13 maart 2007

Wetenschap à la Draulans

Even mee genieten van wat Knack van 7 maart 2007, p. 61, wetenschap noemt: "Zwart wordt wit":

"Philip Dewinter zal het niet graag horen, maar de European Journal of Human genetics beschrijft een aantal blanke Britten die rechtstreeks afstammen van zwarte Afrikanen. Dat is normaal, zult u denken, want alle mensen stammen af van zwarte afrikanen (1). De wortels van de mensheid liggen namelijk in Afrika. Het speciale aan de beschreven personen is echter dat ze afstammen van mensen die tussen 1800 en 300 jaar geleden van Afrika emigreerden naar wat nu Groot-Brittanië is. Dat bleek uit gedetailleerd onderzoek van hun genetisch materiaal. Wat niet alleen bewijst dat er vroeger al een substantiële (2) migratie van zwarten naar Europa moet zijn geweest, maar ook dat zwart in rassentermen een rekbaar begrip is(3). of m.a.w. Philip Dewinter heeft ongewtijfeld het potentieel om zo bruin als een Marokkaan te worden (4)."

1. Zou Draulans echt bedoelen dat wij afstammen van voorouders die kunnen geklasseerd worden als wat wij nu zwarte Afrikanen noemen ? Dan is dat een erg racistische veronderstelling, want ze impliceert dat de zwarte Afrikanen van vandaag eigenlijk veel dichter staan bij onze voorouders van duizenden jaren geleden dan blanke Europeanen, die intussen duidelijk geëvolueerd zijn ..... Het zou dan al veel correcter zijn te stellen dat we waarschijnlijk gemeenschappelijke voorouders hebben met de zwarte Afrikanen van vandaag, maar dat is wel iets heel anders dan zeggen dat we ervan afstammen. Overigens is de Out of Africa theorie niet onbetwist is de anthropologie.

2. Gelukkig voor ons is het artikel waar Draulans beweert de mosterd te halen te vinden op internet: "Africans in Yorkshire? The deepest-rooting clade of the Y phylogeny within an English genealogy", in European Journal of Human Genetics (2007) 15, 288–293. Het artikel zegt namelijk dat het een zeer zeldzame ontdekking heeft gedaan, de aanwezigheid van "afrikaanse" genen in autochtone blanke Britten uit Noord-Engeland. Dat gen werd namelijk gevonden bij 7 (acht) Britten afkomstig uit Yorkshire uit éénzelfde familie, waarvan men 18 mannelijke naamdragers heeft gevonden. Die zouden allemaal van dezelfde voorouder met het WestAfrikaanse gen moeten afstammen. Stellen dat dit bewijst dat er vroeger al een substantiële migratie van zwarten naar Europa moet zijn geweest, is wel een zeer merkwaardige toepassing van de statistiek. Misschien is die er geweest, maar dit volgt alvast helemaal niet hieruit. Het is ook perfect mogelijk dat die zwarte voorouder nooit in Engeland geweest is. De aanwezigheid van zwarte Afrikanen vanf de 16e eeuw in Engeland is overiegns ook bewezen, maar niet dat een substantieel deel van de autochtone Britten daarvan afstamt. Maar natuurlijk, een beetje zuiver denken leidt niet tot de conclusie die in het ideologisch kraam van Draulans past.

3. Uit genealogisch onderzoek hebben de auteurs van het artikel in EJHG afgeleid dat het gen in de familie is sedert minstens halfweg de 18e eeuw. Men moet niet veel van genealogie afweten om te kunnen uitrekenen hoeveel voorouders men gemiddeld heeft in de eerste helft van de 18e eeuw: 9 generaties met een verdubbeling van het aantal voorouders per generatie geeft 2 tot de negende macht, d.i. 512. Die 7 Britten hebben dus waarschijnlijk 1 zwarte en 511 blanke voorouders. En Draulans is verbaasd dat die mannen er niet ten dele zwart uitzien ?

4. Philip Dewinter is natuurlijk een dankbare pispaal voor de linkse media. Maar het is niet omdat een onzinnige redenering op een pispaal betrekking heeft dat het geen onzinnige redenering meer zou zijn.

Van dit soort wetenschap(sjournalisme), verlos ons Heer ....

4 Comments:

At 14/3/07 02:29, Anonymous Anoniem said...

In het populair-wetenschappelijke maandblad Eos werd, verwijzend naar deze studie, geopperd dat die zwarte genen in Groot-Brittannië al zouden dateren uit de Romeinse tijd, toen zwarte slaven de Muur van Hadrianus hielpen bouwen en/of verdedigen. Ik meen daar ook gelezen te hebben dat het over een gen gaat dat typisch is voor West-Afrikaanse zwarten.

zie ook http://lvb.net/item/4270

 
At 14/3/07 10:14, Blogger Marc Vanfraechem said...

Wat statistisch al veel steekhoudender zou zijn, is om te beweren dat je best zwarte genen kunt bezitten als je de ambitie koestert om een grote Europese auteur te worden. Tenslotte waren Dumas (père et fils natuurlijk), én Poesjkin niet van de minsten ;-)

 
At 14/3/07 12:36, Anonymous Anoniem said...

De advocaten van diegenen die al voor de rechter moesten verschijnen wegens het uiten van oerwoudgeluiden, of de benaming "bosaap" gebruikten, waren blijkbaar niet op de hoogte van deze (wetenschappelijke ?)studie. Me Tarzan, you Jane. Ergo-therapie.

 
At 14/3/07 14:59, Anonymous Anoniem said...

"Van dit soort wetenschap(sjournalisme), verlos ons Heer ...."

Als ge Knack niet meer leest zijt ge daarvan zo verlost. Het is echt niet nodig om ons Heer met zulke futiliteiten lastig te vallen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>