmee zelfs diens zwakbegaafde zoon wegkwam bij de meeste journalisten …en bij vele regeringen, bijvoorbeeld die van Balkenende. Niet die van Verhofstadt, laat ik dat er meteen en graag bij zeggen.
Timisoara daargelaten, als we iets verder mogen teruggaan kan misschien de Varkensbaai nog genoemd worden? of de Golf van Tonkin?
Mijn favoriet blijft altijd dat valse telegram van 1870, de Emser Dépêche. Frankrijk en Duitsland hebben die zaak toen in een oorlog uitgeklaard.
Goed, als voor Sturtewagen de kwestie in Portugal al Geschiedenis lijkt, dan laat ik hem verder met rust, want er is gelukkig ook De Morgen.
Liesbeth Van Impe mocht daar vandaag de honneurs van het redactionele artikeltje waarnemen. Ze deed dat redelijk goed, en op het fotootje te zien is het nog een frisse meid ook. Liesbeth prepareerde, zoals van haar wellicht verwacht wordt, de Vlaamse lezer op toegevingen aan de Franstaligen. Dat borstgeklop van CD&V-N-VA moet een einde nemen, zegt zij. Kiesbeloften moet je inderdaad kunnen inslikken. Zo werkt een democratie meent Liesbeth.
Kijk, ik verwijt haar niets. Misschien heeft zij politicologie gestudeerd? of anders iets met communicatie. Nederlands zal in haar curriculum ontbroken hebben, niet enkel in de veronderstelde humaniora, maar wellicht al vanaf het vijfde studiejaar.
De meeste onderhandelaars zijn zich er intussen terdege van bewust dat onrealistische verwachtingen doorgaans slachtoffers maken. De klappen vallen in de hoek van zij die de compromissen sluiten, niet in het kamp van zij die aan de zijlijn roepen dat het nog harder moet gaan.
Ik zei het in het begin al lezer, het waren kleinigheden vanmorgen ...maar Liesbeth! In het Nederlands zeggen wij “van hen” en niet “van zij”.
Je volgt nog? Goed zo, dan ben je zeker in staat tot een moeilijker oefening, en kun je hier nalezen waarom BHV wél gesplitst moet worden, zonder prijs.
.

Labels: , , ,

5 Comments:

At 10/9/07 23:55, Anonymous Anoniem said...

Ik besef wel dat er hier mensen zijn die denken dat u "pareltjes" schrijft. Tja, dat is wat men kan verwachten na meer dan een kwarteeuw van naief-links ideologisch onderwijs. 'Radikale chic' woordkramerij, doorspekt met wat schampere opmerkingen (zelfs in onberispelijk Nederlands), gaat dan onvermijdelijk populair overkomen.

Twee specifieke puntjes:

1) Zowel Sturtewagen als uzelf zijn onvoldoende voorzichtig gebleken. In een rechtsstaat ZIJN de McCann's niet (noodzakelijk) ONSCHULDIG "tot bewijs van tegendeel" (in Sturtewagen's woorden) of "tot hij/zij veroordeeld wordt" (in uw woorden). Wat men wel kan zeggen, met meer duidelijkheid en precisie, is dat in een rechtsstaat men onschuldig moet BESCHOUWD of GEACHT worden. Voor u is dat waarschijnlijk een verwaarloos detail, maar er zit wel een belangrijk filosofisch verschil achter.

2) Het herleiden van gecompliceerde problematieken tot enkele simplistische 'oorlogskreten' van ideologisch-gevangenen, is ook typisch voor onnadenkende parroteerders. Dat vinden we dus bij u in (op zich nietszeggende) 'kreten' als: WMD, Golf van Tonkin, Varkensbaai, enz... Het zou een hopeloze zaak zijn van uzelf en uw bewonderaars te proberen wijzer te maken, want uw 'zekerheden' daaromtrent verdienen zonder enige twijfel de benaming van "dogmas". Van redeneringen valt er immers weinig of niets te bespeuren.

Echter, wat ik nog erger vind is dat u blijkbaar weinig begrip heeft van wat de Belgische diplomatie in recente jaren gemotiveerd heeft. Dat meen ik te mogen besluiten uit uw ridikule bewering dat het (vroegere) standpunt van de Belgische regering omtrent het Irak conflict ook maar iets te maken zou hebben gehad met een 'ander' standpunt (dan bijvoorbeeld Nederland) m.b.t. WMD. Dat is pure fantasie van uwentwege, of ex post media-napraterij. Maar, als ik dat allemaal zou moeten gaan uitleggen dan gaat u dat hoogstwaarschijnlijk weer veel "te lang" vinden en ook mijn Nederlands willen buizen. Blijf u dus maar beter beperken tot wat zinloze schampere opmerkingen over uw 'zekerheden'.

 
At 11/9/07 00:18, Blogger Marc Vanfraechem said...

Wel Huybrechts, over de motieven van de regering Verhofstadt om tot hun juiste beslissing te komen, daar heb ik niets over gezegd.
Terecht denk ik want die jongens zijn enkel in het spoor van Parijs gebleven. Een verdere overweging was onnodig, en ook onmogelijk in de Belgische context.
Maar dat de Amerikanen wel eens een uitlokking hebben geprobeerd, wenst u dat echt tegen te spreken ;-?
En nu antwoord ik u nog Huybrechts, wat mij toch enige moeite en zelfs enige menslievendheid kost, want Engelse woorden als parroteren, die u constant gebruikt, of radical chic: ik begrijp ze wel, maar ze zijn vermoeiend als een gebedsmolen. Breng er eens wat variatie in man!

 
At 11/9/07 00:27, Blogger Marc Vanfraechem said...

Hé Huybrechts (ik probeer nu ook Amerikaans te doen),
wie zei dat van die "pareltjes" waar je het over had, want die mensen wil ik graag leren kennen ;-)

 
At 11/9/07 17:39, Anonymous Anoniem said...

Ik meen dat een zekere S. Bracke, ambtenaar, ooit eens lof zong over uw blogschrijfsels. Hij deed dit op een taalkundig fijnzinnige wijze, met name (bijna) zonder expliciete lovende woorden - het woord parel bezigde hij zeker niet - en (bewust?) zonder stellingname over de inhoudelijke kant.
Hij dreef me naar victa placet, en ja, ik houd wel van uw "fancy" stukjes.
Sinds uw voornaamgenoot echter mee is beginnen optreden op IFF, is het voor mij echt genieten geworden, want hij heeft wel eens een sterk punt. En m.i. ook lef, om zulke goede schrijver aan te vallen.

Doe zo voort, beide Marcen.

 
At 11/9/07 19:03, Anonymous Anoniem said...

Mag ik hier een schuchtere vinger in de hoogte steken en nogmaals bekennen dat ook ik deze "pareltjes" kan smaken?
En inderdaad ,ik geniet ook van de replieken van de heer Huybrechts.
Een beetje lichtgeraakt als het over zijn geliefde Amerika gaat maar vaak moet ik hem toch gelijk geven.
En aangezien ik altijd bereid ben van mening te veranderen had ik wel eens willen weten welke argumenten er zijn om niet aan te nemen dat de Amerikanen Irak binnengevallen zijn onder valse voorwendsels.
Het mag ook in het lang en het breed zijn hoor. Ik kan me wel eventjes concentreren.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>