14 september 2007

Het ware gelaat van de Belgische democratie
(Vincent De Roeck)

Het is vandaag alweer zes jaar en drie dagen geleden. De brutale aanslagen op New York en Washington van 11 september 2001 hebben de wereld drastisch veranderd. De aanslagen waren vooral een openbaring van de toenemende radicalisering in de moslim- wereld. Terwijl de moslimaanvallen op de USS Cole of de Amerikaanse ambassades in Nairobi en Dar-Es-Salaam nog afgedaan konden worden als “toeval”, was dat op 9-11 zeker niet meer het geval. De Verenigde Staten, en het Westen als beschavingsvorm, werden in hun hart geraakt. De symbolen van hun financiële en militaire almacht moesten er aan geloven. De gevolgen daarvan zien we zeven jaar later nog dagelijks op televisie. Twee duizend negen honderd zesennegentig mensen, allemaal intrinsiek onschuldige burgers, kwamen om in deze schanddaad. 2996 vaders, moeders, zonen en dochters verloren er hun leven, en dan heb ik het nog niet eens gehad over de honderden die later (vroegtijdig) overleden zijn door aandoeningen die ze op 9-11 opgelopen hebben.

Een mooie schets van de gevolgen van de aanslagen van elf september 2001 in de VS, kan je in dit artikel vinden.

“De tijd heelt alle wonden” mag dan al wel een veelgebruikte uitdrukking zijn, maar in dit geval zou ze niet volstaan. Net zoals elke oudere Vlaming nog precies weet waar hij was toen John F. Kennedy neergeschoten werd, zal de jongere generatie deze aanslagen blijven heugen, tot in het kleinste detail. En dat is maar goed ook. Elf september is de dag die ons met de neus op de feiten gedrukt heeft en ons getoond heeft dat het Westen niet meer ongenaakbaar is. Als het Westen zich niet aanpast aan deze dreiging, riskeert het zijn wereldwijde dominantie te verliezen. Als we nu niets doen tegen deze toenemende terreurdreiging van moslimfundamentalisten, is het Westen gedoemd om het rijtje verdwenen beschavingen te vervoegen. Het Avondland was dan toch niet het eindpunt van de menselijke evolutie, maar gewoon een verwaarloosbare tussenfase.

Maar dit hoeft niet zo te zijn. Het Westen heeft alle mogelijkheden om nog eeuwenlang het middelpunt van de wereld, het summum der beschaving, te blijven, maar dan moet men doortastend optreden en actie ondernemen. En de tijd voor doortastende actie is nu.

Om de tijd geen vat te laten krijgen op de aanslagen van 9-11 zijn de herdenkingen ook zo belangrijk. Wie het verleden vergeet, is gedoemd het verleden opnieuw te beleven. Wie 9-11 vergeet, en niet reageert in de juiste manier, zal vroeg of laat opnieuw geconfronteerd worden met onmenselijke terreur en bloedige aanslagen tegen het Westen. De Verenigde Staten staan niet alleen in deze strijd, zoals Mark Stein onterecht beweert in zijn boek “America Alone”, want de uitkomst ervan gaat ons allen aan, zowel in Europa als in Noord-Amerika, en zelfs in Australazië. Het Westen is nog niet dood, zoals Pat Buchanan stelt in zijn boek “The Death of the West”, zolang de burgers van het Westen zich nog kunnen herpakken. Fatalisme is niet nodig, waakzaamheid en drastische hervormingen zijn dat wel.

Over de botsing tussen de beschavingen, raad ik dit artikel aan.

Herdenkingen zijn niet enkel broodnodig voor het constant voeden van het collectieve geheugen van de gemeenschappen in het Westen, maar katalyseren ook het daaruit ontsproten ongenoegen. Herdenkingen zijn het laatste redmiddel voor de bedreigde diersoort, die we het “Westen” noemen, om onze nalatenschap te handhaven en om onze vrijheid te behouden. Daarom is de grootste vijand voor het Westen zelfs niet eens het moslimfundamentalisme zelf, maar de progressieve elites die deze herdenkingen verbieden en afdoen als “racisme”. Zo ook de socialisten in België, die met Brussels burgemeester Freddy Thielemans als scherprechter van dienst zo’n herdenking verboden hebben.

Over racisme en de beteugeling ervan, raad ik dit artikel aan.

