16 april 2007

Neen Tegen Lokale Pestbelastingen !
(Vincent De Roeck)

Tal van politieke en andere organisaties roepen de gemeenten en provincies op om geen nieuwe pestbelastingen door te voeren. De nieuwe gemeentebesturen zijn aan de slag gegaan. De eerste drie maanden van hun beleid zitten er ondertussen al op. Het wordt echter steeds meer duidelijk dat veel lokale besturen hun toevlucht nemen tot nieuwe belastingen voor het spijzen van de lokale schatkisten. Deze belastingen zijn dikwijls absurd en een rem op economische of technologische vooruitgang. Of deze heropflakkering van lokale pestbelastingen ook maar iets te maken heeft met de recente nederlaag van de Vlaamse liberalen in de verkiezingen, laat ik gerieflijk in het midden.

Afgelopen weken liep het weer de spuigaten uit. Zo voerde de gemeente Kontich een vestigingstaks van 6,000 euro in, aangevuld met een bijkomende belasting van 1,500 euro. Ook voerde Kontich een nieuwe belasting op nachtwinkels in. Deze belastingen zijn een duidelijke rem op economische groei.

Gesteund door het Vlaams Belang krijgt deze belasting ook een racistisch ondertoontje. Olivier Mangain, FDF-burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, maakt het nog gekker. Hij voert een jaarlijkse belasting in op de relaisantennes van mobilofonie, en antennes voor het elektronisch doorsturen van gegevens. Deze belasting bedraagt 4,000 euro, en wordt jaarlijks met 2% geïndexeerd. Met het stijgend succes van draadloos internet en WIFI/WAP hebben de gemeenten ook de technologie als belastingsobject ontdekt. Deze belasting is dan ook waanzinnig en een rem op technologische vooruitgang.

Er bestaan talloze voorbeelden in verscheidene gemeenten en provincies van dergelijke onzinnige belastingen die een rem plaatsen op economische of technologische vooruitgang. Ik wil mij dan ook graag aansluiten bij de oproep van tal van organisaties aan alle nieuwe burgemeesters en schepenen om te onderzoeken welke pestbelastingen er in zijn of haar gemeente bestaan, en om deze zo snel mogelijk af te schaffen. Daarnaast zouden beleidsmakers zich ook moeten engageren om geen nieuwe pestbelastingen in te voeren.

Deze reactie werd geschreven door Jong VLD'er Edward Roosens.

2 Comments:

At 16/4/07 10:47, Anonymous Anoniem said...

De vraag is natuurlijk of Jong VLD het hier wel bij het goede eind heeft om anderen aan te vallen op de "pestbelastingen". Wat dan gedaan met de federale VLD-belastingen?

Met de programma's die nu bestaan kan men de personenbelasting voor de inkomsten van het verlopen jaar immers al berekenen vanaf eind mei. Om te weten of men meer/minder belasting betaalt dan voorgaande jaren moet men het belastbaar inkomen en het uiteindelijk verschuldigde belasting vergelijken. Met de belastingsprogramma's kan men allerlei simulaties maken (zeker aan te bevelen), en de gemiddelde/bijzonder aanslagvoet berekenen. Met giften, pensioensparen, lange termijnsparen, hypothecaire leningen,.... kan men belastingsvermindering bekomen. Om echt te weten of men minder belastingen betaalt (zoals de politici beweren) moet men de som maken van alle verschuldigde belastingen en dus niet alleen rekening houden met de personenbelasting. (Onroerende voorheffing, huisvuilbelasting, autobelasting, btw, accijzen, .... en andere pestbelastingen).

De vraag is dus niet zozeer of er gemeenten zijn die (nog) meer pestbelastingen doorvoeren, maar of Jong VLD - gezien de VLD-pestbelastingen op federaal niveau - wel recht van spreken heeft in deze materie.

 
At 16/4/07 22:51, Blogger Xavier Meulders said...

Over welke Vlaamse liberalen heb je het? :-)

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>