9 september 2007

Fragmenten uit een RTBF-debat (LVB.net Citatenblog)RTBF-presentator: We gaan nu toch ook eens luisteren naar de mening van Matthias Storme, die professor is aan de KUL en die sinds vele jaren een speerpunt is van het Vlaams-nationalisme. Ik kom terug op mijn eerste vraag: die peilingen die zeggen dat 40 tot 45% van de Vlamingen voor onafhankelijkheid zijn... ik neem aan dat jullie zeer gevleid waren? Is dat voor binnenkort, de Vlaamse onafhankelijkheid?

Matthias Storme: Dat weet ik niet. Maar het is een zeer logische evolutie. Als u naar de evolutie in Europa kijkt, dan ziet u dat we naar meer homogene staten gaan, in een Europa dat belangrijker wordt. Het zijn twee kanten van dezelfde beweging. Op dat vlak ben ik het volledig eens met de heer Happart. Het tussenniveau dat België is, beantwoordt niet meer aan een sociologische werkelijkheid. Wat mij getroffen heeft is dat men spreekt van dubbelzinnigheid in Vlaanderen. Er is geen enkele dubbelzinnigheid in Vlaanderen. Er zijn verschillende meningen, zoals tussen de heer Gatz en mij, maar we zijn niet dubbelzinnig, noch hij noch ik. Maar er is een zeer grote dubbelzinnigheid aan Franstalige kant tegenover België. Twee dingen hebben mij getroffen aan het begin van ons debat. Mevrouw [Houard] lanceert een petitie voor België, en het is een eentalige petitie. Ze is [later] vertaald in het Nederlands, maar het is slecht vertaald, geen correct Nederlands. Meneer [Armand] De Decker zegt dat men de Brabançonne in Ukkel, hoofdstad van België, in twee talen laat zingen, maar hij zegt er onmiddellijk bij: we gaan hen niet verplichten om ze in twee talen te zingen...

Armand De Decker: Nee nee, men onderwijst ze in twee talen, maar we kunnen toch van de mensen op straat niet eisen dat ze haar in twee talen kunnen zingen...

Matthias Storme: Dat is het fundament... Als de Franstaligen over België spreken, dan spreken ze over iets heel anders dan over België. Als de Franstaligen aan België gehecht zijn, dan zijn ze gehecht aan iets dat ze België noemen, maar dat een Franstalige staat is, een staat waarin men eentalig kan blijven, die niet gebaseerd is op echte wederkerigheid. Dààr is de splitsing van België begonnen.

Philippe Dutilleul: Ik ben in Vlaanderen geweest en ik kan bevestigen dat het gevoel dat Matthias Storme nu vertolkt, wijd verspreid is in Vlaanderen, ik heb het daar gevoeld. Men heeft daar toch de indruk dat België in de eerste plaats een Franstalige entiteit is. Toen we elkaar ontmoet hebben, hebt u mij trouwens gezegd dat men in het buitenland, in de diplomatie en op de ambassades België vandaag nog als een Franstalige staat beschouwt. (...)Armand De Decker: Meneer Storme, ik sta versteld van uw discours. U bent een Vlaamse intellectuele hoogvlieger, en u blijft praten alsof u behoort tot die categorie van Vlamingen die een soort cultureel complex hebben tegenover het Frans en de Franstaligen. De wederkerigheid bestaat. U weet dat er vandaag veel meer Franstaligen zijn die Nederlands leren, dan Vlamingen die Frans leren. Dus, we zitten in een proces van versterkte tweetaligheid van de Franstalige Belgen, wat de Vlamingen niet doen. (...) Denk hier eens over na: het Frans maakt al eeuwenlang deel uit van de geschiedenis van Vlaanderen. (...)

Matthias Storme: U bevestigt mijn stelling, want u zegt dat het Frans deel uitmaakt van Vlaanderen, terwijl het Nederlands geen deel uitmaakt van Wallonië. Dàt is het gebrek aan wederkerigheid.Armand De Decker: Meneer Storme, legt u aan uw leerlingen uit...

Matthias Storme: Het zijn studenten.

