7 mei 2007

Leterme Pleegt Kiezersbedrog (Vincent De Roeck)

Afgelopen zondag was een bijzondere dag voor de CD&V en zijn kleinkatholieke achterban, want wie die ochtend ovenverse broodjes en een gratis zondagskrant bij de bakker haalde, vond als bijlage bij De Zondag een 44 bladzijden tellend magazine Wij Allemaal. Met deze éénmalige publicatie, op maar liefst 600,000 exemplaren, geeft de Katholieke Partij de aftrap voor haar verkiezingscampagne. In Wij Allemaal deelt Yves Leterme mee dat hij op 10 juni 2007 wel degelijk de Senaatslijst trekt van het kartel CD&V-N-VA. In de loop van zondag reisde Yves Leterme een groot aantal Vlaamse steden af om er zijn kandidatuur nog extra in de verf te zetten. Dit werd de mediageile kroon op een maandenlange spreidstand van Leterme en diens “vernieuwde” partij. Vooral met zijn ongelukkige keuze voor de stad Antwerpen als plaats delict voor de officiële persconferentie, zette bij de VLD kwaad bloed. De VLD hield dezelfde dag immers ook zijn programmacongres in Antwerpen. Yves Leterme heeft het begrip tsjevenstreek terug van onder het stof weten te halen, en de term verbazingwekkend actueel gemaakt.

Ik vind deze gang van zaken uitermate betreurenswaardig. Dat Leterme de Senaatslijst zou trekken, kwam bij geen enkele weldenkende Vlaming nog als een verrassing aan. De VLD noemde het een “mediacircus”, terwijl de SP.a voor de omschrijving “kroniek van een aangekondigde kandidatuur” opteerde in het VRT-programma De Zevende Dag. Ik stel vragen bij het kostenplaatje van zijn magazinebijdrage, temeer daar de banden tussen Knack-Roularta (die “toevallig” ook De Zondag uitgeven) en de CVP-CD&V zéér nauw zouden zijn. De door de clan van Rik De Nolf geleverde hand- en spandiensten bewijzen ergens zelfs het gelijk van Noël Slangen in zijn recente aanvallen naar het adres van Knack-Roularta.

Ik verwijt Yves Leterme platvloers populisme en kiezersbedrog. Leterme hekelde jarenlang de overstap van Patrick Dewael naar de federale regering toen die laatste Vlaams minister-president was, en doet nu - ondanks zijn eigen dure eden en mooie woorden - exact hetzelfde. Dat hij dit met mooie verhaaltjes tracht te verbloemen, is zijn goed recht, maar dat hij het inhoudelijke debat naar de achtergrond tracht te verbannen door net dit weekend uit te kiezen voor de officiële bekendmaking van zijn kandidaatstelling, bewijst het gebrek aan inhoud en visie binnen de oubollige standenpartij die de CD&V vandaag de dag nog steeds is. Uit goede bron heb ik zelfs vernomen dat Yves Leterme het premierschap na 10 juni aan de VLD zal laten om zijn Vlaamse post toch maar niet te moeten verlaten, op voorwaarde dat de federale tripartiete regering na een communautaire ronde in 2009 valt, en er dus in hetzelfde jaar nieuwe federale verkiezingen komen, die samenvallen met de Vlaamse en Europese stembusslagen. En zo is de Tsjeef weer helemaal terug, van nooit echt weggeweest.

Deze opinie van Vincent De Roeck werd als persbericht van Jong VLD Berchem naar tal van media verstuurd (zie www.jongvldberchem.be).

15 Comments:

At 7/5/07 11:36, Anonymous Anoniem said...

Uw dromen tellen spijtig genoeg niet mee als goede bron...

Ik begrijp wel dat al wat VLD is, niet kan lachen met de aandacht die naar Leterme ging en niet naar het inhoudlooscongres in Antwerpen.

Trouwens, was de vraag om alle verkiezingen weer samen te laten vallen geen VLD ideetje?
Is een idee plots niet meer goed als het in de schoenen van een ander wordt geschoven.

Intellectuele eerlijkheid: als je het een ander verwijt, gelieve je eigen standaarden dan minstens net iets hoger te houden...

 
At 7/5/07 12:33, Anonymous Anoniem said...

Neen, Yves Leterme heeft niet té lang gewacht, en heeft niets verkeerd gedaan, althans in de ogen van zijn ersatz-kiezers.

De brave kerkgaande huisvrouwen, en de hardwerkende plattelandsbewoners vergeven "hun" Katholieke Partij toch alles. Waarom zou dat nu anders zijn? Vlaanderen is een tsjeven-maatschappij waar succes en rijkdom verworden zijn tot zonden. Hoe kan zo'n regio ooit écht liberaal worden?