Drie dagen geleden wilden 20,000 burgers van tientallen verschillende landen in Brussel demonstreren en een minuut stilte houden ter herdenking van de aanslagen van 9-11, maar ze mochten het niet van de socialisten. Hoewel deze actie door PS’er Freddy Thielemans verboden was, vond ze toch plaats, maar dan wel in zwaar gehavende vorm. Slechts een 500-tal demonstranten vond de weg naar de Schumanplaza in de Brusselse Europawijk voor de demonstratie, terwijl slechts een 50-tal ook effectief de minuut stilte hielden voor het Europees Parlement. Het gros van de demonstranten was daartegen immers al hardhandig gearresteerd door de massaal aanwezige ordediensten. Het machtsvertoon werd door één van de demonstranten, een Brit, treffend omschreven als “Tienanmen Square, Brussels”. Het verbieden van deze betoging werd in de vorige weken ook al gehekeld door tal van organisaties, gaande van liberalen en libertariërs, over libero-conservatieven en rechts- conservatieven tot rechts-extremisten en neo-nazi’s.

Over het betogingsverbod, raad ik dit artikel aan.

Het betoogverbod en de fascistoïde handhaving ervan door de (Franstalige) Luikse oproerpolitie is een hoofdstad van een Westerse democratie, laat staan van de Europese Unie zelf, onwaardig. Brussel toonde deze week zijn ware gelaat aan de internationale gemeenschap. De politie handelde allesbehalve sereen en schold de demonstranten uit voor “uitschot”, “gangsters” en zelfs “vuile flaminganten”, ook al was het merendeel van de demonstranten afkomstig uit het buitenland, en dus niet eens uit Vlaanderen. De filmpjes van de politieacties gingen de wereld rond. We zien oude-van-dagen gemolesteerd worden door de politie. We zien betogers in de nieren en de teelballen getrapt worden. We zien politici en academici in elkaar geslagen worden door de oproerpolitie. Niet enkel de vrijheid van meningsuiting werd door het Brussels-Belgische bestel totaal miskend, maar ook de burgerlijke vrijheden, en zelfs de politieke rechten van volksvertegenwoordigers.

Over een soortgelijk hardhandig Franstalig politieoptreden tegen betogers in Leuven vorig jaar, gaat dit artikel.

Er werden maar liefst drie Europarlementsleden, nota bene uit drie verschillende landen, hardhandig aangepakt en gearresteerd, net als Vlaamse parlementsleden en tal van lokale politici. Zelfs de vice-voorzitter van het Vlaams Parlement werd als een ordinaire dief op de grond geslagen en als arrestant afgevoerd. Van de scheiding der machten, één van de grondbeginselen van elke rechtsstaat, of van de daarmee samenhangende parlementaire immuniteit hadden de ordediensten kennelijk nog nooit gehoord. Deze zaak hoort dan ook een juridisch staartje te krijgen, wil België zijn statuut als “westerse democratie” behouden, maar of België dat überhaupt wel wil, weet ik eigenlijk niet.

De Italiaanse staat is furieus over het wangedrag van de Belgische ordediensten en heeft de Belgische regering om excuses en garanties voor de toekomst gevraagd. Mario Borghezio, fractieleider van zijn partij in het Europees Parlement, werd immers zonder meer opgesloten als een boef, terwijl hij als MEP over een zéér uitgebreide parlementaire onschendbaarheid zou moeten genieten, en toch zeker wel in Brussel, waar hij werkzaam is. Karel De Gucht heeft vandaag dan ook zijn officiële excuses aangeboden aan de Italiaanse ambassadeur in Brussel voor het gebeuren. Ook Frankrijk overweegt een klacht omdat één van zijn MEP’s door de ordediensten gearresteerd werd. In België werden tal van klachten neergelegd tegen het brutale politieoptreden, zowel bij het CGKR, het Comité voor Toezicht op de Politiediensten, als bij het parket. Het politiek benoemde Belgische gerecht indachtig, is de kans op een veroordeling van de Brussels-Belgische overheid natuurlijk zéér miniem.