Armand De Decker: Legt u aan uw studenten en aan uw publieke opinie uit dat als die onafhankelijkheid, die splitsing er komt, er een staatsschuld van tienduizend miljard Belgische frank te verdelen valt, waarvan Vlaanderen ongeveer 70% zou moeten opnemen, 't is te zeggen zijn aandeel in het Bruto Binnenlands Product? Dat ten tweede, alle salarissen die in Brussel uitbetaald worden, in Brussel zouden belast worden. Want Brussel zou per definitie gescheiden zijn van Vlaanderen. Alle sociale voorheffingen en belastingen zouden in Brussel geheven worden. (...) Voor Brussel zou dat 150 miljard Belgische frank per jaar opbrengen. Wij zouden dus zonder twijfel de rijkste hoofdstad van Europa zijn. Wij weten dat, wij zijn er niet bang van, maar wij willen dat niet, omdat het niet beantwoordt aan de sociologische en economische realiteit...

Jean-Marie Dedecker: Meneer De Decker, dat is een foute redenering. Luister nu eens, ik weet dat dit zeer moeilijk is voor u, want ik ken u. Als Vlaanderen onafhankelijk zal zijn, zullen 55% van de federale ambtenaren die in Brussel werken, verhuizen naar Gent of Antwerpen. [geroezemoes]

Armand De Decker: Meneer Dedecker, een deel van de ambtenaren zal naar Vlaanderen terugkeren. De bedrijven niet, want u weet dat als we de hoofdstad van Europa zijn, wij onmiddellijk zullen onderhandelen over een versterking van de Europese rol van de hoofdstad (...)Armand De Decker: (...) Een onafhankelijk Vlaanderen zal opnieuw tweetalig moeten zijn. Om erkend te worden voor het minderhedenverdrag, zal ...

Jean-Marie Dedecker: Wij zijn tweetalig, het zijn jullie die niet tweetalig zijn...

Armand De Decker: (in het Nederlands:) Ik ben ook tweetalig, en iedereen in Brussel is tweetalig. Dat maakt geen enkel probleem voor ons, geen enkel, geen enkel. Dat is ook een karikatuur van de Franstaligen door uw partij en een deel van Vlaanderen. De Franstaligen zijn tweetalig, meneer Dedecker, en u weet het goed!

Bron: "Mise au Point" op "La Une" (RTBF1), 9 september 2007

Labels: , , , , ,

3 Comments:

At 10/9/07 01:00, Blogger Marc Vanfraechem said...

Wat een prachtige stelling was dat van Armand De Deckeir, dat alle Brusselaars tweetalig zijn.
Ik zal het morgen opnieuw nog eens uittesten bij de eerste gelegenheid, al geeft mijn 61-jarige ervaring mij weinig aanleiding daartoe...

 
At 10/9/07 05:43, Anonymous Anoniem said...

Tegen de eventuele splitsing van België heeft de vorige regering dus de nodige maatregelen genomen : centralisatie der bedrijven en der overheidsinstellingen in Brussel.

Gekruid met extra fiscale maatregelen en de "extra legale faciliteiten" in Brussel = betaal zoveel belasting als je zin hebt, we controleren toch niet.

Vandaar ook dat de benadering van Vlaanderen over de vennootschapsbelasting met eventuele "Vlaamse accenten" gewoon lachwekkend is.

Samengevat : de methode van de Franstaligen komt gewoon neer op het temporiseren, om tijd te winnen en de centralisatie nog meer door te voeren dit in samenspraak met de Vlaamse Belgicisten. Vlaanderen is nog maar eens de citroen die uitgeperst wordt. Het debat over een regeringsvorming kan dus niet succesvol zijn omdat de overkant kwaadwillig is.

 
At 10/9/07 13:32, Blogger David Vandenberghe said...

Hmm, We gaan toch verraden worden. Meer en meer denk ik dat men de federale regering moet hervormen.
2 Deelstaten, 1 Duitstalige gemeenschap. Belangrijkste Socio economische en fiscale bevoegdheden bij de deelstaten. Ontbinding BHG en re-integratie bij 'Vlaamse deelstaat', subnationaliteit. Dat ze onder elkaar uitvechten welke bevoegdheden precies, maar de herindeling en subnationaliteit naast een GW-secessieclausule zijn primordiaal. Zonder dat, geen federale regering.

Vlaanderen...als ze dan nog wil...kan de stap naar onafhankelijkheid zetten. Franstaligen als ze België nog willen, moeten dat maar bewijzen.
Niets ambigu, heel duidelijk. Nu ja, toch niemand die hiernaar gaat luisteren.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>