Het katholieke juk blijft in de Vlaamse landerijen de plak zwaaien, en zolang dat niet verandert, kan het liberalisme het vergeten in Vlaanderland. De hypocriete mediageile "truken van de foor" van Leterme zullen hem vergeven worden, want tsjeven kunnen in "kleinkatholiek" (mooi woord van u!) Vlaanderen nu éénmaal niets verkeerd doen.

 
At 7/5/07 13:31, Anonymous Anoniem said...

Slim gezien van de Tsjeven. Het is uiteraard wel tekenend voor de personencultus die in onze media gecultiveerd wordt dat men de aankondiging van een kandidatuur belangrijker vindt dan een programmacongres.

 
At 7/5/07 15:15, Anonymous Anoniem said...

Dat de verkiezingen zouden samenvallen, zou niet zo slecht zijn. Maar één ding moet Leterme wel onthouden. Maanden zijn in de politiek een eeuwigheid. In 2009 kan zijn sterretje al opgehouden hebben met fonkelen. De tijden dat de CVP de alheersende almacht voor jaren was, is al lang voorbij. De Vlaamse kiezer wordt daarentegen zeer wispelturig. Vedetten wisselen elkaar aan de lopende band af: Verhofstadt - Stevaert Leterme: allemaal in vier jaar.

De houdbaarheid van een Vlaams politicus is sterk ingekort.

Persoonlijk vind ik het de laatste tijd vreselijk dat Leterme aan de macht is. Het is iemand die uit het niets kwam maar eigenlijk ook NIETS is. Zijn partij heeft veel betere krachten dan hem, maar bij toeval is hij de man geworden. Eigenlijk heeft Verhofstadt zijn eigen kwelduivel gecreeërd (samen met KDG) door in 2003 het migrantenstemrecht te laten escaleren. De CD&V was toen zo goed als dood. Nu mogen ze volop roepen van respect en deugdelijk bestuur, maar het betekent allemaal niets.

 
At 7/5/07 17:17, Anonymous Anoniem said...

http://www.radio1.be/radio1_master/programmas/dnw/r1_dnw_songbook_20050627/index.html
Zalig liedje van het Nieuwe Wereldorkest. En zéér toepasselijk.

 
At 7/5/07 20:48, Anonymous Anoniem said...

Jonge vriend, hoort dit niet bij de politieke folklore? De ene partij spreekt schande van het gedrag van de andere partij, maar uiteindelijk doen ze, met een goedgevonden smoes, allemaal hetzelfde. Nu doet Leterme met zijn lijsttrekkerschap hetzelfde als Dewael enkele jaren geleden. Maar voor de politieke benoemingen doet Paars, spijts alle objectiveringsrethorie, net hetzelfde als de toenmalige CVP.

 
At 7/5/07 23:18, Anonymous Anoniem said...

Ik kan de frustratie enigszins begrijpen. Anderzijds: iemand die niet wist dat dit ging gebeuren, is wel heel naïef.
En ik kan een dik boek schrijven met alle politieke gewoontes die Verhofstadt "eens ging veranderen zie" en waar vervolgens zo mogelijk alleen nog maar erger is mee doorgegaan.

 
At 8/5/07 11:07, Anonymous Anoniem said...

Het is de VLD zijn eigen schuld dat de CD&V er nu terug staat. De katholieken hebben vanuit de oppositie niets, maar dan ook niets, weten te realiseren. Al hun kritiek op bvb. de begroting werd door het Rekenhof en de Europese Rekenkamer gepareeerd. België staat er vandaag beter voor dan toen de liberalen in 1999 in de regering stapten, en dat heeft helemaal niet met de conjunctuur te maken, want ook onder paars waren er economisch een aantal magere jaren. De VLD wou één grote rechtse volkspartij worden, maar borg die droom op toen het zich aan de macht vastklamte door van het migrantenstemrecht geen regeringszaak te maken. Het enkel-maar-aan-de-eigen-post-denken van de VLD is inderdaad een exacte kopie van de onderliggende CD&V-filosofie. Jammer dat Vlaanderen vandaag geen liberale partij meer heeft. En wat Leterme betreft, is het een sublieme timing. Zeker niet "sympathiek", maar wel geniaal in mijn ogen, en daarvoor had hij geen media-experts à la Slangen nodig.

 
At 8/5/07 11:29, Anonymous Anoniem said...