Ook in andere landen reageert men verontwaardigd op de gebeurtenissen in Brussel. Europees Commissaris Franco Frattini, verantwoordelijk voor justitie, vrijheid en veiligheid, is razend over, wat hij noemt, een aanfluiting van de grondbeginselen van alles waarvoor de Europese Unie pretendeert te staan.
The right to demonstrate is one of the corner stones of the freedom of expression. (…) Demonstrations should only be banned when they are violent or glorify Nazism.
De socialistische fractie in de Raad van Europa is het daar natuurlijk niet mee eens. Zij hebben deze week dan ook een persbericht verspreid waarin ze burgemeester Thielemans (niet per toeval ook een socialist) de handen boven het hoofd hielden.
European values are under threat, say the organisers of a protest march under the banner “Against the Islamisation of Europe” which was due to place today in Brussels in spite of the ban by the city Mayor. The fact is that Europe and its values are indeed under threat, but the danger is not coming from Islam. Our common European values are undermined by bigots and radicals, both islamists and islamophobes, who exploit fears and prejudice for their own political objectives.

The self-proclaimed defenders of European values say that the Mayor has violated their rights under the European Convention on Human Rights. The freedom of assembly and the freedom of expression are indeed essential preconditions for democracy, but they should not be regarded as a licence to offend. I will not enter into the discussion about whether the march should have been allowed or not, but I note that the protesters’ reading of the Convention is selective to say the least. It is very important to remember that the freedom of assembly and expression can be restricted to protect the rights and freedoms of others, including the freedom of thought, conscience and religion. This applies to everyone in Europe including the millions of Europeans of Islamic faith, who were the main target of today’s shameful display of bigotry and intolerance.
Dit communiqué gaf aanleiding op de metablog “The Brussels Journal” tot deze terechte opmerking van hoofdredacteur Paul Beliën.
Oh yes, before I forget: The Council of Europe is an organization of 47 European countries which has as its aim to safeguard human rights in Europe.
Ook de Slowaakse oppositieleider Vladimir Palko, die tot 2006 minister van binnenlandse zaken was, verwijt Brussel alles wat men vroeger de communistische dictatuur kon verwijten. Palko schreef een brief naar de Belgische ambassadeur in Bratislava.
Police-force without any reason attacked legally elected politicians in free elections. Until today, I thought that something like this is possible only in Lukashenko’s Belarus, in today’s Europe. (…) I remember it from my own experience, when I participated on so called “candle demonstration” for human rights and religious freedom on March 25th, 1988 in Bratislava. Communist police-force had also ride down a peaceful demonstration by force that time, however, Communist regime fell down next year. (…) Such a policy of Brussels municipal and mayor authority and Belgian police-force we could see on September 11th, is a threat to liberty and therefore, I protest against it. (…) I hope that in future we will not hear about such events anymore and that European Union where we live together will be area of liberty, not a soft-tyranny.
Wat mij, als jonge liberaal, vooral gestoord heeft aan deze totalitaire trukendoos is de gelatenheid waarmee de Vlaamse pers dit bericht heeft. In het middagjournaal was journaliste Goedele Devroy nog zéér kritisch voor het verbod en het politieoptreden, maar ‘s avonds was alles terug aanvaardbaar voor de Vlaamse pers. Het is net deze gelatenheid die de terugkeer van dictatuur in het hart van Europa mede mogelijk gemaakt heeft. Zelfs de Vlaamse liberale partij VLD roerde zich niet in dit debat, tenzij ter ondersteuning van de beslissingen van Freddy Thielemans. Dit is onaanvaardbaar. Een liberale partij hoort op te komen voor de rechten en vrijheden van alle burgers, en dus ook van hen die er een ander wereldbeeld op nahouden. Het opsluiten van parlementsleden mag bon ton zijn in Poetins Rusland, maar zou in een beschaafd West-Europees land toch tot de zéér verre geschiedenis moeten behoren.

Over het imago van België in het buitenland, gaat dit artikel.

Deze week heeft België weer eens het ware gelaat van zijn interpretatie van het concept “democratie” laten zien, en geen kat binnen de gevestigde politieke kaste die dit hekelde. Ik heb me deze week opnieuw geschaamd om Belg en “liberaal” te zijn. De sterkte van een democratie kan immers niet gemeten worden aan de hand van de macht van zijn politie, maar aan de hand van de vrijheid van zijn burgers. Als elf september dit jaar een test was voor de Belgische democratie, dan heeft België in deze test gefaald. Opnieuw.


Meer over deze betoging op www.brusselsjournal.com.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


5 Comments:

At 14/9/07 19:02, Anonymous Anoniem said...

Ter ondersteuning van uw thesis, Mr. De Roeck, hieronder de column van VB-voorzitter Frank Vanhecke over deze gebeurtenissen.

