27 september 2007

Ach, red de solidariteit!

Red de solidariteitHoewel euh…

Laat ons eerlijk zijn, als u elke dag opnieuw de helft van uw loon in belastingen ziet opgaan, heeft u niet bepaald nog veel zin om tussendoor nog eventjes de solidaire burger te gaan spelen, niet? Bovendien durft u zich dan ook al eens luidop de vraag te stellen of er in dat geval überhaupt nog van solidariteit sprake is. Want veel ruimte voor medeleven met andermans ellende of voor besef dat u het beter heeft dan veel van uw medemensen, laat ons solidariteitssysteem niet. Het gaat er gewoon van uit dat u niet alleen bereid bent solidair te zijn, maar het bedrag van die bereidheid ook financieel kunt ophoesten. Nochtans staat Van Dale er op dat u blijk geeft van een “bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen” alvorens van solidariteit sprake kan zijn.

Hmmm. Misschien nam Kristien Hemmerechts nog nooit een Van Dale ter hand. Of kwam ze niet verder dan het woord “seks”.

Want geef toe, van veel begrip voor werknemers hebben we rijkeluiskindjes als Hemmerechts, Walter Zinzen of Luc De Vos nog nooit kunnen beschuldigen. Getuige hun eerdere uitingen van sympathie voor België en zijn solidariteit. Echt schrikken was het dus niet, toen zij als grote namen de petitie ter verdediging van die zogenaamde solidariteit bleken te hebben ondertekend.

Vreemd is het wel dat uitgerekend de vakbonden initiatiefnemers van deze petitie zijn. Hadden zij op 10 juni nu écht nog niet geleerd dat arbeiders en bedienden vragende partij zijn voor minder socialisme en minder betutteling? Dat werknemers liever zelf beslissen wat zij met dat geld doen, en geen nood hebben aan hun vakbond of hun overheid om die beslissing in hun plaats te nemen?

Komt daar bovenop dat solidariteit en de Belgische constructie volgens de 400 BV’s (of beter: BB’s?!) hand in hand blijken te gaan! “De solidariteit tussen de rijkere en armere inwoners en de solidariteit tussen rijkere en armere regio’s zijn pijlers van onze Belgische samenleving”, zo stelt de petitie. Wat men zegt is dat belastingen een pijler van ons land zijn. “Wees ons doel in arbeid”, zingt de Brabançonne ons Belgenlandje toe. Ontroerend.

En u twijfelde er ook maar een ogenblik aan om deze petitie te ondertekenen?

Rep u (vanaf 11 uur deze voormiddag) naar www.RedDeSolidariteit.be om u achter deze indringende maatschappelijke visie te scharen.

Of euh…

Misschien bent u gewoon trots op het feit dat Bekende Vlamingen die aan de overkant staan, zoals Urbanus, de gebroeders Kris en Koen Wauters, of Marc Huybrechts, hun Vlaamse hart niet op het politieke toneel tentoon spreiden, en communautaire standpunten overlaten aan ervaren specialisten, zoals bij voorbeeld de ondertekenaars van het “In De Warande”-manifest.

In dat laatste geval laat u deze petitie maar beter aan u voorbijgaan.

En wees gerust, de Walen beseffen inmiddels ook dat enige vorm van solidariteit al lang niet meer van België of zijn politici moet komen. Want weet u, niet alleen de hard werkende Vlamingen weten intussen wat ze van die “solidariteit” mogen verwachten, maar ook de werkende Waal weet dat het om de belastingen gaat waar ook hij toe bijdraagt. Waal en Vlaming verfoeien tegelijk het beleid waar Hemmerechts, de overige 399 BV’s, en hun vrienden van de vakbond voor pleiten. Dat is tenminste solidariteit op z’n Belgisch!

Gezien ons “bewustzijn van saamhorigheid”, en onze “bereidheid de consequenties daarvan te dragen”, willen we, vervuld van liefde en vergevingsgezindheid, de escapades van de 400 BV’s die de solidariteitspetitie van het ACV en het ABVV ondertekenden, toeschrijven aan de dipjes die in deze tijd van ‘t jaar voortvloeien uit “het vallen van ‘t blad”.

Enige maanden geduldig wachten, en zij kunnen weer opleven bij het verschijnen van een nieuw (en door ernstige dames en heren ondertekend) Lentemanifest.

3 Comments:

At 27/9/07 23:45, Anonymous Anoniem said...

Naar analogie met de sociale hangmatbewoners hangen BV's in hun gesubsidieerde hangmat. Ach, het zijn maar narren.

 
At 28/9/07 03:31, Anonymous Anoniem said...

"We willen voor iedereen een behoorlijk loon voor hetzelfde werk" Dit is een volledige miskenning van de wet van vraag en aanbod, communisme eigenlijk. Ik wist niet dat Kim Gevaert een communiste is. Ik denk niet dat er iemand is die die mensen wil beletten om een solidariteitsfonds op te richten waarin iedereen vrijwillig bijdragen kan storten. Hugo Claus kan het goede voorbeeld geven vermits hij van mening is dat iedereen die een boek schrijft hetzelfde moet verdienen, ongeacht de vraag of de taal, vermits hij of zij er evenveel aan gewerkt heeft. Hun taalgebruik is dan ook fout : i.p.v. "solidariteit" moet het zijn "onvoorwaardelijke dwangsolidariteit".

 
At 28/9/07 03:37, Anonymous Anoniem said...

Van de 50 BV's komen mij 21 namen bekend voor. Van de lijst van professoren één, Marleen Temmerman, en dat is dan nog omdat ze politica is, niet omdat ik zo geboeid ben door de gynaecologie.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>