Vincent je schrijft al even populistisch als de VB-ers, de Groenen en de SPa-ers. Waarom is Dewael naar het federale niveau gegaan ? Wat heeft hij op federaal niveau meer gepresteerd dan een andere VLD-er dat had kunnen doen ? Wie heeft de communautaire discussie onder de mat geveegd ? Wie heeft de kleine partijen monddood gemaakt ? Wie verliest daardoor zijn geloofwaardigheid ? Wie heeft er jaren de kiezers bedrogen tot het ze uit de strot komt ?

Het is dat ook logisch dat Leterme genoodzaakt is om zijn Vlaamse job te verdedigen door zijn federaal in de aanval te gaan. Een feit is duidelijk : wie Vlaams is weet waarvoor hij niet moet stemmen en waar zijn stem totaal waardeloos is.

 
At 8/5/07 15:07, Anonymous Anoniem said...

Als trouw lid van CD&V vind ik het toch spijtig dat Dhr. Leterme niet vroeger zijn beslissing kenbaar gemaakt heeft. Ik zie er totaal het nut niet van in. Toch wens ik hem alle succes toe en ben ik ervan overtuigd dat hij een prima eerste minister zal zijn.

 
At 8/5/07 18:35, Anonymous Anoniem said...

Meer of minder schamen de cvp'ers zich niet. U verwachtte toch niet dat ze zich zouden anders gedragen dan 50 jaar geleden? Met de cvp hebben we aan de pastoor zijn hand gelopen, en de miserie gekend. Ik hoop dat de meeste Belgen toch niet weer in deze val trappen van deze schijnheiligen (als ik hun ploeg zie, weet ik niet welk ettiket ik erop moet plakken). Dan toch liever een socialist als premier, want met nva als bruis zal cdnv geen vrede sluiten met Wallonië. Dat noemt zich dan verdraagzaam. Ik vind het zielig van mijnheer Leterme.

 
At 8/5/07 19:25, Anonymous Anoniem said...

Natuurlijk is dit woordbreuk. En de manier waarop is toch ook o zo lachwekkend! Hij doet het overkomen alsof hij de redder van het land is en dat we een catastrofe tegemoet gaan indien hij die verantwoordelijk niet zou opnemen. Laat mij aub niet lachen...

Hij is zeker niet de staatsman waarvoor hij zich wil voordoen. In het buitenland lachen ze al als ze zijn naam horen. Voor mij heeft paars en Verhofstadt het zeker niet slecht gedaan. Zeker als je vergelijkt met de jaren van geklungel toen de voormalige CVP aan de macht was.

 
At 9/5/07 11:18, Anonymous Anoniem said...

Ja! Dit is inderdaad gewoon platvloers kiezersbedrog!

Dit is duidelijk een gebrek aan consequent denken en doen waar wel meer politici aan leiden. Maar vooral CD&V lijkt me hier nogal last van te hebben. En dan is men verbaasd dat het vertrouwen in politiekers en hun uitspraken verdwenen is.

 
At 9/5/07 17:25, Anonymous Anoniem said...

Het is jammer genoeg zo dat meer bevoegdheden voor Vlaanderen en Wallonië moeten geregeld worden op het federale niveau. Leterme moet dus wel meedoen, want Verhofstadt heeft er op dat vlak (en evenmin op andere vlakken) iets van gebakken. Integendeel, hij zou zijn ziel verkopen aan Di Rupo en Michel om nog eens premier te mogen worden.

 
At 9/5/07 17:39, Anonymous Anoniem said...

Klopt, het is bedrog, punt. Al heb ik er in de context van de huidige politiek (waar een samengaan met VB is uitgesloten, zodat men eigenlijk sowieso quasi vast zit in het aantal scenario's en men dus zotte sprongen moet maken) niet de minste moeite mee: ten gronde ondermijnt dit natuurlijk de politiek in z'n geheel, maar wat valt daar nog te verliezen? Wat valt daar nog te redden of recht te houden?

Wat me sterk verbaast is dat in sommige commentaren hierboven tegelijkertijd paars/VLD/vrhfst en co in vergelijkend perspectief wordt genomen, en er 'geloofd' wordt. Ik vroeg me af of ik goed las! Waar is ineens die jong-blauwe kritische ingesteldheid??? Wat die Vrhst ploeg gepresteerd heeft, was in mijn ogen een pak lager dan de tjeesfste streek sedert WOII gepleegd. Iemand als Slangen aan boord halen is m.i. het orgelpunt in laagheid.

Hoe dan ook, hoop ik idd dat VLD zwaar onderuit gaat - het kan haar alleen maar deugd doen - dat Vande Lanotte premier wordt (wat een verschil in betrouwbaarheid met de huidige premier!), en/zo dat Vlaanderen tenminste iets krijgt. En ik bid op mijn blote kniekes dat er over de taalgroepen heen al één en ander is doorgenomen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>