“Betogen is een recht, een essentieel onderdeel van de vrije meningsuiting. Het is ieders recht in een vrije samenleving en de overheid hoort dat recht ook te verzekeren”. Dat schrijft Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws, naar aanleiding van de brutaal uiteengeslagen manifestatie op 11 september. Zelfs Yves Desmet – die bezwaarlijk van enige sympathie voor het Vlaams Belang kan verdacht worden – stelt in De Morgen dat Freddy Thielemans, de PS-burgemeester van Brussel, beter een nachtje langer had geslapen over zijn beslissing: “Vrijheid van meningsuiting is er inderdaad niet alleen om welgevallige of algemeen aanvaarde meningen te beschermen”.

Wat mag en niet mag…

Het staat iedereen vrij om het met ons eens te zijn of niet. Het staat iedereen vrij om bedenkingen te hebben bij onze standpunten of acties. Maar in een democratie heeft het Vlaams Belang net als iedereen het recht om zijn mening te uiten en het recht om te demonstreren.

Holebi’s, illegalen, PKK-aanhangers, radicale Arabieren en moslimfundamentalisten… in Brussel kan en mag iedereen betogen. Met of zonder toelating. En als het moet, houdt de politie zich wat discreet op afstand ‘om niet te provoceren’…
Inderdaad, betogen is een recht. Maar niet voor Vlamingen of Vlaams Belang-sympathisanten in Brussel, dat is duidelijk. Niet voor mensen die aan de gebouwen van de Europese Gemeenschap vreedzaam uiting willen geven aan hun vrees voor de opmars van de politieke islam in Europa.

Verbod bevestigt islamisering

Vrije meningsuiting en de multiculturele samenleving gaan niet goed samen. Moet het nog bewezen worden? Nee, na de politieke veroordeling van het Vlaams Blok op juridisch erg betwistbare gronden niet meer. En na het betogingsverbod op 11 september en het politiegeweld in Brussel al helemaal niet meer.

Senator Hugo Coveliers, die getuige was van onze hardhandige arrestatie, noemde de gebeurtenissen “een voorafspiegeling van het islamo-socialisme”, “de heilstaat van Freddy Thielemans” die de betoging natuurlijk verboden heeft “omdat hij en de PS elke allochtone stem nodig heeft om aan de macht te kunnen blijven”.

Thielemans riep als alibi in dat hij moet zorgen voor de openbare orde en de veiligheid, dat hij schrik had voor rellen en geweld. Maar het énige geweld op 11 september, kwam uit de hoek van de politie. Op zijn bevel!

Media-manipulatie

De manifestatie tegen de sluimerende islamisering van Europa werd meteen na de aankondiging door de verzamelde pers gecriminaliseerd en in het verdomhoekje van ‘extreem-rechts’ geschopt. Zowat alle kranten en omroepen hadden het voortdurend over een ‘anti-islambetoging’ en over haast onvermijdelijke rellen. Een verboden betoging, klonk het om de haverklap. Waarbij de hamvraag of zo’n verbod wel gerechtvaardigd was, handig uit de weg werd gegaan.
Ook nà de betoging wordt hier en daar een flink loopje met de waarheid genomen en kunnen journalisten hun aversie tegenover het Vlaams Belang nauwelijks onderdrukken. Zo heeft men het over ‘betogers provocateurs’, waaronder Filip Dewinter en Frank Vanhecke.

In Het Nieuwsblad schrijft een zekere Tom Ysebaert spottend en met zichtbaar genoegen dat Filip Dewinter en Frank Vanhecke nu “aan den lijve ondervonden waar hun partij zelf voor staat: een stevige law and order-aanpak”. En in De Standaard tapt Bart Sturtewagen uit hetzelfde, dwaze vaatje: ‘doorgaans is het Vlaams Belang voor een doortastend optreden, maar soms kan ze, zoals afgelopen dinsdag in Brussel, haar verontwaardiging niet op als potige kerels in uniform wat al te enthousiast hun werk doen’…
Tja, over een bizarre en tendentieuze interpretatie gesproken.

De Standaard liet zich als zelfverklaarde ‘kwaliteitskrant’ nog eens goed gaan en liet in haar kollommen haast doorschemeren dat de gearresteerde Vlaams Belangkopstukken zich als volleerde voetballers in de penaltyzone hadden laten vallen en zich nu wentelen in hun rol van martelaar. Alsof het zo leuk is om door de politie letterlijk in je kruis gepakt te worden. Iets waarvan trouwens erg goede foto’s bestaan, maar die werden door De Standaard ‘niet voor publicatie’ geschikt gevonden… In de lezersrubriek van De Standaard verschenen ook vooral erg vijandige brieven aan het adres van het Vlaams Belang, terwijl we uit goeie bron vernomen hebben dat er op de redactie wel wat anders is toegekomen. Maar ook die worden, wellicht in het kader van de objectieve berichtgeving, onder de mat geveegd…

Schande!

