6 juni 2007

In Leterme en in Vande Lanotte zit te veel flogiston (victa placet mihi causa)

.
Naarmate de kiescampagne vordert gaan sommige politici in moreel opzicht vooruit, anderen weer achteruit.
Tot deze laatste categorie behoren helaas Leterme en Vande Lanotte. Wat die de jongste dagen hebben uitgekraamd over de Armeense genocide is, laten wij het woord maar gebruiken, mensonwaardig.
Nu het er begint om te spannen beginnen zij tekenen van morele en intellectuele incontinentie te vertonen.
Intellectueel gesproken leven beide heren altijd al een beetje boven hun stand is mijn indruk (ils pètent plus haut que leur cul, zegt de Fransman), maar als er toevallig niets dringends omhanden is valt dat niet aan iedereen op. Deze week echter wreekt zich hun gebrek aan intellectueel gewicht en moreel besef. Ze gaan vanzelf zweven.
Voor Leterme is het natuurlijk vervelend dat zijn kandidaat-soldaat, tegelijk senaatskandidaat Ergün Top ronduit incivieke verklaringen heeft afgelegd over Armenië, en zelfs over het opnemen van de wapens tegen België, in het geval Turkije in conflict zou komen met ons Koninkrijk !
Hypothetisch geval natuurlijk …alhoewel? Turkije bezet militair een stuk van Cyprus, van Europa dus. Volstrekt illegaal, en strikt genomen zou men kúnnen spreken over …een toestand van oorlog.
In eer en geweten moest Leterme zijn senaatskandidaat Top voor elk van deze beide verklaringen laten schrappen van de ledenlijst van zijn partij (en Top zijn burgerrechten moeten trouwens eens bekeken worden). In Nederland gebeuren zulke dingen.
Vande Lanotte is zijn toekomstige coalitiepartner nu bijgesprongen: tegen de Belgische wet in trekt hij de Armeense genocide in twijfel. “Er moet vooral méér onderzoek naar gebeuren”. Het antwoord van iemand die de situatie niet meester is, het intellectueel allemaal niet aankan.
Nu, ook op het moment dat de BHV-kwestie heet was, net toen wist onze professor niet goed of hij als jurist of als politicus moest spreken, want die twee zielen in zijn borst gaven hem twee verschillende antwoorden. Het werd de politicus die sprak, en Vande Lanotte veracht de wet moesten wij besluiten.
Karel De Gucht dan weer, die misschien moed heeft geput uit de standpunten van Sarkozy, verklaart nu: "Wat hij [Leterme] zegt, is een platte tjevenstreek, die ik enkel kan verklaren door het feit dat hier meer Turken dan Armeniërs wonen."
Dat staat zo in De Morgen, en het is heel flink van Karel want vroeger – toen hij als Buitenlandminister nog stage liep – sprak hij heel andere taal.
De Gucht heeft dus, in tegenstelling met zijn collega's, vooruitgang gemaakt in het zicht van de eindmeet.
Maar graag wil ik nu nog snel het standpunt horen van de Turkse kandidaten op de VLD-lijst. Kan dat nog vóór zondag? Zou ergens een journalist zich kunnen vrijmaken voor dit karweitje?
.
.

Labels: , , , , , ,

3 Comments:

At 6/6/07 17:24, Blogger Pieter Cleppe said...

Leterme schijnt op Villa Politica al terug te krabbelen en verkeerd geciteerd te zijn. Nu moet ook Vande Lanotte inbinden.

Ergün Top (CD&V) en Fatma Pehlivan (sp.a) moeten zich ook bezinnen of ze op de lijst van een democratische partij thuishoren, indien ze werkelijk blijven ontkennen in deze. In Nederland was de zaak alleszins klaar en duidelijk.

 
At 6/6/07 17:45, Blogger Filip van Laenen said...

Ha, verkeerd geciteerd, dat zal het wel zijn. Ik geloof dat Karel de Gucht daar ook wat van kent...

 
At 6/6/07 18:45, Blogger Marc Vanfraechem said...

het lijken mij, behalve de kandidaten zelf (maar daar verwacht ik niets van) vooral de partijbazen en -leden te zijn die zich moeten bezinnen of negationisten op hun lijst kunnen Pieter...

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>