6 juni 2007

Schokkende peiling van La Libre Belgique (Politiek Incorrect)

De Waalse krant La Libre Belgique - soms ook spottend "La Vieille Tante" genoemd omwille van haar soms wat oubollig en melancholisch belgicistisch discours - heeft tussen 26 en 29 mei jongstleden een peiling uitgevoerd onder 1.000 Walen, met drie zeer duidelijke vragen. Bovendien was 68% van de ondervraagden woonachtig in Henegouwen of Luik, juist die provincies die nog het hardst van al te lijden hebben onder het PS-juk. De vragen waren de volgende: "Denkt u dat Wallonië de economische groei in Vlaanderen afremt?", "Loopt het beheer van Wallonië mank door slecht bestuur?" en ten slotte een zeer provocerende stelling: "Denkt u dat de PS verantwoordelijk is voor de economische malaise in Wallonië?". Vooral vraag 2 en 3 sluiten zeer nauw bij elkaar aan, gezien het 'bestuur' in Wallonië hoofdzakelijk wordt ingevuld door de PS.

Het antwoord op de tweede vraag is gewoonweg ontluisterend: niet minder dan 69,3% is inderdaad van mening dat er toch wel enigszins sprake is van "slecht bestuur" in Wallonië. 18,6% meent van niet, en 12,1% heeft er geen specifieke mening over. Op de laatste vraag of de PS hiervoor expliciet verantwoordelijk mag gesteld worden, zijn de ondervraagden duidelijk iets terughoudender. Niettemin antwoordt 47,8% hier positief op. 37,4% zegt van niet; 14,8% heeft geen mening.

Na de voor de PS tegenvallende peiling van de krant Vers l'Avenir (die welliswaar werd goedgemaakt door een "gunstigere" peiling van Le Soir/RTBF) en ook deze opdoffer, kan er allerminst ontkend worden dat er ook in Wallonië een mentaliteitskentering komt. Hoewel... men stelle een peiling op met de vraag of de sociale zekerheid gesplitst mag worden, en het antwoord in Wallonië luidt - zelfs bij PS-opponenten - unaniem 'non'. "Solidariteit", weet u wel. Het is daarom ook maar de vraag of de MR - een partij die er al een even 'soft' liberaal discours op nahoudt als haar tegenhanger in Vlaanderen (of moeten we zeggen: Noord-België?) en bovendien over hoegenaamd geen communautaire ruggegraat beschikt - echt wel zo'n fundamentele verbetering zou zijn voor Wallonië. Bovendien kan de PS - zelfs wanneer de MR een verkiezingszege mocht halen - nog altijd in een regering sluipen via het perverse coalitiesysteem dat dit land eigen is. Vooral omdat de PS zélf de laatste dagen te kennen geeft dat een regering met de MR voor haar "onaanvaardbaar" is, en de derde speler op het Waalse politieke veld - het cdH - bekend staat als een heuse liberalenvreter.

Maar terug naar de peiling: er was immers nog die eerste vraag, namelijk of de Vlaamse economische ontwikkeling afgeremd wordt door Wallonië. 68,9% van de respondenten antwoordde hier 'non' op, wat erop kan wijzen dat er toch nog al te vaak vanuit wordt gegaan dat dat 'slecht bestuur' in Wallonië toch nog door iemand moet betaald worden. Overigens nog een pikant detail: in maart organiseerde La Libre Belgique ook een dergelijke peiling, maar dan in Vlaanderen. Op juist dezelfde vraag - of de PS verantwoordelijk is voor de Waalse achteruitgang - antwoordde toen slechts 34% van de Vlamingen positief. Op de vraag of Wallonië slecht bestuurd werd, zei ook 'slechts' 40% ja. Afgaande op de beide peilingen van La Libre Belgique, wordt de PS en het wanbestuur dus nog negatiever gepercipiërd in Wallonië dan in het "verzuurde, onverdraagzame en in clichés denkende" Vlaanderen. Dat kan al beginnen tellen!

Op de Keizerslaan in Brussel moet men zich ondertussen toch wel zorgen beginnen maken. En ook boven het Elysette te Namen hangen dreigende donderwolken. Maar geen nood! Na de slechte berichten is er de immer joviale glimlachende man met het strikje - een kledingstuk dat thans enorm populair is op Vlaamse verkeersborden van de N-VA. Elio Di Rupo kwam gisteren immers dolenthousiast melden dat de Waalse werkloosheid in mei met 12.000 eenheden is gedaald tot 250.358 personen. En dat allemaal te danken aan "de sociaaleconomische context in Wallonië die almaar verbetert". Het is uiteraard absoluut geen toeval dat Di Rupo deze blijde boodschap op amper vijf dagen van de stembusslag komt melden. De realiteit is zoals gewoonlijk anders. Ten eerste maakt de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem gewag van slechts 10.000 werkloosheidseenheden die gedaald zijn. Bovendien deelt Di Rupo in zijn persbericht geen enkel werkloosheidscijfer mee. Het laatste officiële cijfer dateert van april, en bedroeg toen 17,65%, een cijfer dat al sinds 2004, op enige minimale fluctuaties achter de komma na, hetzelfde is. In Vlaanderen is de werkloosheidsgraad sinds vorige maand onder de 6% gebracht.

Het is dus alleszins veel te vroeg om te spreken over een sociaaleconomische wederopstanding van Wallonië, en met de PS aan de macht is het zelfs maar de vraag of die er ooit wel zal komen. Het is dan ook te hopen, doch weinig waarschijnlijk, dat de kartonnen façade van Di Rupo's Potemkindorp na 10 juni naar beneden dondert.

1 Comments:

At 7/6/07 07:28, Anonymous Anoniem said...

Wat we nodig hebben,zijn journalisten met ballen aan hun lijf. Die kritische vragen stellen en hun dossiers grondig kennen.
Maar ja? Met een regimepers??

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>