Het is waar dat wij voor een kordate aanpak van de criminaliteit pleiten. Maar het ‘gespierde’ optreden van dinsdag past niet in dat plaatje. En wij zijn géén criminelen! Misschien kan de pers er eens op wijzen dat criminelen in Brussel vaak met fluwelen handschoenen worden aangepakt, dat Brusselse agenten vaak het bevel krijgen om niét in te grijpen als een betoging van vakbonden of allochtonen uit de hand loopt, als er zware vernielingen worden aangericht of onschuldige voorbijgangers worden gemolesteerd.

Niets van dat alles op 11 september. Er werd niet eens betoogd, er was geen optocht. Onze enige misdaad was dat wij op het Schumanplein stonden, in de schaduw van het Europese Parlement. En wat daarna gebeurde is een regelrechte schande! Weerloze en vreedzame manifestanten werden op een wolk van pepperspray getrakteerd. Agenten probeerden te beletten dat van het gebeuren foto’s en beelden werden gemaakt. Journalisten en fotografen werden omvergeduwd of zelfs gebeten door een hond van de opgetrommelde hondenbrigade. Ikzelf werd door agenten tegen de grond geslagen en geschopt. Met geweld een politiebus ingeduwd en erna terug uitgetrokken. Weer met brutaal geweld tegen de grond geworpen en uiteindelijk als een vulgaire boef met handboeien op de rug op de bus gezet. Filip Dewinter werd in volle interview met VTM van voor de camera weggesleurd, door agenten besprongen, in de nieren getrapt en met een matrak de bus in gewerkt.

Wie de beelden gezien heeft, kan zelf de conclusies trekken en heeft dat intussen ook gedaan.
In Vlaanderen is de verontwaardiging over het politieoptreden erg groot.

PS-politiestaat

Het is duidelijk dat de PS haar kans schoon zag om nog een openstaande, politieke rekening met het Vlaams Belang te vereffenen. Dat is ook Luc Standaert niet ontgaan, die in Het Belang van Limburg schrijft dat de PS-burgemeester en de politieverantwoordelijken hun troepen “lieten afreageren op de nochtans niet gewelddadige betogers, van wie er niet minder dan 154 met veel nodeloos geweld werden opgepakt. Niet door de Brusselse politie overigens, maar door de in reserve opgeroepen Luikse (Nederlandsonkundige) agenten.”
Blijkbaar waren er orders gegeven om “te kloppen op alles wat bewoog”, stelt Paul Geudens vast in Gazet van Antwerpen. “De commandowagen stuurde – we vermoeden opzettelijk – een Luiks Franstalig bataljon op de Vlaams-nationalisten af…” De gevolgen lieten zich raden.
Politiemannen sloegen door het dolle heen op de actievoerders in. Racistische kreten als “sale flamins” waren niet uit de lucht. “Manif anti-islam: les flamingants au tapits”, kopt La Dernière Heure triomfantelijk én veelzeggend… boven de foto van een gevloerde VB-voorzitter. Dààr ging het dus om.

Hoofdstad van Europa ?

Naar aanleiding van de Deense cartoonrel mochten duizenden moslims in de Brusselse straten ongehinderd hun haat tegen het Westen uitschreeuwen in een niet toegelaten betoging. Burgemeester Freddy Thielemans keek de andere kant op en de politie kreeg het bevel om in de kazerne te blijven. Maar als Vlaamse betogers op een volstrekt geweldloze manier hun standpunt willen kenbaar maken, moet de politie er hardhandig op inhakken. Het signaal is duidelijk. Maar het is maar de vraag of ze daar in Europa blij om zijn…
In een reactie liet Europees commissaris Franco Frattinni al weten dat hij niet gewonnen was voor een betogingsverbod. ‘In principe moet het altijd mogelijk zijn om op een vreedzame wijze te betogen”. Zo is dat.

