11 september 2007

Het gif van Mathias De Clercq

Naast het feit dat we nog steeds geen regering hebben, en al die verstandige mensen in Brussel blijkbaar nog niet/niet meer de noodzaak zien om een Federale regering te vormen, was het meest opvallende voor uw Wetstraatwatcher de laatste week een bijdrage van ene Mathias De Clercq in De Morgen op 4 september.

De tiradestijl van het artikel "Het nationalisme is een dodelijk gif" doet vermoeden dat het voor één keer niet zijn ghostwriter is die de pen vasthield, maar Der Mathias selbst. En ook al doet hij eventje aan namedropping, het blijft een tirade.

Mijnheer "kleinzoon van" De Clercq weet nog niet dat het Vlaamse Belang een zeer goed netwerk heeft dat dergelijke "liberale" geschriften flink verder verspreidt, speciaal dan bij zijn partijgenoten waarvan geweten is dat ze een gezonde Vlaamse reflex hebben zonder dat ze daarom met leeuwenvlaggen gaan zwaaien. Al was het maar omdat ze weten dat de Dauphin van Open Vld daarvan kokhalst, en ze iets te veel beschaving hebben om dergelijke gebeurtenissen vrijwillig uit te lokken. Minstens niet waar iedereen bij staat.

We laten de scheldkanonnade even *links* liggen en ik licht uit de tekst een andere uitspraak die schijnbaar de drijfveer van de ganzeveer is geweest. "Ik huiver van mensen die anderen opsluiten in een vermeende collectieve identiteit en in naam daarvan bepalen wie er al dan niet toe behoort. Daar begint de discriminatie, het racisme en finaal de uitsluiting".

Dit is natuurlijk een echte liberale gedachtengang. Een mens behoort nooit tot een groep maar is enkel een individu. Gelukkig maar, anders behoorde mijnheer De Clercq tot de groep van de over het paard getilde carrièristen. Gesteund worden door de dienstdoende premier ontlokt trouwens in liberale kringen niet enkel meer gedempte lachjes, vraag dat maar aan Hilde Vautmans. En we laten trouwens in het midden of die steun al dan niet "tegen beter weten in" gebeurt.

Het verhaal van Der Mathias is eigenlijk een beetje dat van de pot en de ketel. Want iemand die voor de splitsing van BHV is, en zeker iemand die een staatshervorming wenst, is een nationalist, neen wat zeg ik, een radicale nationalist. En iemand die in de gedachtengang van Der Mathias lak heeft aan een goed draaiende economie, meer werkgelegenheid, een sterke sociale zekerheid, een performante politie en justitie, enzovoort. Want dat zijn dingen die best worden aangepakt op federaal niveau. Dat dit al honderd jaar mislukt dank zij de *Bundestreue* van de leiders in het Zuiden van het land, daar staat hij gemakshalve even niet bij stil. Niet gehinderd door enige kennis ter zake, weet u wel.
Qua "opsluiten van mensen in een vermeende collectieve identiteit" trouwens een zeer verdienstelijke poging, geef toe.

En eigenlijk gaat het voor Der Mathias over iets anders. U verstaat dat toch wel hé. De kindjes gaan naar school, en Mathias De Clercq wil naar het parlement. Want dat is hem beloofd en dat komt hem toe. En daarom moet die regering er komen. En liefst met Karel De Gucht als minister. Dan komt het zeteltje voor de eerste opvolger van Oost-Vlaanderen vrij en kan de heer De Clercq zich op het groene leder neervlijen. Mét de "mediocriteit" van zijn "vermeende superioriteit".

Dat is alvast de mening van uw wetstraatwatcher.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>