16 april 2007

Berlijn, Liberale Hoofdstad Van Europa ?
(Vincent De Roeck)

Berlijn wordt van 17 tot 22 april 2007 de Europese hoofdstad van de jonge liberalen. De Europese liberale jongerenorganisatie LYMEC houdt van 20 tot 22 april 2007 in de Duitse hoofdstad Berlijn zijn jaarlijks internationaal congres, dat voorafgegaan wordt door een studieseminarie van de Junge Liberalen (JULIS) over het verdiepen van de Europese interne vrije markt. In Berlijn, dé symboolstad bij uitstek voor de Europese éénwording, komen liberale jongeren uit alle Europese lidstaten samen om te debatteren over de rol van de EU en over de uitdagingen in onze zéér snel veranderende wereld.

Het congresthema “The world is changing: What about Europe?” zal behandeld worden aan de hand van drie verschillende paneldiscussies, respectievelijk over de toekomst van de Europese Unie, de economische en sociale competitiviteit van de EU en de rol van Europa op het wereldtoneel. Deze discussies zullen begeleid worden door tal van prominente Duitse, Europese en Amerikaanse liberalen, zoals Dr. Werner Hoyer, oud-voorzitter van de Europese liberale partij ELDR, Günter Verheugen, vice-voorzitter van de Europese Commissie, Dr. Guido Westerwelle, voorzitter van de Duitse liberale partij FDP en Duits parlementslid, Roger Albinyana i Saigi, voorzitter van LYMEC, Johannes Vogel, voorzitter van JULIS en Chris Gallaway, voorzitter van de Young Democrats of America.

Het vier dagen durend studieseminarie zal zich buigen over “The internal market: unfinished business”. De interne vrije markt is één van de hoofdpijlers van de Europese integratiegedachte en geldt doorheen de Europese geschiedenis als de hoofdmotor achter de Europese economische groei. Wij, liberalen, geloven echter dat er nog te veel barrières bestaan binnen de EU om de idee van een interne vrije markt daadwerkelijk volledig in de praktijk te kunnen brengen. Het studieseminarie zal zich focussen op het zoeken naar liberale recepten om de nieuwe uitdagingen van onze interne markt te kunnen omzetten in nieuwe opportuniteiten voor de Europese Unie als rijk en welvarend handelsblok.

Ook het Liberaal Vlaams Studentenverbond kan onmogelijk afwezig zijn op zulk een internationaal gebeuren. Een vijfkoppige delegatie zal dan ook in Berlijn de liberale Vlaamse kleuren gaan verdedigen.

Dit persbericht werd verstuurd door LVSV’er Vincent De Roeck.

2 Comments:

At 16/4/07 10:53, Anonymous Anoniem said...

Kunnen de "liberalen" nu eens eindelijk met één en dezelfde stem zeggen hoe ze tegenover de Europese Unie staan? Ik dacht dat alle échte "libertariërs" TEGEN de EU waren, net zoals Dhr. De Roeck, maar kennelijk zitten niet alle liberalen op dezelfde lijn. Annelie Neyts is de allergrootste pleitbezorgster van MEER Europa en zij is voorzitster van de ELDR. Dirk Verhofstadt en Louis Michel krijgen allebei natte dromen als ze maar aan Europa denken, al is het maar voor een postje in de Europese Commissie. Anderzijds zijn de Tsjechische liberalen en liberaal-conservatieven (CDU), net zoals de Nederlandse (PVV) en Franse rechts-liberalen (MPLF), of ook de Britse Thachter-liberale Conservatives ronduit TEGEN de EU gekant en kiezen zij voor een Vrijhandelzone zonder "politiek project". Ook Nova Civitas en de rechtse bloggers in Vlaanderen sturen eerder op zo'n EVZ aan.

Dat de liberalen meestal weinig consequent zijn, wisten we al langer, maar dat ze het over zoiets fundamenteels als de EU (goed voor 50 à 70% van onze nationale wetten) dermate oneens zijn, doet mij ook op andere vlakken het ergste vermoeden.

 
At 16/4/07 17:21, Blogger Vincent De Roeck said...

Het klassiek-liberalisme of libertarisme is op zich een zéér consequente ideologie, maar het liberalisme is dat niet. Het libertarisme of oerliberalisme is tegenwoordig niets meer dan een stroming binnen het "moderne liberalisme", waarbinnen ook "links-liberalen", "rechts-liberalen" en "liberaal-conservatieven" actief zijn. Het "moderne liberalisme" is een huis met vele kamers.

Men moet dus ook de liberale kijk op Europa in het licht van deze verscheidenheid zien. Libertariërs zijn helemaal niet tegen Europa, maar zijn wel eerder "eurosceptisch". Daarin vinden zij de "rechts-liberalen" (o.a. PVV in Nederland) en de "liberaal-conservatieven" (o.a. Conservatives in het VK). Voor hen is Europa in de eerste plaats een economisch project, waarbij een losse samenwerking rond één interne vrije markt moet primeren. Zeg maar gerust een EFTA, een Europees Vrijhandelsakkoord. Ik behoor tot deze categorie.

Andere "liberalen" beschouwen Europa niet zozeer als iets puur economisch, maar ook als iets filosofisch en zelfs als iets politiek. Wie "politiek Europa" zegt, kiest resoluut voor meer Europa en een sterke Europese (politieke) Unie. Wie "filosofisch liberaal" in de mond neemt, kiest in de eerste plaats voor een betonneren van de "liberale waarden" in een Europese constructie, een beetje zoals de Raad van Europa vandaag doet.

Maar uiteindelijk hangt de ganse "liberale" houding jegens de EU af van de plaats dewelke men als "liberaal" inneemt in het spectrum van verschillende "liberale" grondstromen. En daar is op zich niets inconsequent aan.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>