“Kan iemand aan de Brusselse burgemeester, Freddy Thielemans, gaan uitleggen dat hij zichzelf, zijn stad en dit land op een onnozele en totaal overbodige manier in diskrediet heeft gebracht?”, sneert Bart Sturtewagen in De Standaard. “Zelf schijnt hij niet bij machte te zijn dat in te zien.” Hoe kan je nu een burgemeester ernstig nemen die zelfs niet in staat is om een betoging van tweehonderd man in goede banen te leiden, vraagt hij zich terecht af.

In onze 30-jarige bestaansgeschiedenis hebben we al heel wat betogingen meegemaakt. Vaak woelige betogingen. Maar wat er dinsdag gebeurde, hebben we zelden gezien. Democratisch verkozen parlementsleden werden geschopt en in de boeien geslagen. Gearresteerd en achter de tralies gezet alsof het om voetbalhooligans of gevaarlijke criminelen ging. Ook Franse en Italiaanse parlementsleden mochten kennis maken met het legioen van Thielemans en in de kelders van het Brusselse justitiepaleis enkele uren mijmeren over democratie en vrije meningsuiting. De consuls van Frankrijk en Italië lieten meteen hun ongenoegen blijken over het optreden, want in die landen betekent vrije meningsuiting en parlementaire onschendbaarheid nog iets…

Besluit: Brussel heeft dinsdag een erg slechte beurt gemaakt. De beelden van het gewelddadige politieoptreden tegen een vreedzame demonstratie naar aanleiding van 11 september gaan Europa rond. Daar zal men hoofdschuddend moeten vaststellen dat een vreedzame manifestatie van de oppositie niet alleen in het Rusland van ex-KGB-chef Vladimir Poetin met geweld uit elkaar wordt geslagen, maar ook in Brussel, ‘
hoofdstad van Europa’ en politiestaat van de PS…


Bron : http://vlaamsbelang.be/6/63/

 
At 15/9/07 02:07, Anonymous Anoniem said...

Alweer een mooie reclame voor het Vlaams Belang, Albrecht. Mag ik u vriendelijk naar uw eigen mening vragen, of is het enige wat u kan misschien het copypasten van de "columns" van uw partijvoorzitter? U bent kennelijk het levende bewijs dat het VB niets meer is dan een bende nakauwers, na-apers en gehersenspoelde partijslaven.

 
At 15/9/07 17:02, Anonymous Anoniem said...

Niks van aantrekken, Albrecht. Een anoniemeling, die blijkbaar zelfs niet kan inbrengen in reactie op het artikel van Vincent De Roeck, en die dan iemand anders komt verwijten van niets te zeggen te hebben, wat zouden we daar over kunnen zeggen......? Wel, dat die anoniemeling waarschijnlijk zelf wel beter in aanmerking zou kunnen komen voor de betiteling van mogelijke "nakauwer, na-aper, an gehersenspoelde partijslaaf".

Vincent heeft zelf immers niets direct over partijen verteld, maar wel over wat hem stoorde omtrent "het ware gelaat van de Belgische democratie". En uw citaten-inbreng heeft dat verhaal van Vincent wel degelijk verder gesteund.

Mensen die zelf niets in te brengen hebben, en die zich niet kunnen richten op de INHOUD van een boodschap, maar wel enkel op de bron of de boodschapper zelf, dat zijn de echte "slaven" van de een of andere partij.

 
At 23/9/07 14:38, Anonymous Anoniem said...

En dan zijn er nog burgers die geloven dat er in dit onland "democratie" zou heersen? Vincent, wat je hierover vertelt, legt de vinger meesterlijk op de wonde. Ik heb dan ook op een aantal internetfora een link naar dit artikel geplaatst.

 
At 24/9/07 10:52, Anonymous Anoniem said...

Nuances zijn goed, Vincent, en die ontbreken vaak in je razende teksten. Maar begrijp me niet verkeerd: de teksten hebben een waarde en lezen vlott. Ook qua inhoud ben ik het in 75% van de gevallen zelfs eens met u. Ik ben bvb. ook tegen het verbod op de SIOE-betoging en tegen de schandalige tegenreactie van de Gestapo.

Een betoging tegen de islamisering van Europa verbieden, uit vrees dat een bevolkingsgroep die daar voorstander van is, keet zou kunnen schoppen? Is dat niet hetzelfde als een betoging tegen de verrechtsing van Europa door linksen te verbieden, uit angst omdat extreem-rechts rel zou schoppen? Ik ben geen voorstander van extreem-links of extreem-rechts gedachtegoed, maar toch zou ik niemand het recht op betoging ontzeggen, op basis van de reactie van de tegenpartij.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>